Heeft de berekening van respijtdagen enkel invloed op de kinderen die gepland waren in deze periode?

Of mag je korfjes verminderen voor alle kinderen (vb. kinderen die enkel gepland staan vanaf oktober)?

Je mag de korfjes verlagen van alle kinderen die al gebruik maken van de opvang in deze periode, ook al komen ze bijvoorbeeld niet in de zomer. Je mag de korfjes van kinderen die nog niet gestart zijn niet verlagen.