Ben ik verplicht om de compensatie aan te vragen?

Neen, je bent niet verplicht. Je kan de keuze maken of behouden om beroep te doen op bijvoorbeeld het systeem van tijdelijke werkloosheid. In dat geval mag je de compensatie niet aanvragen. Wanneer je geen gebruik (meer) maakt van de compensatie mag je vanaf 1 juli 2020 terug het systeem van respijtdagen zoals beschreven in je huishoudelijk reglement activeren.