Is het gebruik van airco af te raden?

Natuurlijke verluchting (openen ramen/deuren) heeft de voorkeur. Indien het bij te warm weer niet mogelijk is om te verkoelen, kan er eventueel airco gebruikt worden.

Bij gebruik van airco, let je best op volgende maatregelen:

  • Gebruik louter verse lucht (zet het recirculatiesysteem af).
  • Laat het ventilatiesysteem langer werken (vb. 24u/d, met eventueel verkleinen van het debiet wanneer de lokalen leeg zijn OF zet het ventilatiesysteem 2u voor start opvang tot 2u na beëindigen opvang op).
  • Gebruik aangepaste filters (HEPA-type,  na te vragen bij producent).
  • Medewerkers en kinderen bewaren minimaal 1,5m afstand van het ventilatiesysteem.

Het blijft van belang dat je voor het aanzetten van de airco en na het gebruik van het lokaal en uitzetten van de airco de ruimtes goed verlucht door ramen en deuren te openen.

Aandacht voor afstand tussen collega’s  en hygiënisch maatregelen blijft ook hier belangrijk.