Hoe omgaan met zieke kinderen in de opvang?

Zieke kinderen horen niet thuis in de opvang. Ouders houden hun ziek kind thuis of halen een kind dat ziek wordt in de opvang onmiddellijk op. 

  • Symptomen van corona zijn acute luchtweginfectie (hoesten, snotneus, kortademigheid...), keelpijn, hoofdpijn,  en algemene ziektesymptomen (zoals vermoeidheid), met of zonder koorts. Wie deze symptomen vertoont, blijft thuis of gaat onmiddellijk naar huis. 

  • Andere ziekten: raadpleeg de checklist ziektesymptomen om na te gaan of deze kinderen naar de kinderopvang kunnen komen.  

  • Chronisch zieke kinderen kunnen extra kwetsbaar zijn. Sluit de opvang niet onmiddellijk uit. Vraag de ouders om advies in te winnen bij hun behandelend arts of het kind tot een risicogroep behoort. 

Vraag de medewerkers en de ouders om extra waakzaam te zijn voor symptomen bij alle gezinsleden, ook als er geen vermoedelijke besmetting is. Bij het minste symptoom contacteren ze hun huisarts of kinderarts.