Veelgestelde vragen en antwoorden over het coronavirus

Op deze pagina vind je de veelgestelde vragen en antwoorden over de genomen maatregelen rond het coronavirus COVID-19 en de impact op de hulp- en dienstverlening van Jeugdhulp en Kind en Gezin. Deze pagina krijgt regelmatig een update. 

Antwoorden op algemene vragen over de coronavaccinatie lees je op laatjevaccineren.be. Vind je op die site of hieronder het antwoord niet op je vraag? Mail je dringende vragen dan naar corona@opgroeien.be. Het team van deskundigen beantwoordt zo snel mogelijk alle vragen.

Vaccinatie

Antwoorden op algemene vragen over de coronavaccinatie lees je op laatjevaccineren.be. Hier vind je vragen specifiek voor kinderen, jongeren en ouders.

Laatste update op
01/03/2021

Er zijn heel recent nieuwe gegevens op basis waarvan vaccinatie van zwangere vrouwen zoveel mogelijk wordt aangeraden. Zo was er het advies op 27/2/2021 van twee gynaecologen in de Taskforce vaccinatie. Zij gaven aan dat vaccineren tegen COVID-19 veel voordelen biedt voor zwangere vrouwen en hun baby’, en dat vaccineren voor hen geen risico’s inhoudt, net als bij borstvoeding en voor vrouwen die zwanger willen worden.

Kind en Gezin wacht nu op een eventuele aanpassing van het advies van de Hoge Gezondheidsraad

Op dit ogenblik volgt Kind en Gezin het huidige advies van de Hoge Gezondheidsraad, namelijk:

Vaccinatie wordt niet systematisch aanbevolen voor zwangere vrouwen. Vaccinatie kan wel overwogen worden als je

 • een hoger risico loopt om besmet te worden met het coronavirus, bijvoorbeeld vrouwen die werken in de zorgsector;
 • een hoger risico loopt op een ernstige vorm van COVID-19 wegens bepaalde onderliggende aandoeningen.

Vrouwen die zwanger willen worden, kunnen gevaccineerd worden. Het wordt wel aangeraden om de zwangerschap uit te stellen tot na de tweede vaccinatie, tenzij je

 • een hoger risico loopt om besmet te worden met het coronavirus, bijvoorbeeld vrouwen die werken in de zorgsector;
 • een hoger risico loopt op een ernstige vorm van COVID-19 wegens bepaalde onderliggende aandoeningen.

Als je na de eerste vaccinatie toch zwanger raakt, zal de tweede dosis worden toegediend afhankelijk van jouw specifieke situatie. 

Laatste update op
08/02/2021

Opgelet: deze vraag gaat over koorts na een vaccin uit het basisvaccinatieschema, niet over het coronavaccin. 

We spreken over koorts vanaf 38°C. 

Geen andere symptomen

Als er enkel wat koorts is, zonder andere symptomen van een infectie van de bovenste luchtwegen, kan je ervan uitgaan dat de koorts het gevolg is van de vaccinatie. Dan mag het kind naar de opvang, als het kan deelnemen aan de normale activiteiten en geen extra zorg vraagt. Bij twijfel is het aangeraden om de arts te contacteren. 

Andere symptomen

Als er naast koorts ook andere symptomen zijn kan je via deze link nagaan of die andere symptomen toelaten om wel naar de opvang te gaan, of het beter is om thuis te blijven: Wanneer kan een kind naar de opvang komen of blijft het beter thuis?

Jonger dan 3 maanden

Voor kinderen jonger dan 3 maanden is een temperatuur vanaf 38°C steeds een reden tot ongerustheid en is het aangewezen om doktersadvies in te winnen.

Laatste update op
08/02/2021

De Hoge Gezondheidsraad stelt dat alle vrouwen die borstvoeding geven kunnen gevaccineerd worden, zeker als zij in de gezondheidszorg werken of tot de prioritaire groepen voor vaccinatie behoren. Net zoals WHO, CDC, ACOG en ABM voegt de Hoge Gezondheidsraad toe dat er voor de zuigelingen geen nadelige effecten te verwachten zijn van vaccinatie bij borstvoeding.

Er zijn geen gegevens bekend over de passage van mRNA of vaccin spike-eiwitten via de moedermelk. Toch zouden beiden, als ze in de moedermelk zouden doorgegeven worden, waarschijnlijk worden vernietigd in het spijsverteringskanaal van de pasgeborene (in het geval van mRNA) en/of geen schadelijke effecten hebben (bij het spike-eiwit).

De WHO stelt dat borstvoeding niet moet stopgezet worden na vaccinatie. ABM voegt daaraan toe dat de antistoffen die door de moeder na het vaccin worden aangemaakt, wellicht via de moedermelk worden doorgegeven en de baby mogelijk helpen beschermen tegen Sars Cov-19.

Laatste update op
08/02/2021

Het is van cruciaal belang dat jonge kinderen de vaccinaties zoals voorzien in het basisvaccinatieschema krijgen om andere ernstige infecties te voorkomen. Door te vaccineren activeer je het afweersysteem, met als doel antistoffen te maken tegen de ziektekiem waartegen je vaccineert. Sommige kinderen hebben na zo'n vaccin koorts: dat betekent dat hun afweersysteem actief is. Het afweersysteem van een baby kan veel meer aan dan de entstoffen die in het vaccin zitten. Door te vaccineren word je niet vatbaarder voor een andere infectie, ook niet voor het coronavirus.

Laatste update op
08/02/2021

De coronacrisis is geen reden om basisvaccinaties uit te stellen. Kinderen zullen in deze fase niet gevaccineerd worden tegen COVID-19, maar het is belangrijk om hen tegen andere infectieziekten te beschermen. Het basisvaccinatieschema voor kinderen blijft onveranderd. Het blijft belangrijk om ernaar te streven dat élk kind de aanbevolen vaccins krijgt, volgens het basisvaccinatieschema. Er is dus geen reden om vaccins uit te stellen.

Laatste update op
08/02/2021

In de pers stond dat er aanwijzingen zijn dat het MBR-vaccin, dat deel uitmaakt van de basisvaccinatie voor kinderen, beschermt tegen corona. Het zou inderdaad kunnen dat het MBR-vaccin een gedeeltelijke bescherming biedt tegen COVID-19. Het doormaken van mazelen, bof of rubella daarentegen lijkt tot nu toe geen bescherming te geven. Het is zeker niet zinvol om (oudere) personen nu snel te gaan vaccineren met een herhalingsvaccin voor MBR. Zo lang er geen unaniem standpunt over is, volgen we dit op en kunnen we enkel meegeven dat het een interessante hypothese is, maar dat die nog niet door alle wetenschappers aanvaard is. Het is dus zeker niet aangeraden om momenteel extra MBR-vaccins toe te dienen.

Laatste update op
08/02/2021

Vaccinatie tegen COVID-19 is niet verplicht maar wordt wel heel sterk aanbevolen. Lees waarom vaccinatie tegen COVID-19 belangrijk is op www.laatjevaccineren.be.

Verwijs iemand met vragen of twijfels over de vaccinatie of de COVID-19-vaccins altijd door naar de behandelend arts, die op specifieke vragen kan antwoorden en twijfel kan wegnemen.

Betrouwbare online informatie vind je o.a. op:

Laatste update op
08/02/2021

De COVID-19-vaccinonderzoeken zijn nog maar net gestart bij kinderen. Er zijn maar heel beperkte gegevens beschikbaar over de veiligheid en het kunnen aanmaken van antistoffen (de immunogeniciteit bij kinderen). Daarom wordt vaccinatie op dit moment niet aanbevolen voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar.

Uitzonderlijk (zoals bij stagiairs in woonzorgcentra en jongeren met een chronische ziekte) kan het Pfizer-vaccin wel toegediend worden vanaf 16 jaar, want voor dat vaccin zijn wel al enkele studies gedaan vanaf 16 jaar. De veiligheid en werkzaamheid bij kinderen en adolescenten jonger dan 16 jaar is nog niet vastgesteld. 

De vaccins van Moderna en Astra Zeneca zijn niet aanbevolen voor kinderen en jongeren jonger dan 18 jaar.

Er lopen op dit moment studies in jongere leeftijdsgroepen. Binnenkort zullen er dus voldoende gegevens zijn om een aanbeveling te kunnen maken over vaccinatie bij kinderen.

Laatste update op
08/02/2021

Nee, dat kan niet.

Er circuleert heel wat foutieve informatie over de COVID-19-vaccinaties, zoals in deze video waarin de Nederlandse bioloog Theo Schetters waarschuwt voor coronavaccins gebaseerd op mRNA-technologie. Hij beweert dat de nieuwe mRNA-technologie - gebruikt voor de vaccins van o.a. Pfizer en Moderna - je gezondheid op termijn kan schaden door auto-immuunziekten te veroorzaken. Nog volgens Schetters zou het mRNA in die vaccins ertoe leiden dat je natuurlijke afweersysteem zodanig verstoord geraakt, dat het zich tegen je lichaamseigen weefsel kan keren.

De factcheck van Gezondheid en Wetenschap toont duidelijk dat de beweringen van Schetters ongefundeerd en fout zijn. De mRNA-technologie wordt sinds de jaren 90 onderzocht als behandeling voor kankerpatiënten en voor de ontwikkeling van vaccins. Diverse mRNA-medicijnen zijn bij miljoenen mensen onderzocht. Dat onderzoek gaf tot nu toe geen aanwijzingen voor een risico op auto-immuunziekten.

Op de site van Gezondheid en Wetenschap staat een volledig dossier van factchecks over het coronavirus.

Coronavirus

Laatste update op
30/03/2021
 • Algemeen is het dragen van een mondmasker niet aangeraden voor kinderen. Daar zijn verschillende redenen voor:
  • Het is praktisch moeilijk om zuigelingen en jonge kinderen een masker op een correcte manier te laten dragen.
  • Daarnaast zijn er ook wetenschappelijke twijfels over het nut ervan.
  • Bijkomend zijn er ernstige bezorgdheden voor het gebruik van maskertjes voor zuigelingen (verstikking, wiegendood, …). 

   Ook wordt steeds voor ogen gehouden dat zuigelingen en jonge kinderen minder besmettelijk zijn en minder ziek worden van het coronavirus COVID-19 dan adolescenten, volwassenen en ouderen.
    
 • In het secundair onderwijs moeten leerlingen wel een mondmasker dragen. Sinds 22 maart 2021 is er ook een mondmaskerplicht voor alle leerlingen uit het 5de en 6de leerjaar basisonderwijs. Lees meer daarover op de site van Onderwijs en Vorming.
Laatste update op
22/02/2021

Mogelijke klachten verkoudheid

 • Hoesten
 • Niezen
 • Een loopneus en/of een verstopte neus
 • Keelpijn of een kriebelende keel
 • Lichte hoofdpijn
 • Soms oorpijn

Mogelijke klachten COVID-19

*Let op: sommige mensen ontwikkelen geen symptomen.

  De persoon heeft minstens één van deze hoofdsymptomen, die acuut zijn ontstaan zonder andere duidelijke oorzaak:

  • Hoesten
  • Kortademigheid of ademhalingsmoeilijkheden
  • Pijn op de borst
  • Plots verlies van geur en smaak

  OF

  De persoon heeft minstens twee van deze bijkomende symptomen, zonder andere duidelijke oorzaak:

  • Koorts
  • Spierpijn
  • Vermoeidheid
  • Loopneus of verstopte neus
  • Keelpijn
  • Hoofdpijn
  • Gebrek aan eetlust
  • Waterige diarree
  • Verwardheid of plotse val

  OF

  De chronische ademhalingsproblemen (COPD (chronische longziekte), astma, chronische hoest, …) worden erger, zonder andere duidelijke oorzaak.

  Richtlijnen

  • Heb je één van bovenstaande hoofdsymptomen? Ga in isolatie, bel je huisarts en laat je testen.
  • Heb je minimum twee bijkomende symptomen of ademhalingsproblemen die erger worden? Ga in isolatie, bel je huisarts en laat je testen.
  • Heb je enkel één bijkomend symptoom, bv. een loopneus? Dan hoef je niet direct zorgen te maken.
  • Als je ziek bent, ga je niet aan het werk. Ben je medewerker van Opgroeien? Lees op Vlaanderen Intern wat je moet doen als je ziek bent.

  Deze affiche van Zorg en Gezondheid vat de symptomen van COVID-19 goed samen.

  Laatste update op
  09/02/2021

  Bij milde ziektesymptomen is het moeilijk om te weten wanneer een kind wel of niet naar de opvang of het consultatiebureau mag komen. Dit is nog moeilijker geworden door corona. We willen kinderen alle kansen geven. Daarom is het belangrijk voor hun ontwikkeling en welzijn dat ze naar de opvang kunnen en tijdig opgevolgd en gevaccineerd worden. Deze infographic geeft een overzicht weer van welke symptomen toegelaten zijn in de kinderopvang en op het consultatiebureau.

  Infographic milde ziektesymptomen kinderen
  Laatste update op
  08/02/2021
  • Kinderen worden minder vaak, en doorgaans ook minder ziek van het coronavirus dan volwassenen en ouderen. Sommige mutaties lijken meer besmettelijk waardoor het virus gemakkelijker circuleert bij kinderen van de lagere school. 
  • Af en toe is er het voorbije jaar ook een verband gelegd met COVID-19 en het voorkomen van een ernstige ziekte bij kinderen die lijkt op een toxic shock syndroom of op de ziekte van Kawasaki. Het gaat om zeer kleine aantallen. Kinderartsen en ziekenhuizen volgen dit verder op en onderzoeken of bepaalde kinderen meer risico lopen op zulk een ernstig verloop. De wetenschappelijke naam die aan de ziekte wordt gegeven is: PIMS-TS = Paediatric Inflammatory Multisystem Syndrome – Toxic Shock.
  • De ziektebeelden zijn: hoge koorts, hart- en longproblemen en problemen aan het maag-darmstelstel.
  • Als je kind koorts met ziekteverschijnselen of alarmtekens vertoont, aarzel dan niet om je huisarts of kinderarts te contacteren.
  Laatste update op
  08/02/2021

  Een kind heeft koorts wanneer zijn lichaamstemperatuur 38°C of meer bedraagt.

  Koorts kan een symptoom van COVID-19 zijn, onafhankelijk van de leeftijd.

  Elk kind dat plots koorts heeft, zonder een duidelijke oorzaak, moet verwezen worden naar een arts.

  Kijk steeds naar het gedrag van het kind.  Er zijn kinderen die na een hevige huilbui of inspanning een verhoogde temperatuur hebben. Dan is er wel een duidelijk gekende oorzaak en kan je afwachten. Dit komt echter vrij zelden voor. De meeste kinderen hebben een goede ‘thermoroulatie’ en hun temperatuur blijft ook in deze omstandigheden onder 38°. Vraag na bij de ouders of de arts of dit kind hier gevoelig voor is.

   Ander voorbeelden van duidelijk gekende oorzaken van temperatuursverhoging zijn:

  • te warme kleding
  • te hoge kamertemperatuur
  • heel warm weer (in combinatie met een hoge vochtigheidsgraad)
  • schommelingen tijdens de dag. (In de late namiddag of ‘s avonds kan de temperatuur wat hoger zijn.)

   Je hoeft de temperatuur niet dagelijks te meten. Meet enkel wanneer het kind warm aanvoelt en zich ziek gedraagt. Bij twijfel raadpleeg je de huisarts.

  Laatste update op
  08/02/2021
  • Je houdt kinderen best uit de buurt van handgels, tenzij om onder toezicht hun handjes te ontsmetten.
  • Handgels bevatten een hoge concentratie alcohol, die bij inname tot alcoholvergiftiging kan leiden.
  • Vooral voor kinderen kan dat erg gevaarlijk zijn. Let er dus op dat het kind de handen niet in de mond steekt, vooraleer de alcohol is opgedroogd.
  • Kinderen kunnen makkelijk desinfectiemiddel in de ogen krijgen en daar, in sommige gevallen, ook ernstige schade aan overhouden. Wat moet je doen?
   • In geval van blootstelling bel je meteen het Antigifcentrum (tel. 070 245 245)
   • Spoel het oog onmiddellijk met lauw water gedurende 15 minuten. 
   • Wacht niet tot klachten zoals pijn of irritatie optreden. Afhankelijk van het advies van een expert of de aanwezigheid van symptomen (blijvende irritatie, pijn, eventuele vertroebeling van het zicht) ga je daarna naar het ziekenhuis voor een controle door een oogarts. 
   • Meer info vind je op de website van het Antigifcentrum
  • Het grondig wassen van de handen met water en vloeibare zeep (idealiter met huidneutrale zuurtegraad) is even effectief dan ontsmetten en geniet de voorkeur. 
  Laatste update op
  08/02/2021
  • Quarantaine betekent dat je je preventief afzondert om een mogelijke verspreiding van het coronavirus te beperken, omdat je mogelijk besmet bent met het virus. Je blijft thuis en ontvangt geen bezoek. Contact met gezinsleden of huisgenoten mag. Je mag het huis uitzonderlijk verlaten om naar de dokter of apotheek te gaan of om voedsel te kopen.
  • Isolatie betekent dat je thuis blijft als je ziek bent of positief testte op het coronavirus. Je blijft thuis en vermijdt alle fysieke contact met andere mensen, ook gezinsleden en huisgenoten. Je mag niet naar de winkel voor boodschappen.

  Meer info vind je op info-coronavirus.be.

  Laatste update op
  08/02/2021
  • Kinderen moeten - net als volwassenen - thuisblijven als ze ziek zijn.
  • Bij symptomen die doen denken aan het coronavirus raadpleeg je telefonisch je behandelend arts.
  • Kinderen kunnen net als volwassenen getest worden op het coronavirus. Dat gebeurt ook via een neuswissertje.
  • De indicaties om kinderen te testen bij een vermoeden van COVID-19 zijn enigszins anders dan voor volwassenen en afhankelijk van de leeftijd.
   • Als een kind niet wordt getest, beslist de behandelende arts of het kind thuis moet blijven en voor hoelang. De arts beslist op basis van klinisch vermoeden of het over het coronavirus of een ander virus gaat. 
   • Als een kind wel wordt getest, blijft het in afwachting van het testresultaat in quarantaine.
    • De test is positief: het kind heeft COVID-19 en moet minstens 7 dagen in thuisisolatie blijven.
    • De test is negatief: het kind mag uit quarantaine. Als het kind nog symptomen heeft (door een ander virus), beslist de behandelend arts of het thuis nog moet uitzieken en voor hoelang.
  Laatste update op
  08/02/2021
  • Kinderen die in nauw contact kwamen met iemand (bv. een begeleider, een ouder, een vriendje, ...) die ziek is door het coronavirus, mogen 10 dagen na het laatste risicovolle contact terug naar school of de opvang. Bij een mogelijke besmetting binnen de schoolmuren loopt momenteel een procedure met bv. een sneltest op dag 1 voor alle hoogrisicocontacten. Meer informatie lees je op de website Onderwijs Vlaanderen.
  • Als de besmette persoon een gezinslid is en nauw contact had met het kind zolang deze besmettelijk was, kan het kind terug naar school of de opvang 10 dagen nadat het gezinslid de thuisisolatie mocht stopzetten. 
  • Indien het gezinslid zich afzonderde van het kind, volstaan 10 dagen thuisblijven van opvang of school.
  Quarantaine na besmetting binnen het gezin
  Laatste update op
  08/02/2021

  Een mogelijk geval van COVID-19 is een persoon met: 

  Minstens één van de volgende hoofdsymptomen die plots ontstaan zijn, zonder andere duidelijke oorzaak: hoest, kortademigheid, pijn op de borstkas, geur- of smaakverlies. 

  of 

  Minstens twee van de volgende symptomen heeft, zonder andere duidelijke oorzaak: koorts, spierpijn, vermoeidheid, neusverkoudheid, keelpijn, hoofdpijn, gebrek aan eetlust, waterige diarree, acute verwardheid, plotse val.

  of

  Verergering van chronische respiratoire symptomen (COPD, astma, chronische hoest, ...), zonder andere duidelijke oorzaak. 

  Opgelet: bij kinderen is enkel koorts zonder duidelijke oorzaak voldoende om de diagnose van COVID-19 te overwegen tijdens deze epidemie. 

  Het coronavirus: herken de symptomen

  Risicogroep

  Laatste update op
  08/02/2021

  Zwangere vrouwen worden momenteel niet beschouwd als een risicopopulatie voor COVID-19. Uit de beperkt beschikbare gegevens blijkt dat zwangere vrouwen symptomen vertonen die gelijkaardig zijn aan die van niet-zwangere patiënten. COVID-19 kent geen ernstiger verloop tijdens de zwangerschap. Het is momenteel onduidelijk of infectie bij de moeder zou kunnen leiden tot problemen bij de pasgeborene, zoals vroeggeboorte of ademhalingsklachten. Beperkt beschikbaar wetenschappelijk onderzoek stelt op dit moment dat het virus mogelijk kan worden overgedragen van de moeder op het ongeboren kind.

  Uiteraard is het ook voor zwangere vrouwen cruciaal om de gekende hygiënemaatregelen toe te passen om zich te beschermen tegen een mogelijke infectie. 

  Laatste update op
  08/02/2021
  • Kinderen worden minder vaak en doorgaans ook minder ziek van het coronavirus dan volwassenen en ouderen. Sommige mutaties lijken meer besmettelijk waardoor het virus gemakkelijker circuleert bij kinderen van de lagere schoolleeftijd.
  • Kinderen behoren niet tot de risicogroep, ook heel jonge kinderen niet. We volgen hierin de wetenschappelijke adviezen van Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid. 
  • Kinderen die ziek zijn, horen niet thuis in het consultatiebureau of in de kinderopvang. 

   

   

  Laatste update op
  08/02/2021
  • mensen bij wie de persoonlijke risico-inschatting wijst op een mogelijk ernstig verloop van een COVID-19-besmetting. 
  • mensen met onderliggende aandoeningen zoals ernstige hart- long- of nieraandoeningen, diabetes, immunosuppressie, arteriële hypertensie of een actieve kwaadaardige aandoening

  Het is aan de behandelend arts om te beoordelen of iemand al dan niet tot de risicogroep behoort. De arts dient dan ook een attest hiertoe uit te schrijven. Dit attest dient een begin en einddatum te bevatten.

   

  Consultatiebureau en afspraken

  Laatste update op
  30/03/2021
  • Alle niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn momenteel verboden.
  • De regels in verband met reizen naar en vanuit het buitenland zijn te lezen op www.info-coronavirus.bewww.info-coronavirus.be/nl/reizen/De beschreven regels over testing en quarantaine moeten door iedereen opgevolgd worden. 
  • Ben je in dat geval? Dan vragen we de regels strikt op te volgen en niet naar het consultatiebureau te komen tijdens de verplichte quarantaine. Je kan je afspraak verzetten of annuleren via het online portaal 'Mijn Kind en Gezin', bij je verpleegkundige of via de Kind en Gezin-Lijn op het nummer 078 150 100 (elke werkdag van 8 tot 20 uur) of via chat (9 - 16.30 uur). 
  Laatste update op
  09/02/2021

  Bij milde ziektesymptomen is het moeilijk om te weten wanneer een kind wel of niet naar de opvang of het consultatiebureau mag komen. Dit is nog moeilijker geworden door corona. We willen kinderen alle kansen geven. Daarom is het belangrijk voor hun ontwikkeling en welzijn dat ze naar de opvang kunnen en tijdig opgevolgd en gevaccineerd worden. Deze infographic geeft een overzicht weer van welke symptomen toegelaten zijn in de kinderopvang en op het consultatiebureau.

  Infographic milde ziektesymptomen kinderen
  Laatste update op
  08/02/2021

  Kind en Gezin neemt na de geboorte mogelijks wat later contact met je op dan verwacht. We ontvangen van bijna alle ziekenhuizen 1 keer per week de administratieve gegevens van nieuwe ouders via eBirth.

  Ben je net thuis uit het ziekenhuis nadat je bevallen bent? Je mag altijd naar de Kind en Gezin-Lijn bellen (078 150 100, elke werkdag van 8 tot 20 uur) om te laten weten dat je thuis bent. 

  Laatste update op
  08/02/2021

  Studenten verpleegkunde, vroedkunde en geneeskunde kunnen stage lopen bij Kind en Gezin.

  De richtlijn is dat er maximum één student per zitting kan aanwezig zijn. Dat betekent dat er naast de verpleegkundige, de consultatiebureau-arts en de vrijwilliger nog één extra persoon is toegelaten.

  Stagiaires dragen steeds een mondmasker in het consultatiebureau, net zoals de verpleegkundigen, de consultatiebureau-artsen en de vrijwilligers. Voor de studenten verpleegkundige wordt dat via het lokale team geregeld.

  Heb je een vraag over de stages?

  Laatste update op
  08/02/2021

  Wie (vermoedelijk) besmet is met het coronavirus COVD-19 moet de geldende quarantaine- en isolatieregels volgen. Na de quarantaine of isolatie mag je naar het consultatiebureau komen als je 3 dagen koortsvrij bent én als alle symptomen zeker verdwenen zijn. 

  Laatste update op
  08/02/2021

  In overleg met de Vlaamse Ouderenraad en het Vlaams Mantelzorgplatform kwam een charter tot stand om Vlaamse ouderen de nodige handvatten bij hun sociale activiteiten te bieden. Aan dit charter koppelt Opgroeien een specifiek protocol voor vrijwilligers in het consultatiebureau.

  Er is bewust gekozen om af te stappen van een algemene leeftijdsgrens voor het bepalen van wat voor wie veilig is. Wij kijken naar de persoonlijke gezondheid en naar het risicogehalte van de specifieke activiteit. We willen dat elke oudere een persoonlijke risico-inschatting maakt van beide elementen en aan de hand van deze inschatting weloverwogen keuzes maakt.

  In het charter staat de oudere centraal. Deze kiest en handelt vanuit de eigen persoonlijke situatie, rekening houdend met de kenmerken van de activiteiten die men wenst op te nemen en uiteraard steeds binnen de wettelijk geldende maatregelen die bepaald zijn door de Nationale Veiligheidsraad, de Vlaamse overheid of het lokale bestuur.

  Het charter werkt met 3 principes:

  1. Volg steeds de algemene richtlijnen om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen.
  2. Schat je persoonlijk gezondheidsrisico in voor je aan een activiteit begint.
  3. Hou rekening met de risico’s die samenhangen met de activiteit.

  Aan de hand van een tabel en een beslissingsboom helpen we ook om een goede inschatting te maken. Bij elke vorm van onzekerheid of onduidelijkheid, adviseren we om de huisarts te consulteren vooraleer opnieuw actief deel te nemen aan sociale activiteiten.

  Het charter betekent dat ook 65-plussers hun taken als vrijwilliger kunnen opnemen in het consultatiebureau als aan de voorwaarden voldaan is. 

  Laatste update op
  08/02/2021

  Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te verhinderen. Kind en Gezin wil maximaal tegemoetkomen aan de veiligheidsnormen én de behoefte aan een veilig gevoel. Het is heel belangrijk dat ouders met vertrouwen naar de consultatiebureaus kunnen komenDaarbij volgt Kind en Gezin de richtlijnen van Sciensano (Belgisch instituut voor gezondheid) en het Agentschap Zorg en Gezondheid. 

  We zorgen voor al het nodige veiligheidsmateriaal en nemen extra maatregelen rond hygiëne en afstand. 

  We nemen deze maatregelen:

  • Er mogen geen zieke kinderen, ouders en medewerkers naar het consultatiebureau komen. Ben jij of je kindje ziek? Annuleer je afspraak en maak een nieuwe.
  • Per kind mag er maximaal 1 begeleidende ouder meekomen. Breng geen broers of zussen mee.
  • Alle verpleegkundigen en artsen in het consultatiebureau dragen chirurgische mondmaskers. De vrijwilliger draagt een handgemaakt of wegwerpmondmasker. 
  • Je kindje wordt gemeten en gewogen. Na elk gebruik wordt al het materiaal grondig gereinigd.
  • We zorgen voor een vlotte doorstroom. Kom daarom op tijd. Ouders die te vroeg komen, vragen we om even in de gang of buiten te wachten. Verlaat na het consult het consultatiebureau zo snel mogelijk.  
  • Respecteer de afstand van 1,5 meter.
  • Ouders moeten verplicht een mondmasker dragen. Doe het mondmasker aan vóór je het consultatiebureau binnenkomt. Baby’s en jonge kinderen mogen geen mondmasker dragen.  
  • Ouders ontsmetten hun handen. Er is handgel beschikbaar bij de ingang van het consultatiebureau. 

  Bedankt voor jullie begrip en medewerking!  

   

  Afspraken op het consultatiebureau tijdens de coronacrisis
  Laatste update op
  08/02/2021

  Jullie mogen elk met een kindje naar consultatiebureau komen. De afspraken worden aansluitend geplaatst en één ouder mag per kind mee naar binnen, de andere wacht met het andere kindje in de wachtzaal.

  Bekijk de richtlijnen in het consultatiebureau

  Laatste update op
  08/02/2021

  Heb je vragen, neem contact op via:  

  • Jouw contactpersoon binnen Kind en Gezin (verpleegkundige, gezinsondersteuner,…): telefonisch, sms, WhatsApp (gegevens staan genoteerd in het Kindboekje)
  • Het mailadres van jouw lokaal team
  • Kind en Gezin-Facebookpagina uit jouw regio 
  • De Kind- en Gezin-Lijn op het nummer 078 150 100 (elke werkdag van 8 tot 20 uur) of via chat (9 tot 16.30 uur)
  Laatste update op
  08/02/2021

  Je kan je afspraken maken, verzetten of annuleren via het online portaal 'Mijn Kind en Gezin'bij je verpleegkundige of via de Kind en Gezin-Lijn op het nummer 078 150 100 (elke werkdag van 8 tot 20 uur) of via chat (9 tot 16.30 uur). 

  Laatste update op
  08/02/2021

  Ongeacht de verstrengde maatregelen gaat onze dienstverlening door. Alle medische consulten blijven doorgaan omdat medisch preventieve zorg voor jonge kinderen heel belangrijk is. Afhankelijk van de lokale situatie kunnen de huisbezoeken ook niet-fysiek doorgaan, door een telefonisch contact of via beeldbellen. 

  In het basisprogramma werken we met een vast aanbod op een specifieke leeftijd van het kind. Elk gezinstraject begint met een startgesprek, bij voorkeur tijdens de zwangerschap.

  Na de geboorte van het kind bestaat het basisprogramma uit:

  • huisbezoek op 2 weken
  • gehoortest op 3 weken
  • consult op 4 weken
  • (tele)huisbezoek op 6 weken
  • consult op 8 weken 
  • consult op 12 weken
  • consult op 16 weken
  • consult op 6 maanden
  • consult van 9 maanden
  • consult op 12 maanden
  • consult 15 maanden
  • (tele)contact op 18 maanden
  • consult van 24 maanden
  • consult op 30 maanden

  We moeten nog steedsrekening houden met de strikte coronamaatregelen.Dit betekent vb. dat weons moeten houden aan devoorziene tijdvan15 minuten per kinden dat er geen ruimte is om uitgebreid in te gaan op alle vragen tijdens het consult.

  Wacht dus niet tot op het consult als je vragen hebt en neem gerust contact op met ons op. Je kan zelf kiezen of je de Kind en Gezin-Lijn contacteert (via chat of op 078 150 100) of welk teamlid je contacteert.Dat kan via WhatsApp, SMS, mail, ... . 

  Voor bepaalde consulten ontvang je een uitgebreide e-mail om je voor te bereiden op het consult en te polsen naar vragen of behoeften die je dan voor het consult met je lokaal team kan bespreken. 

  In de toekomst willen we het extra contact op 18 maanden verder uitwerken op maat van de gezinnen en prioritaire groepen.

  Er kan steeds een extra aanbod gebeuren bij die kinderen en die gezinnen die meer nodig hebben. Dit kan een extra medisch consult zijn, of bijkomende huisbezoeken, telefoongesprekken, Whatsapp, chat of beeldbellen door een teamlid.

  Help je ons alles veilig te laten verlopen?

  Op het consultatiebureau blijven de hygiënemaatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan van kracht. Er gelden volgende richtlijnen voor ouders:

  • Draag steeds een mondmasker
  • Ben jij of is je kindje ziek? Annuleer je afspraak en maak een nieuwe.
  • Kom met 1 begeleider per kind.
  • Breng geen broers of zussen mee.
  • Kom op tijd. Als je te vroeg bent, vragen we om even in de gang of buiten te wachten.
  • Ontsmet je handen bij aankomst in het consultatiebureau.
  • Respecteer de voorziene 15 minuten consulttijd.
  • Verlaat na het consult het consultatiebureau zo snel mogelijk.
  • Respecteer zoveel mogelijk de afstand van 1.5 meter.

  Tijdens huisbezoeken of stoepbezoeken gelden volgende richtlijnen voor de ouder(s):

  • Draag een mondmasker.
  • Respecteer zoveel mogelijk de afstand van 1.5 meter.
  • Zorg ervoor dat bij een huisbezoek het aantal mensen in de ruimte in de mate van het mogelijke beperkt wordt tot 1 ouder en 1 kind. 
  • Is er iemand binnen het gezin (vermoedelijk) besmet met COVID-19? Dan wordt het huisbezoek vervangen door een telefonisch of online contact. De gezinnen worden daarom vooraf opgebeld om te informeren naar de gezondheidstoestand van de gezinsleden.

  Onze medewerkers zullen tijdens de dienstverlening strikte handhygiëne toepassen, social distancing respecteren en een mondmasker dragen.

  Contactmomenten vanaf 14 oktober
  Laatste update op
  08/02/2021

  In het consultatiebureau kan niet altijd voldoende afstand (1,5 meter) gegarandeerd worden. Daarom dragen zowel ouders, artsen, verpleegkundigen, vrijwilligers als stagiaires een mondmasker.

  Voor ouders

  • Kind en Gezin verplicht ouders om een mondmasker te dragen in het consultatiebureau. Tijdens het consult kan de veilige afstand immers niet altijd gegarandeerd worden.
  • Ouders moeten hun mondmasker al dragen vóór ze het consultatiebureau binnenkomen, en dus niet pas opzetten in de wachtkamer.

  Voor jonge kinderen

  Baby’s en jonge kinderen mogen geen mondmasker dragen. Meer informatie over mondmaskers voor kinderen.  

  Voor medewerkers in het consultatiebureau

  • De arts en de verpleegkundige dragen een chirurgisch mondmasker omwille van de aard van de dienstverlening, onder andere vaccineren.
  • De vrijwilliger draagt een handgemaakt of wegwerpmondmasker. 
  Affiche Kind en Gezin: mondmasker verplicht voor ouders in het consultatiebureau

  In deze video vind je meer informatie hoe je een mondmasker correct draagt.

  Voeding

  Laatste update op
  08/02/2021

  Het coronavirus wordt niet overgedragen via de moedermelk. Gezien de specifieke antistoffen die moeders aanmaken wanneer ze in aanraking komen met het virus, biedt borstvoeding extra bescherming voor het kind. Het is dus zeker aanbevolen om verder te gaan met borstvoeding. Wel zijn extra handhygiëne en hygiënisch reinigen van het kolftoestel en de flesjes van groot belang.

  Moeders die een vermoedelijke of bevestigde COVID-19 infectie hebben, wordt aangeraden om borstvoeding te blijven geven, gezien de talrijke voordelen van borstvoeding en de verwaarloosbare rol van moedermelk bij de overdracht van andere respiratoire virussen. Wel moeten alle mogelijke voorzorgen genomen worden om eventuele besmetting van het kind te voorkomen. World Health Organization (WHO), UNICEF  en CDC raden aan om, naast een strikte handhygiëne, tijdens de borstvoeding een mondmasker te dragen. Ook het dagelijks reinigen/desinfecteren van verontreinigde oppervlakken en voorwerpen (kolfmateriaal, flessen, gsm, aanrecht, deurklink…) verdient de grootste aandacht.

  Moeders die te ziek zijn om borstvoeding te geven, worden aangemoedigd om hun moedermelk af te kolven en aan de baby te laten geven.

  Lees hier meer over borstvoeding en het coronavaccin

  Laatste update op
  08/02/2021

  Bij afwezigheid van symptomen en mits een strikte handhygiëne en een grondige reiniging van de materialen, is steriliseren overbodig voor een gezonde à term geboren baby. Voor prematuren of baby’s met een verzwakt immuunsysteem blijft dagelijks steriliseren zoals voorheen wel aangeraden.

  Voor het onderhoud van kolfmateriaal in de thuiszorg bij moeders die zelf, of waarvan een gezinslid symptomen vertoont, beschikken we momenteel niet over duidelijke internationale richtlijnen. Veiligheidshalve adviseren we voorlopig om het kolfmateriaal en de flessen na elk gebruik goed te reinigen in een heet zeepsop en dagelijks te steriliseren. Het afkolfapparaat zelf kan voor en na gebruik gereinigd worden met een desinfecterend doekje of spray. Bij een opname worden de richtlijnen van het ziekenhuis gevolgd.

  Laatste update op
  08/02/2021

  Maak je een flesje melkvoeding klaar of bereid je vaste voeding voor je baby, dan gelden de algemene hygiëneregels. Let extra op de handhygiëne en het grondig reinigen van materiaal (flessen, spenen, ...) en werkoppervlakken.  

  Was groenten en fruit vooraleer je ze gebruikt. Raak bij je aankoop alleen aan wat je meeneemt. In principe is het virus niet of nauwelijks leefbaar op voedsel, goed wassen is voldoende.

  Ben je zelf ziek, neem dan extra voorzorgen tijdens het klaarmaken van voeding. 

  Laatste update op
  08/02/2021

  De Hoge Gezondheidsraad stelt dat alle vrouwen die borstvoeding geven kunnen gevaccineerd worden, zeker als zij in de gezondheidszorg werken of tot de prioritaire groepen voor vaccinatie behoren. Net zoals WHO, CDC, ACOG en ABM voegt de Hoge Gezondheidsraad toe dat er voor de zuigelingen geen nadelige effecten te verwachten zijn van vaccinatie bij borstvoeding.

  Er zijn geen gegevens bekend over de passage van mRNA of vaccin spike-eiwitten via de moedermelk. Toch zouden beiden, als ze in de moedermelk zouden doorgegeven worden, waarschijnlijk worden vernietigd in het spijsverteringskanaal van de pasgeborene (in het geval van mRNA) en/of geen schadelijke effecten hebben (bij het spike-eiwit).

  De WHO stelt dat borstvoeding niet moet stopgezet worden na vaccinatie. ABM voegt daaraan toe dat de antistoffen die door de moeder na het vaccin worden aangemaakt, wellicht via de moedermelk worden doorgegeven en de baby mogelijk helpen beschermen tegen Sars Cov-19.

  Zwanger

  Laatste update op
  01/03/2021

  Er zijn heel recent nieuwe gegevens op basis waarvan vaccinatie van zwangere vrouwen zoveel mogelijk wordt aangeraden. Zo was er het advies op 27/2/2021 van twee gynaecologen in de Taskforce vaccinatie. Zij gaven aan dat vaccineren tegen COVID-19 veel voordelen biedt voor zwangere vrouwen en hun baby’, en dat vaccineren voor hen geen risico’s inhoudt, net als bij borstvoeding en voor vrouwen die zwanger willen worden.

  Kind en Gezin wacht nu op een eventuele aanpassing van het advies van de Hoge Gezondheidsraad

  Op dit ogenblik volgt Kind en Gezin het huidige advies van de Hoge Gezondheidsraad, namelijk:

  Vaccinatie wordt niet systematisch aanbevolen voor zwangere vrouwen. Vaccinatie kan wel overwogen worden als je

  • een hoger risico loopt om besmet te worden met het coronavirus, bijvoorbeeld vrouwen die werken in de zorgsector;
  • een hoger risico loopt op een ernstige vorm van COVID-19 wegens bepaalde onderliggende aandoeningen.

  Vrouwen die zwanger willen worden, kunnen gevaccineerd worden. Het wordt wel aangeraden om de zwangerschap uit te stellen tot na de tweede vaccinatie, tenzij je

  • een hoger risico loopt om besmet te worden met het coronavirus, bijvoorbeeld vrouwen die werken in de zorgsector;
  • een hoger risico loopt op een ernstige vorm van COVID-19 wegens bepaalde onderliggende aandoeningen.

  Als je na de eerste vaccinatie toch zwanger raakt, zal de tweede dosis worden toegediend afhankelijk van jouw specifieke situatie. 

  Laatste update op
  08/02/2021

  Het is normaal dat deze crisis je als (aanstaande) ouder soms bang maakt. Angst is een nuttige reactie van je lichaam, die je aanzet jezelf in veiligheid te brengen. Door veiligheidsmaatregelen te nemen wordt je angst getemperd.  

  Kom je daardoor niet tot rust en word je overspoeld door angst, aarzel dan niet om hulp te zoeken. Een voortdurend gevoel van benauwdheid, zenuwachtigheid, onrust, een verstoorde slaap … zijn klachten die je ernstig moet nemen. Het is niet oké wanneer je niet meer buiten durft te gaan wandelen, niet meer boodschappen durft te doen ...  

  Je stelt je niet aan wanneer je hulp zoekt. Integendeel: door hulp te zoeken, zorg je niet alleen voor jezelf maar ook voor je (ongeboren) kind en je gezin. Bedenk dat deze klachten niet vanzelf verdwijnen, maar net toenemen wanneer je het zoeken van hulp voor je uitschuift. De hulpverlening heeft zich bovendien aangepast aan de huidige crisis. Hulp op afstand via videogesprekken is toegankelijk én werkt.    

  Een goede ondersteuning tijdens de zwangerschap en na de bevalling, blijft ook prioritair voor Kind en Gezin, vroedvrouwen, artsen, kraamafdelingen, kraamverzorgenden ... Heb je vragen, twijfels of zorgen? Neem dan contact op met hen. Je zorgverleners geven je degelijke informatie zonder dat je hoeft te verdrinken in het afschuimen van het internet en tegelijk heb je ook even een zorgprofessional aan de lijn, die aandacht heeft voor hoe het nu met jou gaat.  

  Nog geen contactgegevens van een lokale medewerker van Kind en Gezin in jouw buurt? Vraag deze gerust op via de Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100, elke weekdag bereikbaar tussen 8 en 20 uur. 

  Laatste update op
  08/02/2021

  Met een baby in huis heb je de handen vol. Beval je in het ziekenhuis, dan is je ziekenhuisverblijf na de bevalling door de coronamaatregelen zo kort mogelijk. Dit betekent niet dat je er na je thuiskomst of na een thuisbevalling alleen voor staat.

  • Helpende handen kunnen de periode na de geboorte verlichten. Ook in deze bijzondere omstandigheden blijft het mogelijk om kraamzorg aan te vragen. Een kraamverzorgende kan je onder meer helpen met de verzorging van jou en je baby, met huishoudelijke taken, met de opvang van andere kinderen, …
  • Er zal samen met jou bekeken worden hoe de kraamverzorgende, eventueel vanop afstand, tegemoet kan komen aan jouw noden, mits het respecteren van de nodige veiligheidsmaatregelen. Als iemand uit jouw gezin besmet is met het coronavirus, kan je kraamzorg aanvragen in samenspraak met de huisarts.
  • Ziekenfondsen en/of hospitalisatieverzekeringen geven vaak een tegemoetkoming voor deze hulp. Informeer je vóór je laatste zwangerschapstrimester bij een expertisecentrum kraamzorg in jouw provincie.
  Laatste update op
  08/02/2021

  Thuis bevallen blijft mogelijk. Tijdens een actieve infectie met het coronavirus wordt een ziekenhuisbevalling aanbevolen. Overleg steeds met je arts of vroedvrouw. 

  Laatste update op
  08/02/2021

  Je kan nog altijd bevallen in een ziekenhuis. Je partner mag bij de bevalling aanwezig zijn. Na de bevalling is je ziekenhuisverblijf zo kort mogelijk. Dit wordt bepaald in overleg met je behandelende arts. Na de bevalling is bezoek van je partner toegestaan. Daarnaast voorzien de ziekenhuizen een eigen bezoekersregeling die de veiligheid van de patiënten, het personeel en de bezoekers garandeert. Je volgt verder de richtlijnen van het ziekenhuis.

  Laatste update op
  08/02/2021

  Een recente studie in het UZA o.l.v. Professor Gilbert Donders toont aan dat het doormaken van corona een negatief effect heeft op de kwaliteit van het sperma: het gaat wat betreft de aantallen zaadcellen om een daling tot 10 procent van wat normaal mag worden aangenomen. Maar ook de morfologie en de beweeglijkheid zijn aangetast. Er is sprake van DNA-schade bij de aanmaak, maar dat zou dus allemaal tijdelijk zijn. Dat effect is er niet bij iedereen: Mogelijk is er een verband met hoe zwaar een patiënt de ziekte heeft doorgemaakt, maar daarvoor is nog verder onderzoek nodig. Koppels moeten er rekening mee houden dat het maanden kan duren eer het sperma weer genormaliseerd is, maar over dat aspect moet later nog meer duidelijkheid komen, omdat het onderzoek nog niet zo lang bezig is en verdere opvolging nodig is. Er wordt momenteel een periode van vier tot acht maanden genoemd voor herstel.

  Bron: vrt

  Laatste update op
  08/02/2021

  Op basis van de eerste gegevens die op dit moment beschikbaar zijn, lijkt dat het risico op miskraam, aangeboren afwijkingen of groeivertraging, … als gevolg van COVID-19 infectie bij de moeder niet toegenomen is. Het is normaal dat je je wel eens zorgen maakt. Aanstaande ouders zijn uiteraard bezorgd of hun kindje gezond zal zijn, vragen zich af hoe ze het werk met het ouderschap zullen combineren, … De huidige omstandigheden kunnen je bovendien extra onzeker of bezorgd maken.

  Praat op afstand over wat je bezighoudt met iemand met wie je je gevoelens kan delen. Blijf verbonden met elkaar en zorg ervoor dat je elkaar bij online contacten kunt zien (Skype, Whatsapp, ..). Zoek bewust ontspanning op. Beweging is een prima manier om zowel fysiek als mentaal fit te blijven. Deze en heel wat andere tips om in deze bijzondere omstandigheden zorg te dragen voor jezelf en elkaar lees je op de website van Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen.

  Een goede ondersteuning tijdens de zwangerschap en na de bevalling, blijft ook prioritair voor Kind en Gezin, vroedvrouwen, artsen en kraamafdelingen. Heb je vragen, twijfels of zorgen? Neem dan contact op met hen. Nog geen contactgegevens van een lokale medewerker van Kind en Gezin in jouw buurt? Vraag deze gerust op met de Kind en Gezin-Lijn via 078 150 100. 


   

  Laatste update op
  08/02/2021

  Het is noodzakelijk dat bij het ontstaan van milde tot ernstige symptomen van luchtweginfectie, de zwangere vrouw telefonisch contact opneemt met de huisarts. Bij zwangere vrouwen met milde symptomen is niet altijd een ziekenhuisopname noodzakelijk. Als een zwangere vrouw besmet is met het coronavirus en milde symptomen vertoont, kan thuis in isolatie gaan een optie zijn op voorwaarde dat de toestand van de zwangere vrouw goed kan opgevolgd worden. Meer informatie over quarantaine en isolatie vind je op info-coronavirus.be

  Laatste update op
  08/02/2021

  Alle raadplegingen kunnen doorgaan, tenzij de zorgverlener het anders vermeldt. Bespreek aanwezigheid van je partner, kinderen, ... tijdens onderzoeken of na de bevalling met je gynaecoloog of vroedvrouw. 

  Laatste update op
  08/02/2021
  • Tot op heden zijn er geen maatregelen uitgevaardigd waardoor je als zwangere preventief uit je werkomgeving dient te worden ontzet. 
  • Werk thuis. Dit is verplicht. Kan je niet thuiswerken? Dan zijn er andere maatregelen. Raadpleeg hiervoor de gids van FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg
  Laatste update op
  08/02/2021

  Zwangere vrouwen worden momenteel niet beschouwd als een risicopopulatie voor COVID-19. Uit de beperkt beschikbare gegevens blijkt dat zwangere vrouwen symptomen vertonen die gelijkaardig zijn aan die van niet-zwangere patiënten. COVID-19 kent geen ernstiger verloop tijdens de zwangerschap. Het is momenteel onduidelijk of infectie bij de moeder zou kunnen leiden tot problemen bij de pasgeborene, zoals vroeggeboorte of ademhalingsklachten. Beperkt beschikbaar wetenschappelijk onderzoek stelt op dit moment dat het virus mogelijk kan worden overgedragen van de moeder op het ongeboren kind.

  Uiteraard is het ook voor zwangere vrouwen cruciaal om de gekende hygiënemaatregelen toe te passen om zich te beschermen tegen een mogelijke infectie. 

  Pas bevallen

  Laatste update op
  08/02/2021

  Het is normaal dat deze crisis je als (aanstaande) ouder soms bang maakt. Angst is een nuttige reactie van je lichaam, die je aanzet jezelf in veiligheid te brengen. Door veiligheidsmaatregelen te nemen wordt je angst getemperd.  

  Kom je daardoor niet tot rust en word je overspoeld door angst, aarzel dan niet om hulp te zoeken. Een voortdurend gevoel van benauwdheid, zenuwachtigheid, onrust, een verstoorde slaap … zijn klachten die je ernstig moet nemen. Het is niet oké wanneer je niet meer buiten durft te gaan wandelen, niet meer boodschappen durft te doen ...  

  Je stelt je niet aan wanneer je hulp zoekt. Integendeel: door hulp te zoeken, zorg je niet alleen voor jezelf maar ook voor je (ongeboren) kind en je gezin. Bedenk dat deze klachten niet vanzelf verdwijnen, maar net toenemen wanneer je het zoeken van hulp voor je uitschuift. De hulpverlening heeft zich bovendien aangepast aan de huidige crisis. Hulp op afstand via videogesprekken is toegankelijk én werkt.    

  Een goede ondersteuning tijdens de zwangerschap en na de bevalling, blijft ook prioritair voor Kind en Gezin, vroedvrouwen, artsen, kraamafdelingen, kraamverzorgenden ... Heb je vragen, twijfels of zorgen? Neem dan contact op met hen. Je zorgverleners geven je degelijke informatie zonder dat je hoeft te verdrinken in het afschuimen van het internet en tegelijk heb je ook even een zorgprofessional aan de lijn, die aandacht heeft voor hoe het nu met jou gaat.  

  Nog geen contactgegevens van een lokale medewerker van Kind en Gezin in jouw buurt? Vraag deze gerust op via de Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100, elke weekdag bereikbaar tussen 8 en 20 uur. 

  Laatste update op
  08/02/2021

  Met een baby in huis heb je de handen vol. Beval je in het ziekenhuis, dan is je ziekenhuisverblijf na de bevalling door de coronamaatregelen zo kort mogelijk. Dit betekent niet dat je er na je thuiskomst of na een thuisbevalling alleen voor staat.

  • Helpende handen kunnen de periode na de geboorte verlichten. Ook in deze bijzondere omstandigheden blijft het mogelijk om kraamzorg aan te vragen. Een kraamverzorgende kan je onder meer helpen met de verzorging van jou en je baby, met huishoudelijke taken, met de opvang van andere kinderen, …
  • Er zal samen met jou bekeken worden hoe de kraamverzorgende, eventueel vanop afstand, tegemoet kan komen aan jouw noden, mits het respecteren van de nodige veiligheidsmaatregelen. Als iemand uit jouw gezin besmet is met het coronavirus, kan je kraamzorg aanvragen in samenspraak met de huisarts.
  • Ziekenfondsen en/of hospitalisatieverzekeringen geven vaak een tegemoetkoming voor deze hulp. Informeer je vóór je laatste zwangerschapstrimester bij een expertisecentrum kraamzorg in jouw provincie.
  Laatste update op
  08/02/2021

  De meeste ouders voelen zich rond de geboorte over het algemeen wel gelukkig, maar anderen voelen zich net heel kwetsbaar en verloren. 1 op de 10 vrouwen ervaart ernstige emotionele problemen tijdens de zwangerschap. Hun aantal verdubbelt tot 1 jaar na de bevalling. 1 op de 10 vaders krijgt te kampen met depressie na de geboorte.

  Een baby krijgen kan een erg kwetsbare en verwarrende periode zijn voor aanstaande ouders. Soms loopt het anders dan verwacht. Sommige ouders voelen zich verdrietig en negatief, piekeren veel en zijn vaak angstig. Anderen merken dat ze zich niet meer blij kunnen voelen en moeilijk kunnen genieten van activiteiten, die ze anders wel aangenaam zouden vinden. 

  Weinig mannen en vrouwen durven hierover te praten, laat staan hulp te zoeken. Depressie en angst zijn echter goed te behandelen. Praten met je partner, familie of vrienden kan je steun geven. Praten met professionele hulpverleners kan tot specifieke hulp leiden.

  Een goede ondersteuning tijdens de zwangerschap en na de bevalling, blijft ook prioritair voor Kind en Gezin, vroedvrouwen, artsen en kraamafdelingen. Heb je vragen, twijfels of zorgen? Neem dan contact op met hen. Nog geen contactgegevens van een lokale medewerker van Kind en Gezin in jouw buurt? Vraag deze gerust op via de Kind en Gezin-Lijn (078 150 100, elke weekdag bereikbaar tussen 8 en 20 uur).

  Laatste update op
  08/02/2021

  De periode rond zwangerschap en geboorte is vaak een hoopvolle tijd. Het zijn tegelijk ook ingrijpende gebeurtenissen, die gepaard gaan met extra zorgen en twijfels. De huidige omstandigheden kunnen je daarenboven extra onzeker of bezorgd maken.  

  Hierbij enkele tips om in deze bijzondere omstandigheden zorg te dragen voor jezelf en elkaar; en om de periode na de geboorte wat te verlichten:  

  • Het bundelen van kraambezoek is momenteel geen optie, maar anderzijds hoef je nu evenmin volledig afgesloten te worden van helpende handen.  
  • Naast contact met professionele zorgverleners, is het van belang gezond te blijven in deze omstandigheden door niet geïsoleerd te geraken. Misschien vind je het wel fijn om vast te houden aan je gewoonte om - van op afstand – samen je gedachten te verzetten met vriendinnen, te genieten met je hond als trouwe metgezel van een wandeling, …  
  • Blijf verbonden met elkaar en zorg dat je elkaar bij online contacten ook echt kunt zien (Skype, Whatsapp, …).  
  • Geniet buiten van een wandeling, wel of even niet met je baby. 
  • Leer elkaar rustig kennen in het nestje dat jullie nu thuis vormen met de baby. Durf te genieten van de tijd die vrijkomt als het werk en het bezoek wat minder op de voorgrond staat. Durf samen stil te vallen rond de baby, te delen met elkaar hoe het voelt om mama, papa, broer of zus te zijn. 
  • Als partner bescherm je jullie gezin ook in deze tijd. Je ondersteunt mama op vele manieren: door samen van en met de baby te genieten, door boodschappen te doen, door samen jullie lat naar beneden te halen door het schrappen van dingen die wel even kunnen wachten, door niet steeds zaken uit handen te willen nemen.
  • Het is helemaal normaal dat jullie huis ondersteboven ligt. Stoort het jullie toch, hou dan enkel jullie favoriete ruimte netjes als jullie dat rust brengt.
  • Geniet samen van jullie favoriete muziek, of waarom niet samen met je baby in je armen een douche nemen zodat dat babybadje even niet hoeft.
  • Toost samen met je vrienden op de geboorte via Skype, Whatsapp, ….  
  • Aanvaard hulp van de buren om wat kraamkost achter te laten op de deurmat of laat je kindje bewonderen bij een (k)raambezoek van achter het raam.  
  • Praat op afstand over wat je bezighoudt met iemand met wie je je gevoelens kan delen.  
  • Zoek bewust ontspanning op. Beweging is een prima manier om zowel fysiek als mentaal fit te blijven.  
  • Lees meer tips om je mentaal gezond te houden.

  Heb je vragen, twijfels of zorgen? Neem dan contact op met je lokale medewerker van Kind en Gezin. Nog geen contactgegevens van een lokale medewerker in jouw buurt? Vraag deze gerust op via de Kind en Gezin-Lijn (078 150 100, elke weekdag bereikbaar tussen 8 en 20 uur).

  Laatste update op
  08/02/2021

  Het coronavirus wordt niet overgedragen via de moedermelk. Gezien de specifieke antistoffen die moeders aanmaken wanneer ze in aanraking komen met het virus, biedt borstvoeding extra bescherming voor het kind. Het is dus zeker aanbevolen om verder te gaan met borstvoeding. Wel zijn extra handhygiëne en hygiënisch reinigen van het kolftoestel en de flesjes van groot belang.

  Moeders die een vermoedelijke of bevestigde COVID-19 infectie hebben, wordt aangeraden om borstvoeding te blijven geven, gezien de talrijke voordelen van borstvoeding en de verwaarloosbare rol van moedermelk bij de overdracht van andere respiratoire virussen. Wel moeten alle mogelijke voorzorgen genomen worden om eventuele besmetting van het kind te voorkomen. World Health Organization (WHO), UNICEF  en CDC raden aan om, naast een strikte handhygiëne, tijdens de borstvoeding een mondmasker te dragen. Ook het dagelijks reinigen/desinfecteren van verontreinigde oppervlakken en voorwerpen (kolfmateriaal, flessen, gsm, aanrecht, deurklink…) verdient de grootste aandacht.

  Moeders die te ziek zijn om borstvoeding te geven, worden aangemoedigd om hun moedermelk af te kolven en aan de baby te laten geven.

  Lees hier meer over borstvoeding en het coronavaccin

  Laatste update op
  08/02/2021

  Kind en Gezin neemt na de geboorte mogelijks wat later contact met je op dan verwacht. We ontvangen van bijna alle ziekenhuizen 1 keer per week de administratieve gegevens van nieuwe ouders via eBirth.

  Ben je net thuis uit het ziekenhuis nadat je bevallen bent? Je mag altijd naar de Kind en Gezin-Lijn bellen (078 150 100, elke werkdag van 8 tot 20 uur) om te laten weten dat je thuis bent. 

  Laatste update op
  08/02/2021
  • In de huidige situatie van de pandemie moet je je sociale contacten strikt beperkenElk gezinslid heeft recht op één knuffelcontact. Gezinnen mogen maar één knuffelcontact tegelijkertijd thuis uitnodigen en verder geen ander bezoek ontvangen. Opgelet: kinderen jonger dan 12 jaar tellen in huis ook mee als knuffelcontact.
  • We raden aan om de handhygiëne strikt na te leven en de eventuele bezoeker een mondmasker te laten dragen
  • Informeer je bij het ziekenhuis voor de regels over kraambezoek in het ziekenhuis.
  • De periode van zwangerschap en geboorte is vaak een hoopvolle tijd. Het zijn tegelijk ook ingrijpende gebeurtenissen, die gepaard gaan met extra zorgen en twijfels. De huidige omstandigheden kunnen je daarenboven extra onzeker of bezorgd maken. Hier vind je enkele tips om in deze bijzondere omstandigheden zorg te dragen voor jezelf en elkaar, en om de periode na de geboorte wat te verlichten: Hoe maak ik deze periode aangenamer?

   

   

  Laatste update op
  08/02/2021
  • In de huidige situatie van de pandemie moet je je sociale contacten strikt beperken. Elk gezinslid heeft recht op één knuffelcontact. Gezinnen mogen maar één knuffelcontact tegelijkertijd thuis uitnodigen en verder geen ander bezoek ontvangen. Dat betekent ook dat de knuffelcontacten van mama en papa (apart) op bezoek kunnen komen maar ze moeten afstand houden van de baby. Kinderen jonger dan 12 jaar tellen in huis ook mee als knuffelcontact.
  • Ook je baby heeft één knuffelcontact. Als je een familielid of grootouder als vast knuffelcontact voor je baby beschouwt dan mag hij/zij de baby in theorie vasthouden. We raden wel aan om de handhygiëne strikt na te leven en bovendien een mondmasker te dragen. Als de grootouder of het familielid tot een categorie behoort met verhoogd risico op een ernstig verloop van COVID-19, dan overlegt hij/zij beter eerst met de behandelend arts.
  • Als je je baby liever niet laat vasthouden door iemand anders dan mag je dat zeker aangeven. Het is belangrijk om je eigen gevoel te volgen en dat gevoel uit te spreken.
  • Indien de grootouder(s) of een ander familielid bij jou thuis inwoont/inwonen, dan hoeven zij geen mondmasker te dragen en worden zijn ook niet beschouwd als knuffelcontact.

   

  Ouderschap

  Laatste update op
  08/02/2021

  Ook al kan je andere mensen even niet fysiek zien, toch blijft het belangrijk om contact te houden met je familie of vrienden. Je kunt met hen bellen, videochatten, een WhatsApp-berichtje sturen of zelfs een briefje schrijven. 

  Heb je nog vragen? Je vindt een luisterend oor bij:

  • De Kind en Gezin-Lijn. Daar kan je terecht voor vragen over je kindje of over de dienstverlening van Kind en Gezin. 

  • Jouw verpleegkundige van Kind en Gezin, telefonisch of via digitale kanalen (e-mail, WhatsApp of Skype). De contactgegevens van je verpleegkundige vind je in je kindboekje. 

  • Ook de Opvoedingslijn is er voor al jouw vragen over opvoeding. 

  • In jouw stad of gemeente heeft het Huis van het Kind vaak ook een aangepaste dienstverlening. Ook de Opvoedingswinkels blijven online, telefonisch of via mail bereikbaar. Je checkt het lokale aanbod en de bereikbaarheid best op voorhand via de website of sociale mediakanalen. 

  • Heb je oudere kinderen in huis? Awel is er voor alle kinderen en jongeren. Zij kunnen met Awel chatten, mailen of bellen. 

  • Heb je ook schoolgaande kinderen? De CLB-chat is er voor ouders en kinderen: zij beantwoorden al jouw vragen over school of over je welbevinden. 

  • Krijg je te maken met conflicten en geweld? Je kunt in alle vertrouwen bellen, mailen en chatten met de hulplijn 1712

  Laatste update op
  08/02/2021

  Het is normaal dat deze crisis je als (aanstaande) ouder soms bang maakt. Angst is een nuttige reactie van je lichaam, die je aanzet jezelf in veiligheid te brengen. Door veiligheidsmaatregelen te nemen wordt je angst getemperd.  

  Kom je daardoor niet tot rust en word je overspoeld door angst, aarzel dan niet om hulp te zoeken. Een voortdurend gevoel van benauwdheid, zenuwachtigheid, onrust, een verstoorde slaap … zijn klachten die je ernstig moet nemen. Het is niet oké wanneer je niet meer buiten durft te gaan wandelen, niet meer boodschappen durft te doen ...  

  Je stelt je niet aan wanneer je hulp zoekt. Integendeel: door hulp te zoeken, zorg je niet alleen voor jezelf maar ook voor je (ongeboren) kind en je gezin. Bedenk dat deze klachten niet vanzelf verdwijnen, maar net toenemen wanneer je het zoeken van hulp voor je uitschuift. De hulpverlening heeft zich bovendien aangepast aan de huidige crisis. Hulp op afstand via videogesprekken is toegankelijk én werkt.    

  Een goede ondersteuning tijdens de zwangerschap en na de bevalling, blijft ook prioritair voor Kind en Gezin, vroedvrouwen, artsen, kraamafdelingen, kraamverzorgenden ... Heb je vragen, twijfels of zorgen? Neem dan contact op met hen. Je zorgverleners geven je degelijke informatie zonder dat je hoeft te verdrinken in het afschuimen van het internet en tegelijk heb je ook even een zorgprofessional aan de lijn, die aandacht heeft voor hoe het nu met jou gaat.  

  Nog geen contactgegevens van een lokale medewerker van Kind en Gezin in jouw buurt? Vraag deze gerust op via de Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100, elke weekdag bereikbaar tussen 8 en 20 uur. 

  Laatste update op
  08/02/2021

  Het coronavirus is alomtegenwoordig. De drastische maatregelen van de overheid kunnen je kind bang of ongerust maken. Ook jij als ouder bent onder de indruk van dergelijke ingrijpende gebeurtenissen. Het is dan ook normaal dat je niet goed weet hoe je hiermee moet omgaan. Groeimee bundelt tips om het gesprek aan te gaan.

  Laatste update op
  08/02/2021

  Dat is niet altijd evident. De coronacrisis is een heel uitzonderlijke situatie die druk en stress met zich meebrengt. Voor jou als ouder, maar ook je kind voelt heel goed dat de dingen anders zijn. Dagelijkse gewoontes en routines veranderen.

  Laatste update op
  08/02/2021

  Co-ouderschap vraagt nu extra aandacht.   

  Dit is geen goed moment om met co-ouderschap te starten. Als er voor de coronamaatregelen al een regelmatige routine was dan kunnen de gebruikelijke afspraken wel behouden blijven. 

  Als de kinderen regelmatig op beide verblijfplaatsen in dezelfde contactbubbels - dezelfde groep mensen waarmee ze in contact komen - blijven, kan dat blijven doorgaan. Wat als er in 1 van de bubbels een kind of volwassene ziek wordt? Stop dan onmiddellijk met het wisselen van de verblijfplaats en overleg met de huisarts. 

  Laatste update op
  08/02/2021
  • Eenkennigheid en angst voor vreemden ontstaat in meer of mindere mate vanaf 6 maanden. Je kan je de vraag stellen hoe baby’s zullen omgaan met het terug naar de opvang gaan of hoe ze gaan reageren op hun grootouders, familie, …. als ze hen terug in het echt zien.
  • Kinderen reageren heel verschillend. Het ene kind kan het best moeilijk hebben met andere mensen en met de stap terug naar de opvang of bij familie; het andere kind kan misschien nieuwsgierig zijn en makkelijk die overgang maken.
  • Kinderen zijn heel veerkrachtig en passen zich vaak sneller aan tijdens bijzondere omstandigheden dan volwassenen.
  • Als jij als ouder rustig omgaat met andere of nieuwe mensen, dan zal dit je kind helpen om alles als normaal en niet beangstigend te ervaren.
  • Aan de opvang wordt extra aandacht gevraagd voor het wennen. We raden aan om elk kind dat start, opnieuw start of een hele tijd in de opvang verbleef zonder veel vriendjes, de kans te geven te wennen. 
  • Zorg ook bij grootouders voor extra toezicht tijdens het slapen na een periode van afwezigheid.
  Laatste update op
  08/02/2021

  In normale tijden krijgen kersverse ouders na de bevalling bezoek van grootouders, familie, vrienden en andere kinderen die vol enthousiasme de baby komen bewonderen. Van klein af komt de baby in contact met andere mensen en krijgt hij veel prikkels.

  Ouders stellen zich in deze tijden van lockdown en social distancing dan ook de vraag in welke mate dit impact heeft op de ontwikkeling van hun baby.

  • Voor de meeste baby’s is thuis de belangrijkste plaats waar ze hun mogelijkheden kunnen ontwikkelen.
  • Spelen en bewegen is niet alleen leuk, maar ook door te praten, zingen, vertellen, lachen, … speel je in op een baby zijn ontwikkeling: lichamelijke vaardigheden, sociale ontwikkeling, taal. Bovendien is spelen en bewegen ook een geweldige manier om verbinding te maken met je kind.
  • Samen plezier maken schept een band met je baby en legt mee een basis voor zijn verdere sociale en emotionele ontwikkeling.
  • Het is ook zo dat jonge baby’s net niet veel prikkels nodig hebben. Een rustige omgeving op een traag ritme is heel wenselijk. Hun wereld is nog klein en de coronacrisis heeft bij heel wat gezinnen net die ruimte voor rust en regelmaat gecreëerd.
  • Je baby bouwt een basisvertrouwen op met jou en leert jou kennen als een veilige haven die hem troost als hij ongemak ervaart, die hem eten en drinken heeft, die hem te slapen legt als hij moe is en die hem koestert.

  Het is normaal als je je in deze abnormale tijden angstiger, meer gespannen, gestresseerd voelt. Vanuit die gemoedstoestand kan je meer geprikkeld reageren op je kind als hij huilt, zeurt of hangerig is. Dit zijn normale reacties in abnormale tijden. Je kan je als ouder achteraf schuldig voelen en je afvragen of je de band met je kind hebt geschaad. Wees vooral mild voor jezelf en elkaar als ouder.

  Er zijn altijd nieuwe momenten en situaties waarin je het anders kan aanpakken door er te zijn voor je kind en je kind te laten voelen: ‘Mijn mama of papa kan dan wel eens boos zijn op mij, maar ik voel dat ze mij bovenal onvoorwaardelijk graag zien’. Besef als ouder dat dé perfecte ouder niet bestaat en dat alle ouders wel eens het gevoel hebben dat ze hun kind tekort hebben gedaan.

  Je hoeft je dus geen zorgen te maken dat deze periode de ontwikkeling van je baby of kind negatief zal beïnvloeden.

  Blijven de zorgen of de spanningen toch hangen? Lees meer over zorg voor jezelf of praat erover met je partner, vertrouwensfiguur, medewerker van Kind en Gezin, behandelend arts, ...

  Groeipakket

  Laatste update op
  08/02/2021

  Studenten die nu extra uren presteren in de zorgsector of het onderwijs, zullen hun Groeipakket niet verliezen. Ben je als Vlaams student tewerkgesteld in de zorg of in het onderwijs tijdens de laatste drie maanden van 2020 of de eerste drie maanden van 2021, dan worden je uren ‘geneutraliseerd’. Dat betekent dat ze niet zullen worden meegerekend in het jaarlijkse contingent van 475 uren. Dit zal geen impact hebben op de uitbetaling van het Groeipakket.

  Laatste update op
  08/02/2021

  De aanhoudende coronacrisis treft gezinnen die het financieel moeilijk hebben extra hard.

  De Vlaamse Regering kende daarom een extra coronatoeslag van 35 euro per kind toe aan gezinnen die een beperkt inkomen hebben.

  Die toeslag is op 15 december 2020 automatisch betaald aan gezinnen die recht hadden op een Groeipakket in november 2020 en die een jaarinkomen hebben dat lager is dan 31.605,89 euro bruto belastbaar. Zij hoeven daarvoor zelf niets te doen

  Eerder dit jaar konden die gezinnen een eenmalige ondersteuning van 120 euro ontvangen. Die COVID-19-toeslag kon aangevraagd worden tot eind 31 oktober 2020. 

  Mogelijk deelt jouw stad of gemeente extra kortingsbonnen uit aan gezinnen die financieel kwetsbaar zijn.

  Laatste update op
  08/02/2021

  Als gevolg van de nieuwe coronamaatregelen zijn we sinds 2 november 2020 verplicht om het aantal fysieke afspraken maximaal te beperken. Alle afspraken worden vervangen door een videoconsult of door een telefonische toelichting. We brengen ouders daarvan persoonlijk op de hoogte. 

  Laatste update op
  08/02/2021

  Neen, je zal geen nadeel ondervinden van de coronamaatregelen op de uitbetaling van het Groeipakket. Dat heeft de Vlaamse Regering zo beslist.
  Tot einde schooljaar/academiejaar 2019-2020 werd de afwezigheid van je kind op school of je tijdelijke werkloosheid als student, niet in rekening gebracht.

  Verbleef je kind tijdens de coronacrisis in je gezin in plaats van in de instelling waar het voordien was geplaatst?
  Dan heb je - voor die periode - als ouder ook recht op de volledige gezinsbijslagen.

  Opvang baby's en peuters

  Laatste update op
  26/03/2021

  Door de sterke stijging in besmettingen en ziekenhuisopnames, nam het Overlegcomité strenge maatregelen om contacten zoveel mogelijk te beperken

  Daarom vraagt de Vlaamse regering om je baby, peuter of schoolkind zo weinig mogelijk naar de opvang te brengen. 

  Vind je geen oplossing? Gaat het thuis moeizaam? Werk je thuis en kan je dat niet combineren met de opvang van je kind? Dan is het normaal dat je beroep doet op kinderopvang. Lukt het om minder vaak gebruik te maken van de opvang, doe dit dan zeker. Je betaalt enkel de dagen dat je kind naar de opvang gaat. 

  De opvang geeft ook voorrang aan kwetsbare ouders en aan ouders die een essentieel beroep hebben of in een cruciale sector werken.
   
  Tijdens de paasvakantie bieden sommige gemeentes noodopvang aan.  

  Deze kinderen kunnen niet naar de opvang:

  We weten dat dit een hele moeilijke boodschap is voor ouders, maar we moeten hier allemaal samen door. We vragen daarom deze intense inspanning. Hou nog even vol, steun elkaar en toon begrip. Het komt goed. 

  Loopt het moeilijk thuis en ervaar je veel spanningen in je gezin? Weet dan dat je nooit alleen bent. Aarzel niet om contact op te nemen met een medewerker van Kind en Gezin of de Kind en Gezin-Lijn op 📞 078 150 100, elke werkdag tussen 8 en 20 uur.

  Laatste update op
  24/03/2021

  De algemene regel is dat een ziek kind niet thuis hoort in de opvang. Ook kinderen die in quarantaine zijn mogen niet naar de opvang.

  Wanneer kan een kind naar de opvang komen of blijft het beter thuis?

  Chronisch zieke kinderen kunnen extra kwetsbaar zijn. Vraag advies aan je arts en bespreek met de opvang of kinderopvang haalbaar is.

  Bij besmetting met Covid-19/Corona moeten de maatregelen van de arts worden gevolgd.

  Laatste update op
  24/03/2021

  Tot 30 juni 2020

  De opvang mocht geen respijtdagen afhouden. Je moest niet betalen voor afwezigheid in de opvang.

  Vanaf 1 juli tot 30 september 2020

  De opvang kon kiezen:

  • De regeling die tot 30 juni van toepassing was.
   • De opvang mocht geen respijtdagen afhouden. Je moest niet betalen voor afwezigheid in de opvang.
   • De opvang kan voor juli en augustus wel het korfje met respijtdagen per maand verminderen met 1/12de van het totaal aantal  respijtdagen waar je recht op hebt.
  • De gewone regeling zoals in de schriftelijke overeenkomst werd vastgelegd.
   • Kan een kindje onverwacht niet komen? Dan zet je een respijtdag in. Het korfje respijtdagen blijft onveranderd zoals het was vóór 14 maart 2020.

  Vanaf 1 oktober tot 31 oktober 2020

  De gewone afspraken in de schriftelijke overeenkomst zijn van toepassing. Je zet respijtdagen in voor afwezigheden en je betaalt voor afwezigheden als de respijtdagen op zijn.

  Uitzonderingen. Je verliest geen respijtdagen en je betaalt niet voor afwezigheden wanneer:

  • de opvang of leefgroep van je kind gesloten wordt door:
   • een opgelegde collectieve thuisisolatie van medewerkers en kinderen van de volledige leefgroep of locatie wanneer er een hoog-risico contact of besmetting in de opvang is
   • een beslissing van de overheid (de federale of Vlaamse Overheid, de provinciegouverneur of de burgemeester), vb. bij een plaatselijke heropleving van het virus. 
  • wanneer de overheid beslist om het aantal opgevangen kinderen in een bepaalde regio te beperken. Dit is een doelgroepbeperking: vb. geen opvang voor kinderen van thuiswerkende ouders.

  Opgelet: als je kind door een verplichte quarantaine van je gezin niet naar de opvang mag, dan is dat geen uitzondering. Je zet respijtdagen in voor afwezigheden en je betaalt voor afwezigheden als de respijtdagen op zijn.

  Vanaf 1 november 2020 tot 30 juni 2021

  Omwille van de sterke stijging van de besmettingen besliste de Vlaamse Regering om vanaf 1 november 2020 de regeling te wijzigen om de financiële impact voor de kinderopvang en de ouders te beperken.

  Tot 30 april 2021 geldt alvast:

  • Je moet niet betalen voor afwezigheid in de opvang.
  • De opvang mag geen respijtdagen afhouden bij afwezigheid. Ze kan wel het korfje met respijtdagen per maand verminderen met 1/12de van het totaal aantal respijtdagen waar je recht op hebt.

  Voor mei en juni zal de minister afhankelijk van de evolutie van de epidemie beslissen om deze regeling te verlengen of opnieuw te schakelen naar de regeling die van toepassing was in oktober.

  Laatste update op
  24/03/2021

  Tot 30 juni 2020

  De opvang mocht geen respijtdagen afhouden. Je moest niet betalen voor afwezigheid in de opvang.

  Vanaf 1 juli tot 30 september 2020

  De opvang kon kiezen:

  • De regeling die tot 30 juni van toepassing was.
   • De opvang mocht geen respijtdagen afhouden. Je moest niet betalen voor afwezigheid in de opvang.
   • De opvang kan voor juli en augustus wel het korfje met respijtdagen per maand verminderen met 1/12de van het totaal aantal  respijtdagen waar je recht op hebt.
  • De gewone regeling zoals in de schriftelijke overeenkomst werd vastgelegd.
   • Kan een kindje onverwacht niet komen? Dan zet je een respijtdag in. Het korfje respijtdagen blijft onveranderd zoals het was vóór 14 maart 2020.

  Vanaf 1 oktober tot 31 oktober 2020

  De gewone afspraken in de schriftelijke overeenkomst zijn van toepassing. Je zet respijtdagen in voor afwezigheden en je betaalt voor afwezigheden als de respijtdagen op zijn.

  Uitzonderingen. Je verliest geen respijtdagen en je betaalt niet voor afwezigheden wanneer:

  • de opvang of leefgroep van je kind gesloten wordt door:
   • een opgelegde collectieve thuisisolatie van medewerkers en kinderen van de volledige leefgroep of locatie wanneer er een hoog-risico contact of besmetting in de opvang is
   • een beslissing van de overheid (de federale of Vlaamse Overheid, de provinciegouverneur of de burgemeester), bv. bij een plaatselijke heropleving van het virus. 
  • wanneer de overheid beslist om het aantal opgevangen kinderen in een bepaalde regio te beperken. Dit is een doelgroepbeperking: bv. geen opvang voor kinderen van thuiswerkende ouders.

  Opgelet: als je kind door een verplichte quarantaine van je gezin niet naar de opvang mag, dan is dat geen uitzondering. Je zet respijtdagen in voor afwezigheden en je betaalt voor afwezigheden als de respijtdagen op zijn.

  Vanaf 1 november tot 30 juni 2021

  Omwille van de sterke stijging van de besmettingen besliste de Vlaamse Regering om vanaf 1 november 2020 de regeling te wijzigen om de financiële impact voor de kinderopvang en de ouders te beperken.

  Tot 30 april 2021 geldt alvast:

  • Je moet niet betalen voor afwezigheid in de opvang.
  • De opvang mag geen respijtdagen afhouden bij afwezigheid. Ze kan wel het korfje met respijtdagen per maand verminderen met 1/12de van het totaal aantal respijtdagen waar je recht op hebt.

  Voor mei en juni zal de minister afhankelijk van de evolutie van de epidemie beslissen om deze regeling te verlengen of opnieuw te schakelen naar de regeling die van toepassing was in oktober.

  Laatste update op
  12/03/2021
  • Als grootouders samenwonen met het gezin, dan behoren zij tot één huishouden en mogen zij op die kleinkinderen passen. Als grootouders apart wonen, dan telt de regeling van de knuffelcontacten. Ook je baby heeft één knuffelcontact. Als je een grootouder als vast knuffelcontact voor je baby beschouwt, dan mag hij/zij op het kleinkind passen.  
  • Als de grootouder of het familielid tot een categorie behoort met verhoogd risico op een ernstig verloop van COVID-19, dan overlegt hij/zij best eerst met de behandelend arts.

   

  Laatste update op
  08/02/2021
  • ​​​​​​Tijdens het breng- en haalmoment respecteer je de veilige afstand en beperk je het aantal sociale contacten.
  • Je draagt verplicht een mondmasker als je jouw kind komen brengen en ophalen, hoe kort het contact ook is. 
  • Je reinigt je handen net voor- en na het breng- en haalmoment. Ofwel handen wassen of met een alcoholgel reinigen.
  • Je komt alleen je kind halen. Andere gezinsleden wachten buiten de opvang.
  • Zoveel mogelijk dezelfde persoon brengt en haalt het kind. 
  • Het aantal ouders in de opvang wordt beperkt. Bij spitsmomenten moet je wachten volgens de instructies van de opvang.
  • Ouders worden vermeden in de leefgroep.
  • Zieke kinderen blijven thuis, zij horen niet thuis in de opvang.
  Laatste update op
  08/02/2021

  Ja, ontvangen betalingen voor afwezigheidsdagen in de periode van de coronamaatregelen, worden door de opvang terugbetaald. Het staat hen wel vrij om hierover praktische afspraken te maken. Zo kan bijvoorbeeld afgesproken worden om dit te verrekenen met een volgende factuur of wordt beslist om het bedrag onmiddellijk en volledig terug te betalen. 

  Laatste update op
  08/02/2021

  Dit kan enkel in afspraak en akkoord met de ouders. 

  Heeft de opvang toch de openingsuren aangepast, bijvoorbeeld omdat er niet voldoende personeel is, en heeft de ouder opvang nodig om te kunnen blijven werken? Dan helpt de opvang bij het zoeken van een andere oplossing. Men kan ook contact nemen met het Lokaal Loket Kinderopvang. De contactgegevens van het Lokaal Loket vind je via de zoekpagina op de website. 

  Laatste update op
  08/02/2021

  Als de opvang gesloten is en je hebt opvang nodig om te kunnen blijven werken, vraag dan aan je opvang je te helpen bij het zoeken van een andere oplossing of neem contact op met het Lokaal Loket Kinderopvang of het lokaal contactpunt kinderopvang. De contactgegevens vind je via dit overzicht.

  Loopt het moeilijk thuis en ervaar je veel spanningen in je gezin? Weet dan dat je nooit alleen bent. Aarzel niet om contact op te nemen met het lokaal team van Kind en Gezin of de Kind en Gezin-Lijn.

  Laatste update op
  08/02/2021
  • In elk huishouden mag iedereen maximaal één en hetzelfde duurzaam onderhouden nauw contact in huis ontvangen. Dat is het knuffelcontact. Kinderen jonger dan 12 jaar tellen in huis ook mee als knuffelcontact. Je mag maar één knuffelcontact tegelijk bij je thuis uitnodigen. Na zes weken mag je van knuffelcontact wisselen.
  • Een kind mag ook één vast knuffelcontact hebben.
  • Het uitgangspunt blijft hoe dan ook om de sociale contacten zoveel mogelijk te beperken.
  Laatste update op
  08/02/2021

  Probeer altijd eerst een oplossing te vinden volgens de principes van de ‘contactbubbel’.

  Is er geen andere oplossing, dan kan een gezonde persoon thuisopvang doen. Streef naar een vaste persoon bij een kind. Deze persoon had bij voorkeur al voordien vaak contact met jouw gezin (bijvoorbeeld: een vaste, frequente babysitter).

   

  Laatste update op
  08/02/2021

  Opgelet: deze vraag gaat over koorts na een vaccin uit het basisvaccinatieschema, niet over het coronavaccin. 

  We spreken over koorts vanaf 38°C. 

  Geen andere symptomen

  Als er enkel wat koorts is, zonder andere symptomen van een infectie van de bovenste luchtwegen, kan je ervan uitgaan dat de koorts het gevolg is van de vaccinatie. Dan mag het kind naar de opvang, als het kan deelnemen aan de normale activiteiten en geen extra zorg vraagt. Bij twijfel is het aangeraden om de arts te contacteren. 

  Andere symptomen

  Als er naast koorts ook andere symptomen zijn kan je via deze link nagaan of die andere symptomen toelaten om wel naar de opvang te gaan, of het beter is om thuis te blijven: Wanneer kan een kind naar de opvang komen of blijft het beter thuis?

  Jonger dan 3 maanden

  Voor kinderen jonger dan 3 maanden is een temperatuur vanaf 38°C steeds een reden tot ongerustheid en is het aangewezen om doktersadvies in te winnen.

  Opvang schoolkinderen

  Laatste update op
  26/03/2021

  Door de sterke stijging in besmettingen en ziekenhuisopnames, nam het Overlegcomité strenge maatregelen om contacten zoveel mogelijk te beperken

  Daarom vraagt de Vlaamse regering om je baby, peuter of schoolkind zo weinig mogelijk naar de opvang te brengen. 

  Vind je geen oplossing? Gaat het thuis moeizaam? Werk je thuis en kan je dat niet combineren met de opvang van je kind? Dan is het normaal dat je beroep doet op kinderopvang. Lukt het om minder vaak gebruik te maken van de opvang, doe dit dan zeker. Je betaalt enkel de dagen dat je kind naar de opvang gaat. 

  De opvang geeft ook voorrang aan kwetsbare ouders en aan ouders die een essentieel beroep hebben of in een cruciale sector werken.
   
  Tijdens de paasvakantie bieden sommige gemeentes noodopvang aan.  

  Deze kinderen kunnen niet naar de opvang:

  We weten dat dit een hele moeilijke boodschap is voor ouders, maar we moeten hier allemaal samen door. We vragen daarom deze intense inspanning. Hou nog even vol, steun elkaar en toon begrip. Het komt goed. 

  Loopt het moeilijk thuis en ervaar je veel spanningen in je gezin? Weet dan dat je nooit alleen bent. Aarzel niet om contact op te nemen met een medewerker van Kind en Gezin of de Kind en Gezin-Lijn op 📞 078 150 100, elke werkdag tussen 8 en 20 uur.

  Laatste update op
  24/03/2021

  Social distancing of sociale afstand is het bewaren van een veilige afstand van minstens 1,5 meter tussen personen. Volwassenen en jongeren vanaf twaalf jaar moeten dit onderling toepassen.

  Voor de kinderen

  • Social distancing tussen kinderen is niet nodig.
  • Kinderen tot 12 jaar moeten geen mondmasker dragen.

  Voor de ouders

  • Tijdens het breng- en haalmoment respecteer je de veilige afstand en beperk je het aantal sociale contacten.
  • Je draagt verplicht een mondmasker als je jouw kind komen brengen en ophalen, hoe kort het contact ook is. 
  • Je reinigt je handen net voor- en na het breng- en haalmoment. Ofwel handen wassen of met een alcoholgel reinigen.
  • Je komt je kind alleen halen. Andere gezinsleden wachten buiten de opvang.
  • Zoveel mogelijk dezelfde persoon brengt en haalt het kind. 
  • Het aantal ouders in de opvang wordt beperkt. Bij spitsmomenten moet je wachten volgens de instructies van de opvang.

  Voor de kinderbegeleiders

  • Bij kinderen van 0 tot 3 jaar: kinderbegeleiders dragen altijd een mondmasker tijdens de breng- en haalmomenten, en als ze in contact komen met de ouders en andere volwassenen.
  • Bij kinderen van 3 tot 12 jaar: kinderbegeleiders dragen een mondmasker. 

  Pleegzorg

  Laatste update op
  08/02/2021

  De nieuwe lockdown heeft ook een impact op de werking van pleegzorg. Die aangepaste werking ligt in lijn met fase 4 voor jeugdhulporganisaties.

  Begeleiding
  Digitale begeleidingsgesprekken worden de norm. Enkel wanneer dat onmogelijk is, kan een fysieke begeleiding georganiseerd worden. Daarbij houden we ons strikt aan de algemene veiligheidsmaatregelen en zijn we extra voorzichtig met risicogroepen.


  Bezoek blijft mogelijk
  Bezoek van ouders of de belangrijkste personen van kinderen en jongeren die in een leefgroep of een pleeggezin wonen, kunnen blijven doorgaan. Kinderen of jongeren die op dag- of weekendbezoek gaan in hun gezin of bij hun pleeggezin, zullen dat de komende weken ook kunnen blijven doen. De ouders van het pleegkind behoren tot de bubbel van het kind.
   
  Bezoeken vinden zo veel mogelijk plaats in de buitenlucht of bij de pleegzorgdienst. Daarbij respecteren we altijd de veiligheidsmaatregelen en zijn we extra voorzichtig met risicogroepen. Wanneer iemand zich ziek voelt worden bezoekmomenten uitgesteld.
   
  Groepsgesprekken, vormingen en infosessies
  Groepscontacten vinden zo veel mogelijk digitaal plaats. Enkel wanneer dat niet anders kan, kan een fysiek groepsmoment georganiseerd worden. Daarbij respecteren we de veiligheidsmaatregelen en zijn we extra waakzaam met risicogroepen.
   
  Wat met nieuwe pleegzorgsituaties en crisispleegzorg?
  Nieuwe pleegzorgsituaties of crisispleegzorg kunnen nog steeds worden opgestart. Dat kan wel enkel op voorwaarde dat er niemand ziek is.
   
  Veiligheidsmaatregelen
  Als er een fysiek contact georganiseerd wordt, is het heel belangrijk om de algemene veiligheidsmaatregelen te respecteren. Dat betekent:

  • Hygiëne: was je handen dikwijls met water en zeep, verlucht en poets ruimtes regelmatig …
  • De veiligheidsafstand van 1,5 meter blijft belangrijk. 
  • Ontsmet je handen voor en na elk fysiek contact.
  • Wanneer de afstand niet bewaard kan worden, is het verplicht om een mondmasker te dragen. 
  • Wees extra voorzichtig bij contacten met mensen die tot de risicogroep behoren.

   

   

  Voorzieningen

  Laatste update op
  08/02/2021

  Het Overlegcomité besliste om in deze fase het aantal contacten per gezin te beperken. Voor de jeugdhulp betekent dat het volgende: een leefgroep maakt géén deel uit van die beperkt aantal contacten. Kinderen en jongeren in residentiële voorzieningen Jeugdhulp kunnen dus nog steeds bezoek krijgen. Daarbij moet weliswaar rekening worden gehouden met de beslissingen van het Overlegcomité, en met lokaal mogelijk verstrengde maatregelen.

  Een minderjarige die in een voorziening verblijft, kan bezoek ontvangen.

  Afhankelijk van of een voorziening of gezin in een gebied ligt met striktere lokale maatregelen, gelden andere voorwaarden:

  • In elke fase geldt dat
   • de hygiënische maatregelen in acht moeten genomen worden;
   • contacten in de leefgroep met andere minderjarigen (andere dan de eigen kinderen) moeten worden beperkt;
   • er extra aandacht is voor wie tot een risicogroep behoort;
   • indien er een minderjarige of personeelslid COVID-19-positief is, externe contacten tot het strikte minimum beperkt worden, en dat social distancing, goede handhygiëne en gebruik mondmaskers maximaal worden toegepast.
  • In fase 3:
   • contextbezoek kan, bij voorkeur in de buitenlucht of in de daartoe ingerichte ruimtes. Deze ruimtes moeten voldoende verlucht en ontsmet worden.
   • er wordt rekening gehouden met de afstandsregel en/of gebruik van mondmasker bij +12-jarigen.
   • één bezoekmoment is beperkt tot de contactpersonen die tot één bubbel horen.
  • In fase 4:
   • er wordt gekozen voor digitale contacten indien mogelijk. Dit belet niet dat er steeds een minimaal fysiek contact mogelijk moet zijn.
   • contextbezoek gaat bij voorkeur in de buitenlucht of in de daartoe ingerichte ruimtes door, die voldoende verlucht en ontsmet worden.
   • er wordt rekening gehouden met de afstandsregel en/of gebruik van mondmasker bij +12-jarigen
   • één bezoekmoment is beperkt tot de contextpersonen die tot één bubbel horen
   • de voorziening kan het aantal bezoeken per minderjarige beperken in tijd.
  • Registratie van aanwezigheden en contacten blijft belangrijk in het kader van mogelijk contactonderzoek.
  • Face-to-facecontacten kunnen aangevuld worden met contacten via digitale weg, indien de situatie en context dit toelaten.

  Meer weten? Lees de richtlijnen voor Jeugdhulp in de verschillende fases

  Laatste update op
  08/02/2021

  Er is geen sprake van een opnamestop in de private voorzieningen. Het residentiële aanbod blijft minderjarigen opvangen om zo veiligheid te installeren. Dat geldt ook voor kinderen met symptomen van besmetting. Dat is dus geen reden voor niet-opname. Uiteraard gelden voor deze minderjarigen met symptomen de eerdere richtlijnen en worden zij op de kamer of in een ziekenboeg opgevangen. 


  Het is niet nodig om elke minderjarige die wordt geplaatst, a priori in afzondering te plaatsen. Medische experten bevestigen dat. Kinderen en jongeren die geen symptomen vertonen, kunnen gewoon in de leefgroep worden opgevangen, ook als ze zelf in contact kwamen met besmette personen. Volgende preventieve maatregelen blijven daarbij essentieel: 

  • was voor een gesprek je handen en vraag de minderjarige dat ook te doen; 
  • schud geen handen; 
  • houd minstens 1,5 meter afstand van elkaar; 
  • nies of snuit je neus in een papieren zakdoek en draai daarbij je gezicht weg van je gesprekspartner. Gooi de gebruikte zakdoek meteen weg; 
  • hoest in je ellenboog en draai daarbij je gezicht weg van je gesprekspartner; 
  • maak na gebruik je laptop en telefoon schoon met een hygiënisch doekje; 
  • was je handen na het gesprek. 
    

  Als een jongere symptomen heeft die overeenkomen met de gevalsdefinitie van Sciensano, wordt hij of zij beschouwd als iemand met een coronavirusinfectie totdat het tegendeel bewezen is. Het eerder gemaakte onderscheid tussen -12 en +12-jarigen wordt niet langer aangehouden. In deze situatie gelden de volgende maatregelen:

  • in nauw overleg met de behandelende arts verblijft de jongere op de eigen kamer of in een ziekenboeg. Beperk het aantal begeleiders of opvoeders dat met deze jongere contact heeft;
  • was de handen voorafgaand aan het contact met de jongere;
  • als de jongere hulp nodig heeft bij de dagelijkse verzorging, gebruikt de hulpverlener persoonlijke beschermingsmiddelen;
  • laat de jongere bij voorkeur gebruik maken van een aparte douche en wc. Als dat niet mogelijk is, moet de douche en wc frequent - bij voorkeur na elk gebruik – worden schoongemaakt. Dat kan met een gewoon schoonmaakmiddel.
  Laatste update op
  08/02/2021

   Jongeren in een gemeenschapsinstelling of het Vlaams detentiecentrum kunnen opnieuw bezoek krijgen.

   Wie hiervoor in aanmerking komt, kan ook weer op weekend. Andere activiteiten blijven beperkt tot de leefgroep. Als er (een vermoeden van) besmetting is vastgesteld bij de jongere of in de leefgroep, wordt waar nodig ingezet op digitaal contact.

   Laatste update op
   08/02/2021

   Jongeren in een gemeenschapsinstelling of het Vlaams detentiecentrum kunnen opnieuw bezoek krijgen.

   Wie hiervoor in aanmerking komt, kan ook weer op weekend. Andere activiteiten blijven beperkt tot de leefgroep. Als er (een vermoeden van) besmetting is vastgesteld bij de jongere of in de leefgroep, wordt waar nodig ingezet op digitaal contact.

   Laatste update op
   08/02/2021

   Wanneer een kind in een private voorziening symptomen van besmetting heeft of als besmetting effectief is vastgesteld, is verblijf in eigen kamer of  in een ziekenboeg noodzakelijk. Het eerder gemaakte onderscheid tussen -12 en +12-jarigen wordt niet langer aangehouden. 

   Als een jongere symptomen heeft die overeenkomen met de gevalsdefinitie van Sciensano, wordt hij of zij beschouwd als iemand met een coronavirusinfectie totdat het tegendeel bewezen is. In deze situatie gelden de volgende maatregelen:

   • in nauw overleg met de behandelende arts verblijft de jongere op de eigen kamer of in een ziekenboeg. Beperk het aantal begeleiders of opvoeders dat met deze jongere contact heeft;
   • was de handen voorafgaand aan het contact met de jongere;
   • als de jongere hulp nodig heeft bij de dagelijkse verzorging, gebruikt de hulpverlener persoonlijke beschermingsmiddelen;
   • laat de jongere bij voorkeur gebruik maken van een aparte douche en wc. Als dat niet mogelijk is, moet de douche en wc frequent - bij voorkeur na elk gebruik – worden schoongemaakt. Dat kan met een gewoon schoonmaakmiddel.
   Laatste update op
   08/02/2021

   Het Overlegcomité besliste om in deze fase het aantal contacten per gezin te beperken. Voor de jeugdhulp betekent dat het volgende: een leefgroep maakt géén deel uit van het beperkt aantal nauwe contacten. Kinderen en jongeren in residentiële voorzieningen Jeugdhulp kunnen dus nog steeds op bezoek (met of zonder overnachting) in de context. Daarbij moet weliswaar rekening worden gehouden met de beslissingen van het Overlegcomité, en met lokaal mogelijk verstrengde maatregelen.

   Een minderjarige die in een voorziening Jeugdhulp verblijft, kan op (dag-)bezoek of overnachting bij zijn context (dit kan ook een pleeggezin zijn).


   Als de voorziening (of het gezin) in een gebied ligt met striktere lokale maatregelen , gelden andere voorwaarden.

   • In elke fase geldt dat
    • het bezoek alleen maar kan plaatsvinden als er niemand (vermoedelijk) besmet is met COVID-19;
    • de hygiënische maatregelen moeten worden gevolgd;
    • er extra aandacht is voor wie tot een risicogroep behoort (bij minderjarigen of personen uit de context die tot een risicogroep behoren, maakt de voorziening - in overleg met de minderjarige, de context en de behandelende arts - afspraken of het bezoek al dan niet kan doorgaan, en over het al dan niet treffen van bijkomende maatregelen).
   • In fase 3 en 4 : (dag-)bezoeken en overnachtingen aan de context kunnen plaats vinden wanneer ingeschat wordt dat deze op een goede manier zullen verlopen. Dit wordt opgenomen in de begeleidingscontacten met de minderjarige(n) en de context en in de leefgroep.

   Meer weten? Lees de richtlijnen voor Jeugdhulp in de verschillende fases.

   Laatste update op
   08/02/2021

   Momenteel is er een verhoging van het aantal bevestigde besmettingen met COVID-19 in de samenleving. Om de besmettingen zoveel mogelijk buiten te houden, is een strikte opvolging van de preventieve maatregelen nodig. Belangrijke acties daarbij zijn: 

   • een verhoogde waakzaamheid voor personeel, zowel in het respecteren van de algemene veiligheidsmaatregelen, het volgen van de richtlijnen als personeelsleden terugkeren uit vakantie en het laten thuisblijven en testen van zieke medewerkers;
   • het up to date houden van een draaiboek met alle richtlijnen en procedures in de voorziening;
   • het blijven invullen van de COVID-19-registratie, die essentieel is om de toestand op het terrein op te volgen en de nodige acties op te zetten;
   • het toepassen van handhygiëne bij het betreden en verlaten van de voorziening. Het is belangrijk om de nodige handalcohol en instructies te voorzien bij de in- en uitgang(en);
   • voldoende aandacht besteden voor de omgevingshygiëne, vooral in de gemeenschappelijke ruimtes. Bekijk hiervoor het ondersteunend instructie- en vormingsmateriaal.
   • wat mondmaskers betreft, is het gebruik ervan door personeelsleden die rechtstreekse contacten met bewoners hebben, sterk aanbevolen. Omwille van de wetenschappelijke evidentie dat de kleinste kinderen niet (zo) besmettelijk zijn en dat de leefgroep voor uithuisgeplaatste minderjarigen een thuis is waar ze zich geborgen moeten voelen, wordt deze aanbeveling genuanceerd in de outbreakrichtlijnen. Dit in functie van het pedagogisch beleid van organisaties, het leefklimaat en de leeftijd van de minderjarigen. Een dergelijke nuancering geldt ook voor bezoeken van contextfiguren aan de voorziening.

   Doordat er nu meer beschermingsmateriaal is, blijft het de ambitie om de hulp- en dienstverlening maximaal op peil te houden. Toch is het niet uitgesloten dat er, zeker wanneer er lokaal meerdere nieuwe infecties gedetecteerd worden, bijkomende maatregelen moeten worden genomen. Die maatregelen zullen echter maatwerk vereisen, aangepast aan een analyse van de lokale situatie en het risiconiveau. Binnen de Nationale Veiligheidsraad is daarom beslist om een grotere rol toe te kennen aan de lokale besturen. Een voorziening die met een zware outbreak wordt geconfronteerd, kan zelf ook striktere maatregelen hanteren. Het is belangrijk om hierover te communiceren met de betrokken stakeholders, dit in een duidelijk tijdsperspectief te plaatsen, en om voorzieningenbeleid hiervan op de hoogte te brengen. 

   Meer weten?

   Eigen dienst- en hulpverlening Jeugdhulp

   Laatste update op
   08/02/2021

   Sinds 2 november 2020 werken de Afdeling Continuïteit en toegang en de intersectorale toegangspoorten in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volgens de richtlijnen van code rood, zoals beschreven staat in dit document. Concreet betekent dit dat alle contacten met Afdeling Continuïteit en toegang en de intersectorale toegangspoorten digitaal verlopen.
    

   Laatste update op
   08/02/2021

   Sinds 2 november 2020 werken de Ondersteuningscentra Jeugdzorg en de sociale diensten jeugdrechtbank in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volgens de richtlijnen van code rood, zoals beschreven staat in dit document

   Dat betekent o.a.:

   • Face-to-facecontact met een kind of jongere is mogelijk als de andere alternatieven niet volstaan. In dat geval wordt de voorkeur gegeven aan een afspraak op de dienst of in een andere ruimte waar de afstandsregels kunnen gerespecteerd worden. Pas als dat alles niet haalbaar is, valt de keuze op een huisbezoek.
   • Voor elk nieuw dossier of gestart traject is er sowieso wel een face-to-facecontact.
   • Bij contact met professionelen en bij intern overleg (bv. fasebesprekingen, intake ...) is beeldbellen de standaard.

   Jeugdhulp

   Laatste update op
   08/02/2021

   Sinds 2 november 2020 schakelde Jeugdhulp over naar fase 4, zoals beschreven staat in dit document

   Meertalige informatie

   Laatste update op
   08/02/2021

   Wil je zelf in eenvoudig Nederlands comuniceren over je dienstverlening, dan ondersteunen Wablieft, Vocvo en de Centra voor Basiseducatie ondersteunen je graag:

   • Ze ontwikkelen gratis materiaal in duidelijke taal voor laaggeletterden. VRT en de Agentschappen Integratie en Inburgering engageren zich in die samenwerking. Zo maken we samen foto’s, filmpjes ... Ze herschrijven ook teksten van jouw organisatie op maat van jouw doelgroep.
   • Ze bundelen materiaal voor Nederlandstalige en anderstalige laaggeletterde lezers op de website van Wablieft. Je mag het materiaal gratis gebruiken en verspreiden.

   Deze actie kadert in het Strategisch Plan Geletterdheid, een initiatief van verschillende beleidsdomeinen van de Vlaamse Regering, samen met partners uit het werkveld. Zij engageren zich om geletterdheid te verhogen in Vlaanderen en de maatschappij toegankelijker te maken voor deze doelgroep. Veer meer info kan je ook terecht bij Sara Jaminé, projectleider Strategisch Plan Geletterdheid.

   Voor laaggeletterden kunnen de filmpjes die Open Thuis Limburg (OTL) en ZITDAZO ontwikkelden voor het VAPH eventueel gebruikt worden. Het ene filmpje is trager dan het andere:

   Laatste update op
   08/02/2021

   Posters, infofiches en audio over de preventie tegen corona en de recentste maatregelen van de overheidHet aantalbeschikbare talen breidt uit. 

   Opwww.info-coronavirus.bevindje: 

   • informatieover het virus in het Engels, Frans en Duits 
   • demaatregelen uitgebeeld door een tolk Vlaamse Gebarentaal 
   • Veelgestelde vrageninhet Engels, Frans, Duits, Bulgaars, Pools, Roemeens, Russisch en Spaans 

   Fedasil ontwikkelde verschillende meertalige tools om asielzoekers zo goed mogelijk te informeren over de regels die ze moeten volgen tijdens de coronacrisis. 

   Verschillende steden en gemeenten publiceren zelf ook veelgestelde vragen in meerdere talen. Zo kan je op de website vanstad Antwerpenzowel algemene informatie als over de dienstverlening terugvinden, vertaald in Farsi, Duits, Roemeens, Frans, Engels, Pools, Bulgaars, Arabisch, Spaans, Russisch, Turks. 

   Je kan ook informatie vinden opwww.vertaalbibliotheek.be

   Voor laaggeletterden kunnen de filmpjes die Open Thuis Limburg (OTL) en ZITDAZO ontwikkelden voor het VAPH eventueel gebruikt worden. Het ene filmpje is trager dan het andere:

   Verluchting

   Laatste update op
   08/02/2021

   Een ventilator zorgt voor luchtverplaatsing en dat geeft een verkoelend gevoel. Een ventilator brengt geen verse lucht in de ruimte. Je creëert een luchtstroom en dat kan voor een grotere verspreiding van (infectie)druppels zorgen.

   Als bij extreme hitte een ventilator de enige manier is om de temperatuur in de lokalen draaglijk te maken, neem dan volgende maatregelen:

   • Blijf ook voldoende ventileren en verluchten.
   • Plaats de ventilator zo dat hij geen lucht van de ene persoon rechtstreeks naar de andere kan blazen.
   • Richt de ventilator niet naar de vloer of een ander oppervlak zodat neergevallen virusdeeltjes niet terug kunnen opwaaien.
   • Medewerkers en kinderen bewaren minimaal 1.5m afstand van de ventilator.

   Aandacht voor afstand tussen collega’s en hygiënisch maatregelen blijft ook hier belangrijk.

   Laatste update op
   08/02/2021

   Een mobiele airco zuigt warme lucht uit zijn omgeving. Deze lucht gaat door een warmtewisselaar die de lucht opsplitst. Koude lucht wordt de kamer ingeblazen om de kamer te koelen. Warme lucht wordt naar buiten geleid. Een mobiele airco zorgt niet voor ventilatie of verluchting en is het meest energie-efficiënt als er geen ramen of deuren worden open gezet.

   Als bij extreme hitte een mobiele airco de enige manier is om de temperatuur in de lokalen draaglijk te maken, neem dan volgende maatregelen:

   • Blijf voldoende ventileren en verluchten ook al verbruikt de mobiele airco daardoor meer energie.
   • Plaats de mobiele airco zo dat hij lucht aanzuigt vanuit een zone waar minder/geen personen aanwezig zijn en richt hem niet rechtstreeks op personen.
   • Gebruik aangepaste filters (HEPA-type, na te vragen bij producent).
   • Medewerkers en kinderen bewaren minimaal 1.5m afstand van het uitblaasrooster.

   Aandacht voor afstand tussen collega’s en hygiënische maatregelen blijft ook hier belangrijk.

   Laatste update op
   08/02/2021

   Een vaste airco-installatie in een gebouw is vaak een combinatie van verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC-systeem). Ventilatie is belangrijk, het systeem volledig uitschakelen is dus geen goed idee.

   Bij gebruik van een HVAC-systeem, let je best op volgende maatregelen:

   • Gebruik louter verse lucht en zet dus het recirculatiesysteem af.
   • Laat het ventilatiesysteem langer werken, vb. 24u/dag, met eventueel verkleinen van het debiet wanneer de lokalen leeg zijn of zet het ventilatiesysteem 2u voor start opvang tot 2u na beëindigen opvang op.
   • Medewerkers en kinderen bewaren minimaal 1.5m afstand van het uitblaasrooster.

   Het blijft van belang dat je voor en na het aan- en uitzetten van het HVAC-systeem en na het gebruik van het lokaal de ruimtes goed verlucht door ramen en deuren te openen.

   Aandacht voor afstand tussen collega’s en hygiënische maatregelen blijft ook hier belangrijk.

   Is de airco-installatie geen HVAC-systeem, kijk dan bij mobiele airco.

   Laatste update op
   08/02/2021

   Zorgen voor verse lucht is een uitstekende manier om het besmettingsrisico op COVID-19 in een ruimte te verkleinen. Dat doe je door: 

   • de lokalen permanent te ventileren (door het raam op kipstand te zetten, via ventilatieroosters of via je mechanisch ventilatiesysteem) en 

   • de lokalen regelmatig gedurende korte tijd te verluchten (ramen en/of deuren wijd open zetten). Sterke luchtstromen kunnen (infectie)druppels over een grotere oppervlakte verspreiden, daarom verlucht je best op momenten dat er niemand in het lokaal aanwezig is. 

   Hercirculatie van de binnenlucht kan je best vermijden. Systemen zoals airco of een ventilator gebruik je dus beter niet.

   Zorg ervoor dat de ruimtes zo min mogelijk opwarmen. Op extreem warme dagen moet je afwegen of de nadelige gevolgen van hitte niet zwaarder doorwegen dan het risico op verspreiding van het coronavirus.

   Hygiëne en gezondheid

   Laatste update op
   08/02/2021

   Zoals gewoonlijk kan je overgaan tot de reanimatie van een kind in nood:  

   • Zieke kinderen komen niet naar de kinderopvang. Kinderen die vermoedelijk besmet zijn, blijven in thuisisolatie.   

   • Bij kinderen in nood zijn de initiële beademingen en het beademen cruciaal om te overleven. 

   • We weten nu dat kinderen het SARS-CoV-2 virus niet gemakkelijk overdragen (in tegenstelling tot andere virussen die de luchtwegen infecteren).   

   • Omdat er ook gezonde dragers zijn, bestaat er een (zeer klein) risico op besmetting.  Daarom wordt geadviseerd om na de interventie je handen te wassen en te ontsmetten. Ook neem je nadien best contact op met een arts om eventueel bijkomende maatregelen te nemen.    

   We volgen hierin het advies van de Belgische Reanimatieraad.  

      

   Laatste update op
   08/02/2021

   Als de arts een vermoeden van COVID-19 heeft uitgesloten en aan de ouders bevestigt dat het kind terug naar de opvang mag, mag je vertrouwen op dit advies. Het kind kan dan daadwerkelijk terug naar de opvang. De arts kan steeds contact opnemen met de artsen van Opgroeien om te overleggen.

   Organisatie van de opvang

   Laatste update op
   26/03/2021

   Medewerkers van de opvang mogen in alle fasen van de pandemie deelnemen aan opleidingen wanneer zij door opleidingsorganisaties georganiseerd worden. Deelnemers mogen er vanuit gaan dat deze bijeenkomsten coronaveilig georganiseerd worden naargelang de fase van de epidemie.

   We vernemen dat meer en meer opleidingsorganisaties volwaardige, coronaveilige opleidingen aanbieden:

   • Een geldig attest levensreddend handelen in de kinderopvang moet altijd voldoen aan de wettelijke voorwaarden, art 4. Dit betekent dat er een theoretisch deel moet zijn, maar ook een praktisch gedeelte, waarbij voldoende tijd voorzien wordt om te kunnen oefenen op een pop.
   • Een online opleiding geeft bijgevolg recht op een geldig attest als er ook voldoende tijd uitgetrokken wordt voor het praktisch gedeelte.
   • De Belgische reanimatieraad schreef richtlijnen uit over het organiseren van coronaveilige opleidingen.

   Sommige essentiële opleidingen (bijvoorbeeld levensreddend handelen of brandbestrijding) werden tijdelijk stopgezet. Vervalt je attest of heb je geen attest in die periode, dan accepteren we dit zolang dit de realiteit is. Je hoeft hiervoor niet langer expliciet goedkeuring te vragen aan je klantenbeheerder. Wel zorg je ervoor dat je, van zodra dit terug toegelaten is, de essentiële opleiding volgt.

   Tijdens de coronacrisis kan dus afgeweken worden van attesten, waaronder het attest levensreddend handelen, voor zover dit verantwoord is :

   • Zonder een eerste attest levensreddend handelen in de kinderopvang kan een kinderbegeleider niet alleen staan met de kinderen.
   • Wie eerder een attest behaalde, maar waarvan de 3 jaar verstreken zijn, krijgt tijd tot na de crisis om deze opnieuw te behalen.
   • De organisator wordt aangemoedigd om de attesten waarvoor nu een afwijking is toegestaan, na de coronacrisis snel in orde te brengen.
   • Een online opleiding kan ter opfrissing nuttig zijn maar biedt niet altijd een volwaardige vervangingen van het attest. We verwijzen naar het MB waarin de voorwaarden voor een geldig attest omschreven worden in art. 4. Zo moet een opleiding altijd bestaan uit een theoretisch deel én een praktisch deel.

    

   Laatste update op
   19/03/2021

   Wanneer moeten ouders al dan niet betalen en wanneer krijgt de opvang een compensatie?

   Er zijn twee verschillende compensatiesystemen voor de kinderopvang voorzien: een algemene en een meer selectieve. Elk van beide regelingen bevat zowel maatregelen voor gezinnen als voor organisatoren.

   De Vlaamse minister van Welzijn bepaalt, naargelang de evolutie van de pandemie, in welke maand welke regeling geldt. Vanaf november 2020 en al zeker tot en met april 2021 geldt de algemene regeling.

   Wat houdt elk van beide regelingen in? Een korte samenvatting:

   Algemene regeling

   De pandemie flakkert terug op. Deze regeling heeft als doel het aantal contacten tussen volwassenen en kinderen zo veel mogelijk te beperken:

   • Ouders die er voor kiezen om hun kind thuis te houden betalen niets als hun kind niet komt op een geplande aanwezigheidsdag.
   • Respijtdagen blijven behouden. De organisator kan enkel 1/12 respijtdag per kalendermaand in mindering brengen.
   • Organisatoren kunnen compensatie ontvangen voor deze afwezigheidsdagen.

   Belangrijk: de reden waarom ouders hun kind thuishouden (angst, geen opvang nodig wegens thuiswerken of werkloosheid, vakantie, …) heeft geen belang. Elke afwezigheid wordt op een gelijke manier behandeld.

   Wat moeten we verstaan onder afwezigheidsdagen?

   Dit zijn afwezigheden op bestelde opvangdagen zoals opgenomen in het opvangplan in de schriftelijke overeenkomst.

   Een voorbeeld: ouders hebben opvang besteld van maandag tot donderdag. Het kind kwam de ganse week niet. Dat zijn 4 afwezigheidsdagen waarvoor de ouders niet moeten betalen.

   Afwezigheidsdagen kunnen er enkel zijn op dagen dat de opvang open is, dus niet op dagen van vooraf door de opvang geplande collectieve sluiting. Voor die dagen kan de opvang bijgevolg ook geen compensatie vragen.
   Opvang met subsidie voor inkomenstarief  kan aan de ouders geen bijdrage vragen voor sluitingsdagen.
   In opvang met een vrije prijs vallen ouders en opvang terug op de regeling die ze contractueel zijn overeengekomen voor de sluitingsdagen van de opvang. Als daarin is bepaald dat ouders voor deze dagen betalen, dan kan aan de gezinnen het afgesproken bedrag worden gevraagd.

   In het geval van opgelegde collectieve sluiting, bijvoorbeeld omwille van een besmetting van de kinderbegeleiders, kan geen enkele opvang een bedrag aan de gezinnen vragen. De contractuele afspraken kunnen dan, buiten de wil van de opvang om, niet worden nagekomen. Voor de afwezigheden op deze dagen kan de opvang wel compensatie aanvragen.

   Selectieve regeling

   De pandemie is min of meer onder controle. Deze regeling heeft tot doel de ouders terug te stimuleren om hun kinderen naar de opvang te brengen:

   • Ouders betalen volgens de afspraken in het huishoudelijk reglement en de schriftelijke overeenkomst.
   • Enkel wanneer een gezin geen gebruik kan maken van de opvang wegens opgelegde sluiting of doelgroepbeperking betalen ze niet en verliezen ze geen respijtdagen. Organisatoren kunnen compensatie ontvangen voor deze afwezigheidsdagen.

   Meer informatie over de compensatieregeling voor de opvang van baby’s en peuters.

   Laatste update op
   18/02/2021

   Neen. 

   Moet je een dringende beslissing nemen over het sluiten van je opvang of een leefgroep, volg de brochure ‘Aanpak besmettingen en hoog-risicocontacten’. Je kan ook advies vragen aan je arts.

   We behandelen alle meldfiches voor een COVID-19-besmetting in een opvang op weekdagen. In het weekend volgen we nieuwe ernstige meldingen op.

   Voor clusterbesmettingen neem je in het weekend telefonisch contact op met Zorg en Gezondheid (02 512 93 89). Vul daarna een meldfiche in met de afspraken die je maakte met Zorg en Gezondheid in het veld "Beschrijf kort de situatie".

    

   Laatste update op
   10/02/2021

   Door het uitvallen van personeel kan het gebeuren dat je opvang niet meer op de volle capaciteit kan draaien.
   Het is essentieel dat de opvang op een veilige en gezonde manier kan plaatsvinden. Je respecteert als organisator daarom altijd eerst en vooral de medische richtlijnen.
    
   Het is beter dat de opvang in een meer beperkte vorm -bijvoorbeeld: minder dagen per week, minder uren per dag of minder plaatsen- kan openblijven dan helemaal niet. Je moet hier geen toestemming voor vragen van Opgroeien. Je meldt dit wel via de meldfiche. Dit zal worden aanvaard als een gedeeltelijke sluiting en worden gecompenseerd. Belangrijk: je overlegt en communiceert hierover helder en vooraf met de ouders.
    
   Je kan tijdelijk externe begeleiders inschakelen. Dit werd overeengekomen tussen de sociale partners in Welzijnssector. Als organisator beoordeel je of deze personen voldoende kwaliteitsvol kunnen werken. Een kwalificatie of diploma is niet noodzakelijk een vereiste.

   Laatste update op
   08/02/2021

   Kijk in het draaiboek 

   Laatste update op
   08/02/2021

   Ja, ook als het in een rode zone woont. Quarantaine is niet nodig. 

   Laatste update op
   08/02/2021

   Komt het kind niet (meer) naar de opvang?

   Misschien vind je wel even de tijd om te bellen naar de ouders om te horen hoe het gaat. Blijf je verontrust? Deel je zorg met je collega’s of je ondersteuner en bekijk samen hoe het gezin verder kan ondersteund worden.

   Komt een kind uit een kwetsbaar gezin naar de opvang en maak je je zorgen over hoe het gaat met dat kind thuis?

   Vraag eens aan de ouders hoe het gaat. Blijft je zorg bestaan? Bespreek dit dan zeker met de ouders en deel je zorg met je collega’s of je ondersteuner. Op onze website vind je een stappenplan en leermateriaal over de aanpak van verontrusting in de thuissituatie.

   Ouders kunnen steeds terecht bij het lokaal team van Kind en Gezin of de Kind en Gezin-Lijn.

   Laatste update op
   08/02/2021

   De brandweer kan momenteel niet de vereiste bezoeken brengen. Dit betekent dat starters geen brandweerattest kunnen krijgen en dat attesten die vervallen niet kunnen worden verlengd. 

   Wat moet of kan je als organisator in dit geval doen? 

   • Je gaat zelf na of je aan alle brandveiligheidsregels voldoet. Je kan hiervoor de afvinklijsten van het VIPA gebruiken.  
   • Je verklaart aan klantenbeheer op eer dat je opvang voldoet aan de gestelde voorwaarden op vlak van brandveiligheid. Je kan de ingevulde afvinklijst toevoegen. 
   • Je doet een aanvraag bij de brandweer zodat die, zodra dit weer mogelijk is, kan langskomen om de controle te doen en het attest op te maken. 
   • Je brengt je verzekeringsmaatschappij op de hoogte. 
   Laatste update op
   08/02/2021
   • Als een kinderbegeleider besmet is of een hoog-risico contact heeft gehad.
   • Als een onthaalouder of één van haar/zijn gezinsleden besmet is of een hoog-risico contact heeft gehad.
   • Als een opgevangen kind besmet is.
     
   • Als één of meerdere leefgroepen of de volledige opvang moet(en) sluiten.
   • Als een onthaalouder de opvang moet sluiten.

   Vul de meldfiche voor een COVID-19-besmetting in een opvanglocatie in. 

    

    

   Laatste update op
   08/02/2021

   Wanneer moet je je laten testen? Wanneer moet je in quarantaine of isolatie?

   In het stroomdiagram van Sciensano wordt duidelijk hoe het zit met testen, quarantaine en isolatie.

   Laatste update op
   08/02/2021

   Waaraan denken als je kinderopvang te maken krijgt met een coronabesmetting bij een kind of medewerker en eventueel tijdelijk de opvanglocatie moet sluiten?

   Je vindt deze info in de brochure 'Aanpak van besmettingen en hoog-risicocontacten'.

   Compensatie

   Laatste update op
   08/02/2021

   Je moet met de schriftelijke overeenkomst kunnen aantonen dat er een flexibel opvangplan is.

   Meestal is er in de schriftelijke overeenkomst bij een flexibel opvangplan een bepaald ‘opvangvolume’ opgenomen. Dit opvangvolume telt als het aantal gereserveerde dagen. Wanneer ze niet gepresteerd worden, kunnen deze dagen gecompenseerd worden.

   Staat er geen opvangvolume in de schriftelijke overeenkomst? Dan kan het je het gemiddeld aantal aanwezigheden in een vergelijkbare periode in normale omstandigheden als gereserveerde opvangdagen beschouwen.

   Laatste update op
   08/02/2021

   Een kindcode is niet vereist om een afwezigheid van een kind te laten meetellen voor de compensatie. Zodra er een kindcode is, moet je de aan- en afwezigheden van dit kind wel noteren in de aan- en afwezigheden die je maandelijks bezorgt. Zo tellen ze mee voor de berekening van je bezetting.

   Laatste update op
   08/02/2021

   Dit is geen materie waar Opgroeien over beslist.

   • De corona compensatiesubsidie is fiscaal vrijgesteld voor alle opvang alvast tot 31 december 2020. 
   • Zelfstandige opvang die normaal het kostenforfait mag gebruiken, kan dat forfait niet inbrengen voor afwezigheidsdagen (enkel voor aanwezigheidsdagen).
   • Voor aangesloten onthaalouders is de kostenvergoeding fiscaal vrijgesteld.

   Meer info

   Laatste update op
   08/02/2021

   Gebruik je eerdere formulier en noteer het correcte en volledige aantal afwezigheidsdagen.  Stuur je gecorrigeerde formulier terug naar Opgroeien zoals dit beschreven is in de procedure.

   Laatste update op
   08/02/2021

   Ja. Als er in de gezinsopvang voor meer dan 4 voltijdse kinderen opvang was gereserveerd, dan worden alle afwezigheden vergoed. Het maximum aantal te vergoeden afwezigheden wordt bepaald door de vergunde capaciteit. Het gemiddelde van 4 voltijdse kinderen per onthaalouder blijft niettemin nog steeds het streefdoel. 

   Kinderopvangtoeslag

   Laatste update op
   08/02/2021

   Vragen en problemen met het Aaronsysteem kan je melden aan ko.kinderopvangtoeslag@kindengezin.be, aan de technische helpdesk vragen@aaron.support of telefonisch 052 26 21 45. 

   Coronavirus

   Laatste update op
   22/02/2021

   Mogelijke klachten verkoudheid

   • Hoesten
   • Niezen
   • Een loopneus en/of een verstopte neus
   • Keelpijn of een kriebelende keel
   • Lichte hoofdpijn
   • Soms oorpijn

   Mogelijke klachten COVID-19

   *Let op: sommige mensen ontwikkelen geen symptomen.

    De persoon heeft minstens één van deze hoofdsymptomen, die acuut zijn ontstaan zonder andere duidelijke oorzaak:

    • Hoesten
    • Kortademigheid of ademhalingsmoeilijkheden
    • Pijn op de borst
    • Plots verlies van geur en smaak

    OF

    De persoon heeft minstens twee van deze bijkomende symptomen, zonder andere duidelijke oorzaak:

    • Koorts
    • Spierpijn
    • Vermoeidheid
    • Loopneus of verstopte neus
    • Keelpijn
    • Hoofdpijn
    • Gebrek aan eetlust
    • Waterige diarree
    • Verwardheid of plotse val

    OF

    De chronische ademhalingsproblemen (COPD (chronische longziekte), astma, chronische hoest, …) worden erger, zonder andere duidelijke oorzaak.

    Richtlijnen

    • Heb je één van bovenstaande hoofdsymptomen? Ga in isolatie, bel je huisarts en laat je testen.
    • Heb je minimum twee bijkomende symptomen of ademhalingsproblemen die erger worden? Ga in isolatie, bel je huisarts en laat je testen.
    • Heb je enkel één bijkomend symptoom, bv. een loopneus? Dan hoef je niet direct zorgen te maken.
    • Als je ziek bent, ga je niet aan het werk. Ben je medewerker van Opgroeien? Lees op Vlaanderen Intern wat je moet doen als je ziek bent.

    Deze affiche van Zorg en Gezondheid vat de symptomen van COVID-19 goed samen.

    Laatste update op
    08/02/2021
    • Alle niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn momenteel verboden.
    • Wie terugkomt van een verblijf van minstens 48 uur in het buitenland, moet zich houden aan de geldende maatregelen rond testen en quarantaine. Meer info op info-coronavirus.be. De Vlaamse overheid verwacht dat je die richtlijnen strikt opvolgt. 
    • Wie kan, werkt tijdens de quarantaine thuis. Kan je niet van thuis uit werken, dan moet je een verlofvorm opnemen. Meer info vind je op Vlaanderen Intern op de pagina met de coronamaatregelen voor personeel van de Vlaamse overheid
    Laatste update op
    08/02/2021

    Studenten verpleegkunde, vroedkunde en geneeskunde kunnen stage lopen bij Kind en Gezin.

    De richtlijn is dat er maximum één student per zitting kan aanwezig zijn. Dat betekent dat er naast de verpleegkundige, de consultatiebureau-arts en de vrijwilliger nog één extra persoon is toegelaten.

    Stagiaires dragen steeds een mondmasker in het consultatiebureau, net zoals de verpleegkundigen, de consultatiebureau-artsen en de vrijwilligers. Voor de studenten verpleegkundige wordt dat via het lokale team geregeld.

    Heb je een vraag over de stages?

    Laatste update op
    08/02/2021

    Wie (vermoedelijk) besmet is met het coronavirus COVD-19 moet de geldende quarantaine- en isolatieregels volgen. Na de quarantaine of isolatie mag je naar het consultatiebureau komen als je 3 dagen koortsvrij bent én als alle symptomen zeker verdwenen zijn. 

    Laatste update op
    08/02/2021

    Lees zeker aandachtig alle nieuwsberichten op het intranet. Er is een grote kans dat je het antwoord op je vraag vindt in de beschikbare informatie. Vind je het antwoord niet? Mail dan naar corona@opgroeien.be

    Laatste update op
    08/02/2021

    Voor de meest actuele informatie over ziekte, besmetting en quarantaine kan je terecht op Vlaanderen Intern.

    Isolatie bij een positieve test

    1. Bij een positieve test met symptomen: de isolatie stopt ten vroegste 10 dagen na aanvang van de symptomen én loopt ten minste door tot je 3 dagen geen koorts hebt én er een verbetering is van de respiratoire symptomen.

    2. Bij een positieve test zonder symptomen: de 10-daagse isolatie start vanaf de datum van staalafname. 


    Quarantaine voor hoogrisicocontacten 

    Was je langer dan 15 minuten en van dichtbij in contact met de besmette persoon en droegen jullie geen mondmasker?

    • Dan is er een hoog risico op besmetting.
    • Ga onmiddellijk 7 dagen in quarantaine en laat je testen op dag 7 (te tellen vanaf het moment van het laatste nauwe contact met de besmette persoon). Je ontvangt hiervoor een activatiecode per sms waarmee je zelf een afspraak maakt voor een test.
    • Is de test positief? Dan moet je 7 dagen in isolatie, vanaf de datum van staalname (of vanaf de start van de symptomen). 
    • Is de test negatief? Dan mag je de quarantaine verlaten.

    Tijdens de periode van 14 dagen na het laatste hoogrisicocontact (ook al is de quarantaine inmiddels afgelopen) moeten de volgende maatregelen worden genomen:

    • Besteed bijzondere aandacht aan basishygiënemaatregelen (zie Hygiënerichtlijnen voor hoogrisicocontacten).
    • Voor alle verplaatsingen buitenshuis moet een mondmasker gedragen worden (voor personen > 12 jaar).
    • Contacten moeten hun gezondheid zorgvuldig in de gaten houden (zelfcontrole). Als er symptomen optreden, moet de huisarts (telefonisch) worden gecontacteerd om de noodzaak van een test te beoordelen.
    • Sociale contacten moeten tijdens de quarantaineperiode volledig worden vermeden en na afloop van de quarantaineperiode zoveel mogelijk beperkt (tot het einde van de periode van 14 dagen). Hou altijd een afstand van 1,5 m.

    Voor personen die een essentieel beroep uitoefenen en asymptomatisch zijn zoals medewerkers jeugdhulp, is ter plaatse op de dienst werken uitzonderlijk toegestaan als dat noodzakelijk is om de continuïteit van de dienst te waarborgen, mits:  

    • Het dragen van adequate beschermingsmiddelen.
    • Het naleven van een strikte handhygiëne.
    • Een actieve opvolging van de lichaamstemperatuur en mogelijke symptomen van COVID-19.
    • Het behoud van een afstand van minstens 1,5 m van collega’s. 
    • Het vermijden van sociale contacten buiten het werk. 
    • Het niet reizen.

    Deze uitzondering geldt enkel voor preventieve quarantaine na een hoogrisicocontact, niet voor isolatie na een positief testresultaat.
     

    Isolatie of quarantaine?

    Quarantaine betekent dat je je preventief afzondert, om een mogelijke verspreiding van het coronavirus te beperken. Bij isolatie blijf je thuis als je ziek bent of als je positief testte op het coronavirus. Lees meer op www.info-coronavirus.be/nl/quarantaine-isolatie.

    Laatste update op
    08/02/2021

    Volg in elke situatie zeker dit advies: neem eerst contact op met je leidinggevende (als je werkt voor Jeugdhulp) of je HR-account (als je werkt voor Kind en Gezin), vóór je teamleden of andere werkcontacten inlicht.

    Heb je symptomen of vermoed je een besmetting met COVID-19? Mogelijke symptomen zijn: koorts, hoesten, kortademigheid, plotse reuk- en smaakstoornis.

    • Zet een mondmasker op.
    • Blijf thuis of ga onmiddellijk naar huis als je op kantoor of elders aan het werk bent.
    • Contacteer telefonisch je huisarts. De huisarts stelt een diagnose en verwijst je eventueel door naar het ziekenhuis.

    Heb je COVID-19? 

    • Meld dat aan je leidinggevende (als je werkt voor Jeugdhulp) of aan je HR-account (als je werkt voor Kind en Gezin). Zij zorgen ervoor dat de ziekte geregistreerd wordt in Vlimpers. Bezorg het ziekte-attest van de Vlaamse overheid aan het geneeskundig controleorgaan.
    • Ben je in de dagen voor de besmetting op kantoor geweest of heb je fysieke dienstverlening gedaan? Laat dat ook weten aan je leidinggevende of HR-account en aan de contactonderzoeker, als die je contacteert.
    • Je leidinggevende of HR-account zal je enkele vragen stellen om in te schatten wat er moet gebeuren.
     • Die vragen zijn: met wie ben je in contact gekomen tijdens de twee dagen voor de start van je symptomen of - als je geen symptomen had - twee dagen voor je positieve coronatest werd afgenomen? Hoe lang hebben die contacten geduurd (meer dan 15 minuten of minder) en heb je van dichtbij (minder dan 1,5 meter) contact gehad of niet?
     • Op basis daarvan brengt je leidinggevende of HR-account eventueel betrokken collega’s ook op de hoogte als er sprake is van een mogelijk hoogrisicocontact. Dat is een contact van dichtbij en gedurende langer dan 15 minuten met iemand die positief testte op het COVID19-virus. Als dat het geval is, worden collega’s waarmee je hoog risicocontact hebben gehad op de hoogte gebracht en naar hun huisarts verwezen voor een test. Zij volgen daarna de instructies van hun huisarts op.
    • Je huisarts verwittigt daarnaast ook de bevoegde instanties zodat de contactopvolging snel kan opstarten. Opgroeien verleent zijn deelname aan het contactonderzoek en geeft ook cliëntgegevens door als dat nodig is. Er is sprake van een gedeeld beroepsgeheim. 

    Ben je niet ziek, maar moet je in quarantaine van je huisarts of van de contactonderzoeker? 

    • Meld dat aan je leidinggevende of HR-account en maak de nodige werkafspraken met het oog op maximaal thuiswerk en/of een aangepast takenpakket. Is thuiswerk niet mogelijk of niet toegestaan? Dan blijf je beschikbaar. Dat betekent dat je alsnog alternatieve opdrachten kan krijgen of dat medewerkers in de essentiële dienstverlening bij personeelstekort toch opgeroepen kunnen worden.
    • Als je een quarantainegetuigschrift ontvangt, hou je dit goed bij. Je leidinggevende of HR account kan dit opvragen.
    • Lees meer op Vlaanderen Intern over ‘In quarantaine door corona’.


    Lees meer:

    Laatste update op
    08/02/2021

    Enkel de medewerkers die instaan voor de veiligheid van minderjarigen in de jeugdhulp zijn erkend als essentieel beroep. Alle andere medewerkers vallen niet onder de uitzondering van essentieel beroep. 

    Medewerkers die een hoog risico contact hadden met een COVID-19-patiënt moeten zich aan de quarantaineregels houden. Enkel in hoge uitzondering, als er écht geen continuïteit van de dienstverlening gewaarborgd kan worden én onvoldoende veiligheid kan gewaarborgd worden voor de minderjarigen waarvoor Jeugdhulp instaat, dan kan de medewerker komen werken mits strikte opvolging de maatregelen:

    • het dragen van adequate beschermingsmiddelen: een mondmasker in textiel voor alle verplaatsingen buitenshuis, dus ook op het werk.
    • het naleven van een strikte handhygiëne;
    • een actieve opvolging van de lichaamstemperatuur en mogelijke symptomen van COVID-19;
    • het behoud van een afstand van minstens 1,5 m van collega’s;
    • het vermijden van sociale contacten buiten het werk;
    • het niet reizen.

    Medewerkers die zelf besmet zijn met COVID-19 moeten in thuisisolatie en de quarantainemaatregelen strikt opvolgen.

     

     

    Voorzieningen Jeugdhulp

    Laatste update op
    08/02/2021

    Sinds 2 november 2020 schakelde Jeugdhulp over naar fase 4, zoals beschreven staat in dit document

    Laatste update op
    08/02/2021

    Het Overlegcomité besliste om in deze fase het aantal contacten per gezin te beperken. Voor de jeugdhulp betekent dat het volgende: een leefgroep maakt géén deel uit van die beperkt aantal contacten. Kinderen en jongeren in residentiële voorzieningen Jeugdhulp kunnen dus nog steeds bezoek krijgen. Daarbij moet weliswaar rekening worden gehouden met de beslissingen van het Overlegcomité, en met lokaal mogelijk verstrengde maatregelen.

    Een minderjarige die in een voorziening verblijft, kan bezoek ontvangen.

    Afhankelijk van of een voorziening of gezin in een gebied ligt met striktere lokale maatregelen, gelden andere voorwaarden:

    • In elke fase geldt dat
     • de hygiënische maatregelen in acht moeten genomen worden;
     • contacten in de leefgroep met andere minderjarigen (andere dan de eigen kinderen) moeten worden beperkt;
     • er extra aandacht is voor wie tot een risicogroep behoort;
     • indien er een minderjarige of personeelslid COVID-19-positief is, externe contacten tot het strikte minimum beperkt worden, en dat social distancing, goede handhygiëne en gebruik mondmaskers maximaal worden toegepast.
    • In fase 3:
     • contextbezoek kan, bij voorkeur in de buitenlucht of in de daartoe ingerichte ruimtes. Deze ruimtes moeten voldoende verlucht en ontsmet worden.
     • er wordt rekening gehouden met de afstandsregel en/of gebruik van mondmasker bij +12-jarigen.
     • één bezoekmoment is beperkt tot de contactpersonen die tot één bubbel horen.
    • In fase 4:
     • er wordt gekozen voor digitale contacten indien mogelijk. Dit belet niet dat er steeds een minimaal fysiek contact mogelijk moet zijn.
     • contextbezoek gaat bij voorkeur in de buitenlucht of in de daartoe ingerichte ruimtes door, die voldoende verlucht en ontsmet worden.
     • er wordt rekening gehouden met de afstandsregel en/of gebruik van mondmasker bij +12-jarigen
     • één bezoekmoment is beperkt tot de contextpersonen die tot één bubbel horen
     • de voorziening kan het aantal bezoeken per minderjarige beperken in tijd.
    • Registratie van aanwezigheden en contacten blijft belangrijk in het kader van mogelijk contactonderzoek.
    • Face-to-facecontacten kunnen aangevuld worden met contacten via digitale weg, indien de situatie en context dit toelaten.

    Meer weten? Lees de richtlijnen voor Jeugdhulp in de verschillende fases

    Laatste update op
    08/02/2021

    Er is geen sprake van een opnamestop in de private voorzieningen. Het residentiële aanbod blijft minderjarigen opvangen om zo veiligheid te installeren. Dat geldt ook voor kinderen met symptomen van besmetting. Dat is dus geen reden voor niet-opname. Uiteraard gelden voor deze minderjarigen met symptomen de eerdere richtlijnen en worden zij op de kamer of in een ziekenboeg opgevangen. 


    Het is niet nodig om elke minderjarige die wordt geplaatst, a priori in afzondering te plaatsen. Medische experten bevestigen dat. Kinderen en jongeren die geen symptomen vertonen, kunnen gewoon in de leefgroep worden opgevangen, ook als ze zelf in contact kwamen met besmette personen. Volgende preventieve maatregelen blijven daarbij essentieel: 

    • was voor een gesprek je handen en vraag de minderjarige dat ook te doen; 
    • schud geen handen; 
    • houd minstens 1,5 meter afstand van elkaar; 
    • nies of snuit je neus in een papieren zakdoek en draai daarbij je gezicht weg van je gesprekspartner. Gooi de gebruikte zakdoek meteen weg; 
    • hoest in je ellenboog en draai daarbij je gezicht weg van je gesprekspartner; 
    • maak na gebruik je laptop en telefoon schoon met een hygiënisch doekje; 
    • was je handen na het gesprek. 
      

    Als een jongere symptomen heeft die overeenkomen met de gevalsdefinitie van Sciensano, wordt hij of zij beschouwd als iemand met een coronavirusinfectie totdat het tegendeel bewezen is. Het eerder gemaakte onderscheid tussen -12 en +12-jarigen wordt niet langer aangehouden. In deze situatie gelden de volgende maatregelen:

    • in nauw overleg met de behandelende arts verblijft de jongere op de eigen kamer of in een ziekenboeg. Beperk het aantal begeleiders of opvoeders dat met deze jongere contact heeft;
    • was de handen voorafgaand aan het contact met de jongere;
    • als de jongere hulp nodig heeft bij de dagelijkse verzorging, gebruikt de hulpverlener persoonlijke beschermingsmiddelen;
    • laat de jongere bij voorkeur gebruik maken van een aparte douche en wc. Als dat niet mogelijk is, moet de douche en wc frequent - bij voorkeur na elk gebruik – worden schoongemaakt. Dat kan met een gewoon schoonmaakmiddel.
    Laatste update op
    08/02/2021

     Jongeren in een gemeenschapsinstelling of het Vlaams detentiecentrum kunnen opnieuw bezoek krijgen.

     Wie hiervoor in aanmerking komt, kan ook weer op weekend. Andere activiteiten blijven beperkt tot de leefgroep. Als er (een vermoeden van) besmetting is vastgesteld bij de jongere of in de leefgroep, wordt waar nodig ingezet op digitaal contact.

     Laatste update op
     08/02/2021

     Jongeren in een gemeenschapsinstelling of het Vlaams detentiecentrum kunnen opnieuw bezoek krijgen.

     Wie hiervoor in aanmerking komt, kan ook weer op weekend. Andere activiteiten blijven beperkt tot de leefgroep. Als er (een vermoeden van) besmetting is vastgesteld bij de jongere of in de leefgroep, wordt waar nodig ingezet op digitaal contact.

     Laatste update op
     08/02/2021

     Wanneer een kind in een private voorziening symptomen van besmetting heeft of als besmetting effectief is vastgesteld, is verblijf in eigen kamer of  in een ziekenboeg noodzakelijk. Het eerder gemaakte onderscheid tussen -12 en +12-jarigen wordt niet langer aangehouden. 

     Als een jongere symptomen heeft die overeenkomen met de gevalsdefinitie van Sciensano, wordt hij of zij beschouwd als iemand met een coronavirusinfectie totdat het tegendeel bewezen is. In deze situatie gelden de volgende maatregelen:

     • in nauw overleg met de behandelende arts verblijft de jongere op de eigen kamer of in een ziekenboeg. Beperk het aantal begeleiders of opvoeders dat met deze jongere contact heeft;
     • was de handen voorafgaand aan het contact met de jongere;
     • als de jongere hulp nodig heeft bij de dagelijkse verzorging, gebruikt de hulpverlener persoonlijke beschermingsmiddelen;
     • laat de jongere bij voorkeur gebruik maken van een aparte douche en wc. Als dat niet mogelijk is, moet de douche en wc frequent - bij voorkeur na elk gebruik – worden schoongemaakt. Dat kan met een gewoon schoonmaakmiddel.
     Laatste update op
     08/02/2021

     Het Overlegcomité besliste om in deze fase het aantal contacten per gezin te beperken. Voor de jeugdhulp betekent dat het volgende: een leefgroep maakt géén deel uit van het beperkt aantal nauwe contacten. Kinderen en jongeren in residentiële voorzieningen Jeugdhulp kunnen dus nog steeds op bezoek (met of zonder overnachting) in de context. Daarbij moet weliswaar rekening worden gehouden met de beslissingen van het Overlegcomité, en met lokaal mogelijk verstrengde maatregelen.

     Een minderjarige die in een voorziening Jeugdhulp verblijft, kan op (dag-)bezoek of overnachting bij zijn context (dit kan ook een pleeggezin zijn).


     Als de voorziening (of het gezin) in een gebied ligt met striktere lokale maatregelen , gelden andere voorwaarden.

     • In elke fase geldt dat
      • het bezoek alleen maar kan plaatsvinden als er niemand (vermoedelijk) besmet is met COVID-19;
      • de hygiënische maatregelen moeten worden gevolgd;
      • er extra aandacht is voor wie tot een risicogroep behoort (bij minderjarigen of personen uit de context die tot een risicogroep behoren, maakt de voorziening - in overleg met de minderjarige, de context en de behandelende arts - afspraken of het bezoek al dan niet kan doorgaan, en over het al dan niet treffen van bijkomende maatregelen).
     • In fase 3 en 4 : (dag-)bezoeken en overnachtingen aan de context kunnen plaats vinden wanneer ingeschat wordt dat deze op een goede manier zullen verlopen. Dit wordt opgenomen in de begeleidingscontacten met de minderjarige(n) en de context en in de leefgroep.

     Meer weten? Lees de richtlijnen voor Jeugdhulp in de verschillende fases.

     Laatste update op
     08/02/2021

     Momenteel is er een verhoging van het aantal bevestigde besmettingen met COVID-19 in de samenleving. Om de besmettingen zoveel mogelijk buiten te houden, is een strikte opvolging van de preventieve maatregelen nodig. Belangrijke acties daarbij zijn: 

     • een verhoogde waakzaamheid voor personeel, zowel in het respecteren van de algemene veiligheidsmaatregelen, het volgen van de richtlijnen als personeelsleden terugkeren uit vakantie en het laten thuisblijven en testen van zieke medewerkers;
     • het up to date houden van een draaiboek met alle richtlijnen en procedures in de voorziening;
     • het blijven invullen van de COVID-19-registratie, die essentieel is om de toestand op het terrein op te volgen en de nodige acties op te zetten;
     • het toepassen van handhygiëne bij het betreden en verlaten van de voorziening. Het is belangrijk om de nodige handalcohol en instructies te voorzien bij de in- en uitgang(en);
     • voldoende aandacht besteden voor de omgevingshygiëne, vooral in de gemeenschappelijke ruimtes. Bekijk hiervoor het ondersteunend instructie- en vormingsmateriaal.
     • wat mondmaskers betreft, is het gebruik ervan door personeelsleden die rechtstreekse contacten met bewoners hebben, sterk aanbevolen. Omwille van de wetenschappelijke evidentie dat de kleinste kinderen niet (zo) besmettelijk zijn en dat de leefgroep voor uithuisgeplaatste minderjarigen een thuis is waar ze zich geborgen moeten voelen, wordt deze aanbeveling genuanceerd in de outbreakrichtlijnen. Dit in functie van het pedagogisch beleid van organisaties, het leefklimaat en de leeftijd van de minderjarigen. Een dergelijke nuancering geldt ook voor bezoeken van contextfiguren aan de voorziening.

     Doordat er nu meer beschermingsmateriaal is, blijft het de ambitie om de hulp- en dienstverlening maximaal op peil te houden. Toch is het niet uitgesloten dat er, zeker wanneer er lokaal meerdere nieuwe infecties gedetecteerd worden, bijkomende maatregelen moeten worden genomen. Die maatregelen zullen echter maatwerk vereisen, aangepast aan een analyse van de lokale situatie en het risiconiveau. Binnen de Nationale Veiligheidsraad is daarom beslist om een grotere rol toe te kennen aan de lokale besturen. Een voorziening die met een zware outbreak wordt geconfronteerd, kan zelf ook striktere maatregelen hanteren. Het is belangrijk om hierover te communiceren met de betrokken stakeholders, dit in een duidelijk tijdsperspectief te plaatsen, en om voorzieningenbeleid hiervan op de hoogte te brengen. 

     Meer weten?

     Laatste update op
     08/02/2021

     FFP2-maskers worden aanbevolen bij een effectieve besmetting in een voorziening. Voorzieningen kunnen een bijkomende levering vragen wanneer ze met een uitbraak worden geconfronteerd (via webformulier). In andere omstandigheden is het niet nodig FFP2-maskers te dragen. Ze bieden in dergelijke situaties slechts een beperkte meerwaarde en vormen net een hoger risico op besmetting bij onjuist gebruik.

     Laatste update op
     08/02/2021

     De huidige maatregelen in de samenleving om de corona-epidemie in te dijken, leiden tot meer druk op sommige gezinnen en mogelijk ook meer crisissituaties. De reguliere processen van crisis, en vervolghulp crisis zullen de komende periode opnieuw niet volstaan. Daarom worden die processen opnieuw tijdelijk losgelaten om een ‘out of the box’ crisiswerking te installeren die beter past bij een noodtoestand.  

     In tijden van crisis is er nood aan een duidelijk mandaat, snel en transparant handelen en een goed overzicht op vraag en aanbod. Daarom worden de regiocoördinatoren van de afdeling continuïteit en toegang (ACT/intersectorale toegangspoort) aangesteld als crisiscoördinatoren van hun regio, waarbij ze ondersteund door de meldpuntcoördinatoren en in dialoog met de regioverantwoordelijken ondersteuningscentra jeugdzorg en sociale diensten jeugdrechtbank (OSD) instaan voor de behandeling van dringende vragen tot opvang.  

     In elke regio organiseert men zich volgens volgende richtlijnen: 

     • De crisismeldpunten blijven consult en dispatch doen van casussen die telefonisch of via andere wegen bij hen worden aangemeld. 
     • Gezien de schaarste van het aanbod zal er een priorisering nodig zijn van de opvangvragen. Hierbij ligt het mandaat bij de regiocoördinator ACT.  
     • De casussen die prioriteit krijgen, worden vastgehouden tot er een oplossing is gevonden. Dat wil zeggen dat de termijnen VIST en crisis vervallen.  
     • Alle voorzieningen (intersectoraal, NRTJ, jeugdhulp) maken de facto deel uit van het crisisnetwerk en worden dagelijks bevraagd door jeugdhulpregie/crisismeldpunt om een accuraat beeld te hebben van het aanbod.  
     • Interregionale solidariteit blijft een leidend principe, zeker in een noodsituatie.  
     • De aanmelder blijft betrokken doorheen het crisistraject om de situatie mee in te schatten.  

     Eens de corona uitbraak onder controle is, wordt een stand van zaken opgemaakt en kan terug worden geëvolueerd naar de gewone processen.  

     Vragen? Neem contact op met corona@opgroeien.be

     Laatste update op
     08/02/2021

     Net in deze tijden zijn opnames in het kader van gerechtelijke beslissingen, maatschappelijke noodzaak en opnames van kinderen en jongeren in bijzonder onveilige situaties te verwachten. Er is dus geen opnamestop in de private voorzieningen. 

      

     Laatste update op
     08/02/2021

     Sinds 2 november 2020 schakelde Jeugdhulp over naar fase 4, zoals beschreven staat in dit document. Voor ambulante, mobiele en ondersteunende/projectmatige begeleiding betekent dat dat er waar mogelijk wordt ingezet op digitale contacten. In crisissituaties of bij de opstart van nieuwe trajecten kunnen fysieke contacten wel doorgaan, met aandacht voor afstandsregels, mondmaskers en hygiënemaatregelen.

     Laatste update op
     08/02/2021

     Gedeelde opvang tussen twee voorzieningen, inclusief time-outs, is mogelijk mits extra waakzaamheid voor de fysieke gezondheid van de minderjarige. De hygiënische maatregelen moeten in acht genomen worden, en in géén van beide voorzieningen mag een outbreak zijn.

     Intussen blijft het belangrijk dat voorzieningen ook andere vormen van contact (telefonisch, Skype …) blijven gebruiken. Het is aangewezen om hier blijvend op in te zetten.  

     Laatste update op
     08/02/2021

     Door de nieuwe maatregelen worden groepsactiviteiten voor volwassenen vanaf 2 november zoveel mogelijk digitaal georganiseerd. Enkel in uitzonderlijke situaties kunnen groepsactiviteiten doorgaan, met aandacht voor afstandregels en hygiënemaatregelen.

     Laatste update op
     08/02/2021

     Groepsactiviteiten voor leefgroepen blijven mogelijk, maar enkel binnen de leefgroepbubbel.

     Laatste update op
     08/02/2021

     Zoals aangegeven in het jeugdhulpprotocol kunnen (dag-)bezoeken en overnachtingen aan de context plaatsvinden wanneer ingeschat wordt dat deze op een goede manier zullen verlopen en mits er niemand (vermoedelijk) besmet is en mits het volgen van de hygiënische maatregelen. Voor bezoek aan een context die zich in het buitenland bevindt, gelden bijkomend de richtlijnen rond reizen van en naar het buitenland. Er kan voor minderjarigen in de jeugdhulp hierop geen uitzondering worden gemaakt. Reizen naar en vanuit het buitenland | Coronavirus COVID-19 (info-coronavirus.be)

     Pleegzorg

     Laatste update op
     08/02/2021

     De nieuwe lockdown heeft ook een impact op de werking van pleegzorg. Die aangepaste werking ligt in lijn met fase 4 voor jeugdhulporganisaties.

     Begeleiding
     Digitale begeleidingsgesprekken worden de norm. Enkel wanneer dat onmogelijk is, kan een fysieke begeleiding georganiseerd worden. Daarbij houden we ons strikt aan de algemene veiligheidsmaatregelen en zijn we extra voorzichtig met risicogroepen.


     Bezoek blijft mogelijk
     Bezoek van ouders of de belangrijkste personen van kinderen en jongeren die in een leefgroep of een pleeggezin wonen, kunnen blijven doorgaan. Kinderen of jongeren die op dag- of weekendbezoek gaan in hun gezin of bij hun pleeggezin, zullen dat de komende weken ook kunnen blijven doen. De ouders van het pleegkind behoren tot de bubbel van het kind.
      
     Bezoeken vinden zo veel mogelijk plaats in de buitenlucht of bij de pleegzorgdienst. Daarbij respecteren we altijd de veiligheidsmaatregelen en zijn we extra voorzichtig met risicogroepen. Wanneer iemand zich ziek voelt worden bezoekmomenten uitgesteld.
      
     Groepsgesprekken, vormingen en infosessies
     Groepscontacten vinden zo veel mogelijk digitaal plaats. Enkel wanneer dat niet anders kan, kan een fysiek groepsmoment georganiseerd worden. Daarbij respecteren we de veiligheidsmaatregelen en zijn we extra waakzaam met risicogroepen.
      
     Wat met nieuwe pleegzorgsituaties en crisispleegzorg?
     Nieuwe pleegzorgsituaties of crisispleegzorg kunnen nog steeds worden opgestart. Dat kan wel enkel op voorwaarde dat er niemand ziek is.
      
     Veiligheidsmaatregelen
     Als er een fysiek contact georganiseerd wordt, is het heel belangrijk om de algemene veiligheidsmaatregelen te respecteren. Dat betekent:

     • Hygiëne: was je handen dikwijls met water en zeep, verlucht en poets ruimtes regelmatig …
     • De veiligheidsafstand van 1,5 meter blijft belangrijk. 
     • Ontsmet je handen voor en na elk fysiek contact.
     • Wanneer de afstand niet bewaard kan worden, is het verplicht om een mondmasker te dragen. 
     • Wees extra voorzichtig bij contacten met mensen die tot de risicogroep behoren.