Is bezoek in een private voorziening mogelijk?

Laatste update op
04/11/2020

Het Overlegcomité besliste om in deze fase het aantal contacten per gezin te beperken. Voor de jeugdhulp betekent dat het volgende: een leefgroep maakt géén deel uit van die beperkt aantal contacten. Kinderen en jongeren in residentiële voorzieningen Jeugdhulp kunnen dus nog steeds bezoek krijgen. Daarbij moet weliswaar rekening worden gehouden met de beslissingen van het Overlegcomité, en met lokaal mogelijk verstrengde maatregelen.

Een minderjarige die in een voorziening verblijft, kan bezoek ontvangen.

Afhankelijk van of een voorziening of gezin in een gebied ligt met striktere lokale maatregelen, gelden andere voorwaarden:

 • In elke fase geldt dat
  • de hygiënische maatregelen in acht moeten genomen worden;
  • contacten in de leefgroep met andere minderjarigen (andere dan de eigen kinderen) moeten worden beperkt;
  • er extra aandacht is voor wie tot een risicogroep behoort;
  • indien er een minderjarige of personeelslid COVID-19-positief is, externe contacten tot het strikte minimum beperkt worden, en dat social distancing, goede handhygiëne en gebruik mondmaskers maximaal worden toegepast.
 • In fase 3:
  • contextbezoek kan, bij voorkeur in de buitenlucht of in de daartoe ingerichte ruimtes. Deze ruimtes moeten voldoende verlucht en ontsmet worden.
  • er wordt rekening gehouden met de afstandsregel en/of gebruik van mondmasker bij +12-jarigen.
  • één bezoekmoment is beperkt tot de contactpersonen die tot één bubbel horen.
 • In fase 4:
  • er wordt gekozen voor digitale contacten indien mogelijk. Dit belet niet dat er steeds een minimaal fysiek contact mogelijk moet zijn.
  • contextbezoek gaat bij voorkeur in de buitenlucht of in de daartoe ingerichte ruimtes door, die voldoende verlucht en ontsmet worden.
  • er wordt rekening gehouden met de afstandsregel en/of gebruik van mondmasker bij +12-jarigen
  • één bezoekmoment is beperkt tot de contextpersonen die tot één bubbel horen
  • de voorziening kan het aantal bezoeken per minderjarige beperken in tijd.
 • Registratie van aanwezigheden en contacten blijft belangrijk in het kader van mogelijk contactonderzoek.
 • Face-to-facecontacten kunnen aangevuld worden met contacten via digitale weg, indien de situatie en context dit toelaten.

Meer weten? Lees de richtlijnen voor Jeugdhulp in de verschillende fases