Heeft het coronavirus een impact op demografie en fertiliteit?

Er zijn geen inzichten die erop wijzen dat deze pandemie een effect heeft op demografie of fertiliteit.