Behoren kinderen tot een risicogroep?  

Kinderen behoren niet tot de risicogroepen, ook heel jonge kinderen niet. Wij volgen hierin de wetenschappelijke adviezen van Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid. Kinderen die ziek zijn, horen niet thuis in het consultatiebureau of in de kinderopvang. 

Volgens een Chinese studie zouden baby’s en hele jonge kinderen toch ernstig ziek kunnen worden door het coronavirus. Geen reden tot paniek, want de resultaten zijn misleidend. Bij slechts 30% van de zieke kinderen in deze studie werd COVID-19 bevestigd door een test. De erg zieke kindjes hadden mogelijk andere gezondheidsproblemen.