Hoe groot mag een groep opgevangen schoolkinderen zijn?

De grootte van de groep op zich is niet het allerbelangrijkste, wél dat:

  • de begeleiding steeds zeer stipt de voorgeschreven handhygiëne naleeft
  • er altijd voldoende begeleiding aanwezig is. 1 begeleider per 14 aanwezige schoolkinderen is aangewezen. De organisator kan hiervan afwijken wanneer dit noodzakelijk is.

We vragen om geen onnodig grote groepen kinderen samen te brengen in dezelfde locatie. De veiligheid van de kinderen mag nooit in het gedrang komen. De organisator neemt hier zijn verantwoordelijkheid.