Hoe ga ik om met wennen in de opvang? 

Het kind en de kinderbegeleider 

Een kind aan de opvang laten wennen zonder dat de ouder aanwezig is, kan stapsgewijs worden opgebouwd: van enkele uren, naar een halve dag, naar een volledige dag. Elk kind is anders en zal anders reageren. Pas het wensschema aan het kind aan.  

De ouder en de kinderbegeleider 

De ouder moet vertrouwen hebben in de opvang en de kinderbegeleiders. Het is belangrijk om informatie uit te wisselen. Wat zijn de gewoonten van het kind rond eten, slapen, troosten …? Hoe werkt het in de opvang? Hoe kunnen we het samen aanpakken? Deze contactmomenten kunnen tijdelijk niet in de leefgroep plaats vinden, maar je kan ze vervangen door: beeldbellen, een wandeling met de kinderbegeleider, ouder en kind, een virtuele rondleiding in de leefgroep … Dergelijke babbel is nodig om vertrouwen te winnen.