Hoe verloopt mijn zwangerschapsopvolging?

Om de risico’s op besmetting van zowel aanstaande ouder(s) als zorgverleners te beperken, is het verantwoord dat sommige prenatale raadplegingen bij laag risico zwangerschappen tijdelijk worden uitgesteld. Je zorgverlener zal je informeren over wanneer raadplegingen kunnen plaatsvinden en over welke veiligheidsmaatregelen jijzelf (en je partner) moeten nemen.