Komt er een extra tegemoetkoming voor gezinnen met inkomensdaling ten gevolge van de coronacrisis?

Laatste update op
16/12/2020

De aanhoudende coronacrisis treft gezinnen die het financieel moeilijk hebben extra hard.

De Vlaamse Regering kende daarom een extra coronatoeslag van 35 euro per kind toe aan gezinnen die een beperkt inkomen hebben.

Die toeslag is op 15 december 2020 automatisch betaald aan gezinnen die recht hadden op een Groeipakket in november 2020 en die een jaarinkomen hebben dat lager is dan 31.605,89 euro bruto belastbaar. Zij hoeven daarvoor zelf niets te doen

Eerder dit jaar konden die gezinnen een eenmalige ondersteuning van 120 euro ontvangen. Die COVID-19-toeslag kon aangevraagd worden tot eind 31 oktober 2020. 

Mogelijk deelt jouw stad of gemeente extra kortingsbonnen uit aan gezinnen die financieel kwetsbaar zijn.