Behoren pasgeborenen tot de risicogroep?

Dat kan door de wetenschappers niet worden bevestigd. Er zijn op dit ogenblik onvoldoende argumenten om te beweren dat de allerjongsten een risicogroep vormen. 

Op 23 maart 2020 werd in de pers verwezen naar een onderzoek bij 2.000 Chinese kinderen, waaruit zou blijken dat pasgeborenen, zuigelingen en peuters ernstig ziek kunnen worden van het coronavirus COVID-19. Experts die niet bij dat onderzoek betrokken waren, wijzen erop dat de studie niet correct is uitgevoerd en dat de resultaten niet betrouwbaar zijn. Daarom heeft dat onderzoek geen invloed op de eerdere conclusie dat de allerjongsten geen risicogroep zijn.