Is bezoek in een publieke voorziening mogelijk of kan mijn kind een uitgaansregeling krijgen?

Laatste update op
04/11/2020

Jongeren in een gemeenschapsinstelling of het Vlaams detentiecentrum kunnen opnieuw bezoek krijgen.

Wie hiervoor in aanmerking komt, kan ook weer op weekend. Andere activiteiten blijven beperkt tot de leefgroep. Als er (een vermoeden van) besmetting is vastgesteld bij de jongere of in de leefgroep, wordt waar nodig ingezet op digitaal contact.