Moeten contactbubbels behouden worden?

In fase 0 werd er gevraagd contactbubbels intact te houden. Zo werden groepen van mensen die met elkaar contact hadden zoveel mogelijk beperkt om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. 

Vanaf fase 1 (4 mei) komen er meer kinderen naar de opvang en is het onhoudbaar om de contactbubbels van fase 1 te behouden.   

Zet volgende stappen: 

  1. Breng de verschillende contactbubbels niet met mekaar in contact. 

  2. Als je geen nieuwe contactbubbel kan maken, spreid je de kinderen zoveel mogelijk over bestaande contactbubbels. Breid niet één contactbubbel uit met meerdere kinderen. 

  3. Maak indien mogelijk nieuwe contactbubbels.