Is gedeelde opvang tussen twee voorzieningen mogelijk?

Gedeelde opvang tussen twee voorzieningen, inclusief time-outs, is mogelijk mits extra waakzaamheid voor de fysieke gezondheid van de minderjarige. De hygiënische maatregelen moeten in acht genomen worden, en in géén van beide voorzieningen mag een outbreak zijn.

Intussen blijft het belangrijk dat voorzieningen ook andere vormen van contact (telefonisch, Skype …) blijven gebruiken. Het is aangewezen om hier blijvend op in te zetten.