Behoren zwangere vrouwen ook tot een risicogroep?

Zwangere vrouwen worden momenteel niet beschouwd als een risicopopulatie voor COVID-19. Uit de beperkt beschikbare gegevens blijkt dat zwangere vrouwen symptomen vertonen die gelijkaardig zijn aan die van niet-zwangere patiënten. COVID-19 kent geen ernstiger verloop tijdens de zwangerschap. Het is momenteel onduidelijk of infectie bij de moeder zou kunnen leiden tot problemen bij de pasgeborene, zoals vroeggeboorte of ademhalingsklachten. Er is op dit moment onvoldoende evidentie om te weten of het virus kan overgedragen worden van de moeder op het ongeboren kind.

Uiteraard is het ook voor zwangere vrouwen cruciaal om de gekende hygiënemaatregelen toe te passen om zich te beschermen tegen een mogelijke infectie. 

Op 29 maart 2020 werd in de pers gesteld dat zwangere vrouwen extra risico lopen te overlijden als ze geïnfecteerd raken met COVID-19. Tot nu zijn er echter geen betrouwbare en gevalideerde gegevens beschikbaar waaruit kan besloten worden dat zwangere vrouwen tot een risicogroep behoren.