Is bezoek in een publieke voorziening mogelijk of kan mijn kind een uitgangsregeling krijgen?

  • Jongeren die geplaatst zijn in een gemeenschapsinstelling of het Vlaams detentiecentrum, blijven binnen de voorziening en gaan niet meer op weekend of extra muros.   
  • Alle fysieke bezoek is verboden, maar voor elke jongere wordt een plan op maat uitgewerkt voor digitale contacten met zijn context. 
  • Momenteel wordt de mogelijkheid bekeken om beperkt bezoek weer mogelijk te maken. Het is aan de gemeenschapsinstellingen en het Vlaams detentiecentrum zelf om een kader uit te werken om bezoek gefaseerd mogelijk te maken. Met als uitgangspunt dat bezoek ten vroegste mogelijk is vanaf 4 mei. Daarbij is het belangrijk dat elke campus zelf de duur en het aantal van de bezoeken bepaalt, rekening houdend met de nood van de minderjarige en zijn context, de oorspronkelijke bezoekregeling en de mogelijkheden van de voorziening, de infrastructuur en het personeel. Om bezoek veilig te kunnen laten verlopen, moet er voldoende personeel zijn om het bezoek voor te bereiden en te faciliteren, en moet er voldoende beschermingsmateriaal zijn. Meer weten? Lees de richtlijnen van 28 april.