Gaan baby's eenkennig zijn nu de sociale contacten beperkt zijn?

Laatste update op
15/12/2020
  • Eenkennigheid en angst voor vreemden ontstaat in meer of mindere mate vanaf 6 maanden. Je kan je de vraag stellen hoe baby’s zullen omgaan met het terug naar de opvang gaan of hoe ze gaan reageren op hun grootouders, familie, …. als ze hen terug in het echt zien.
  • Kinderen reageren heel verschillend. Het ene kind kan het best moeilijk hebben met andere mensen en met de stap terug naar de opvang of bij familie; het andere kind kan misschien nieuwsgierig zijn en makkelijk die overgang maken.
  • Kinderen zijn heel veerkrachtig en passen zich vaak sneller aan tijdens bijzondere omstandigheden dan volwassenen.
  • Als jij als ouder rustig omgaat met andere of nieuwe mensen, dan zal dit je kind helpen om alles als normaal en niet beangstigend te ervaren.
  • Aan de opvang wordt extra aandacht gevraagd voor het wennen. We raden aan om elk kind dat start, opnieuw start of een hele tijd in de opvang verbleef zonder veel vriendjes, de kans te geven te wennen. 
  • Zorg ook bij grootouders voor extra toezicht tijdens het slapen na een periode van afwezigheid.