Hoe gaan de publieke voorzieningen om met mogelijke coronabesmettingen bij jongeren?

  • Jongeren met symptomen worden gescheiden van de andere jongeren. Elke campus brengt zieke jongeren onder in één leefgroep (ziekenboeg). Zo verzekeren we voor de andere jongeren maximaal de leefgroepwerking. Voor leefgroepen waar zieke jongeren verblijven, bekijken we samen met onze arts welke beschermingsmaatregelen voor de jongeren nodig zijn en voorzien we het extra materiaal dat nodig is.  

  • Elke campus organiseert een quarantaine-leefgroep waar nieuwe jongeren in terecht komen voor een periode van 7 dagen. Als er geen ziektesymptomen zijn, kan hij/zij doorstromen naar een gewone leefgroep.  

  • We zetten in op een maximale organisatie van de werkroosters naar vaste blokken met vaste periodes thuis (zoals de ziekenhuizen werken). Alle personeel wordt ingezet in de rechtstreekse opvang van jongeren.