Geen rechtstreekse cliëntcontacten en huisbezoeken meer: wat betekent dit voor pleegzorg? 

Binnen pleegzorg zijn er diverse soorten begeleidingscontacten op individueel niveau en in groep: contacten met pleeggezin, gezin, pleegkind of -gast, bredere context (bv. ook andere hulpverlening), begeleide bezoeken, informatiesessies, participatiebijeenkomsten enzovoort.

Met het oog op de strikte gezondheidsrichtlijnen blijven de bezoekmogelijkheden momenteel nog beperkt. Momenteel zijn deze nog niet mogelijk maar vanaf 4 mei zullen pleegzorgbegeleiders in overleg met ouders en pleegouders nagaan op welke manier bezoeken in veilige omstandigheden kunnen worden gepland. Daarbij moeten strikte voorwaarden worden nageleefd, zoals het respecteren van social distancing, het dragen van een mondmasker, geen uitwisseling van voedsel of cadeautjes ... In een eerste fase zal worden gekozen voor korte bezoeken in open lucht of op de locaties van de diensten voor pleegzorg. Weekend- of dagopvang in het gezin is nog niet mogelijk en ook in het huis van de pleegzorgers afspreken, kan niet.

De diensten voor pleegzorg houden contact met alle betrokkenen, zowel actief (contact houden en op afstand begeleiden) als passief (aanspreekbaar zijn, ook in crisissituaties). Ze kunnen daarvoor alternatieve communicatiemiddelen (zoals telefoon, Skype, Messenger …) gebruiken. De begeleidende en ondersteunende functies die vrijkomen, worden indien nodig ingezet om residentiële voorzieningen in de buurt te ondersteunen.   

Meer weten? Neem een kijkje op de site van Pleegzorg Vlaanderen.