Veelgestelde vragen en antwoorden over het coronavirus

Op deze pagina vind je de veelgestelde vragen en antwoorden over de genomen maatregelen rond het coronavirus COVID-19 en de impact op de hulp- en dienstverlening van Jeugdhulp en Kind en Gezin. Deze pagina krijgt regelmatig een update. 

Antwoorden op algemene vragen over de coronavaccinatie lees je op laatjevaccineren.be. Vind je op die site of hieronder het antwoord niet op je vraag? Mail je dringende vragen dan naar corona@opgroeien.be. Het team van deskundigen beantwoordt zo snel mogelijk alle vragen.

Vaccinatie

Antwoorden op algemene vragen over de coronavaccinatie lees je op laatjevaccineren.be. Hier vind je vragen specifiek voor kinderen, jongeren en ouders.

Laatste update op
20/01/2022

Zwangere vrouwen worden het best prioritair gevaccineerd. Bij een coronabesmetting is er een hogere kans op ernstig verloop van COVID-19, een premature bevalling en dus ook complicaties en sterfte bij de baby.

De Hoge Gezondheidsraad en het Europese geneesmiddelenagentschap EMA bevestigen dat de huidige mRNA-vaccins veilig kunnen toegediend worden aan zwangere vrouwen. De huidige beschikbare COVID-19 mRNA-vaccins zijn in ons land de vaccins van Pfizer-BioNTech en Moderna. Die vaccins zijn veilig en effectief op elk moment van de zwangerschap. Ook een boostervaccinatie wordt aanbevolen aan zwangere vrouwen, volgens de regels die gelden voor de algemene bevolking.

Ook vrouwen die borstvoeding geven, mogen gevaccineerd worden, evenals vrouwen die zwanger willen worden.

Bespreek je vaccinatie bij zwangerschap of kinderwens zo snel mogelijk met je huisarts.

Meer info lees je op laatjevaccineren.be.

Laatste update op
11/01/2022

Nee, dat kan niet.

Er circuleert heel wat foutieve informatie over de COVID-19-vaccinaties, zo beweert men bijvoorbeeld dat de nieuwe mRNA-technologie - gebruikt voor de vaccins van o.a. Pfizer en Moderna - je gezondheid op termijn kan schaden door auto-immuunziekten te veroorzaken en zou het mRNA in die vaccins ertoe leiden dat je natuurlijke afweersysteem zodanig verstoord geraakt, dat het zich tegen je lichaamseigen weefsel kan keren.

De factcheck van Gezondheid en Wetenschap toont duidelijk dat deze beweringen ongefundeerd en fout zijn. De mRNA-technologie wordt sinds de jaren 90 onderzocht als behandeling voor kankerpatiënten en voor de ontwikkeling van vaccins. Diverse mRNA-medicijnen zijn bij miljoenen mensen onderzocht. Dat onderzoek gaf tot nu toe geen aanwijzingen voor een risico op auto-immuunziekten.

Op de site van Gezondheid en Wetenschap staat een volledig dossier van factchecks over het coronavirus.

Laatste update op
24/12/2021

Kinderen van 5 tot 11 jaar mogen gevaccineerd worden tegen het coronavirus. Dat is op 20 december 2021 beslist. De vaccinatie is net als bij de rest van de bevolking niet verplicht.

Door je kind te laten vaccineren, wordt het beschermd tegen COVID-19 en raakt het gezins-, school- en vrijetijdsleven van kinderen minder verstoord.

Alle info over vaccinatie van kinderen van 5 tot 11 jaar lees je op laatjevaccineren.be.

 • Kinderen van 5 tot en met 11 jaar krijgen het kindervaccin van Pfizer toegediend. Dat vaccin is uitgebreid getest op kinderen en is veilig. Het wordt al in verschillende landen wereldwijd toegediend.
 • Ze krijgen twee keer het kindervaccin toegediend, met een tussentijd van 21 dagen. Dat vaccin is op maat van kinderen gemaakt.
 • De ouders van alle 5 tot 11-jarigen zullen per brief de uitnodiging ontvangen. Als eerste komen kinderen met bepaalde ziektes aan de beurt. De andere uitnodigingen worden vanaf eind december 202 of begin januari 2022 verstuurd.
Flyer vaccinatie 5 tot 11-jarigen
Flyer vaccinatie 5 tot 11-jarigen

Wat met andere leeftijden?

 • Voor 12- tot 15-jarigen ging de vaccinatie van start in de zomer van 2021.
 • Jongeren vanaf 16 jaar mogen zelf beslissen of ze zich willen laten vaccineren of niet. Op de site van WAT WAT vinden ze info op maat.
 • Iedereen van 18 jaar en ouder krijgt een herhalings- of boostervaccinatie aangeboden tussen januari 2022 en april 2022.

Lees meer over de volgorde van vaccineren op laatjevaccineren.be.

Laatste update op
20/12/2021

Alle info over vaccinatie van kinderen van 5 tot 11 jaar lees je op laatjevaccineren.be.

Kinderen van 5 tot 11 jaar mogen gevaccineerd worden tegen het coronavirus. Dat is op 20 december 2021 beslist. De vaccinatie is net als bij de rest van de bevolking niet verplicht.

Door je kind te laten vaccineren, wordt het beschermd tegen COVID-19 en raakt het gezins-, school- en vrijetijdsleven van kinderen minder verstoord.

 • Kinderen van 5 tot en met 11 jaar krijgen het kindervaccin van Pfizer toegediend. Dat vaccin is uitgebreid getest op kinderen en is veilig. Het wordt al in verschillende landen wereldwijd toegediend.
 • Ze krijgen twee keer het kindervaccin toegediend, met een tussentijd van 21 dagen. Dat vaccin is op maat van kinderen gemaakt.
 • De ouders van alle 5 tot 11-jarigen zullen per brief de uitnodiging ontvangen. Als eerste komen kinderen met bepaalde ziektes aan de beurt. De andere uitnodigingen worden vanaf eind december 202 of begin januari 2022 verstuurd.
Laatste update op
17/12/2021

Opgelet: deze vraag gaat over koorts na een vaccin uit het basisvaccinatieschema, niet over het coronavaccin. 

Koorts is een lichaamstemperatuur van meer dan 38°C. 

Geen andere symptomen

Als er enkel wat koorts is, zonder andere symptomen van een infectie van de bovenste luchtwegen, kan je ervan uitgaan dat de koorts het gevolg is van de vaccinatie. Dan mag het kind naar de opvang, als het kan deelnemen aan de normale activiteiten en geen extra zorg vraagt. Bij twijfel is het aangeraden om de arts te contacteren. 

Andere symptomen

Als er naast koorts ook andere symptomen zijn kan je via deze link nagaan of die andere symptomen toelaten om wel naar de opvang te gaan, of het beter is om thuis te blijven: Wanneer kan een kind naar de opvang komen of blijft het beter thuis?

Jonger dan 3 maanden

Voor kinderen jonger dan 3 maanden is een temperatuur van meer dan 38°C steeds een reden tot ongerustheid en is het aangewezen om doktersadvies in te winnen.

Laatste update op
10/05/2021

De Hoge Gezondheidsraad stelt dat alle vrouwen die borstvoeding geven kunnen gevaccineerd worden, zeker als zij in de gezondheidszorg werken of tot de prioritaire groepen voor vaccinatie behoren. Net zoals WHO, CDC, ACOG en ABM voegt de Hoge Gezondheidsraad toe dat er voor de zuigelingen geen nadelige effecten te verwachten zijn van vaccinatie bij borstvoeding.

Er zijn geen gegevens bekend over de passage van mRNA of vaccin spike-eiwitten via de moedermelk. Toch zouden beiden, als ze in de moedermelk zouden doorgegeven worden, waarschijnlijk worden vernietigd in het spijsverteringskanaal van de pasgeborene (in het geval van mRNA) en/of geen schadelijke effecten hebben (bij het spike-eiwit).

De WHO stelt dat borstvoeding niet moet stopgezet worden na vaccinatie. ABM voegt daaraan toe dat de antistoffen die door de moeder na het vaccin worden aangemaakt, wellicht via de moedermelk worden doorgegeven en de baby mogelijk helpen beschermen tegen Sars Cov-19.

Laatste update op
08/02/2021

Het is van cruciaal belang dat jonge kinderen de vaccinaties zoals voorzien in het basisvaccinatieschema krijgen om andere ernstige infecties te voorkomen. Door te vaccineren activeer je het afweersysteem, met als doel antistoffen te maken tegen de ziektekiem waartegen je vaccineert. Sommige kinderen hebben na zo'n vaccin koorts: dat betekent dat hun afweersysteem actief is. Het afweersysteem van een baby kan veel meer aan dan de entstoffen die in het vaccin zitten. Door te vaccineren word je niet vatbaarder voor een andere infectie, ook niet voor het coronavirus.

Laatste update op
08/02/2021

In de pers stond dat er aanwijzingen zijn dat het MBR-vaccin, dat deel uitmaakt van de basisvaccinatie voor kinderen, beschermt tegen corona. Het zou inderdaad kunnen dat het MBR-vaccin een gedeeltelijke bescherming biedt tegen COVID-19. Het doormaken van mazelen, bof of rubella daarentegen lijkt tot nu toe geen bescherming te geven. Het is zeker niet zinvol om (oudere) personen nu snel te gaan vaccineren met een herhalingsvaccin voor MBR. Zo lang er geen unaniem standpunt over is, volgen we dit op en kunnen we enkel meegeven dat het een interessante hypothese is, maar dat die nog niet door alle wetenschappers aanvaard is. Het is dus zeker niet aangeraden om momenteel extra MBR-vaccins toe te dienen.

Laatste update op
08/02/2021

Vaccinatie tegen COVID-19 is niet verplicht maar wordt wel heel sterk aanbevolen. Lees waarom vaccinatie tegen COVID-19 belangrijk is op www.laatjevaccineren.be.

Verwijs iemand met vragen of twijfels over de vaccinatie of de COVID-19-vaccins altijd door naar de behandelend arts, die op specifieke vragen kan antwoorden en twijfel kan wegnemen.

Betrouwbare online informatie vind je o.a. op:

Coronavirus

Laatste update op
17/01/2022

Op de website van Sciensano lees je alle informatie over contactopvolging bij kinderen en jongeren.
 

Kinderen en jongeren vanaf 12 jaar

Voor iedereen vanaf 12 jaar geldt dat je na een hoogrisicocontact (HRC) zonder symptomen van COVID-19 niet meer wordt getest met een PCR-test (een zelftest is soms wel nog nodig).

Of je in quarantaine moet na een HRC hangt af van je vaccinatiestatus.

Met basisvaccinatie wordt hier bedoeld: 1 dosis van het Janssen COVID-19 vaccin® of 2 dosissen van de andere vaccins op de Belgische markt.

Van 12 tot 17 jaar:

 • Geen quarantaine na een HRC als je een herstelcertificaat hebt of volledig gevaccineerd bent (= meer dan 2 weken na basisvaccinatie).
 • 10 dagen quarantaine als je niet (volledig) gevaccineerd bent.
  • Die periode van 10 dagen kan ingekort worden tot 7 dagen op voorwaarde dat je dagelijks een negatieve zelftest aflegt vanaf dag 7.
  • Blijf extra voorzichtig gedurende 10 dagen na het HRC: draag je mondmasker continu in binnenruimtes, geen contact met kwetsbare personen, hou zoveel mogelijk en voldoende afstand, …

18 jaar of ouder:

 • Geen quarantaine na een HRC als je een herstelcertificaat hebt of recent (volledig) gevaccineerd bent (= na boostervaccinatie of met basisvaccinatie langer dan 2 weken en minder dan 5 maanden geleden).
 • 7 dagen quarantaine voor wie deels gevaccineerd is, maar niet recent (= met basisvaccinatie langer dan 5 maanden geleden zonder booster).
  • Die periode van 7 dagen kan ingekort worden tot 4 dagen op voorwaarde dat je dagelijks een negatieve zelftest aflegt vanaf dag 4.
  • Blijf extra voorzichtig gedurende 10 dagen na het HRC: draag je mondmasker continu in binnenruimtes, geen contact met kwetsbare personen, hou zoveel mogelijk en voldoende afstand, …
 • 10 dagen quarantaine als je niet (volledig) gevaccineerd bent.
  • Die periode van 10 dagen kan ingekort worden tot 7 dagen op voorwaarde dat je dagelijks een negatieve zelftest aflegt vanaf dag 7.
  • Blijf extra voorzichtig gedurende 10 dagen na het HRC.


Kinderen jonger dan 12 jaar

Sinds 17 januari 2022 zijn de quarantaineregels voor kinderen jonger dan 12 jaar aangepast. 

- Kinderen jonger dan 12 jaar die onder één dak verblijven met een besmette persoon worden als hoogrisicocontacten te beschouwd.

- Zij moeten dan 10 dagen in quarantaine gaan.

 • Vanaf dag 7 kunnen ze uit quarantaine gaan op voorwaarde dat ze dagelijks een negatieve zelftest afleggen tot en met dag 10.
 • Blijf extra voorzichtig na die quarantaine gedurende een periode van 10 dagen en respecteer de gebruikelijke maatregelen: mondmasker (vanaf 6 jaar), afstand bewaken waar mogelijk, contact vermijden met kwetsbare personen, ...

- Kinderen jonger dan 12 bij wie minder dan 5 maanden geleden door een PCR- of antigeen-test een coronabesmetting werd vastgesteld, moeten niet in quarantaine. Ze moeten wel extra voorzichtig zijn en een mondmasker dragen in binnenruimtes (voor kinderen vanaf 6 jaar) en hun contacten beperken, zeker met kwetsbare personen.  

- De drempel om een klas te sluiten wordt verhoogd tot 4 gevallen binnen 1 week in 1 klas. De klas wordt 5 dagen gesloten en de leerkracht en alle leerlingen moeten 5 dagen in quarantaine. Aansluitend moet iedereen nog 5 dagen extra voorzichtig zijn.


Na de test

Is de test positief? Dan gaat het kind of de jongere in thuisisolatie voor 7 dagen (op voorwaarde van 3 koortsvrije dagen en een verbetering van de ziekteklachten). Neem aansluitend nog 3 dagen beschermende maatregelen: draag vanaf 6 jaar altijd een mondmasker in binnenruimtes en beperk de contacten met iedereen die kwetsbaar is voor COVID-19.

Alle info over testen op het coronavirus lees je op info-coronavirus.be.

 

Laatste update op
13/01/2022

Een mogelijk geval van COVID-19 is een persoon met: 

Minstens één van de volgende hoofdsymptomen die plots ontstaan zijn, zonder andere duidelijke oorzaak: hoest, kortademigheid, pijn op de borstkas, geur- of smaakverlies. 

of 

Minstens twee van de volgende symptomen heeft, zonder andere duidelijke oorzaak: koorts, spierpijn, vermoeidheid, neusverkoudheid, keelpijn, hoofdpijn, gebrek aan eetlust, waterige diarree, acute verwardheid, plotse val.

of

Verergering van chronische respiratoire symptomen (COPD, astma, chronische hoest, ...), zonder andere duidelijke oorzaak. 

Opgelet: bij kinderen is enkel koorts zonder duidelijke oorzaak voldoende om de diagnose van COVID-19 te overwegen tijdens deze epidemie. 

 

Richtlijnen

 • Heb je één van bovenstaande hoofdsymptomen? Ga in quarantaine en raadpleeg de zelfevaluatietool Self Assessment Testing (info-coronavirus.be) om na te gaan of je getest moet worden, in plaats van je huisarts te bellen.
 • Worden je klachten (zoals ademhalingsproblemen) erger en maak je je zorgen? Bel je huisarts.
 • Heb je enkel één bijkomend symptoom, bv. een loopneus? Dan hoef je niet direct zorgen te maken.
 • Als je ziek bent, ga je niet aan het werk. Ben je medewerker van Opgroeien? Lees op Vlaanderen Intern wat je moet doen als je ziek bent.

 

Laatste update op
13/01/2022
 • Bij symptomen die doen denken aan het coronavirus: bel niet naar je huisarts, maar raadpleeg de zelfevaluatietool Self Assessment Testing (info-coronavirus.be) om na te gaan of je getest moet worden.
 • Baby's en kinderen kunnen net als volwassenen getest worden op het coronavirus. Dat gebeurt ook via een neuswissertje.
 • Kinderen moeten - net als volwassenen - thuisblijven als ze ziek zijn.
 • Kinderen vanaf 6 jaar die mogelijke symptomen van COVID-19 vertonen, moeten getest worden.
 • Kinderen onder 6 jaar vertonen vaak luchtwegsymptomen. Symptomen zijn bij deze jonge kinderen dan ook enkel een reden tot testen als er ook een recent (hoog of laag) risicocontact was.

Na de test

 • Is de test positief? Dan gaat het kind of de jongere in thuisisolatie voor 7 dagen (op voorwaarde van 3 koortsvrije dagen en een verbetering van de ziekteklachten). Neem aansluitend nog 3 dagen beschermende maatregelen: draag vanaf 6 jaar altijd een mondmasker in binnenruimtes en beperk de contacten met iedereen die kwetsbaar is voor COVID-19.

Terugkeer uit het buitenland

 • De regels in verband met reizen naar en vanuit het buitenland zijn te lezen op www.info-coronavirus.bewww.info-coronavirus.be/nl/reizen/. De beschreven regels over testing en quarantaine moeten door iedereen opgevolgd worden. 
 • Kinderen jonger dan 12 jaar die terugkeren uit een rode zone samen met hun ouders moeten niet getest worden. Ze blijven wel in quarantaine tot de testresultaten van hun ouders bekend zijn én negatief zijn.


Alle info over testen op het coronavirus lees je op info-coronavirus.be.

 

Laatste update op
13/01/2022

Na de test

 • Als het resultaat van de test van het kind of de jongere positief is: het kind heeft COVID-19 en moet minstens 7 dagen in thuisisolatie blijven. Nu zijn de huisgenoten hoogrisicocontact, dus het hele gezin gaat in quarantaine. Hun quarantaineperiode hangt af van hun vaccinatiestatus.

Alle info over testen op het coronavirus lees je op info-coronavirus.be.

Laatste update op
07/12/2021

Sinds 4 december 2021 geldt een algemene mondmaskerplicht vanaf de leeftijd van 6 jaar (beslissing Overlegcomité 3 december 2021).

Voor jongere kinderen is het dragen van een mondmasker niet aangeraden. Daar zijn verschillende redenen voor:

 • Het is praktisch moeilijk om baby's en heel jonge kinderen een masker op een correcte manier te laten dragen.
 • Daardoor zijn er ook wetenschappelijke twijfels over het nut ervan.
 • Bijkomend zijn er ernstige bezorgdheden voor het gebruik van maskertjes voor baby's (verstikking, wiegendood, …). 
 • Ook wordt steeds voor ogen gehouden dat baby's en jonge kinderen minder besmettelijk zijn en minder ziek worden van het coronavirus COVID-19 dan adolescenten, volwassenen en ouderen.
Laatste update op
26/11/2021

Bij milde ziektesymptomen is het moeilijk om te weten wanneer een kind wel of niet naar de opvang of het consultatiebureau mag komen. Dit is nog moeilijker geworden door corona. We willen kinderen alle kansen geven. Daarom is het belangrijk voor hun ontwikkeling en welzijn dat ze naar de opvang kunnen en tijdig opgevolgd en gevaccineerd worden. De infographic geeft een overzicht weer van welke symptomen (niet) toegelaten zijn op het consultatiebureau en de affiche is voor de opvang..

Laatste update op
04/11/2021

Buiten spelen is sowieso leuk, goed en gezond voor kinderen, ook nu tijdens de coronacrisis. 

Wat we weten over de kans op besmetting:

 • De kans op een coronabesmetting is buiten veel kleiner dan binnen.
 • Een recente studie toont ook aan dat besmetting via oppervlakken heel weinig voorkomt.
 • Een besmetting via kleine druppeltjes - uit de mond of neus van een besmet iemand - is buiten wel nog mogelijk, bijvoorbeeld als een kind hoest in de buurt van een ander kind.
 • Jonge kinderen worden minder vaak en doorgaans ook minder ziek van het coronavirus dan volwassenen. Ze geven het virus ook niet zo makkelijk door.
   

Tips om je peuter, kleuter of oudere kind zo veilig mogelijk buiten te laten spelen:

 • Was de handen van je kind regelmatig en zeker na het spelen. Om tussendoor te reinigen kan je eventueel handgel gebruiken als er geen water en zeep beschikbaar is. Gebruik handgels heel voorzichtig bij kleine kinderen, omwille van het risico op vergiftiging en oogletsels: hou toezicht, geef een heel kleine hoeveelheid en let erop dat het kind de handen niet in de mond steek. Lees meer over het gebruik van handgel.
 • Heel jonge kinderen kunnen tijdens het spelen met hun mond aan de speeltuigen komen. Kleine oppervlakken en kleine speeltuigen kan je vooraf even schoonvegen met een vochtig schoonmaakdoekje of een doek en allesreiniger (gemend met water in een spuitbusje of een kant-en-klare spray). Water en allesreiniger zijn voldoende om oppervlakken te reinigen, ontsmetten is niet nodig omdat buiten alle druppeltjes fel verdund worden onder invloed van de wind, lucht en zon.
Laatste update op
12/05/2021
 • Kinderen worden minder vaak, en doorgaans ook minder ziek van het coronavirus dan volwassenen en ouderen. Sommige varianten lijken meer besmettelijk waardoor het virus gemakkelijker circuleert bij kinderen van de lagere school. 
 • Af en toe is er het voorbije jaar ook een verband gelegd met COVID-19 en het voorkomen van een ernstige ziekte bij kinderen die lijkt op een toxic shock syndroom of op de ziekte van Kawasaki. Het gaat om zeer kleine aantallen. Kinderartsen en ziekenhuizen volgen dit verder op en onderzoeken of bepaalde kinderen meer risico lopen op zulk een ernstig verloop. De wetenschappelijke naam die aan de ziekte wordt gegeven is: PIMS-TS = Paediatric Inflammatory Multisystem Syndrome – Toxic Shock.
 • De ziektebeelden zijn: hoge koorts, hart- en longproblemen en problemen aan het maag-darmstelstel.
 • Als je kind koorts met ziekteverschijnselen of alarmtekens vertoont, aarzel dan niet om je huisarts of kinderarts te contacteren.
Laatste update op
11/05/2021

Een kind heeft koorts wanneer zijn lichaamstemperatuur meer dan 38°C bedraagt.

Koorts kan een symptoom van COVID-19 zijn, onafhankelijk van de leeftijd.

Elk kind dat plots koorts heeft, zonder een duidelijke oorzaak, moet verwezen worden naar een arts.

Kijk steeds naar het gedrag van het kind.  Er zijn kinderen die na een hevige huilbui of inspanning een verhoogde temperatuur hebben. Dan is er wel een duidelijk gekende oorzaak en kan je afwachten. Dit komt echter vrij zelden voor. De meeste kinderen hebben een goede ‘thermoroulatie’ en hun temperatuur blijft ook in deze omstandigheden onder 38°. Vraag na bij de ouders of de arts of dit kind hier gevoelig voor is.

 Ander voorbeelden van duidelijk gekende oorzaken van temperatuursverhoging zijn:

 • te warme kleding
 • te hoge kamertemperatuur
 • heel warm weer (in combinatie met een hoge vochtigheidsgraad)
 • schommelingen tijdens de dag. (In de late namiddag of ‘s avonds kan de temperatuur wat hoger zijn.)

 Je hoeft de temperatuur niet dagelijks te meten. Meet enkel wanneer het kind warm aanvoelt en zich ziek gedraagt. Bij twijfel raadpleeg je de huisarts.

Laatste update op
08/02/2021
 • Je houdt kinderen best uit de buurt van handgels, tenzij om onder toezicht hun handjes te ontsmetten.
 • Handgels bevatten een hoge concentratie alcohol, die bij inname tot alcoholvergiftiging kan leiden.
 • Vooral voor kinderen kan dat erg gevaarlijk zijn. Let er dus op dat het kind de handen niet in de mond steekt, vooraleer de alcohol is opgedroogd.
 • Kinderen kunnen makkelijk desinfectiemiddel in de ogen krijgen en daar, in sommige gevallen, ook ernstige schade aan overhouden. Wat moet je doen?
  • In geval van blootstelling bel je meteen het Antigifcentrum (tel. 070 245 245)
  • Spoel het oog onmiddellijk met lauw water gedurende 15 minuten. 
  • Wacht niet tot klachten zoals pijn of irritatie optreden. Afhankelijk van het advies van een expert of de aanwezigheid van symptomen (blijvende irritatie, pijn, eventuele vertroebeling van het zicht) ga je daarna naar het ziekenhuis voor een controle door een oogarts. 
  • Meer info vind je op de website van het Antigifcentrum
 • Het grondig wassen van de handen met water en vloeibare zeep (idealiter met huidneutrale zuurtegraad) is even effectief dan ontsmetten en geniet de voorkeur. 
Laatste update op
08/02/2021
 • Quarantaine betekent dat je je preventief afzondert om een mogelijke verspreiding van het coronavirus te beperken, omdat je mogelijk besmet bent met het virus. Je blijft thuis en ontvangt geen bezoek. Contact met gezinsleden of huisgenoten mag. Je mag het huis uitzonderlijk verlaten om naar de dokter of apotheek te gaan of om voedsel te kopen.
 • Isolatie betekent dat je thuis blijft als je ziek bent of positief testte op het coronavirus. Je blijft thuis en vermijdt alle fysieke contact met andere mensen, ook gezinsleden en huisgenoten. Je mag niet naar de winkel voor boodschappen.

Meer info vind je op info-coronavirus.be.

Risicogroep

Laatste update op
12/01/2022

Bij een coronabesmetting is er een hogere kans op ernstig verloop van COVID-19, een premature bevalling en dus ook complicaties en sterfte bij de baby. Daarom worden zwangere vrouwen het best prioritair gevaccineerd

De Hoge Gezondheidsraad bevestigt dat de huidige mRNA-vaccins veilig kunnen toegediend worden aan zwangere vrouwen. De huidige beschikbare COVID-19 mRNA-vaccins zijn in ons land de vaccins van Pfizer-BioNTech en Moderna. Die vaccins zijn veilig en effectief op elk moment van de zwangerschap. Ook een boostervaccinatie wordt aanbevolen aan zwangere vrouwen, volgens de regels die gelden voor de algemene bevolking.

De Hoge Gezondheidsraad heeft ook geen bezwaar tegen de vaccinatie van vrouwen die zwanger willen worden. Ook vrouwen die borstvoeding geven, mogen gevaccineerd worden. 

Bespreek je vaccinatie bij zwangerschap of kinderwens zo snel mogelijk met je huisarts.

Laatste update op
04/11/2021

Er is een lijst met aandoeningen tot stand gekomen op basis van een advies van de Hoge Gezondheidsraad voor het prioriteren van subgroepen van patiënten jonger dan 65 jaar voor vaccinatie tegen SARS-CoV-2. Dat advies is gebaseerd op Belgische en internationale studies. Die studies bekeken welke personen met onderliggende aandoeningen een verhoogde kans hebben op een ziekenhuisopname of overlijden als ze met COVID-19 besmet worden. Sommige aandoeningen die weerhouden zijn, moeten ook in een bepaalde graad aanwezig zijn.

Lees meer over de boostervaccinaties op laatjevaccineren.be.

 

 

Laatste update op
08/07/2021
 • Kinderen worden minder vaak en doorgaans ook minder ziek van het coronavirus dan volwassenen en ouderen. Sommige varianten zijn meer besmettelijk waardoor het virus gemakkelijker circuleert bij kinderen van de lagere schoolleeftijd.
 • Kinderen behoren niet tot de risicogroep, ook heel jonge kinderen niet. We volgen hierin de wetenschappelijke adviezen van Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid. 
 • Kinderen die ziek zijn of in contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus, horen niet thuis in het consultatiebureau of in de kinderopvang. 

 

Consultatiebureau en afspraken

Laatste update op
11/01/2022

We zorgen voor al het nodige veiligheidsmateriaal en nemen extra maatregelen rond hygiëne en afstand. 

We nemen deze maatregelen:

 • Na elk gebruik wordt al het materiaal grondig gereinigd.
 • De lokalen worden verlucht. 
 • We zorgen voor een vlotte doorstroom. Kom daarom op tijd. Hou er rekening mee dat er 15 minuten is voorzien per consultatie.
 • Zieke kinderen, ouders en medewerkers mogen niet naar het consultatiebureau komen. Ben jij of je kindje ziek of is een van jullie in quarantaine? Annuleer je afspraak en maak een nieuwe.
 • Beperk het aantal begeleiders. Breng geen broers of zussen mee.
 • Respecteer zoveel mogelijk de afstand van 1,5 meter.
 • Ouders en kinderen vanaf 6 jaar moeten een mondmasker dragen. Baby’s en heel jonge kinderen mogen geen mondmasker dragen.  
 • Ouders ontsmetten hun handen. Er is handgel beschikbaar bij de ingang van het consultatiebureau. 

Bedankt voor jullie begrip en medewerking!  

Afspraken in het consultatiebureau
Laatste update op
26/11/2021

Bij milde ziektesymptomen is het moeilijk om te weten wanneer een kind wel of niet naar de opvang of het consultatiebureau mag komen. Dit is nog moeilijker geworden door corona. We willen kinderen alle kansen geven. Daarom is het belangrijk voor hun ontwikkeling en welzijn dat ze naar de opvang kunnen en tijdig opgevolgd en gevaccineerd worden. De infographic geeft een overzicht weer van welke symptomen (niet) toegelaten zijn op het consultatiebureau en de affiche is voor de opvang..

Laatste update op
25/11/2021

Voor ouders

 • Kind en Gezin verplicht ouders om een mondmasker te dragen voor het binnenkomen in het consultatiebureau.

Voor jonge kinderen

Baby’s en heel jonge kinderen mogen geen mondmasker dragen. Meer informatie over mondmaskers voor kinderen.  

Voor medewerkers in het consultatiebureau

 • De arts en de verpleegkundige dragen een chirurgisch mondmasker omwille van de aard van de dienstverlening, onder andere vaccineren. Ook vrijwilligers dragen een mondmasker.

In deze video vind je meer informatie hoe je een mondmasker correct draagt.

Laatste update op
23/11/2021

Alle consulten en gehoor- en oogtesten gaan fysiek door op het consultatiebureau. Ook alle huisbezoeken gaan terug volledig door. De maatregelen van handhygiëne en mondmaskers blijven van toepassing en social distancing blijft aanbevolen.

In het basisprogramma werken we met een vast aanbod op een specifieke leeftijd van het kind. Elk gezinstraject begint met een startgesprek, bij voorkeur tijdens de zwangerschap.

Na de geboorte van het kind bestaat het basisprogramma uit:

 • huisbezoek op 2 weken
 • gehoortest op 3 weken
 • consult op 4 weken
 • huisbezoek op 6 weken
 • consult op 8 weken 
 • consult op 12 weken
 • consult op 16 weken
 • consult op 6 maanden
 • consult van 9 maanden
 • consult op 12 maanden
 • consult 15 maanden
 • contact op 18 maanden
 • consult van 24 maanden
 • consult op 30 maanden

Wacht niet tot op het consult als je vragen hebt en neem gerust contact op met ons op. Je kan zelf kiezen of je de Kind en Gezin-Lijn contacteert (via chat of op 078 150 100) of welk teamlid je contacteert.Dat kan via WhatsApp, SMS, mail, ... . 

Voor bepaalde consulten ontvang je een uitgebreide e-mail om je voor te bereiden op het consult en te polsen naar vragen of behoeften die je dan voor het consult met je lokaal team kan bespreken. 

In de toekomst willen we het extra contact op 18 maanden verder uitwerken op maat van de gezinnen en prioritaire groepen.

Er kan steeds een extra aanbod gebeuren bij die kinderen en die gezinnen die meer nodig hebben. Dit kan een extra medisch consult zijn, of bijkomende huisbezoeken, telefoongesprekken, Whatsapp, chat of beeldbellen door een teamlid.

Help je ons alles veilig te laten verlopen?

In het consultatiebureau gelden volgende richtlijnen voor ouders:

 • Draag als ouder een mondmasker van bij het binnenkomen in het consultatiebureau. Baby’s en jonge kinderen mogen geen mondmasker dragen. 
 • Beperk het aantal begeleiders. Breng geen broers of zussen mee.
 • Kom op tijd.
 • Ontsmet je handen.
 • Respecteer zoveel mogelijk de afstand van 1,5 meter. 
 • Er is 15 minuten per consulatie voorzien. 
 • Ben jij als ouder of is je kindje ziek of in quarantaine/isolatie? Annuleer je afspraak en maak een nieuwe. 

Tijdens huisbezoeken gelden volgende richtlijnen voor de ouder(s):

 • Draag een mondmasker.
 • Respecteer zoveel mogelijk de afstand van 1,5 meter.
 • Is er iemand binnen het gezin (vermoedelijk) besmet met COVID-19? Dan wordt het huisbezoek vervangen door een telefonisch of online contact. De gezinnen worden daarom vooraf opgebeld om te informeren naar de gezondheidstoestand van de gezinsleden of het wordt bevraagd bij het binnenkomen.
Laatste update op
10/09/2021

Er wordt in onze consultatiebureaus zoveel mogelijk rekening gehouden met de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te verhinderen. Kind en Gezin wil maximaal tegemoetkomen aan de veiligheidsnormen en de behoefte aan een veilig gevoel. Daarbij volgt Kind en Gezin de richtlijnen van Sciensano (Belgisch instituut voor gezondheid) en het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Het wordt heel sterk aanbevolen dat vrijwilligers zich laten vaccineren tegen COVID-19.

Als je aan de slag gaat als vrijwilliger, ontvang je de recentste hygiënerichtlijnen.
 

Laatste update op
17/06/2021
 • De regels in verband met reizen naar en vanuit het buitenland zijn te lezen op www.info-coronavirus.bewww.info-coronavirus.be/nl/reizen/De beschreven regels over testing en quarantaine moeten door iedereen opgevolgd worden. 
 • Moet je in quarantaine gaan en je laten testen? Dan vragen we de regels strikt op te volgen en niet naar het consultatiebureau te komen tijdens de verplichte quarantaine. Je kan je afspraak verzetten of annuleren via het online portaal 'Mijn Kind en Gezin', bij je verpleegkundige of via de Kind en Gezin-Lijn op het nummer 078 150 100 (elke werkdag van 8 tot 20 uur) of via chat (9 - 16.30 uur). 
Laatste update op
08/02/2021

Wie (vermoedelijk) besmet is met het coronavirus COVD-19 moet de geldende quarantaine- en isolatieregels volgen. Na de quarantaine of isolatie mag je naar het consultatiebureau komen als je 3 dagen koortsvrij bent én als alle symptomen zeker verdwenen zijn. 

Voeding

Laatste update op
24/11/2021
 • Het is heel normaal dat je vragen stelt bij de veiligheid van vaccinatie en wat de mogelijke effecten zijn op je borstvoeding en baby. Wat heel duidelijk vastgesteld is, is dat antistoffen via moedermelk naar je kind gaan en dat deze antistoffen in staat zijn om het virus te neutraliseren.
 • Er is weinig onderzoek beschikbaar over nevenwerkingen bij kinderen die borstvoeding krijgen van een mama die tegen COVID-19 gevaccineerd werd. Er is beperkt onderzoek waarin moeders na COVID-19-vaccinatie (Pfizer en Moderna) bevraagd worden over vastgestelde nevenwerkingen bij hun kind dat borstvoeding krijgt.
  • Er werden een aantal niet-ernstige neveneffecten gerapporteerd, die binnen 72 uur na het vaccin weer verdwenen waren.
  • De gerapporteerde bijwerkingen zijn: geïrriteerd zijn (10%), onrustig zijn (8%) tot slechter slapen (0% bij Pfizer, 6% bij Moderna). Koorts kwam bij minder dan 2% van de baby´s voor.
  • Daarnaast stelden een aantal moeders vast dat hun melkproductie daalde na de vaccinatie. Deze normaliseerde zich weer bij alle moeders binnen 72 uur na de vaccinatie.
 • Op basis van de gegevens die we nu hebben en op basis van de manier van werken van dit soort vaccins, verwacht men geen ernstige neveneffecten, niet op korte, noch op lange termijn.
 • Als je na het krijgen van het vaccin tegen COVID-19, koorts of andere symptomen vaststelt bij je baby, moet je er rekening mee houden dat deze (eerder) door een andere oorzaak dan het vaccin veroorzaakt worden. Contacteer dan best je behandelend arts.
 • Je kan eventueel wat extra melk afkolven vóór de vaccinatie om een tijdelijke terugval in de dagen na de vaccinatie op te vangen.

(bron: medRxiv)

Laatste update op
10/05/2021

De Hoge Gezondheidsraad stelt dat alle vrouwen die borstvoeding geven kunnen gevaccineerd worden, zeker als zij in de gezondheidszorg werken of tot de prioritaire groepen voor vaccinatie behoren. Net zoals WHO, CDC, ACOG en ABM voegt de Hoge Gezondheidsraad toe dat er voor de zuigelingen geen nadelige effecten te verwachten zijn van vaccinatie bij borstvoeding.

Er zijn geen gegevens bekend over de passage van mRNA of vaccin spike-eiwitten via de moedermelk. Toch zouden beiden, als ze in de moedermelk zouden doorgegeven worden, waarschijnlijk worden vernietigd in het spijsverteringskanaal van de pasgeborene (in het geval van mRNA) en/of geen schadelijke effecten hebben (bij het spike-eiwit).

De WHO stelt dat borstvoeding niet moet stopgezet worden na vaccinatie. ABM voegt daaraan toe dat de antistoffen die door de moeder na het vaccin worden aangemaakt, wellicht via de moedermelk worden doorgegeven en de baby mogelijk helpen beschermen tegen Sars Cov-19.

Laatste update op
08/02/2021

Het coronavirus wordt niet overgedragen via de moedermelk. Gezien de specifieke antistoffen die moeders aanmaken wanneer ze in aanraking komen met het virus, biedt borstvoeding extra bescherming voor het kind. Het is dus zeker aanbevolen om verder te gaan met borstvoeding. Wel zijn extra handhygiëne en hygiënisch reinigen van het kolftoestel en de flesjes van groot belang.

Moeders die een vermoedelijke of bevestigde COVID-19 infectie hebben, wordt aangeraden om borstvoeding te blijven geven, gezien de talrijke voordelen van borstvoeding en de verwaarloosbare rol van moedermelk bij de overdracht van andere respiratoire virussen. Wel moeten alle mogelijke voorzorgen genomen worden om eventuele besmetting van het kind te voorkomen. World Health Organization (WHO), UNICEF  en CDC raden aan om, naast een strikte handhygiëne, tijdens de borstvoeding een mondmasker te dragen. Ook het dagelijks reinigen/desinfecteren van verontreinigde oppervlakken en voorwerpen (kolfmateriaal, flessen, gsm, aanrecht, deurklink…) verdient de grootste aandacht.

Moeders die te ziek zijn om borstvoeding te geven, worden aangemoedigd om hun moedermelk af te kolven en aan de baby te laten geven.

Lees hier meer over borstvoeding en het coronavaccin

Laatste update op
08/02/2021

Bij afwezigheid van symptomen en mits een strikte handhygiëne en een grondige reiniging van de materialen, is steriliseren overbodig voor een gezonde à term geboren baby. Voor prematuren of baby’s met een verzwakt immuunsysteem blijft dagelijks steriliseren zoals voorheen wel aangeraden.

Voor het onderhoud van kolfmateriaal in de thuiszorg bij moeders die zelf, of waarvan een gezinslid symptomen vertoont, beschikken we momenteel niet over duidelijke internationale richtlijnen. Veiligheidshalve adviseren we voorlopig om het kolfmateriaal en de flessen na elk gebruik goed te reinigen in een heet zeepsop en dagelijks te steriliseren. Het afkolfapparaat zelf kan voor en na gebruik gereinigd worden met een desinfecterend doekje of spray. Bij een opname worden de richtlijnen van het ziekenhuis gevolgd.

Laatste update op
08/02/2021

Maak je een flesje melkvoeding klaar of bereid je vaste voeding voor je baby, dan gelden de algemene hygiëneregels. Let extra op de handhygiëne en het grondig reinigen van materiaal (flessen, spenen, ...) en werkoppervlakken.  

Was groenten en fruit vooraleer je ze gebruikt. Raak bij je aankoop alleen aan wat je meeneemt. In principe is het virus niet of nauwelijks leefbaar op voedsel, goed wassen is voldoende.

Ben je zelf ziek, neem dan extra voorzorgen tijdens het klaarmaken van voeding. 

Zwanger

Laatste update op
20/01/2022

Zwangere vrouwen worden het best prioritair gevaccineerd. Bij een coronabesmetting is er een hogere kans op ernstig verloop van COVID-19, een premature bevalling en dus ook complicaties en sterfte bij de baby.

De Hoge Gezondheidsraad en het Europese geneesmiddelenagentschap EMA bevestigen dat de huidige mRNA-vaccins veilig kunnen toegediend worden aan zwangere vrouwen. De huidige beschikbare COVID-19 mRNA-vaccins zijn in ons land de vaccins van Pfizer-BioNTech en Moderna. Die vaccins zijn veilig en effectief op elk moment van de zwangerschap. Ook een boostervaccinatie wordt aanbevolen aan zwangere vrouwen, volgens de regels die gelden voor de algemene bevolking.

Ook vrouwen die borstvoeding geven, mogen gevaccineerd worden, evenals vrouwen die zwanger willen worden.

Bespreek je vaccinatie bij zwangerschap of kinderwens zo snel mogelijk met je huisarts.

Meer info lees je op laatjevaccineren.be.

Laatste update op
12/01/2022

Bij een coronabesmetting is er een hogere kans op ernstig verloop van COVID-19, een premature bevalling en dus ook complicaties en sterfte bij de baby. Daarom worden zwangere vrouwen het best prioritair gevaccineerd

De Hoge Gezondheidsraad bevestigt dat de huidige mRNA-vaccins veilig kunnen toegediend worden aan zwangere vrouwen. De huidige beschikbare COVID-19 mRNA-vaccins zijn in ons land de vaccins van Pfizer-BioNTech en Moderna. Die vaccins zijn veilig en effectief op elk moment van de zwangerschap. Ook een boostervaccinatie wordt aanbevolen aan zwangere vrouwen, volgens de regels die gelden voor de algemene bevolking.

De Hoge Gezondheidsraad heeft ook geen bezwaar tegen de vaccinatie van vrouwen die zwanger willen worden. Ook vrouwen die borstvoeding geven, mogen gevaccineerd worden. 

Bespreek je vaccinatie bij zwangerschap of kinderwens zo snel mogelijk met je huisarts.

Laatste update op
08/02/2021

Een recente studie in het UZA o.l.v. Professor Gilbert Donders toont aan dat het doormaken van corona een negatief effect heeft op de kwaliteit van het sperma: het gaat wat betreft de aantallen zaadcellen om een daling tot 10 procent van wat normaal mag worden aangenomen. Maar ook de morfologie en de beweeglijkheid zijn aangetast. Er is sprake van DNA-schade bij de aanmaak, maar dat zou dus allemaal tijdelijk zijn. Dat effect is er niet bij iedereen: Mogelijk is er een verband met hoe zwaar een patiënt de ziekte heeft doorgemaakt, maar daarvoor is nog verder onderzoek nodig. Koppels moeten er rekening mee houden dat het maanden kan duren eer het sperma weer genormaliseerd is, maar over dat aspect moet later nog meer duidelijkheid komen, omdat het onderzoek nog niet zo lang bezig is en verdere opvolging nodig is. Er wordt momenteel een periode van vier tot acht maanden genoemd voor herstel.

Bron: vrt

Laatste update op
08/02/2021

Het is noodzakelijk dat bij het ontstaan van milde tot ernstige symptomen van luchtweginfectie, de zwangere vrouw telefonisch contact opneemt met de huisarts. Bij zwangere vrouwen met milde symptomen is niet altijd een ziekenhuisopname noodzakelijk. Als een zwangere vrouw besmet is met het coronavirus en milde symptomen vertoont, kan thuis in isolatie gaan een optie zijn op voorwaarde dat de toestand van de zwangere vrouw goed kan opgevolgd worden. Meer informatie over quarantaine en isolatie vind je op info-coronavirus.be

Pas bevallen

Laatste update op
25/11/2021
 • Als de mama en haar baby nog in de kraamkliniek verblijven, dan moeten de regels van het ziekenhuis gevolgd worden.
   
 • Bij bezoek thuis:
  • Sinds 20 november 2021 wordt aangeraden om het aantal sociale contacten te beperken en de veilige afstand van 1,5 meter te respecteren.
  • Een mondmasker dragen is niet verplicht bij privé-bijeenkomsten thuis, maar als je zelf liever hebt dat jouw bezoek een mondmasker draagt, geef dat dan zeker aan.
  • Handhygiëne blijft heel belangrijk: vraag jouw bezoekers om de handen te wassen of te ontsmetten bij het binnenkomen.
  • Kraambezoekers die symptomen vertonen, moeten sowieso thuis blijven en mogen niet op bezoek komen.
  • Als je je baby liever niet laat vasthouden door iemand anders, dan mag je dat zeker aangeven. Het is belangrijk om je eigen gevoel te volgen en dat gevoel uit te spreken.
Laatste update op
25/11/2021
 • Informeer je bij het ziekenhuis voor de regels over kraambezoek in het ziekenhuis.

Bezoek thuis

 • Je mag thuis mensen ontvangenSinds 20 november 2021 wordt aangeraden om het aantal sociale contacten te beperken en de veilige afstand van 1,5 meter te respecteren.
 • Een mondmasker dragen is niet verplicht bij privé-bijeenkomsten thuis, maar als je zelf liever hebt dat jouw bezoek een mondmasker draagt, geef dat dan zeker aan.
 • Handhygiëne blijft heel belangrijk: vraag jouw bezoekers om de handen te wassen of te ontsmetten bij het binnenkomen.
 • Kraambezoekers die symptomen vertonen, moeten sowieso thuis blijven en mogen niet op bezoek komen.

Goed om weten

 • Ontvang liever buiten bezoek dan binnen. Verlucht de binnenruimtes voldoende.
 • Neem extra voorzorgsmaatregelen voor wie die tot een risicogroep behoort en nog niet volledig gevaccineerd is.

Volg je gevoel en draag zorg voor jezelf

 • Als je je baby liever niet laat vasthouden door iemand anders dan mag je dat zeker aangeven. Het is belangrijk om je eigen gevoel te volgen en dat gevoel uit te spreken.
 • De periode van zwangerschap en geboorte is vaak een hoopvolle tijd. Het zijn tegelijk ook ingrijpende gebeurtenissen, die gepaard gaan met extra zorgen en twijfels. De huidige omstandigheden kunnen je daarenboven extra onzeker of bezorgd maken. Hier vind je enkele tips om in deze bijzondere omstandigheden zorg te dragen voor jezelf en elkaar, en om de periode na de geboorte wat te verlichten: Hoe maak ik deze periode aangenamer?
Laatste update op
08/02/2021

De meeste ouders voelen zich rond de geboorte over het algemeen wel gelukkig, maar anderen voelen zich net heel kwetsbaar en verloren. 1 op de 10 vrouwen ervaart ernstige emotionele problemen tijdens de zwangerschap. Hun aantal verdubbelt tot 1 jaar na de bevalling. 1 op de 10 vaders krijgt te kampen met depressie na de geboorte.

Een baby krijgen kan een erg kwetsbare en verwarrende periode zijn voor aanstaande ouders. Soms loopt het anders dan verwacht. Sommige ouders voelen zich verdrietig en negatief, piekeren veel en zijn vaak angstig. Anderen merken dat ze zich niet meer blij kunnen voelen en moeilijk kunnen genieten van activiteiten, die ze anders wel aangenaam zouden vinden. 

Weinig mannen en vrouwen durven hierover te praten, laat staan hulp te zoeken. Depressie en angst zijn echter goed te behandelen. Praten met je partner, familie of vrienden kan je steun geven. Praten met professionele hulpverleners kan tot specifieke hulp leiden.

Een goede ondersteuning tijdens de zwangerschap en na de bevalling, blijft ook prioritair voor Kind en Gezin, vroedvrouwen, artsen en kraamafdelingen. Heb je vragen, twijfels of zorgen? Neem dan contact op met hen. Nog geen contactgegevens van een lokale medewerker van Kind en Gezin in jouw buurt? Vraag deze gerust op via de Kind en Gezin-Lijn (078 150 100, elke weekdag bereikbaar tussen 8 en 20 uur).

Laatste update op
08/02/2021

Het coronavirus wordt niet overgedragen via de moedermelk. Gezien de specifieke antistoffen die moeders aanmaken wanneer ze in aanraking komen met het virus, biedt borstvoeding extra bescherming voor het kind. Het is dus zeker aanbevolen om verder te gaan met borstvoeding. Wel zijn extra handhygiëne en hygiënisch reinigen van het kolftoestel en de flesjes van groot belang.

Moeders die een vermoedelijke of bevestigde COVID-19 infectie hebben, wordt aangeraden om borstvoeding te blijven geven, gezien de talrijke voordelen van borstvoeding en de verwaarloosbare rol van moedermelk bij de overdracht van andere respiratoire virussen. Wel moeten alle mogelijke voorzorgen genomen worden om eventuele besmetting van het kind te voorkomen. World Health Organization (WHO), UNICEF  en CDC raden aan om, naast een strikte handhygiëne, tijdens de borstvoeding een mondmasker te dragen. Ook het dagelijks reinigen/desinfecteren van verontreinigde oppervlakken en voorwerpen (kolfmateriaal, flessen, gsm, aanrecht, deurklink…) verdient de grootste aandacht.

Moeders die te ziek zijn om borstvoeding te geven, worden aangemoedigd om hun moedermelk af te kolven en aan de baby te laten geven.

Lees hier meer over borstvoeding en het coronavaccin

Ouderschap

Laatste update op
05/11/2021

Dat is niet altijd evident. De coronacrisis is een heel uitzonderlijke situatie die druk en stress met zich meebrengt. Voor jou als ouder, maar ook je kind voelt heel goed dat de dingen anders zijn. Dagelijkse gewoontes en routines veranderen.

Laatste update op
04/11/2021

In normale tijden krijgen kersverse ouders na de bevalling bezoek van grootouders, familie, vrienden en andere kinderen die vol enthousiasme de baby komen bewonderen. Van klein af komt de baby in contact met andere mensen en krijgt hij veel prikkels.

Ouders stellen zich in deze tijden dan ook de vraag in welke mate dit impact heeft op de ontwikkeling van hun baby.

 • Voor de meeste baby’s is thuis de belangrijkste plaats waar ze hun mogelijkheden kunnen ontwikkelen.
 • Spelen en bewegen is niet alleen leuk, maar ook door te praten, zingen, vertellen, lachen, … speel je in op een baby zijn ontwikkeling: lichamelijke vaardigheden, sociale ontwikkeling, taal. Bovendien is spelen en bewegen ook een geweldige manier om verbinding te maken met je kind.
 • Samen plezier maken schept een band met je baby en legt mee een basis voor zijn verdere sociale en emotionele ontwikkeling.
 • Het is ook zo dat jonge baby’s net niet veel prikkels nodig hebben. Een rustige omgeving op een traag ritme is heel wenselijk. Hun wereld is nog klein en de coronacrisis heeft bij heel wat gezinnen net die ruimte voor rust en regelmaat gecreëerd.
 • Je baby bouwt een basisvertrouwen op met jou en leert jou kennen als een veilige haven die hem troost als hij ongemak ervaart, die hem eten en drinken heeft, die hem te slapen legt als hij moe is en die hem koestert.

Het is normaal als je je in deze abnormale tijden angstiger, meer gespannen, gestresseerd voelt. Vanuit die gemoedstoestand kan je meer geprikkeld reageren op je kind als hij huilt, zeurt of hangerig is. Dit zijn normale reacties in abnormale tijden. Je kan je als ouder achteraf schuldig voelen en je afvragen of je de band met je kind hebt geschaad. Wees vooral mild voor jezelf en elkaar als ouder.

Er zijn altijd nieuwe momenten en situaties waarin je het anders kan aanpakken door er te zijn voor je kind en je kind te laten voelen: ‘Mijn mama of papa kan dan wel eens boos zijn op mij, maar ik voel dat ze mij bovenal onvoorwaardelijk graag zien’. Besef als ouder dat dé perfecte ouder niet bestaat en dat alle ouders wel eens het gevoel hebben dat ze hun kind tekort hebben gedaan.

Je hoeft je dus geen zorgen te maken dat deze periode de ontwikkeling van je baby of kind negatief zal beïnvloeden.

Blijven de zorgen of de spanningen toch hangen? Lees meer over zorg voor jezelf of praat erover met je partner, vertrouwensfiguur, medewerker van Kind en Gezin, behandelend arts, ...

Laatste update op
08/07/2021
 • Eenkennigheid en angst voor vreemden ontstaat in meer of mindere mate vanaf 6 maanden. Je kan je de vraag stellen hoe baby’s zullen omgaan met het terug naar de opvang gaan of hoe ze gaan reageren op hun grootouders, familie, …. als ze hen terug in het echt zien.
 • Kinderen reageren heel verschillend. Het ene kind kan het best moeilijk hebben met andere mensen en met de stap terug naar de opvang of bij familie; het andere kind kan misschien nieuwsgierig zijn en makkelijk die overgang maken.
 • Kinderen zijn heel veerkrachtig en passen zich vaak sneller aan tijdens bijzondere omstandigheden dan volwassenen.
 • Als jij als ouder rustig omgaat met andere of nieuwe mensen, dan zal dit je kind helpen om alles als normaal en niet beangstigend te ervaren.
 • Aan de opvang wordt extra aandacht gevraagd voor het wennen. We raden aan om elk kind dat start, opnieuw start of een hele tijd in de opvang verbleef zonder veel vriendjes, de kans te geven te wennen. 
 • Zorg ook bij grootouders voor extra toezicht tijdens het slapen na een periode van afwezigheid.
Laatste update op
17/06/2021

Heeft je kind vragen over het coronavirus? Groeimee bundelt tips om het gesprek aan te gaan.

Laatste update op
11/06/2021

Je vindt een luisterend oor bij:

 • De Kind en Gezin-Lijn. Daar kan je terecht voor vragen over je kindje of over de dienstverlening van Kind en Gezin. 

 • Jouw verpleegkundige van Kind en Gezin, telefonisch of via digitale kanalen (e-mail, WhatsApp of Skype). De contactgegevens van je verpleegkundige vind je in je kindboekje. 

 • Ook de Opvoedingslijn is er voor al jouw vragen over opvoeding. 

 • In jouw stad of gemeente heeft het Huis van het Kind vaak ook een aangepaste dienstverlening. Ook de Opvoedingswinkels blijven online, telefonisch of via mail bereikbaar. Je checkt het lokale aanbod en de bereikbaarheid best op voorhand via de website of sociale mediakanalen. 

 • Heb je oudere kinderen in huis? Awel is er voor alle kinderen en jongeren. Zij kunnen met Awel chatten, mailen of bellen. 

 • Heb je ook schoolgaande kinderen? De CLB-chat is er voor ouders en kinderen: zij beantwoorden al jouw vragen over school of over je welbevinden. 

 • Krijg je te maken met conflicten en geweld? Je kunt in alle vertrouwen bellen, mailen en chatten met de hulplijn 1712

Groeipakket

Laatste update op
04/12/2021

Zowel voor Vlaanderen als voor Brussel gelden specifieke maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan:

Voor een evaluatie van de ondersteuningsbehoefte mét consult wordt standaard een videoconsult ingepland.

Als een fysiek consult noodzakelijk is, dan gelden volgende regels:

 • Er mogen geen zieke kinderen, zieke ouders of zieke begeleiders op consult komen. Ben jij of je kind ziek? Annuleer je afspraak en maak een nieuwe via zoe.afspraken@kindengezin.be.
 • Indien jij of je kind symptomen van COVID-19 heeft en positief testte, dan annuleer je je afspraak via zoe.afspraken@kindengezin.be. Team Zoë maakt dan een afspraak voor een videoconsult.
 • Kom op tijd. We vragen je om stipt 10 minuten voor je afspraak aanwezig te zijn.
 • Jij en je kind (vanaf 6 jaar) dragen een mondmasker. Zet het mondmasker alleen af als je neerzit en als er voldoende afstand is.
 • Respecteer steeds de afstand van 1,5 meter.
 • Kom maximaal met 3 personen op consult: met beide ouders of 1 ouder en 1 begeleider samen met je kind.
 • Ontsmet je handen.
Laatste update op
11/10/2021

Door de coronacrisis is er dit jaar een uitzonderingsmaatregel op het aantal uren dat je als jobstudent mag werken.

De uren die je met een studentenovereenkomst werkt in het derde kwartaal (juli, augustus en september) van 2021 tellen niet mee voor het totaal van 475 uur per jaar. Voor jobstudenten in de zorg of het onderwijs is die maatregel ook toegepast voor het eerste en tweede kwartaal van 2021.

Dit betekent dat studenten die extra uren presteerden hun Groeipakket niet verliezen.

Opvang baby's en peuters

Laatste update op
21/01/2022

In januari en februari 2022 moeten ouders niet betalen en geen respijtdagen inzetten voor:

 • afwezigheden door verplichte (gedeeltelijke) sluiting of doelgroepbeperking;

 • afwezigheden door quarantaine of isolatie van kinderen of hun gezinsleden door het COVID-19-virus;

 • enkel voor schoolkinderen geldt ook nog: afwezigheden omwille van

  • verplicht telewerk van de ouders;
  • sluiting van de school van het kind dat normaal naar de opvang komt.

De opvang krijgt hiervoor subsidies van Opgroeien.

In december 2021 was dezelfde regeling van toepassing.

Laatste update op
21/01/2022

In januari en februari 2022 moeten ouders niet betalen en geen respijtdagen inzetten voor:

 • afwezigheden door verplichte (gedeeltelijke) sluiting of doelgroepbeperking;

 • afwezigheden door quarantaine of isolatie van kinderen of hun gezinsleden door het COVID-19-virus;

 • enkel voor schoolkinderen geldt ook nog: afwezigheden omwille van

  • verplicht telewerk van de ouders;
  • sluiting van de school van het kind dat normaal naar de opvang komt.

De opvang krijgt hiervoor subsidies van Opgroeien.

In december 2021 was dezelfde regeling van toepassing.

Laatste update op
21/01/2022

In januari en februari 2022 moeten ouders niet betalen en geen respijtdagen inzetten voor:

 • afwezigheden door verplichte (gedeeltelijke) sluiting of doelgroepbeperking;

 • afwezigheden door quarantaine of isolatie van kinderen of hun gezinsleden door het COVID-19-virus;

 • enkel voor schoolkinderen geldt ook nog: afwezigheden omwille van

  • verplicht telewerk van de ouders;
  • sluiting van de school van het kind dat normaal naar de opvang komt.

De opvang krijgt hiervoor subsidies van Opgroeien.

In december 2021 was dezelfde regeling van toepassing.

Als je al vooraf betaald hebt, moet de opvang je terugbetalen voor afwezigheidsdagen omwille van bovenstaande redenen, of dit verrekenen bij de volgende factuur.

 

Laatste update op
14/01/2022

Je vindt de actuele richtlijnen in deze brochure.

Laatste update op
17/12/2021

Opgelet: deze vraag gaat over koorts na een vaccin uit het basisvaccinatieschema, niet over het coronavaccin. 

Koorts is een lichaamstemperatuur van meer dan 38°C. 

Geen andere symptomen

Als er enkel wat koorts is, zonder andere symptomen van een infectie van de bovenste luchtwegen, kan je ervan uitgaan dat de koorts het gevolg is van de vaccinatie. Dan mag het kind naar de opvang, als het kan deelnemen aan de normale activiteiten en geen extra zorg vraagt. Bij twijfel is het aangeraden om de arts te contacteren. 

Andere symptomen

Als er naast koorts ook andere symptomen zijn kan je via deze link nagaan of die andere symptomen toelaten om wel naar de opvang te gaan, of het beter is om thuis te blijven: Wanneer kan een kind naar de opvang komen of blijft het beter thuis?

Jonger dan 3 maanden

Voor kinderen jonger dan 3 maanden is een temperatuur van meer dan 38°C steeds een reden tot ongerustheid en is het aangewezen om doktersadvies in te winnen.

Laatste update op
02/12/2021
 • Ouders mogen binnen in de kinderopvang, bijvoorbeeld om samen met hun kind te wennen.
 • Meerdere personen kunnen een kind brengen en halen.
  • In Brussel is dit beperkt tot 1 volwassene, maar dit hoeft niet altijd dezelfde persoon te zijn.
 • Een veilige afstand bewaren tegenover volwassenen en handhygiëne blijven belangrijk: was je handen vóór en na het breng- en haalmoment.
 • Ouders mogen in de leefgroep komen met mondmasker en houden afstand. Ventileer voldoende.
  • Buiten en op veilige afstand hoeft een mondmasker niet.
 • Kinderen dragen geen mondmaskers. Kinderen uit het 5e en 6e leerjaar dragen een mondmasker:
  • in de binnenruimtes, als ze de afstand niet kunnen bewaren en als er onvoldoende geventileerd wordt.
  • buiten hoeft een mondmasker niet, als de nodige afstand bewaard wordt.
 • In Vlaanderen zijn er voor corona geen beperkingen meer voor de groepsgrootte en -samenstelling.
  • In Brussel vragen we om kinderen van verschillende klassen, scholen en leeftijden in de mate van het mogelijke zo weinig mogelijk te mengen. 
 • Zieke kinderen blijven thuis, zij horen niet thuis in de opvang.
Laatste update op
31/08/2021
 • Ja. Vanaf 1 september zijn er geen beperkingen meer voor samenkomsten in huis.
 • Kinderen die niet tot je gezin behoren en die in quarantaine of in isolatie zijn, kan je uiteraard niet opvangen.
Laatste update op
31/08/2021

De algemene regel is dat een ziek kind niet thuis hoort in de opvang. Ook kinderen die in quarantaine zijn mogen niet naar de opvang.

Wanneer kan een kind naar de opvang komen of blijft het beter thuis?

Chronisch zieke kinderen kunnen extra kwetsbaar zijn. Vraag advies aan je arts en bespreek met de opvang of kinderopvang haalbaar is.

Bij besmetting met Covid-19/Corona moeten de maatregelen van de arts worden gevolgd.

Laatste update op
31/08/2021

Alle kinderen zijn welkom in de kinderopvang. 

Deze kinderen kunnen niet naar de opvang:

Laatste update op
31/08/2021

Dat kan, we raden aan om maximaal deze adviezen toe te passen:

 • Laat je als grootouder vaccineren.
 • De hygiënemaatregelen (bv. handen wassen, hoest- en nieshygiëne…) blijven essentieel.
 • Buiten is beter dan binnen. Verlucht indien nodig voldoende de binnenruimtes.
 • Het blijft sterk aanbevolen om je nauwe contacten te beperken. Onder 'nauwe contacten' verstaan we een contact van meer dan 15 minuten, zonder de veiligheidsafstand te respecteren en zonder masker.

 

Laatste update op
05/08/2021

Kinderen jonger dan 12 jaar die terugkeren uit een rode zone samen met hun ouders moeten niet getest worden. Ze blijven wel in quarantaine totdat de testresultaten van hun ouders bekend zijn én negatief zijn.

Als kinderen eventueel besmet werden in het vakantieland of tijdens de terugreis, biedt de quarantaineperiode een veiligheidsmarge. De kans is hierdoor minimaal dat ze het virus verspreiden bij terugkeer in de opvang.

Gevaccineerde ouders moeten niet in quarantaine en worden niet getest. Als ouders volledig gevaccineerd zijn, is de kans dat ze hun kinderen besmetten zeer klein. Jonge kinderen reizen bovendien meestal met hun ouders en komen dus minder in contact met andere COVID gevallen. Kinderen verspreiden ook minder virus in vergelijking met volwassenen of adolescenten. Met andere woorden: bij jonge kinderen die in het gezelschap van gevaccineerde ouders op vakantie gingen in een rode zone is de kans zeer klein dat ze besmet werden en het virus doorgeven.

Kinderen die in een rode zone uitzonderlijk toch veelvuldig contact zouden gehad hebben met andere personen, hebben wel meer kans om, ondanks gevaccineerde ouders, besmet te geraken. Ouders en opvang gaan hierover in dialoog. Er kan dan individueel overwogen worden of een test zinvol is.

 

Laatste update op
17/06/2021

Probeer de opvang te laten doen door iemand die volledig gevaccineerd is of die eerder al vaak contact had met jouw gezin, zoals een vaste, frequente babysitter.

 

Laatste update op
08/02/2021

Als de opvang gesloten is en je hebt opvang nodig om te kunnen blijven werken, vraag dan aan je opvang je te helpen bij het zoeken van een andere oplossing of neem contact op met het Lokaal Loket Kinderopvang of het lokaal contactpunt kinderopvang. De contactgegevens vind je via dit overzicht.

Loopt het moeilijk thuis en ervaar je veel spanningen in je gezin? Weet dan dat je nooit alleen bent. Aarzel niet om contact op te nemen met het lokaal team van Kind en Gezin of de Kind en Gezin-Lijn.

Opvang schoolkinderen

Laatste update op
14/01/2022

Je vindt de actuele richtlijnen in deze brochure.

Laatste update op
31/08/2021

Alle kinderen zijn welkom in de buitenschoolse opvang. 

Deze kinderen kunnen niet naar de opvang:

Laatste update op
05/08/2021

Kinderen jonger dan 12 jaar die terugkeren uit een rode zone samen met hun ouders moeten niet getest worden. Ze blijven wel in quarantaine totdat de testresultaten van hun ouders bekend zijn én negatief zijn.

Als kinderen eventueel besmet werden in het vakantieland of tijdens de terugreis, biedt de quarantaineperiode een veiligheidsmarge. De kans is hierdoor minimaal dat ze het virus verspreiden bij terugkeer in de opvang.

Gevaccineerde ouders moeten niet in quarantaine en worden niet getest. Als ouders volledig gevaccineerd zijn, is de kans dat ze hun kinderen besmetten zeer klein. Jonge kinderen reizen bovendien meestal met hun ouders en komen dus minder in contact met andere COVID gevallen. Kinderen verspreiden ook minder virus in vergelijking met volwassenen of adolescenten. Met andere woorden: bij jonge kinderen die in het gezelschap van gevaccineerde ouders op vakantie gingen in een rode zone is de kans zeer klein dat ze besmet werden en het virus doorgeven.

Kinderen die in een rode zone uitzonderlijk toch veelvuldig contact zouden gehad hebben met andere personen, hebben wel meer kans om, ondanks gevaccineerde ouders, besmet te geraken. Ouders en opvang gaan hierover in dialoog. Er kan dan individueel overwogen worden of een test zinvol is.

 

Pleegzorg

Laatste update op
28/10/2021

Dat lees je op www.pleegzorg.be.

 

Voorzieningen

Laatste update op
24/01/2022

Voor de aanvraag van een corona safe ticket (CST) voor kinderen en jongeren in een residentiële voorziening, kan meestal gebruik gemaakt worden van reeds bestaande oplossingen:

 • Wanneer de relatie met de ouders het toelaat, kan de ouder het certificaat aanvragen en aan de minderjarige geven. De minderjarige is immers eigenaar van het eigen vaccinatiecertificaat.
 • Wanneer minderjarigen beschikken over smartphone en eID (en hun code kennen), kan de minderjarige zelf de CovidSafe-app downloaden en de certificaten downloaden.
 • Wanneer minderjarigen gedomicilieerd zijn in de voorziening, kan gevraagd worden het certificaat via de post te versturen. Bel hiervoor naar 078 78 78 50. Het CST wordt dan verzonden naar het domicilieadres. Die aanvraag kan door iedereen gebeuren, zowel door de gevaccineerde minderjarige als door de voorziening.

Wanneer bovenstaande oplossingen niet mogelijk zijn, kan de voorziening een lijst bezorgen met de rijksregisternummers van de betrokken gevaccineerden. De overeenkomstige certificaten worden dan op een veilige manier afgeleverd aan de voorziening, zodat deze de certificaten kan verspreiden.

Volgende afspraken gelden

 • Wanneer een arts verbonden is aan de voorziening, staat deze in voor het proces. Indien er geen arts betrokken is, mag de (niet-medische) directie de nodige stappen uitvoeren.
 • Er worden praktische afspraken gemaakt met Zorg en Gezondheid  (structuur en formaat van de lijst, tijdstip van verzending ).
 • De opsteller van de lijst is ervoor verantwoordelijk dat op de lijst enkel gevaccineerden staan die akkoord gaan met het feit dat de voorziening hun vaccinatiecertificaat opvraagt.
 • De certificaten worden afgeleverd in de e-Box-ondernemingen van de arts of voorziening.
 • De arts of voorziening is verantwoordelijk voor het correct afleveren van het certificaat aan de gevaccineerde.
 • Wanneer het certificaat niet binnen de maand aan de gevaccineerde kan worden bezorgd, moet de arts of voorziening het certificaat vernietigen.

Praktische werkwijze

 1. Versleutelde lijst (= met wachtwoord beveiligd Excell-document) bezorgen aan covac@vlaanderen.be.
 2. Wachtwoord waarmee de lijst beveiligd werd, doorsturen via Whatsapp naar 0478 16 21 33  (account van Zorg & Gezondheid).
 3. Voorbeeld van format (ZONDER LEESTEKENS!):

INSZ-nummer van persoon die CST wenst

KBO-nummer van e-Box onderneming arts of voorziening waar CST mag bezorgd worden

12345678912

XXXXXXXXXX

23456789123

XXXXXXXXXX

34567891234

XXXXXXXXXX

 1. Het KBO-nummer kan men steeds opzoeken via de Kruispuntbank. Meer weten over e-Box ondernemingen? Neem een kijkje op de website.
 2. Als lijsten ten laatste op maandag worden doorgestuurd, zijn de vaccinatiecertificaten op donderdag in de e-Box ondernemingen van de opgegeven arts of voorziening te vinden.
Laatste update op
14/01/2022

Je vindt de actuele richtlijnen in deze brochure.

Laatste update op
09/11/2021

Wanneer een kind in een private voorziening symptomen van besmetting heeft of als besmetting effectief is vastgesteld, is verblijf in eigen kamer of  in een ziekenboeg noodzakelijk.

Als een jongere symptomen heeft die overeenkomen met de gevalsdefinitie van Sciensano, wordt hij of zij beschouwd als iemand met een coronavirusinfectie totdat het tegendeel bewezen is.

In deze situatie gelden de volgende maatregelen:

 • in nauw overleg met de behandelende arts verblijft de jongere op de eigen kamer of in een ziekenboeg. Beperk het aantal begeleiders of opvoeders dat met deze jongere contact heeft;
 • was de handen voorafgaand aan het contact met de jongere;
 • als de jongere hulp nodig heeft bij de dagelijkse verzorging, gebruikt de hulpverlener persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • laat de jongere bij voorkeur gebruik maken van een aparte douche en wc. Als dat niet mogelijk is, moet de douche en wc frequent - bij voorkeur na elk gebruik – worden schoongemaakt. Dat kan met een gewoon schoonmaakmiddel.
Laatste update op
09/11/2021

Er is geen sprake van een opnamestop in de private voorzieningen. Het residentiële aanbod blijft minderjarigen opvangen om zo veiligheid te installeren. Dat geldt ook voor kinderen met symptomen van besmetting. Dat is dus geen reden voor niet-opname. Uiteraard gelden voor deze minderjarigen met symptomen de eerdere richtlijnen en worden zij op de kamer of in een ziekenboeg opgevangen. 

Het is niet nodig om elke minderjarige die wordt geplaatst, a priori in afzondering te plaatsen.

Laatste update op
09/11/2021

Sinds 7 oktober 2021 geldt opnieuw de normale werking voor de residentiële, mobiele en ambulante jeugdhulp. Bezoek aan kinderen en jongeren in residentiële voorzieningen Jeugdhulp is dus mogelijk.

Op basis van de ervaring van het voorbije anderhalf jaar in het omgaan met COVID-19, hebben we de voorzieningen in alle vertrouwen de verantwoordelijkheid gegeven om een eigen aanpak te ontwikkelen. Deze aanpak komt tot stand op basis van een risico-inschatting en houdt rekening met federaal en regionaal vastgelegde richtlijnen en maatregelen en met de eigen situatie (ligging, doelgroep …). Meer informatie staat in de brief van 7 oktober aan voorzieningen Jeugdhulp en CKG.

Door de verscherpte maatregelen van het Overlegcomité van 26 oktober 2021, wordt voorzieningen Jeugdhulp gevraagd in die eigen aanpak de volgende elementen een plek te geven:

 • toepassing van de hygiënische maatregelen en een goede ventilatie blijven cruciaal om verspreiding van het virus tegen te gaan;
 • in ambulante en residentiële leefgroepen hoeven geen mond-neusmaskers gedragen worden, tenzij bij een uitbraak;
 • overleg met cliënten vinden maximaal fysiek plaats. Enkel indien er op de dienst/in de voorziening een sociale afstand van anderhalve meter gehouden kan worden en de ruimte voldoende geventileerd kan worden, moet er geen mond-neusmasker gedragen worden. Dit maakt deel uit van de risico-inschatting;
 • mond-neusmaskers zijn verplicht bij huisbezoeken;
 • niet-cliëntgebonden overleg, zoals teamvergaderingen, … , worden maximaal digitaal georganiseerd.

Meer informatie staat in de brief van 28 oktober aan voorzieningen Jeugdhulp en CKG.

Laatste update op
09/11/2021

Sinds 7 oktober 2021 geldt opnieuw de normale werking voor de residentiële, mobiele en ambulante jeugdhulp. Kinderen en jongeren in residentiële voorzieningen Jeugdhulp kunnen dus op bezoek (met of zonder overnachting) in de context - dit kan ook een pleeggezin zijn.

Naar aanleiding van de evolutie in de coronasituatie, zijn er verdere richtlijnen uitgeschreven:

Laatste update op
09/06/2021

Jongeren in een gemeenschapsinstelling of het Vlaams detentiecentrum kunnen bezoek krijgen, mits het naleven van de hygiënische maatregelen.

Wie hiervoor in aanmerking komt, kan ook op weekend.

Als er (een vermoeden van) besmetting is vastgesteld bij de jongere of in de leefgroep, wordt waar nodig ingezet op digitaal contact.

Laatste update op
09/06/2021

  Jongeren in een gemeenschapsinstelling of het Vlaams detentiecentrum kunnen bezoek krijgen, mits het naleven van de hygiënische maatregelen.

  Wie hiervoor in aanmerking komt, kan ook op weekend.

  Als er (een vermoeden van) besmetting is vastgesteld bij de jongere of in de leefgroep, wordt waar nodig ingezet op digitaal contact.

   

  Eigen dienst- en hulpverlening Jeugdhulp

  Laatste update op
  08/11/2021

  Met het oog op de huidige coronasituatie hanteert de afdeling Continuïteit en toegang in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest momenteel haar normale werking, met verscherpte aandacht voor mondmaskers en social distancing.

  Concreet betekent dit dat face-to-facecontacten mogelijk zijn, mits het naleven van de hygiënische maatregelen.

  Meer weten? Bekijk het draaiboek voor OSD en ACT.

  Laatste update op
  08/11/2021

  Met het oog op de huidige coronasituatie hanteren de ondersteuningscentra jeugdzorg en de sociale diensten jeugdrechtbank hun normale werking, met verscherpte aandacht voor mondmaskers en social distancing.

  Concreet betekent dit dat face-to-facecontacten mogelijk zijn, mits het naleven van de hygiënische maatregelen.

  Meer weten? Bekijk het draaiboek voor OSD en ACT.

  Jeugdhulp

  Laatste update op
  09/11/2021

  Met het oog op een wijzigende coronasituatie, moet ook de Jeugdhulp regelmatig schakelen in zijn hulp- en dienstverlening.

  Momenteel wordt gewerkt volgens code groen binnen de eigen hulp- en dienstverlening, zoals beschreven in het draaiboek voor OSD en ACT. Dat geldt dus voor de ondersteuningscentra jeugdzorg, de sociale diensten jeugdrechtbank, de intersectorale toegangspoorten en de teams continuïteit.

   Sinds 7 oktober 2021 geldt opnieuw de normale werking voor de residentiële, mobiele en ambulante jeugdhulp.

  • Op basis van de ervaring van het voorbije anderhalf jaar in het omgaan met COVID-19, hebben we de voorzieningen in alle vertrouwen de verantwoordelijkheid gegeven om een eigen aanpak te ontwikkelen.
  • Door de verscherpte maatregelen van het Overlegcomité van 26 oktober 2021, is gevraagd in die eigen aanpak een aantal elementen een plek te geven.

  Meertalige informatie

  Laatste update op
  16/06/2021

  Wil je zelf in eenvoudig Nederlands comuniceren over je dienstverlening, dan ondersteunen Wablieft, Vocvo en de Centra voor Basiseducatie ondersteunen je graag:

  • Ze ontwikkelen gratis materiaal in duidelijke taal voor laaggeletterden. VRT en de Agentschappen Integratie en Inburgering engageren zich in die samenwerking. Zo maken we samen foto’s, filmpjes ... Ze herschrijven ook teksten van jouw organisatie op maat van jouw doelgroep.
  • Ze bundelen materiaal voor Nederlandstalige en anderstalige laaggeletterde lezers op de website van Wablieft. Je mag het materiaal gratis gebruiken en verspreiden.

  Deze actie kadert in het Strategisch Plan Geletterdheid, een initiatief van verschillende beleidsdomeinen van de Vlaamse Regering, samen met partners uit het werkveld. Zij engageren zich om geletterdheid te verhogen in Vlaanderen en de maatschappij toegankelijker te maken voor deze doelgroep. Veer meer info kan je ook terecht bij Sara Jaminé, projectleider Strategisch Plan Geletterdheid.

  Laatste update op
  11/06/2021

  Posters, infofiches en audio over de preventie tegen corona en de recentste maatregelen van de overheidBeschikbaar in 32 talen en het aantalbeschikbare talen breidt uit. 

  Opwww.info-coronavirus.bevindje: 

  • informatieover het virus in het Engels, Frans en Duits 
  • demaatregelen uitgebeeld door een tolk Vlaamse Gebarentaal 
  • Veelgestelde vrageninhet Engels, Frans, Duits, Bulgaars, Pools, Roemeens, Russisch en Spaans 

  Fedasil ontwikkelde verschillende meertalige tools om asielzoekers zo goed mogelijk te informeren over de regels die ze moeten volgen tijdens de coronacrisis. 

  Verschillende steden en gemeenten publiceren zelf ook veelgestelde vragen in meerdere talen. Zo kan je op de website vanstad Antwerpenzowel algemene informatie als over de dienstverlening terugvinden, vertaald in Farsi, Duits, Roemeens, Frans, Engels, Pools, Bulgaars, Arabisch, Spaans, Russisch, Turks. 

  Je kan ook informatie vinden opwww.vertaalbibliotheek.be

  Verluchting

  Laatste update op
  08/02/2021

  Een ventilator zorgt voor luchtverplaatsing en dat geeft een verkoelend gevoel. Een ventilator brengt geen verse lucht in de ruimte. Je creëert een luchtstroom en dat kan voor een grotere verspreiding van (infectie)druppels zorgen.

  Als bij extreme hitte een ventilator de enige manier is om de temperatuur in de lokalen draaglijk te maken, neem dan volgende maatregelen:

  • Blijf ook voldoende ventileren en verluchten.
  • Plaats de ventilator zo dat hij geen lucht van de ene persoon rechtstreeks naar de andere kan blazen.
  • Richt de ventilator niet naar de vloer of een ander oppervlak zodat neergevallen virusdeeltjes niet terug kunnen opwaaien.
  • Medewerkers en kinderen bewaren minimaal 1.5m afstand van de ventilator.

  Aandacht voor afstand tussen collega’s en hygiënisch maatregelen blijft ook hier belangrijk.

  Laatste update op
  08/02/2021

  Een mobiele airco zuigt warme lucht uit zijn omgeving. Deze lucht gaat door een warmtewisselaar die de lucht opsplitst. Koude lucht wordt de kamer ingeblazen om de kamer te koelen. Warme lucht wordt naar buiten geleid. Een mobiele airco zorgt niet voor ventilatie of verluchting en is het meest energie-efficiënt als er geen ramen of deuren worden open gezet.

  Als bij extreme hitte een mobiele airco de enige manier is om de temperatuur in de lokalen draaglijk te maken, neem dan volgende maatregelen:

  • Blijf voldoende ventileren en verluchten ook al verbruikt de mobiele airco daardoor meer energie.
  • Plaats de mobiele airco zo dat hij lucht aanzuigt vanuit een zone waar minder/geen personen aanwezig zijn en richt hem niet rechtstreeks op personen.
  • Gebruik aangepaste filters (HEPA-type, na te vragen bij producent).
  • Medewerkers en kinderen bewaren minimaal 1.5m afstand van het uitblaasrooster.

  Aandacht voor afstand tussen collega’s en hygiënische maatregelen blijft ook hier belangrijk.

  Laatste update op
  08/02/2021

  Een vaste airco-installatie in een gebouw is vaak een combinatie van verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC-systeem). Ventilatie is belangrijk, het systeem volledig uitschakelen is dus geen goed idee.

  Bij gebruik van een HVAC-systeem, let je best op volgende maatregelen:

  • Gebruik louter verse lucht en zet dus het recirculatiesysteem af.
  • Laat het ventilatiesysteem langer werken, vb. 24u/dag, met eventueel verkleinen van het debiet wanneer de lokalen leeg zijn of zet het ventilatiesysteem 2u voor start opvang tot 2u na beëindigen opvang op.
  • Medewerkers en kinderen bewaren minimaal 1.5m afstand van het uitblaasrooster.

  Het blijft van belang dat je voor en na het aan- en uitzetten van het HVAC-systeem en na het gebruik van het lokaal de ruimtes goed verlucht door ramen en deuren te openen.

  Aandacht voor afstand tussen collega’s en hygiënische maatregelen blijft ook hier belangrijk.

  Is de airco-installatie geen HVAC-systeem, kijk dan bij mobiele airco.

  Laatste update op
  08/02/2021

  Zorgen voor verse lucht is een uitstekende manier om het besmettingsrisico op COVID-19 in een ruimte te verkleinen. Dat doe je door: 

  • de lokalen permanent te ventileren (door het raam op kipstand te zetten, via ventilatieroosters of via je mechanisch ventilatiesysteem) en 

  • de lokalen regelmatig gedurende korte tijd te verluchten (ramen en/of deuren wijd open zetten). Sterke luchtstromen kunnen (infectie)druppels over een grotere oppervlakte verspreiden, daarom verlucht je best op momenten dat er niemand in het lokaal aanwezig is. 

  Hercirculatie van de binnenlucht kan je best vermijden. Systemen zoals airco of een ventilator gebruik je dus beter niet.

  Zorg ervoor dat de ruimtes zo min mogelijk opwarmen. Op extreem warme dagen moet je afwegen of de nadelige gevolgen van hitte niet zwaarder doorwegen dan het risico op verspreiding van het coronavirus.

  Hygiëne en gezondheid

  Laatste update op
  05/08/2021

  Kinderen jonger dan 12 jaar die terugkeren uit een rode zone samen met hun ouders moeten niet getest worden. Ze blijven wel in quarantaine totdat de testresultaten van hun ouders bekend zijn én negatief zijn.

  Als kinderen eventueel besmet werden in het vakantieland of tijdens de terugreis, biedt de quarantaineperiode een veiligheidsmarge. De kans is hierdoor minimaal dat ze het virus verspreiden bij terugkeer in de opvang.

  Gevaccineerde ouders moeten niet in quarantaine en worden niet getest. Als ouders volledig gevaccineerd zijn, is de kans dat ze hun kinderen besmetten zeer klein. Jonge kinderen reizen bovendien meestal met hun ouders en komen dus minder in contact met andere COVID gevallen. Kinderen verspreiden ook minder virus in vergelijking met volwassenen of adolescenten. Met andere woorden: bij jonge kinderen die in het gezelschap van gevaccineerde ouders op vakantie gingen in een rode zone is de kans zeer klein dat ze besmet werden en het virus doorgeven.

  Kinderen die in een rode zone uitzonderlijk toch veelvuldig contact zouden gehad hebben met andere personen, hebben wel meer kans om, ondanks gevaccineerde ouders, besmet te geraken. Ouders en opvang gaan hierover in dialoog. Er kan dan individueel overwogen worden of een test zinvol is.

   

  Laatste update op
  08/02/2021

  Zoals gewoonlijk kan je overgaan tot de reanimatie van een kind in nood:  

  • Zieke kinderen komen niet naar de kinderopvang. Kinderen die vermoedelijk besmet zijn, blijven in thuisisolatie.   

  • Bij kinderen in nood zijn de initiële beademingen en het beademen cruciaal om te overleven. 

  • We weten nu dat kinderen het SARS-CoV-2 virus niet gemakkelijk overdragen (in tegenstelling tot andere virussen die de luchtwegen infecteren).   

  • Omdat er ook gezonde dragers zijn, bestaat er een (zeer klein) risico op besmetting.  Daarom wordt geadviseerd om na de interventie je handen te wassen en te ontsmetten. Ook neem je nadien best contact op met een arts om eventueel bijkomende maatregelen te nemen.    

  We volgen hierin het advies van de Belgische Reanimatieraad.  

     

  Laatste update op
  08/02/2021

  Als de arts een vermoeden van COVID-19 heeft uitgesloten en aan de ouders bevestigt dat het kind terug naar de opvang mag, mag je vertrouwen op dit advies. Het kind kan dan daadwerkelijk terug naar de opvang. De arts kan steeds contact opnemen met de artsen van Opgroeien om te overleggen.

  Organisatie van de opvang

  Laatste update op
  31/08/2021

  Waaraan denken als je kinderopvang te maken krijgt met een coronabesmetting bij een kind of medewerker en eventueel tijdelijk de opvanglocatie moet sluiten?

  Je vindt deze info in de brochure 'Aanpak van besmettingen en hoog-risicocontacten'.

  Laatste update op
  31/08/2021

  Neen. 

  Moet je een dringende beslissing nemen over het sluiten van je opvang of een leefgroep, volg de brochure ‘Aanpak besmettingen en hoog-risicocontacten’. Je kan ook advies vragen aan je arts.

  We behandelen alle meldfiches voor een COVID-19-besmetting in een opvang op weekdagen. In het weekend volgen we nieuwe ernstige meldingen op.

  Voor clusterbesmettingen neem je in het weekend telefonisch contact op met Zorg en Gezondheid (02 512 93 89). Vul daarna een meldfiche in met de afspraken die je maakte met Zorg en Gezondheid in het veld "Beschrijf kort de situatie".

   

  Laatste update op
  08/07/2021

  Kijk in het draaiboek 

  Laatste update op
  26/04/2021

  Medewerkers van de opvang mogen in alle fasen van de pandemie deelnemen aan opleidingen wanneer zij door opleidingsorganisaties georganiseerd worden. Deelnemers mogen er vanuit gaan dat deze bijeenkomsten coronaveilig georganiseerd worden naargelang de fase van de epidemie.

  We vernemen dat meer en meer opleidingsorganisaties volwaardige, coronaveilige opleidingen aanbieden:

  • Een geldig attest levensreddend handelen in de kinderopvang moet altijd voldoen aan de wettelijke voorwaarden, art 4. Dit betekent dat er een theoretisch deel moet zijn, maar ook een praktisch gedeelte, waarbij voldoende tijd voorzien wordt om te kunnen oefenen op een pop.
  • Een online opleiding geeft bijgevolg recht op een geldig attest als er ook voldoende tijd uitgetrokken wordt voor het praktisch gedeelte.
  • De Belgische reanimatieraad schreef richtlijnen uit over het organiseren van coronaveilige opleidingen.

  Sommige essentiële opleidingen (bijvoorbeeld levensreddend handelen of brandbestrijding) werden tijdelijk stopgezet. Vervalt je attest of heb je geen attest in die periode, dan accepteren we dit zolang dit de realiteit is. Je hoeft hiervoor niet langer expliciet goedkeuring te vragen aan je klantenbeheerder. Wel zorg je ervoor dat je, van zodra dit terug toegelaten is, de essentiële opleiding volgt.

  Tijdens de coronacrisis kan dus afgeweken worden van attesten, waaronder het attest levensreddend handelen, voor zover dit verantwoord is :

  • Zonder een eerste attest levensreddend handelen in de kinderopvang kan een kinderbegeleider niet alleen staan met de kinderen.
  • Wie eerder een attest behaalde, maar waarvan de 3 jaar verstreken zijn, krijgt tijd tot na de crisis om deze opnieuw te behalen.
  • De organisator wordt aangemoedigd om de attesten waarvoor nu een afwijking is toegestaan, na de coronacrisis snel in orde te brengen.
  • Een online opleiding kan ter opfrissing nuttig zijn maar biedt niet altijd een volwaardige vervangingen van het attest. We verwijzen naar het MB waarin de voorwaarden voor een geldig attest omschreven worden in art. 4. Zo moet een opleiding altijd bestaan uit een theoretisch deel én een praktisch deel.

   

  Laatste update op
  10/02/2021

  Door het uitvallen van personeel kan het gebeuren dat je opvang niet meer op de volle capaciteit kan draaien.
  Het is essentieel dat de opvang op een veilige en gezonde manier kan plaatsvinden. Je respecteert als organisator daarom altijd eerst en vooral de medische richtlijnen.
   
  Het is beter dat de opvang in een meer beperkte vorm -bijvoorbeeld: minder dagen per week, minder uren per dag of minder plaatsen- kan openblijven dan helemaal niet. Je moet hier geen toestemming voor vragen van Opgroeien. Je meldt dit wel via de meldfiche. Dit zal worden aanvaard als een gedeeltelijke sluiting en worden gecompenseerd. Belangrijk: je overlegt en communiceert hierover helder en vooraf met de ouders.
   
  Je kan tijdelijk externe begeleiders inschakelen. Dit werd overeengekomen tussen de sociale partners in Welzijnssector. Als organisator beoordeel je of deze personen voldoende kwaliteitsvol kunnen werken. Een kwalificatie of diploma is niet noodzakelijk een vereiste.

  Laatste update op
  08/02/2021

  Ja, ook als het in een rode zone woont. Quarantaine is niet nodig. 

  Laatste update op
  08/02/2021

  Komt het kind niet (meer) naar de opvang?

  Misschien vind je wel even de tijd om te bellen naar de ouders om te horen hoe het gaat. Blijf je verontrust? Deel je zorg met je collega’s of je ondersteuner en bekijk samen hoe het gezin verder kan ondersteund worden.

  Komt een kind uit een kwetsbaar gezin naar de opvang en maak je je zorgen over hoe het gaat met dat kind thuis?

  Vraag eens aan de ouders hoe het gaat. Blijft je zorg bestaan? Bespreek dit dan zeker met de ouders en deel je zorg met je collega’s of je ondersteuner. Op onze website vind je een stappenplan en leermateriaal over de aanpak van verontrusting in de thuissituatie.

  Ouders kunnen steeds terecht bij het lokaal team van Kind en Gezin of de Kind en Gezin-Lijn.

  Laatste update op
  08/02/2021

  De brandweer kan momenteel niet de vereiste bezoeken brengen. Dit betekent dat starters geen brandweerattest kunnen krijgen en dat attesten die vervallen niet kunnen worden verlengd. 

  Wat moet of kan je als organisator in dit geval doen? 

  • Je gaat zelf na of je aan alle brandveiligheidsregels voldoet. Je kan hiervoor de afvinklijsten van het VIPA gebruiken.  
  • Je verklaart aan klantenbeheer op eer dat je opvang voldoet aan de gestelde voorwaarden op vlak van brandveiligheid. Je kan de ingevulde afvinklijst toevoegen. 
  • Je doet een aanvraag bij de brandweer zodat die, zodra dit weer mogelijk is, kan langskomen om de controle te doen en het attest op te maken. 
  • Je brengt je verzekeringsmaatschappij op de hoogte. 
  Laatste update op
  08/02/2021
  • Als een kinderbegeleider besmet is of een hoog-risico contact heeft gehad.
  • Als een onthaalouder of één van haar/zijn gezinsleden besmet is of een hoog-risico contact heeft gehad.
  • Als een opgevangen kind besmet is.
    
  • Als één of meerdere leefgroepen of de volledige opvang moet(en) sluiten.
  • Als een onthaalouder de opvang moet sluiten.

  Vul de meldfiche voor een COVID-19-besmetting in een opvanglocatie in. 

   

   

  Compensatie

  Laatste update op
  31/08/2021

  De compensaties voor corona zijn onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van belastingen.

  • In deze circulaire vind je meer info over de aangesloten onthaalouders. 
  • In deze circulaire wordt dit geregeld voor de zelfstandige kinderopvang (voetnoot 8).
  Laatste update op
  08/02/2021

  Je moet met de schriftelijke overeenkomst kunnen aantonen dat er een flexibel opvangplan is.

  Meestal is er in de schriftelijke overeenkomst bij een flexibel opvangplan een bepaald ‘opvangvolume’ opgenomen. Dit opvangvolume telt als het aantal gereserveerde dagen. Wanneer ze niet gepresteerd worden, kunnen deze dagen gecompenseerd worden.

  Staat er geen opvangvolume in de schriftelijke overeenkomst? Dan kan het je het gemiddeld aantal aanwezigheden in een vergelijkbare periode in normale omstandigheden als gereserveerde opvangdagen beschouwen.

  Laatste update op
  08/02/2021

  Een kindcode is niet vereist om een afwezigheid van een kind te laten meetellen voor de compensatie. Zodra er een kindcode is, moet je de aan- en afwezigheden van dit kind wel noteren in de aan- en afwezigheden die je maandelijks bezorgt. Zo tellen ze mee voor de berekening van je bezetting.

  Laatste update op
  08/02/2021

  Gebruik je eerdere formulier en noteer het correcte en volledige aantal afwezigheidsdagen.  Stuur je gecorrigeerde formulier terug naar Opgroeien zoals dit beschreven is in de procedure.

  Laatste update op
  08/02/2021

  Ja. Als er in de gezinsopvang voor meer dan 4 voltijdse kinderen opvang was gereserveerd, dan worden alle afwezigheden vergoed. Het maximum aantal te vergoeden afwezigheden wordt bepaald door de vergunde capaciteit. Het gemiddelde van 4 voltijdse kinderen per onthaalouder blijft niettemin nog steeds het streefdoel. 

  Kinderopvangtoeslag

  Laatste update op
  08/02/2021

  Vragen en problemen met het Aaronsysteem kan je melden aan ko.kinderopvangtoeslag@kindengezin.be, aan de technische helpdesk vragen@aaron.support of telefonisch 052 26 21 45. 

  Coronavirus

  Laatste update op
  08/07/2021

  Voor de meest actuele informatie over ziekte, besmetting en quarantaine kan je terecht op Vlaanderen Intern.

  Laatste update op
  11/05/2021
  • Wie terugkomt van een verblijf van minstens 48 uur in het buitenland, moet zich houden aan de geldende maatregelen rond testen en quarantaine. Meer info op info-coronavirus.be. De Vlaamse overheid verwacht dat je die richtlijnen strikt opvolgt. 
  • Wie kan, werkt tijdens de quarantaine thuis. Kan je niet van thuis uit werken, dan moet je een verlofvorm opnemen. Meer info vind je op Vlaanderen Intern op de pagina met de coronamaatregelen voor personeel van de Vlaamse overheid
  Laatste update op
  08/02/2021

  Wie (vermoedelijk) besmet is met het coronavirus COVD-19 moet de geldende quarantaine- en isolatieregels volgen. Na de quarantaine of isolatie mag je naar het consultatiebureau komen als je 3 dagen koortsvrij bent én als alle symptomen zeker verdwenen zijn. 

  Laatste update op
  08/02/2021

  Lees zeker aandachtig alle nieuwsberichten op het intranet. Er is een grote kans dat je het antwoord op je vraag vindt in de beschikbare informatie. Vind je het antwoord niet? Mail dan naar corona@opgroeien.be

  Voorzieningen Jeugdhulp

  Laatste update op
  24/01/2022

  Voor de aanvraag van een corona safe ticket (CST) voor kinderen en jongeren in een residentiële voorziening, kan meestal gebruik gemaakt worden van reeds bestaande oplossingen:

  • Wanneer de relatie met de ouders het toelaat, kan de ouder het certificaat aanvragen en aan de minderjarige geven. De minderjarige is immers eigenaar van het eigen vaccinatiecertificaat.
  • Wanneer minderjarigen beschikken over smartphone en eID (en hun code kennen), kan de minderjarige zelf de CovidSafe-app downloaden en de certificaten downloaden.
  • Wanneer minderjarigen gedomicilieerd zijn in de voorziening, kan gevraagd worden het certificaat via de post te versturen. Bel hiervoor naar 078 78 78 50. Het CST wordt dan verzonden naar het domicilieadres. Die aanvraag kan door iedereen gebeuren, zowel door de gevaccineerde minderjarige als door de voorziening.

  Wanneer bovenstaande oplossingen niet mogelijk zijn, kan de voorziening een lijst bezorgen met de rijksregisternummers van de betrokken gevaccineerden. De overeenkomstige certificaten worden dan op een veilige manier afgeleverd aan de voorziening, zodat deze de certificaten kan verspreiden.

  Volgende afspraken gelden

  • Wanneer een arts verbonden is aan de voorziening, staat deze in voor het proces. Indien er geen arts betrokken is, mag de (niet-medische) directie de nodige stappen uitvoeren.
  • Er worden praktische afspraken gemaakt met Zorg en Gezondheid  (structuur en formaat van de lijst, tijdstip van verzending ).
  • De opsteller van de lijst is ervoor verantwoordelijk dat op de lijst enkel gevaccineerden staan die akkoord gaan met het feit dat de voorziening hun vaccinatiecertificaat opvraagt.
  • De certificaten worden afgeleverd in de e-Box-ondernemingen van de arts of voorziening.
  • De arts of voorziening is verantwoordelijk voor het correct afleveren van het certificaat aan de gevaccineerde.
  • Wanneer het certificaat niet binnen de maand aan de gevaccineerde kan worden bezorgd, moet de arts of voorziening het certificaat vernietigen.

  Praktische werkwijze

  1. Versleutelde lijst (= met wachtwoord beveiligd Excell-document) bezorgen aan covac@vlaanderen.be.
  2. Wachtwoord waarmee de lijst beveiligd werd, doorsturen via Whatsapp naar 0478 16 21 33  (account van Zorg & Gezondheid).
  3. Voorbeeld van format (ZONDER LEESTEKENS!):

  INSZ-nummer van persoon die CST wenst

  KBO-nummer van e-Box onderneming arts of voorziening waar CST mag bezorgd worden

  12345678912

  XXXXXXXXXX

  23456789123

  XXXXXXXXXX

  34567891234

  XXXXXXXXXX

  1. Het KBO-nummer kan men steeds opzoeken via de Kruispuntbank. Meer weten over e-Box ondernemingen? Neem een kijkje op de website.
  2. Als lijsten ten laatste op maandag worden doorgestuurd, zijn de vaccinatiecertificaten op donderdag in de e-Box ondernemingen van de opgegeven arts of voorziening te vinden.
  Laatste update op
  09/12/2021

  Als er een uitbraak is van het coronavirus in een leefgroep van een voorziening Jeugdhulp, gaat de leefgroep in quarantaine en wordt er getest. Begeleiders die negatief testen, kunnen aan het werk blijven. Ze houden zich privé wel aan de quarantainemaatregelen en beperken hun sociale contacten. Het is niet de bedoeling om andere medewerkers - die geen risicocontact hebben gehad - in de getroffen leefgroep aan het werk te zetten (tenzij dit noodzakelijk is om de continuïteit van de werking te garanderen). Het is sterk aangeraden om met een vaste groep van begeleiders te werken in de leefgroep.

  Tijdens de quarantaine:

  • directe contacten met andere personen moeten vermeden worden,
  • een afstand van anderhalve meter moet gerespecteerd worden,
  • enkel essentiële verplaatsingen zijn toegestaan (bv. doktersbezoek).

  De quarantaineregels zijn verschillend voor volledig gevaccineerde personen. Er zijn ook andere criteria voor zorgverleners en kinderen. Op basis van de geldende procedures  (Procedures - meest recente wijzigingen | Coronavirus Covid-19 (sciensano.be) ) wordt - in overleg met de (bedrijfs)arts - beslist over de teststrategie en duur van de quarantaineperiode voor de betrokkenen.

  Zoals omschreven in de outbreakrichtlijnen is het van belang om in de leefgroep(en) met besmettingen de preventieve maatregelen strikt op te volgen.

  Laatste update op
  09/12/2021

  Voor het gevaccineerde zorgpersoneel: de RMG besliste dat gevaccineerd zorgpersoneel na een hoog-risicocontact uitzonderlijk kan blijven werken in afwachting van een negatief testresultaat, en dit op voorwaarde dat:

  • de zorgverlener asymptomatisch en volledig gevaccineerd is;
  • de zorgverlener niet onder hetzelfde dak woont als het indexgeval;
  • er geen alternatieven zijn en de aanwezigheid van de zorgverlener noodzakelijk is voor een minimumnorm van zorg.

  Schoonmaakpersoneel, keukenpersoneel en andere logistieke diensten in de zorg vallen NIET onder deze uitzondering. 

  De beslissing om de quarantaine of isolatiemaatregel niet te volgen, mag nooit door de medewerker zelf worden genomen. De beslissing moet worden genomen door de directie samen met de arbeidsarts.

  Bij een uitzondering op de quarantaine gelden steeds volgende voorzorgen:

  • beperk het contact met het publiek tot het strikte minimum;
  • maak waar mogelijk geen gebruik van het openbaar vervoer;
  • respecteer de afstandsregels en draag op de werkplek altijd een (chirurgisch) mondneusmasker op de juiste manier;
  • beperk het contact met andere medewerkers: in de praktijk betekent dit zoveel mogelijk gescheiden in- en uitgangen, gescheiden kleedkamers en gescheiden pauze- en eetruimten.

  BronUitzondering op quarantaine | Coronavirus Covid-19 (sciensano.be)

  Laatste update op
  09/11/2021

  FFP2-maskers worden aanbevolen bij een effectieve besmetting in een voorziening. Voorzieningen kunnen een bijkomende levering vragen wanneer ze met een uitbraak worden geconfronteerd (via webformulier).

  In andere omstandigheden is het niet nodig FFP2-maskers te dragen. Ze bieden in dergelijke situaties slechts een beperkte meerwaarde en vormen net een hoger risico op besmetting bij onjuist gebruik.

  Laatste update op
  09/11/2021

  Sinds 7 oktober 2021 geldt opnieuw de normale werking voor de residentiële, mobiele en ambulante jeugdhulp.

  • Op basis van de ervaring van het voorbije anderhalf jaar in het omgaan met COVID-19, hebben we de voorzieningen in alle vertrouwen de verantwoordelijkheid gegeven om een eigen aanpak te ontwikkelen.
  • Door de verscherpte maatregelen van het Overlegcomité van 26 oktober 2021, is gevraagd in die eigen aanpak een aantal elementen een plek te geven.
  Laatste update op
  09/11/2021

  Groepsactiviteiten kunnen intra- en extramuros plaatsvinden volgens de richtlijnen van het Overlegcomité, leefgroepsoverstijgend.

  Er is extra aandacht voor wie tot een risicogroep behoort als die persoon niet gevaccineerd is.

  De minderjarigen in een leefgroep worden beschouwd als gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen.

  Laatste update op
  09/11/2021

  (Dag)bezoeken en overnachtingen aan de context kunnen plaatsvinden als aan een aantal voorwaarden is voldaan:

  • Er wordt ingeschat dat die bezoeken en overnachtingen op een goede manier zullen verlopen.
  • Niemand is (vermoedelijk) besmet.
  • De hygiënemaatregelen worden gevolgd.

  Voor bezoek aan een context die zich in het buitenland bevindt, gelden dezelfde voorwaarden. 

  Personen die reizen in het kader van grensoverschrijdend co-ouderschap zijn volledig vrijgesteld van quarantaine en testen na verblijf in het buitenland. Minderjarigen die in België in een jeugdhulpvoorziening of pleeggezin verblijven en waarvan de ouders, of andere opvoedingsverantwoordelijken, in het buitenland wonen, behoren ook tot die categorie.

  Opgelet: Deze uitzondering geldt niet wanneer de minderjarige in contact kwam met een persoon die corona heeft. Dan gelden uiteraard de gekende maatregelen na hoogrisicocontact.

  Lees meer over uitzonderingen op quarantaine en testen op info-coronavirus.be.

  Laatste update op
  09/11/2021

   Sinds 7 oktober 2021 geldt opnieuw de normale werking voor de residentiële, mobiele en ambulante jeugdhulp.

  • Op basis van de ervaring van het voorbije anderhalf jaar in het omgaan met COVID-19, hebben we de voorzieningen in alle vertrouwen de verantwoordelijkheid gegeven om een eigen aanpak te ontwikkelen.
  • Door de verscherpte maatregelen van het Overlegcomité van 26 oktober 2021, is gevraagd in die eigen aanpak een aantal elementen een plek te geven.
  Laatste update op
  09/11/2021

  Met het oog op een wijzigende coronasituatie, moet ook de Jeugdhulp regelmatig schakelen in zijn hulp- en dienstverlening.

  Momenteel wordt gewerkt volgens code groen binnen de eigen hulp- en dienstverlening, zoals beschreven in het draaiboek voor OSD en ACT. Dat geldt dus voor de ondersteuningscentra jeugdzorg, de sociale diensten jeugdrechtbank, de intersectorale toegangspoorten en de teams continuïteit.

   Sinds 7 oktober 2021 geldt opnieuw de normale werking voor de residentiële, mobiele en ambulante jeugdhulp.

  • Op basis van de ervaring van het voorbije anderhalf jaar in het omgaan met COVID-19, hebben we de voorzieningen in alle vertrouwen de verantwoordelijkheid gegeven om een eigen aanpak te ontwikkelen.
  • Door de verscherpte maatregelen van het Overlegcomité van 26 oktober 2021, is gevraagd in die eigen aanpak een aantal elementen een plek te geven.
  Laatste update op
  09/11/2021

  Wanneer een kind in een private voorziening symptomen van besmetting heeft of als besmetting effectief is vastgesteld, is verblijf in eigen kamer of  in een ziekenboeg noodzakelijk.

  Als een jongere symptomen heeft die overeenkomen met de gevalsdefinitie van Sciensano, wordt hij of zij beschouwd als iemand met een coronavirusinfectie totdat het tegendeel bewezen is.

  In deze situatie gelden de volgende maatregelen:

  • in nauw overleg met de behandelende arts verblijft de jongere op de eigen kamer of in een ziekenboeg. Beperk het aantal begeleiders of opvoeders dat met deze jongere contact heeft;
  • was de handen voorafgaand aan het contact met de jongere;
  • als de jongere hulp nodig heeft bij de dagelijkse verzorging, gebruikt de hulpverlener persoonlijke beschermingsmiddelen;
  • laat de jongere bij voorkeur gebruik maken van een aparte douche en wc. Als dat niet mogelijk is, moet de douche en wc frequent - bij voorkeur na elk gebruik – worden schoongemaakt. Dat kan met een gewoon schoonmaakmiddel.
  Laatste update op
  09/11/2021

  Er is geen sprake van een opnamestop in de private voorzieningen. Het residentiële aanbod blijft minderjarigen opvangen om zo veiligheid te installeren. Dat geldt ook voor kinderen met symptomen van besmetting. Dat is dus geen reden voor niet-opname. Uiteraard gelden voor deze minderjarigen met symptomen de eerdere richtlijnen en worden zij op de kamer of in een ziekenboeg opgevangen. 

  Het is niet nodig om elke minderjarige die wordt geplaatst, a priori in afzondering te plaatsen.

  Laatste update op
  09/11/2021

  Sinds 7 oktober 2021 geldt opnieuw de normale werking voor de residentiële, mobiele en ambulante jeugdhulp. Bezoek aan kinderen en jongeren in residentiële voorzieningen Jeugdhulp is dus mogelijk.

  Op basis van de ervaring van het voorbije anderhalf jaar in het omgaan met COVID-19, hebben we de voorzieningen in alle vertrouwen de verantwoordelijkheid gegeven om een eigen aanpak te ontwikkelen. Deze aanpak komt tot stand op basis van een risico-inschatting en houdt rekening met federaal en regionaal vastgelegde richtlijnen en maatregelen en met de eigen situatie (ligging, doelgroep …). Meer informatie staat in de brief van 7 oktober aan voorzieningen Jeugdhulp en CKG.

  Door de verscherpte maatregelen van het Overlegcomité van 26 oktober 2021, wordt voorzieningen Jeugdhulp gevraagd in die eigen aanpak de volgende elementen een plek te geven:

  • toepassing van de hygiënische maatregelen en een goede ventilatie blijven cruciaal om verspreiding van het virus tegen te gaan;
  • in ambulante en residentiële leefgroepen hoeven geen mond-neusmaskers gedragen worden, tenzij bij een uitbraak;
  • overleg met cliënten vinden maximaal fysiek plaats. Enkel indien er op de dienst/in de voorziening een sociale afstand van anderhalve meter gehouden kan worden en de ruimte voldoende geventileerd kan worden, moet er geen mond-neusmasker gedragen worden. Dit maakt deel uit van de risico-inschatting;
  • mond-neusmaskers zijn verplicht bij huisbezoeken;
  • niet-cliëntgebonden overleg, zoals teamvergaderingen, … , worden maximaal digitaal georganiseerd.

  Meer informatie staat in de brief van 28 oktober aan voorzieningen Jeugdhulp en CKG.

  Laatste update op
  09/11/2021

  Sinds 7 oktober 2021 geldt opnieuw de normale werking voor de residentiële, mobiele en ambulante jeugdhulp. Kinderen en jongeren in residentiële voorzieningen Jeugdhulp kunnen dus op bezoek (met of zonder overnachting) in de context - dit kan ook een pleeggezin zijn.

  Naar aanleiding van de evolutie in de coronasituatie, zijn er verdere richtlijnen uitgeschreven:

  Laatste update op
  09/06/2021

  Jongeren in een gemeenschapsinstelling of het Vlaams detentiecentrum kunnen bezoek krijgen, mits het naleven van de hygiënische maatregelen.

  Wie hiervoor in aanmerking komt, kan ook op weekend.

  Als er (een vermoeden van) besmetting is vastgesteld bij de jongere of in de leefgroep, wordt waar nodig ingezet op digitaal contact.

  Laatste update op
  09/06/2021

   Jongeren in een gemeenschapsinstelling of het Vlaams detentiecentrum kunnen bezoek krijgen, mits het naleven van de hygiënische maatregelen.

   Wie hiervoor in aanmerking komt, kan ook op weekend.

   Als er (een vermoeden van) besmetting is vastgesteld bij de jongere of in de leefgroep, wordt waar nodig ingezet op digitaal contact.

    

   Laatste update op
   03/05/2021

   Er bestaan verschillende soorten tests:

   PCR–test: af te nemen door een gezondheidswerker, is erg betrouwbaar. Het resultaat wordt in een labo bepaald. Wordt ook RT-PCR genoemd. Het duurt minstens enkele uren vooraleer je het resultaat hebt, maar meestal binnen 24u, afhankelijk van het labo. Controle PCR-testen zijn gewenst volgens de richtlijnen van Sciensano: dus bijvoorbeeld op het einde van de quarantaineperiode. Dit soort test kan worden afgenomen in een labo, in een teststraat, in een ziekenhuis en ook bij (de meeste) huis- en kinderartsen. De PCR-test wordt ook gebruikt wanneer een mobiel testteam de testen komt afnemen. Indien gewenst, kan met de PCR-test een verdere typering van de variant van het virus bepaald worden. Deze test geeft aan of je met het SARS-CoV-2 virus besmet bent geweest, maar betekent niet altijd dat je nog besmettelijk bent. De test kan langer positief blijven dan dat je besmettelijk bent voor anderen.

   Antigeen–sneltest: af te nemen door gezondheidswerker, dus ook bij eigen arts. Resultaat is na 15 minuten bekend. Wordt voornamelijk gebruikt om snel duidelijkheid te hebben wanneer iemand suggestieve COVID-19 symptomen heeft. Indien positief, hoeft er niet meteen een PCR test ter controle uitgevoerd te worden. Als deze test positief is ben je besmettelijk voor anderen.

   Zelftest: kan de persoon zelf afnemen, geeft resultaat na 15 minuten. Is te koop bij de apotheek. De test heeft een gevoeligheid van 80% (onafhankelijk of je wel of niet symptomen hebt). Bij een positief resultaat vraag je zo snel mogelijk een PCR-test aan ter bevestiging. Je bent dus bij een positief resultaat met grote graad van zekerheid ook besmettelijk voor anderen. Het positieve resultaat blijft geldig tot het tegendeel door middel van een negatieve PCR-test bewezen is.

   Voor meer info zie Testen op het coronavirus (Covid-19) | Coronavirus COVID-19 (info-coronavirus.be)

   Zelftests in de jeugdhulp

   Enkele principes en aanbevelingen voor zelftests.

   • Zelftests zijn niet hetzelfde als sneltests die steeds door medisch geschoold personeel afgenomen moeten worden.
   • Bij coronaklachten moet de huisarts gecontacteerd worden. Een zelftest is dan niet aangewezen.
   • Zelftests meten of iemand besmettelijk is. Hoe hoger de virale lading, hoe meer kans op een positief resultaat. Personen met een relatief lage virale lading worden niet gedetecteerd.
   • Zelftests meten niet of iemand al dan niet besmet is: het heeft bijgevolg geen zin om onmiddellijk na een potentieel risicovol contact een zelftest af te nemen. Er moet in elk geval rekening gehouden worden met een incubatieperiode van 3 à 5 dagen alvorens een zelftest een betrouwbaar resultaat kan geven.
   • Zelftests zijn bewezen betrouwbaar vanaf adolescentenleeftijd.
   • Bij correct gebruik is de gevoeligheid van een zelftest 80%.
   • Een negatieve zelftest ontslaat een persoon niet van quarantainemaatregelen na een hoogrisico-contact, noch van de preventieve maatregelen (afstand, hygiënemaatregelen …).
   • Een positief resultaat moet steeds gevolgd worden door een PCR-test bij de huisarts.
   • Voor het correct bewaren en gebruiken: Covid-19 zelftesten | Coronavirus COVID-19 (info-coronavirus.be)

   Gelet op bovenstaande elementen zijn we ervan overtuigd dat zelftests slechts een beperkte meerwaarde hebben in de jeugdhulp; we kiezen bijgevolg niet voor een systematisch en veralgemeend gebruik ervan in de jeugdhulp.

   Laatste update op
   08/02/2021

   Gedeelde opvang tussen twee voorzieningen, inclusief time-outs, is mogelijk mits extra waakzaamheid voor de fysieke gezondheid van de minderjarige. De hygiënische maatregelen moeten in acht genomen worden, en in géén van beide voorzieningen mag een outbreak zijn.

   Intussen blijft het belangrijk dat voorzieningen ook andere vormen van contact (telefonisch, Skype …) blijven gebruiken. Het is aangewezen om hier blijvend op in te zetten.  

   Pleegzorg

   Laatste update op
   28/10/2021

   Dat lees je op www.pleegzorg.be.