Is het mogelijk om thuisopvang te laten doen door iemand van buiten het gezin?

Probeer altijd eerst een oplossing te vinden die volledig strookt met de principes van de ‘contactbubbel’.

Is er echt geen andere oplossing, dan kan een gezonde persoon thuisopvang doen. Streef naar een vaste persoon bij een vast gezin en kind. Deze persoon had bij voorkeur al voordien vaak contact met het gezin (bijvoorbeeld: een vaste, frequente babysitter).