Het lokaal bestuur vraagt of ik opvang kan voorzien in een andere infrastructuur (vb. school). Kan dat?

Om contactbubbels te behouden, kunnen soms alternatieve locaties nodig zijn, zowel voor opvang tijdens de schooluren als voor de reguliere opvang voor- en na de schooluren. In deze uitzonderlijke tijden primeert de veiligheid: het in stand houden van de contactbubbels. Breng zeker je verzekeringsmaatschappij op de hoogte dat jij of je medewerkers op een andere locatie aan het werk zijn.

Je gaat best vooraf door deze actielijsten om de veiligheid van de locatie na te gaan. Je kan ook de checklist van VIPA gebruiken.