Veelgestelde vragen en antwoorden over het coronavirus

Op deze pagina vind je de veelgestelde vragen en antwoorden over de genomen maatregelen rond het coronavirus COVID-19 en de impact op de hulp- en dienstverlening van Jeugdhulp en Kind en Gezin. Deze pagina krijgt regelmatig een update. 

Antwoorden op algemene vragen over de coronavaccinatie lees je op laatjevaccineren.be. Vind je op die site of hieronder het antwoord niet op je vraag? Mail je dringende vragen dan naar corona@opgroeien.be. Het team van deskundigen beantwoordt zo snel mogelijk alle vragen.

Vaccinatie

Antwoorden op algemene vragen over de coronavaccinatie lees je op laatjevaccineren.be. Hier vind je vragen specifiek voor kinderen, jongeren en ouders.

Laatste update op
14/07/2021

Vanaf 19 juli starten de vaccinaties van de 12- tot 15-jarigen in Vlaanderen.

 • Vlaanderen telt ongeveer 299.000 12- tot 15-jarigen. Zij ontvangen een uitnodiging per post op hun domicilieadres krijgen voor een vaccinatie met Pfizer-BioNTech, momenteel het enige vaccin dat al is goedgekeurd voor de vaccinatie van minderjarigen.
 • Kinderen die niet kunnen ingaan op de eerste uitnodiging, bijvoorbeeld wegens vakantieplannen, zullen eind augustus of in september een nieuwe kans krijgen.

Toestemming ouders

De 12- tot 15-jarigen hebben de toestemming van hun ouders nodig om gevaccineerd te kunnen worden. Ouders (of de wettelijke voogd) kunnen die toestemming geven door hun kind te begeleiden in het vaccinatiecentrum of door een schriftelijke toestemming mee te geven. Meer informatie over de toestemming.

Waarom vaccinatie vanaf 12 jaar?

 • De risico’s voor een 12- tot 15-jarige om zwaar ziek te worden van een COVID-19-besmetting zijn heel klein.
 • Toch is de vaccinatie van deze doelgroep heel belangrijk, omdat het bijdraagt tot het verhogen van de algemene vaccinatiegraad en zo tot het bereiken van groepsimmuniteit. Hoe meer kinderen zich laten vaccineren, hoe minder het virus en de varianten kunnen circuleren in deze groep. Zo verkleint het risico dat kinderen andere personen zullen besmetten die meer kwetsbaar zijn voor COVID-19. Zeker met de toename van het aantal besmettingen door de delta-variant, is het belangrijk om een zo hoog mogelijke algemene vaccinatiegraad te bekomen voor de groepsimmuniteit


(bron: www.laatjevaccineren.be/12-15-jarigen)

Lees meer op de factcheck vaccinatie van Gezondheid en wetenschap.

Laatste update op
11/05/2021

Opgelet: deze vraag gaat over koorts na een vaccin uit het basisvaccinatieschema, niet over het coronavaccin. 

Koorts is een lichaamstemperatuur van meer dan 38°C. 

Geen andere symptomen

Als er enkel wat koorts is, zonder andere symptomen van een infectie van de bovenste luchtwegen, kan je ervan uitgaan dat de koorts het gevolg is van de vaccinatie. Dan mag het kind naar de opvang, als het kan deelnemen aan de normale activiteiten en geen extra zorg vraagt. Bij twijfel is het aangeraden om de arts te contacteren. 

Andere symptomen

Als er naast koorts ook andere symptomen zijn kan je via deze link nagaan of die andere symptomen toelaten om wel naar de opvang te gaan, of het beter is om thuis te blijven: Wanneer kan een kind naar de opvang komen of blijft het beter thuis?

Jonger dan 3 maanden

Voor kinderen jonger dan 3 maanden is een temperatuur van meer dan 38°C steeds een reden tot ongerustheid en is het aangewezen om doktersadvies in te winnen.

Laatste update op
10/05/2021

De Hoge Gezondheidsraad stelt dat alle vrouwen die borstvoeding geven kunnen gevaccineerd worden, zeker als zij in de gezondheidszorg werken of tot de prioritaire groepen voor vaccinatie behoren. Net zoals WHO, CDC, ACOG en ABM voegt de Hoge Gezondheidsraad toe dat er voor de zuigelingen geen nadelige effecten te verwachten zijn van vaccinatie bij borstvoeding.

Er zijn geen gegevens bekend over de passage van mRNA of vaccin spike-eiwitten via de moedermelk. Toch zouden beiden, als ze in de moedermelk zouden doorgegeven worden, waarschijnlijk worden vernietigd in het spijsverteringskanaal van de pasgeborene (in het geval van mRNA) en/of geen schadelijke effecten hebben (bij het spike-eiwit).

De WHO stelt dat borstvoeding niet moet stopgezet worden na vaccinatie. ABM voegt daaraan toe dat de antistoffen die door de moeder na het vaccin worden aangemaakt, wellicht via de moedermelk worden doorgegeven en de baby mogelijk helpen beschermen tegen Sars Cov-19.

Laatste update op
10/05/2021

De Hoge Gezondheidsraad adviseert in een aangepast advies (15/04/2021) om zwangere vrouwen voorrang te geven bij vaccinatie tegen COVID-19. De Taskforce Vaccinatie volgt die beslissing.

Bij een coronabesmetting is er een hogere kans op ernstig verloop van COVID-19 en op een premature bevalling, met alle risico's van dien voor de baby. 

Bovendien bevestigt de Raad dat de huidige mRNA-vaccins veilig kunnen toegediend worden aan zwangere vrouwen. De huidige beschikbare COVID-19 mRNA-vaccins zijn in ons land de vaccins van farmabedrijven Pfizer-BioNTech en Moderna. De vaccins van AstraZeneca en Johnson & Johnson zijn geen mRNA-vaccins.

Ook vrouwen die borstvoeding geven, mogen gevaccineerd worden. De Hoge Gezondheidsraad heeft ook geen bezwaar tegen de vaccinatie van vrouwen die zwanger willen worden, zeker als ze bijvoorbeeld als gezondheidswerker blootgesteld zijn aan hogere besmettingsrisico’s of als ze onderliggende aandoeningen hebben.

Bespreek je vaccinatie bij zwangerschap of kinderwens zo snel mogelijk met je huisarts.

Meer info lees je op laatjevaccineren.be.

Laatste update op
08/02/2021

Het is van cruciaal belang dat jonge kinderen de vaccinaties zoals voorzien in het basisvaccinatieschema krijgen om andere ernstige infecties te voorkomen. Door te vaccineren activeer je het afweersysteem, met als doel antistoffen te maken tegen de ziektekiem waartegen je vaccineert. Sommige kinderen hebben na zo'n vaccin koorts: dat betekent dat hun afweersysteem actief is. Het afweersysteem van een baby kan veel meer aan dan de entstoffen die in het vaccin zitten. Door te vaccineren word je niet vatbaarder voor een andere infectie, ook niet voor het coronavirus.

Laatste update op
08/02/2021

In de pers stond dat er aanwijzingen zijn dat het MBR-vaccin, dat deel uitmaakt van de basisvaccinatie voor kinderen, beschermt tegen corona. Het zou inderdaad kunnen dat het MBR-vaccin een gedeeltelijke bescherming biedt tegen COVID-19. Het doormaken van mazelen, bof of rubella daarentegen lijkt tot nu toe geen bescherming te geven. Het is zeker niet zinvol om (oudere) personen nu snel te gaan vaccineren met een herhalingsvaccin voor MBR. Zo lang er geen unaniem standpunt over is, volgen we dit op en kunnen we enkel meegeven dat het een interessante hypothese is, maar dat die nog niet door alle wetenschappers aanvaard is. Het is dus zeker niet aangeraden om momenteel extra MBR-vaccins toe te dienen.

Laatste update op
08/02/2021

Vaccinatie tegen COVID-19 is niet verplicht maar wordt wel heel sterk aanbevolen. Lees waarom vaccinatie tegen COVID-19 belangrijk is op www.laatjevaccineren.be.

Verwijs iemand met vragen of twijfels over de vaccinatie of de COVID-19-vaccins altijd door naar de behandelend arts, die op specifieke vragen kan antwoorden en twijfel kan wegnemen.

Betrouwbare online informatie vind je o.a. op:

Laatste update op
08/02/2021

Nee, dat kan niet.

Er circuleert heel wat foutieve informatie over de COVID-19-vaccinaties, zoals in deze video waarin de Nederlandse bioloog Theo Schetters waarschuwt voor coronavaccins gebaseerd op mRNA-technologie. Hij beweert dat de nieuwe mRNA-technologie - gebruikt voor de vaccins van o.a. Pfizer en Moderna - je gezondheid op termijn kan schaden door auto-immuunziekten te veroorzaken. Nog volgens Schetters zou het mRNA in die vaccins ertoe leiden dat je natuurlijke afweersysteem zodanig verstoord geraakt, dat het zich tegen je lichaamseigen weefsel kan keren.

De factcheck van Gezondheid en Wetenschap toont duidelijk dat de beweringen van Schetters ongefundeerd en fout zijn. De mRNA-technologie wordt sinds de jaren 90 onderzocht als behandeling voor kankerpatiënten en voor de ontwikkeling van vaccins. Diverse mRNA-medicijnen zijn bij miljoenen mensen onderzocht. Dat onderzoek gaf tot nu toe geen aanwijzingen voor een risico op auto-immuunziekten.

Op de site van Gezondheid en Wetenschap staat een volledig dossier van factchecks over het coronavirus.

Coronavirus

Laatste update op
10/09/2021
 • Bij symptomen die doen denken aan het coronavirus raadpleeg je telefonisch je behandelend arts.
 • Baby's en kinderen kunnen net als volwassenen getest worden op het coronavirus. Dat gebeurt ook via een neuswissertje.
 • Kinderen moeten - net als volwassenen - thuisblijven als ze ziek zijn.

Testen of niet?

 • De indicaties om kinderen te testen bij een vermoeden van COVID-19 zijn enigszins anders dan voor volwassenen en afhankelijk van de leeftijd.
   
 • Het kind heeft symptomen:
  • Kinderen vanaf 6 jaar die mogelijke symptomen van Covid-19 vertonen, moeten getest worden.
  • Kinderen onder 6 jaar vertonen vaak luchtwegsymptomen. Symptomen zijn bij deze jonge kinderen dan ook enkel een reden tot testen als er ook een recent (hoog of laag) risicocontact was.
  • Als een kind niet wordt getest, beslist de behandelende arts of het kind thuis moet blijven en voor hoelang. 
  • Als een kind wel wordt getest, blijft het in afwachting van het testresultaat in quarantaine.
  • Voelen de huisgenoten van het kind zich ook ziek? Dan gaan ze in quarantaine en krijgen ze een test.
  • Voelen de huisgenoten van het kind zich niet ziek? Dan moeten ze niet in quarantaine. Ze moeten wel extra voorzichtig zijn.
    
 • Het kind had een hoog-risicocontact:
  • Kinderen vanaf 6 jaar, worden net zoals volwassenen, getest op dag 1 en dag 7.
  • Kinderen jonger dan 6 jaar moeten niet getest worden na een hoogrisicocontact binnen het gezin.
  • Kinderen jonger dan 6 jaar worden wel getest op dag 1 en dag 7 indien het hoogrisicocontact plaats had buiten het gezin (bv. in de opvang, op school, op kamp, …). 

Na de test

 • Als het resultaat van de test van het kind of de jongere bekend is:
  • De test is positief: het kind heeft COVID-19 en moet minstens 10 dagen in thuisisolatie blijven. Nu zijn de huisgenoten hoog-risicocontact, dus het hele gezin gaat in quarantaine.
  • De test is negatief:
   • Als de test werd afgenomen wegens symptomen: het kind mag uit quarantaine. Als het kind nog symptomen heeft (door een ander virus), beslist de behandelend arts of het thuis nog moet uitzieken en voor hoelang.
   • Als de test werd afgenomen wegens een hoog-risicocontact:
    • Bij kinderen en onvolledig gevaccineerde jongeren: de quarantaine stopt pas als ook de test op dag 7 negatief is. 
    • Bij volledig gevaccineerde jongeren: de quarantaine stopt als de test op dag 1 negatief is.

Terugkeer uit het buitenland

 • De regels in verband met reizen naar en vanuit het buitenland zijn te lezen op www.info-coronavirus.bewww.info-coronavirus.be/nl/reizen/. De beschreven regels over testing en quarantaine moeten door iedereen opgevolgd worden. 
 • Kinderen jonger dan 12 jaar die terugkeren uit een rode zone samen met hun ouders moeten niet getest worden. Ze blijven wel in quarantaine totdat de testresultaten van hun ouders bekend zijn én negatief zijn.


Alle info over testen op het coronavirus lees je op info-coronavirus.be.

 

Laatste update op
10/09/2021

Voor kinderen jonger dan 12 jaar en jongeren die nog niet volledig gevaccineerd zijn:

Als het kind of de jongere zich niet ziek voelt na het contact, dan:

 • Krijg je als ouder telefoon of een sms van contactopvolging.
 • Blijft het kind of de jongere thuis en gaat in quarantaine. De quarantaineperiode start vanaf het laatste contact met de persoon die corona heeft.
 • Krijgt het kind vanaf 6 jaar of de jongere een test
  • meteen nadat de ouder telefoon krijgt van contactopvolging. Dat geldt enkel als je telefoon krijgt binnen de 72 uur na het laatste contact met de persoon die corona heeft.
  • op dag 7 na het laatste contact met de persoon die corona heeft.
 • Kinderen jonger dan 6 jaar krijgen ook een test als ze contact hadden met een persoon die corona heeft buiten het eigen gezin.

Na de test

 • Is de test op dag 7 negatief? Dan mag het kind of de jongere uit de quarantaine. Blijf nog 7 dagen extra waakzaam.
 • Is de test positief? Dan gaat het kind of de jongere in thuisisolatie voor minstens 10 dagen. Lees op info-coronavirus.be wat je moet doen.

 

Voor jongeren ouder dan 12 jaar die volledig gevaccineerd zijn:

 • Wie volledig gevaccineerd is en een hoog-risicocontact heeft gehad, moet zich twee keer laten testen, net zoals wie niet volledig gevaccineerd is en een hoog-risicocontact heeft gehad (zie maatregelen hoog-risicocontacten op de website van Sciensano).
 • Blijf in quarantaine tot je het resultaat van de eerste test hebt ontvangen. Is het resultaat negatief? Dan kan de quarantaine over het algemeen gestopt worden, na advies van de huisarts die de test voorschreef of de contract tracer. Een tweede test is echter nog altijd nodig.

Alle info over testen op het coronavirus lees je op info-coronavirus.be.

 

Laatste update op
27/08/2021

Buiten spelen is sowieso leuk, goed en gezond voor kinderen, ook nu tijdens de coronacrisis. 

Wat we weten over de kans op besmetting:

 • De kans op een coronabesmetting is buiten veel kleiner dan binnen.
 • Een recente studie toont ook aan dat besmetting via oppervlakken heel weinig voorkomt.
 • Een besmetting via kleine druppeltjes - uit de mond of neus van een besmet iemand - is buiten wel nog mogelijk, bijvoorbeeld als een kind hoest in de buurt van een ander kind.
 • Jonge kinderen worden minder vaak en doorgaans ook minder ziek van het coronavirus dan volwassenen. Ze geven het virus ook niet zo makkelijk door.
   

Tips om je peuter, kleuter of oudere kind zo veilig mogelijk buiten te laten spelen:

 • Ga naar plaatsen waar weinig andere kinderen (en volwassenen) zijn.
 • Kies voor een speelplek buiten, zoals een speeltuintje, wandelpad, speelbos(je), …
 • Was de handen van je kind regelmatig en zeker na het spelen. Om tussendoor te reinigen kan je eventueel handgel gebruiken als er geen water en zeep beschikbaar is. Gebruik handgels heel voorzichtig bij kleine kinderen, omwille van het risico op vergiftiging en oogletsels: hou toezicht, geef een heel kleine hoeveelheid en let erop dat het kind de handen niet in de mond steek. Lees meer over het gebruik van handgel.
 • Heel jonge kinderen kunnen tijdens het spelen met hun mond aan de speeltuigen komen. Kleine oppervlakken en kleine speeltuigen kan je vooraf even schoonvegen met een vochtig schoonmaakdoekje of een doek en allesreiniger (gemend met water in een spuitbusje of een kant-en-klare spray). Water en allesreiniger zijn voldoende om oppervlakken te reinigen, ontsmetten is niet nodig omdat buiten alle druppeltjes fel verdund worden onder invloed van de wind, lucht en zon.
 • Was regelmatig de speelkleren.
   

Sciensano geeft deze tips om voor volwassenen en oudere kinderen het buiten veilig te houden:

 • Hou altijd minstens 1,5 meter afstand.
 • Draag een mondmasker als er niet voldoende afstand kan worden gehouden.
 • Spreek af in beperkte kring.
 • Vermijd drukke plaatsen zodat je steeds afstand kunt houden.
 • Spreek af op plaatsen die volledig open zijn, dus niet overdekt zoals in een tent.
 • Zet in geen geval een buitenactiviteit binnen verder bij slecht weer. Keer dan huiswaarts.
 • Wees extra voorzichtig voor en na een georganiseerde buitenactiviteit. De meeste besmettingen gebeuren bijvoorbeeld tijdens de verplaatsing naar de activiteit of tijdens de nabespreking. Carpoolen blijkt ook een groter risico dan het openbaar vervoer.

Bekijk ook dit artikel op VRT NWS.

Laatste update op
27/08/2021

Mogelijke klachten verkoudheid

 • Hoesten
 • Niezen
 • Een loopneus en/of een verstopte neus
 • Keelpijn of een kriebelende keel
 • Lichte hoofdpijn
 • Soms oorpijn

Mogelijke klachten COVID-19

*Let op: sommige mensen ontwikkelen geen symptomen.

  De persoon heeft minstens één van deze hoofdsymptomen, die acuut zijn ontstaan zonder andere duidelijke oorzaak:

  • Hoesten
  • Kortademigheid of ademhalingsmoeilijkheden
  • Pijn op de borst
  • Plots verlies van geur en smaak

  OF

  De persoon heeft minstens twee van deze bijkomende symptomen, zonder andere duidelijke oorzaak:

  • Koorts
  • Spierpijn
  • Vermoeidheid
  • Loopneus of verstopte neus
  • Keelpijn
  • Hoofdpijn
  • Gebrek aan eetlust
  • Waterige diarree
  • Verwardheid of plotse val

  OF

  De chronische ademhalingsproblemen (COPD (chronische longziekte), astma, chronische hoest, …) worden erger, zonder andere duidelijke oorzaak.

  Richtlijnen

  • Heb je één van bovenstaande hoofdsymptomen? Ga in isolatie, bel je huisarts en laat je testen.
  • Heb je minimum twee bijkomende symptomen of ademhalingsproblemen die erger worden? Ga in isolatie, bel je huisarts en laat je testen.
  • Heb je enkel één bijkomend symptoom, bv. een loopneus? Dan hoef je niet direct zorgen te maken.
  • Als je ziek bent, ga je niet aan het werk. Ben je medewerker van Opgroeien? Lees op Vlaanderen Intern wat je moet doen als je ziek bent.

  Deze affiche van Zorg en Gezondheid vat de symptomen van COVID-19 goed samen.

  Laatste update op
  27/08/2021

  Algemeen is het dragen van een mondmasker niet aangeraden voor kinderen. Daar zijn verschillende redenen voor:

  • Het is praktisch moeilijk om zuigelingen en jonge kinderen een masker op een correcte manier te laten dragen.
  • Daarnaast zijn er ook wetenschappelijke twijfels over het nut ervan.
  • Bijkomend zijn er ernstige bezorgdheden voor het gebruik van maskertjes voor zuigelingen (verstikking, wiegendood, …). 
  • Ook wordt steeds voor ogen gehouden dat zuigelingen en jonge kinderen minder besmettelijk zijn en minder ziek worden van het coronavirus COVID-19 dan adolescenten, volwassenen en ouderen.
  Laatste update op
  08/07/2021
  • Kinderen moeten - net als volwassenen - thuisblijven als ze ziek zijn.
  • Bij symptomen die doen denken aan het coronavirus raadpleeg je telefonisch je behandelend arts.
  • Baby's en kinderen kunnen net als volwassenen getest worden op het coronavirus. Dat gebeurt ook via een neuswissertje.

  Testen of niet?

  • De indicaties om kinderen te testen bij een vermoeden van COVID-19 zijn enigszins anders dan voor volwassenen en afhankelijk van de leeftijd.
   • Als een kind niet wordt getest, beslist de behandelende arts of het kind thuis moet blijven en voor hoelang. De arts beslist op basis van klinisch vermoeden of het over het coronavirus of een ander virus gaat. 
   • Als een kind wel wordt getest, blijft het in afwachting van het testresultaat in quarantaine.
   • Voelen de huisgenoten van het kind zich ook ziek? Dan gaan ze in quarantaine en krijgen ze een test.
   • Voelen de huisgenoten van het kind zich niet ziek? Dan moeten ze niet in quarantaine. Ze moeten wel extra voorzichtig zijn.

  Na de test

  • Als het resultaat van de test van het kind of de jongere bekend is:
   • De test is positief: het kind heeft COVID-19 en moet minstens 10 dagen in thuisisolatie blijven. Nu zijn de huisgenoten hoogrisicocontact, dus het hele gezin gaat in quarantaine.
   • De test is negatief: het kind mag uit quarantaine. Als het kind nog symptomen heeft (door een ander virus), beslist de behandelend arts of het thuis nog moet uitzieken en voor hoelang.


  Alle info over testen op het coronavirus lees je op info-coronavirus.be.

   

  Laatste update op
  12/05/2021
  • Kinderen worden minder vaak, en doorgaans ook minder ziek van het coronavirus dan volwassenen en ouderen. Sommige varianten lijken meer besmettelijk waardoor het virus gemakkelijker circuleert bij kinderen van de lagere school. 
  • Af en toe is er het voorbije jaar ook een verband gelegd met COVID-19 en het voorkomen van een ernstige ziekte bij kinderen die lijkt op een toxic shock syndroom of op de ziekte van Kawasaki. Het gaat om zeer kleine aantallen. Kinderartsen en ziekenhuizen volgen dit verder op en onderzoeken of bepaalde kinderen meer risico lopen op zulk een ernstig verloop. De wetenschappelijke naam die aan de ziekte wordt gegeven is: PIMS-TS = Paediatric Inflammatory Multisystem Syndrome – Toxic Shock.
  • De ziektebeelden zijn: hoge koorts, hart- en longproblemen en problemen aan het maag-darmstelstel.
  • Als je kind koorts met ziekteverschijnselen of alarmtekens vertoont, aarzel dan niet om je huisarts of kinderarts te contacteren.
  Laatste update op
  11/05/2021

  Een kind heeft koorts wanneer zijn lichaamstemperatuur meer dan 38°C bedraagt.

  Koorts kan een symptoom van COVID-19 zijn, onafhankelijk van de leeftijd.

  Elk kind dat plots koorts heeft, zonder een duidelijke oorzaak, moet verwezen worden naar een arts.

  Kijk steeds naar het gedrag van het kind.  Er zijn kinderen die na een hevige huilbui of inspanning een verhoogde temperatuur hebben. Dan is er wel een duidelijk gekende oorzaak en kan je afwachten. Dit komt echter vrij zelden voor. De meeste kinderen hebben een goede ‘thermoroulatie’ en hun temperatuur blijft ook in deze omstandigheden onder 38°. Vraag na bij de ouders of de arts of dit kind hier gevoelig voor is.

   Ander voorbeelden van duidelijk gekende oorzaken van temperatuursverhoging zijn:

  • te warme kleding
  • te hoge kamertemperatuur
  • heel warm weer (in combinatie met een hoge vochtigheidsgraad)
  • schommelingen tijdens de dag. (In de late namiddag of ‘s avonds kan de temperatuur wat hoger zijn.)

   Je hoeft de temperatuur niet dagelijks te meten. Meet enkel wanneer het kind warm aanvoelt en zich ziek gedraagt. Bij twijfel raadpleeg je de huisarts.

  Laatste update op
  09/02/2021

  Bij milde ziektesymptomen is het moeilijk om te weten wanneer een kind wel of niet naar de opvang of het consultatiebureau mag komen. Dit is nog moeilijker geworden door corona. We willen kinderen alle kansen geven. Daarom is het belangrijk voor hun ontwikkeling en welzijn dat ze naar de opvang kunnen en tijdig opgevolgd en gevaccineerd worden. Deze infographic geeft een overzicht weer van welke symptomen toegelaten zijn in de kinderopvang en op het consultatiebureau.

  Infographic milde ziektesymptomen kinderen
  Laatste update op
  08/02/2021
  • Je houdt kinderen best uit de buurt van handgels, tenzij om onder toezicht hun handjes te ontsmetten.
  • Handgels bevatten een hoge concentratie alcohol, die bij inname tot alcoholvergiftiging kan leiden.
  • Vooral voor kinderen kan dat erg gevaarlijk zijn. Let er dus op dat het kind de handen niet in de mond steekt, vooraleer de alcohol is opgedroogd.
  • Kinderen kunnen makkelijk desinfectiemiddel in de ogen krijgen en daar, in sommige gevallen, ook ernstige schade aan overhouden. Wat moet je doen?
   • In geval van blootstelling bel je meteen het Antigifcentrum (tel. 070 245 245)
   • Spoel het oog onmiddellijk met lauw water gedurende 15 minuten. 
   • Wacht niet tot klachten zoals pijn of irritatie optreden. Afhankelijk van het advies van een expert of de aanwezigheid van symptomen (blijvende irritatie, pijn, eventuele vertroebeling van het zicht) ga je daarna naar het ziekenhuis voor een controle door een oogarts. 
   • Meer info vind je op de website van het Antigifcentrum
  • Het grondig wassen van de handen met water en vloeibare zeep (idealiter met huidneutrale zuurtegraad) is even effectief dan ontsmetten en geniet de voorkeur. 
  Laatste update op
  08/02/2021
  • Quarantaine betekent dat je je preventief afzondert om een mogelijke verspreiding van het coronavirus te beperken, omdat je mogelijk besmet bent met het virus. Je blijft thuis en ontvangt geen bezoek. Contact met gezinsleden of huisgenoten mag. Je mag het huis uitzonderlijk verlaten om naar de dokter of apotheek te gaan of om voedsel te kopen.
  • Isolatie betekent dat je thuis blijft als je ziek bent of positief testte op het coronavirus. Je blijft thuis en vermijdt alle fysieke contact met andere mensen, ook gezinsleden en huisgenoten. Je mag niet naar de winkel voor boodschappen.

  Meer info vind je op info-coronavirus.be.

  Laatste update op
  08/02/2021

  Een mogelijk geval van COVID-19 is een persoon met: 

  Minstens één van de volgende hoofdsymptomen die plots ontstaan zijn, zonder andere duidelijke oorzaak: hoest, kortademigheid, pijn op de borstkas, geur- of smaakverlies. 

  of 

  Minstens twee van de volgende symptomen heeft, zonder andere duidelijke oorzaak: koorts, spierpijn, vermoeidheid, neusverkoudheid, keelpijn, hoofdpijn, gebrek aan eetlust, waterige diarree, acute verwardheid, plotse val.

  of

  Verergering van chronische respiratoire symptomen (COPD, astma, chronische hoest, ...), zonder andere duidelijke oorzaak. 

  Opgelet: bij kinderen is enkel koorts zonder duidelijke oorzaak voldoende om de diagnose van COVID-19 te overwegen tijdens deze epidemie. 

  Het coronavirus: herken de symptomen

  Risicogroep

  Laatste update op
  08/07/2021
  • Kinderen worden minder vaak en doorgaans ook minder ziek van het coronavirus dan volwassenen en ouderen. Sommige varianten zijn meer besmettelijk waardoor het virus gemakkelijker circuleert bij kinderen van de lagere schoolleeftijd.
  • Kinderen behoren niet tot de risicogroep, ook heel jonge kinderen niet. We volgen hierin de wetenschappelijke adviezen van Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid. 
  • Kinderen die ziek zijn of in contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus, horen niet thuis in het consultatiebureau of in de kinderopvang. 

   

  Laatste update op
  11/05/2021

  Er is een lijst met aandoeningen tot stand gekomen op basis van een advies van de Hoge Gezondheidsraad voor het prioriteren van subgroepen van patiënten jonger dan 65 jaar voor vaccinatie tegen SARS-CoV-2. Dat advies is gebaseerd op Belgische en internationale studies. Die studies bekeken welke personen met onderliggende aandoeningen een verhoogde kans hebben op een ziekenhuisopname of overlijden als ze met COVID-19 besmet worden. Sommige aandoeningen die weerhouden zijn, moeten ook in een bepaalde graad aanwezig zijn.

  Je kan sinds 8 april op www.myhealthviewer.be zelf checken of je op de lijst staat van personen die wegens een aandoening prioritair gevaccineerd zullen worden. 

  Lees meer over de prioritaire vaccinatie voor risicopatiënten op laatjevaccineren.be.

  De Hoge Gezondheidsraad adviseert ook om zwangere vrouwen voorrang te geven bij vaccinatie tegen COVID-19.

   

  Laatste update op
  11/05/2021

  Bij een coronabesmetting is er een hogere kans op een ernstig verloop van COVID-19 en op een premature bevalling, met alle risico's van dien voor de baby. Dat blijkt uit recente onderzoeksgegevens.

  De Hoge Gezondheidsraad adviseert daarom in een aangepast advies (van 15/04/2021) om zwangere vrouwen voorrang te geven bij vaccinatie tegen COVID-19. De Taskforce Vaccinatie volgt die beslissing.

  Met dat aangepaste advies herziet de Hoge Gezondheidsraad zijn eerdere advies van februari 2021. Toen werd de systematische vaccinatie van zwangere vrouwen op basis van de toen beschikbare onderzoeksgegevens nog niet aangeraden.

  In zijn meest recente advies bevestigt de Raad dat de huidige mRNA-vaccins veilig kunnen toegediend worden aan zwangere vrouwen. De huidige beschikbare COVID-19 mRNA-vaccins zijn in ons land de vaccins van farmabedrijven Pfizer-BioNTech en Moderna. De vaccins van AstraZeneca en Johnson & Johnson zijn geen mRNA-vaccins.

  De Hoge Gezondheidsraad heeft ook geen bezwaar tegen de vaccinatie van vrouwen die zwanger willen worden, zeker als ze bijvoorbeeld als gezondheidswerker blootgesteld zijn aan hogere besmettingsrisico’s of als ze onderliggende aandoeningen hebben. Ook vrouwen die borstvoeding geven, mogen gevaccineerd worden. 

  Bespreek je vaccinatie bij zwangerschap of kinderwens zo snel mogelijk met je huisarts.

  Consultatiebureau en afspraken

  Laatste update op
  11/10/2021

  Voor ouders

  • Kind en Gezin verplicht ouders om een mondmasker te dragen in het lokaal van de verpleegkundige en arts.

  Voor jonge kinderen

  Baby’s en jonge kinderen mogen geen mondmasker dragen. Meer informatie over mondmaskers voor kinderen.  

  Voor medewerkers in het consultatiebureau

  • De arts en de verpleegkundige dragen een chirurgisch mondmasker omwille van de aard van de dienstverlening, onder andere vaccineren.

  In deze video vind je meer informatie hoe je een mondmasker correct draagt.

  Laatste update op
  11/10/2021

  We zorgen voor al het nodige veiligheidsmateriaal en nemen extra maatregelen rond hygiëne en afstand. 

  We nemen deze maatregelen:

  • Na elk gebruik wordt al het materiaal grondig gereinigd.
  • De lokalen worden verlucht. 
  • We zorgen voor een vlotte doorstroom. Kom daarom op tijd. Hou er rekening mee dat er 15 minuten is voorzien per consultatie.
  • Zieke kinderen, ouders en medewerkers mogen niet naar het consultatiebureau komen. Ben jij of je kindje ziek of is een van jullie in quarantaine? Annuleer je afspraak en maak een nieuwe.
  • In Brussel mag je, gezien de lage vaccinatiegraad, nog steeds bij voorkeur maar met 1 begeleider per kind komen.
  • Respecteer zoveel mogelijk de afstand van 1,5 meter.
  • Ouders moeten verplicht een mondmasker dragen in het lokaal van de verpleegkundige en arts. Baby’s en jonge kinderen mogen geen mondmasker dragen.  
  • Ouders ontsmetten hun handen. Er is handgel beschikbaar bij de ingang van het consultatiebureau. 

  Bedankt voor jullie begrip en medewerking!  

   

  Afspraken in het consultatiebureau vanaf oktober 2021
  Laatste update op
  11/10/2021

  Alle consulten en gehoor- en oogtesten gaan fysiek door op het consultatiebureau. Ook alle huisbezoeken gaan terug volledig door. De maatregelen van handhygiëne blijven van toepassing en social distancing blijft aanbevolen.

  In Brussel blijven we de strengere richtlijnen aanhouden.

  In het basisprogramma werken we met een vast aanbod op een specifieke leeftijd van het kind. Elk gezinstraject begint met een startgesprek, bij voorkeur tijdens de zwangerschap.

  Na de geboorte van het kind bestaat het basisprogramma uit:

  • huisbezoek op 2 weken
  • gehoortest op 3 weken
  • consult op 4 weken
  • huisbezoek op 6 weken
  • consult op 8 weken 
  • consult op 12 weken
  • consult op 16 weken
  • consult op 6 maanden
  • consult van 9 maanden
  • consult op 12 maanden
  • consult 15 maanden
  • contact op 18 maanden
  • consult van 24 maanden
  • consult op 30 maanden

  Wacht niet tot op het consult als je vragen hebt en neem gerust contact op met ons op. Je kan zelf kiezen of je de Kind en Gezin-Lijn contacteert (via chat of op 078 150 100) of welk teamlid je contacteert.Dat kan via WhatsApp, SMS, mail, ... . 

  Voor bepaalde consulten ontvang je een uitgebreide e-mail om je voor te bereiden op het consult en te polsen naar vragen of behoeften die je dan voor het consult met je lokaal team kan bespreken. 

  In de toekomst willen we het extra contact op 18 maanden verder uitwerken op maat van de gezinnen en prioritaire groepen.

  Er kan steeds een extra aanbod gebeuren bij die kinderen en die gezinnen die meer nodig hebben. Dit kan een extra medisch consult zijn, of bijkomende huisbezoeken, telefoongesprekken, Whatsapp, chat of beeldbellen door een teamlid.

  Help je ons alles veilig te laten verlopen?

  In het consultatiebureau gelden volgende richtlijnen voor ouders:

  • Draag als ouder een mondmasker in het lokaal van de verpleegkundige en arts. Baby’s en jonge kinderen mogen geen mondmasker dragen. 
  • Ontsmet je handen.
  • Respecteer zoveel mogelijk de afstand van 1,5 meter. 
  • Er is 15 minuten per consulatie voorzien. 
  • Ben jij als ouder of is je kindje ziek of in quarantaine/isolatie? Annuleer je afspraak en maak een nieuwe. 

  Tijdens huisbezoeken gelden volgende richtlijnen voor de ouder(s):

  • Respecteer zoveel mogelijk de afstand van 1,5 meter.
  • Is er iemand binnen het gezin (vermoedelijk) besmet met COVID-19? Dan wordt het huisbezoek vervangen door een telefonisch of online contact. De gezinnen worden daarom vooraf opgebeld om te informeren naar de gezondheidstoestand van de gezinsleden of het wordt bevraagd bij het binnenkomen.
  Laatste update op
  10/09/2021

  Er wordt in onze consultatiebureaus zoveel mogelijk rekening gehouden met de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te verhinderen. Kind en Gezin wil maximaal tegemoetkomen aan de veiligheidsnormen en de behoefte aan een veilig gevoel. Daarbij volgt Kind en Gezin de richtlijnen van Sciensano (Belgisch instituut voor gezondheid) en het Agentschap Zorg en Gezondheid.

  Het wordt heel sterk aanbevolen dat vrijwilligers zich laten vaccineren tegen COVID-19.

  Als je aan de slag gaat als vrijwilliger, ontvang je de recentste hygiënerichtlijnen.
   

  Laatste update op
  17/06/2021
  • De regels in verband met reizen naar en vanuit het buitenland zijn te lezen op www.info-coronavirus.bewww.info-coronavirus.be/nl/reizen/De beschreven regels over testing en quarantaine moeten door iedereen opgevolgd worden. 
  • Moet je in quarantaine gaan en je laten testen? Dan vragen we de regels strikt op te volgen en niet naar het consultatiebureau te komen tijdens de verplichte quarantaine. Je kan je afspraak verzetten of annuleren via het online portaal 'Mijn Kind en Gezin', bij je verpleegkundige of via de Kind en Gezin-Lijn op het nummer 078 150 100 (elke werkdag van 8 tot 20 uur) of via chat (9 - 16.30 uur). 
  Laatste update op
  09/02/2021

  Bij milde ziektesymptomen is het moeilijk om te weten wanneer een kind wel of niet naar de opvang of het consultatiebureau mag komen. Dit is nog moeilijker geworden door corona. We willen kinderen alle kansen geven. Daarom is het belangrijk voor hun ontwikkeling en welzijn dat ze naar de opvang kunnen en tijdig opgevolgd en gevaccineerd worden. Deze infographic geeft een overzicht weer van welke symptomen toegelaten zijn in de kinderopvang en op het consultatiebureau.

  Infographic milde ziektesymptomen kinderen
  Laatste update op
  08/02/2021

  Kind en Gezin neemt na de geboorte mogelijks wat later contact met je op dan verwacht. We ontvangen van bijna alle ziekenhuizen 1 keer per week de administratieve gegevens van nieuwe ouders via eBirth.

  Ben je net thuis uit het ziekenhuis nadat je bevallen bent? Je mag altijd naar de Kind en Gezin-Lijn bellen (078 150 100, elke werkdag van 8 tot 20 uur) om te laten weten dat je thuis bent. 

  Laatste update op
  08/02/2021

  Studenten verpleegkunde, vroedkunde en geneeskunde kunnen stage lopen bij Kind en Gezin.

  De richtlijn is dat er maximum één student per zitting kan aanwezig zijn. Dat betekent dat er naast de verpleegkundige, de consultatiebureau-arts en de vrijwilliger nog één extra persoon is toegelaten.

  Stagiaires dragen steeds een mondmasker in het consultatiebureau, net zoals de verpleegkundigen, de consultatiebureau-artsen en de vrijwilligers. Voor de studenten verpleegkundige wordt dat via het lokale team geregeld.

  Heb je een vraag over de stages?

  Laatste update op
  08/02/2021

  Wie (vermoedelijk) besmet is met het coronavirus COVD-19 moet de geldende quarantaine- en isolatieregels volgen. Na de quarantaine of isolatie mag je naar het consultatiebureau komen als je 3 dagen koortsvrij bent én als alle symptomen zeker verdwenen zijn. 

  Laatste update op
  08/02/2021

  Heb je vragen, neem contact op via:  

  • Jouw contactpersoon binnen Kind en Gezin (verpleegkundige, gezinsondersteuner,…): telefonisch, sms, WhatsApp (gegevens staan genoteerd in het Kindboekje)
  • Het mailadres van jouw lokaal team
  • Kind en Gezin-Facebookpagina uit jouw regio 
  • De Kind- en Gezin-Lijn op het nummer 078 150 100 (elke werkdag van 8 tot 20 uur) of via chat (9 tot 16.30 uur)
  Laatste update op
  08/02/2021

  Je kan je afspraken maken, verzetten of annuleren via het online portaal 'Mijn Kind en Gezin'bij je verpleegkundige of via de Kind en Gezin-Lijn op het nummer 078 150 100 (elke werkdag van 8 tot 20 uur) of via chat (9 tot 16.30 uur). 

  Voeding

  Laatste update op
  08/07/2021
  • Het is heel normaal dat je vragen stelt bij de veiligheid van vaccinatie en wat de mogelijke effecten zijn op je borstvoeding en baby. Wat heel duidelijk vastgesteld is, is dat antistoffen via moedermelk naar je kind gaan en dat deze antistoffen in staat zijn om het virus te neutraliseren.
  • Er is weinig onderzoek beschikbaar over nevenwerkingen bij kinderen die borstvoeding krijgen van een mama die tegen COVID-19 gevaccineerd werd. Er is beperkt onderzoek waarin moeders na COVID-19-vaccinatie (Pfizer en Moderna) bevraagd worden over vastgestelde nevenwerkingen bij hun kind dat borstvoeding krijgt.
   • Er werden een aantal niet-ernstige neveneffecten gerapporteerd, die binnen 72 uur na het vaccin weer verdwenen waren.
   • De gerapporteerde bijwerkingen zijn: geïrriteerd zijn (10%), onrustig zijn (8%) tot slechter slapen (0% bij Pfizer, 6% bij Moderna). Koorts kwam bij minder dan 2% van de baby´s voor.
   • Daarnaast stelden een aantal moeders vast dat hun melkproductie daalde na de vaccinatie. Deze normaliseerde zich weer bij alle moeders binnen 72 uur na de vaccinatie.
  • Op basis van de gegevens die we nu hebben en op basis van de manier van werken van dit soort vaccins, verwacht men geen ernstige neveneffecten, niet op korte, noch op lange termijn.
  • Als je na het krijgen van het vaccin tegen COVID-19, koorts of andere symptomen vaststelt bij je baby, moet je er rekening mee houden dat deze (eerder) door een andere oorzaak dan het vaccin veroorzaakt worden. Contacteer dan best je behandelend arts.
  • Je kan eventueel wat extra melk afkolven vóór de vaccinatie om een tijdelijke terugval in de dagen na de vaccinatie op te vangen.

  (bron: medRxiv)

  Laatste update op
  10/05/2021

  De Hoge Gezondheidsraad stelt dat alle vrouwen die borstvoeding geven kunnen gevaccineerd worden, zeker als zij in de gezondheidszorg werken of tot de prioritaire groepen voor vaccinatie behoren. Net zoals WHO, CDC, ACOG en ABM voegt de Hoge Gezondheidsraad toe dat er voor de zuigelingen geen nadelige effecten te verwachten zijn van vaccinatie bij borstvoeding.

  Er zijn geen gegevens bekend over de passage van mRNA of vaccin spike-eiwitten via de moedermelk. Toch zouden beiden, als ze in de moedermelk zouden doorgegeven worden, waarschijnlijk worden vernietigd in het spijsverteringskanaal van de pasgeborene (in het geval van mRNA) en/of geen schadelijke effecten hebben (bij het spike-eiwit).

  De WHO stelt dat borstvoeding niet moet stopgezet worden na vaccinatie. ABM voegt daaraan toe dat de antistoffen die door de moeder na het vaccin worden aangemaakt, wellicht via de moedermelk worden doorgegeven en de baby mogelijk helpen beschermen tegen Sars Cov-19.

  Laatste update op
  08/02/2021

  Het coronavirus wordt niet overgedragen via de moedermelk. Gezien de specifieke antistoffen die moeders aanmaken wanneer ze in aanraking komen met het virus, biedt borstvoeding extra bescherming voor het kind. Het is dus zeker aanbevolen om verder te gaan met borstvoeding. Wel zijn extra handhygiëne en hygiënisch reinigen van het kolftoestel en de flesjes van groot belang.

  Moeders die een vermoedelijke of bevestigde COVID-19 infectie hebben, wordt aangeraden om borstvoeding te blijven geven, gezien de talrijke voordelen van borstvoeding en de verwaarloosbare rol van moedermelk bij de overdracht van andere respiratoire virussen. Wel moeten alle mogelijke voorzorgen genomen worden om eventuele besmetting van het kind te voorkomen. World Health Organization (WHO), UNICEF  en CDC raden aan om, naast een strikte handhygiëne, tijdens de borstvoeding een mondmasker te dragen. Ook het dagelijks reinigen/desinfecteren van verontreinigde oppervlakken en voorwerpen (kolfmateriaal, flessen, gsm, aanrecht, deurklink…) verdient de grootste aandacht.

  Moeders die te ziek zijn om borstvoeding te geven, worden aangemoedigd om hun moedermelk af te kolven en aan de baby te laten geven.

  Lees hier meer over borstvoeding en het coronavaccin

  Laatste update op
  08/02/2021

  Bij afwezigheid van symptomen en mits een strikte handhygiëne en een grondige reiniging van de materialen, is steriliseren overbodig voor een gezonde à term geboren baby. Voor prematuren of baby’s met een verzwakt immuunsysteem blijft dagelijks steriliseren zoals voorheen wel aangeraden.

  Voor het onderhoud van kolfmateriaal in de thuiszorg bij moeders die zelf, of waarvan een gezinslid symptomen vertoont, beschikken we momenteel niet over duidelijke internationale richtlijnen. Veiligheidshalve adviseren we voorlopig om het kolfmateriaal en de flessen na elk gebruik goed te reinigen in een heet zeepsop en dagelijks te steriliseren. Het afkolfapparaat zelf kan voor en na gebruik gereinigd worden met een desinfecterend doekje of spray. Bij een opname worden de richtlijnen van het ziekenhuis gevolgd.

  Laatste update op
  08/02/2021

  Maak je een flesje melkvoeding klaar of bereid je vaste voeding voor je baby, dan gelden de algemene hygiëneregels. Let extra op de handhygiëne en het grondig reinigen van materiaal (flessen, spenen, ...) en werkoppervlakken.  

  Was groenten en fruit vooraleer je ze gebruikt. Raak bij je aankoop alleen aan wat je meeneemt. In principe is het virus niet of nauwelijks leefbaar op voedsel, goed wassen is voldoende.

  Ben je zelf ziek, neem dan extra voorzorgen tijdens het klaarmaken van voeding. 

  Zwanger

  Laatste update op
  06/09/2021

  Tot nu toe zijn er geen maatregelen uitgevaardigd waardoor je als zwangere preventief uit je werkomgeving dient te worden ontzet. 

  Laatste update op
  06/09/2021

  De komst van een baby brengt heel wat gevoelens met zich mee: van vreugde, blijdschap en hoop, tot angst, onzekerheid en een gevoel van kwetsbaarheid. De huidige omstandigheden kunnen je bovendien extra onzeker of bezorgd maken.

  Praat over wat je bezighoudt met iemand met wie je je gevoelens kan delen. Blijf verbonden met elkaar en zorg ervoor dat je elkaar bij online contacten kunt zien (Skype, Whatsapp, ..). Zoek bewust ontspanning op. Beweging is een prima manier om zowel fysiek als mentaal fit te blijven. Deze en heel wat andere tips om in deze bijzondere omstandigheden zorg te dragen voor jezelf en elkaar lees je op de website van Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen.

  Een goede ondersteuning tijdens de zwangerschap en na de bevalling, blijft prioritair voor Kind en Gezin, vroedvrouwen, artsen en kraamafdelingen. Heb je vragen, twijfels of zorgen? Neem dan contact op met hen. Heb je nog geen contactgegevens van een lokale medewerker van Kind en Gezin in jouw buurt? Vraag die gerust op bij de Kind en Gezin-Lijn via 078 150 100. 


   

  Laatste update op
  11/05/2021

  Bij een coronabesmetting is er een hogere kans op een ernstig verloop van COVID-19 en op een premature bevalling, met alle risico's van dien voor de baby. Dat blijkt uit recente onderzoeksgegevens.

  De Hoge Gezondheidsraad adviseert daarom in een aangepast advies (van 15/04/2021) om zwangere vrouwen voorrang te geven bij vaccinatie tegen COVID-19. De Taskforce Vaccinatie volgt die beslissing.

  Met dat aangepaste advies herziet de Hoge Gezondheidsraad zijn eerdere advies van februari 2021. Toen werd de systematische vaccinatie van zwangere vrouwen op basis van de toen beschikbare onderzoeksgegevens nog niet aangeraden.

  In zijn meest recente advies bevestigt de Raad dat de huidige mRNA-vaccins veilig kunnen toegediend worden aan zwangere vrouwen. De huidige beschikbare COVID-19 mRNA-vaccins zijn in ons land de vaccins van farmabedrijven Pfizer-BioNTech en Moderna. De vaccins van AstraZeneca en Johnson & Johnson zijn geen mRNA-vaccins.

  De Hoge Gezondheidsraad heeft ook geen bezwaar tegen de vaccinatie van vrouwen die zwanger willen worden, zeker als ze bijvoorbeeld als gezondheidswerker blootgesteld zijn aan hogere besmettingsrisico’s of als ze onderliggende aandoeningen hebben. Ook vrouwen die borstvoeding geven, mogen gevaccineerd worden. 

  Bespreek je vaccinatie bij zwangerschap of kinderwens zo snel mogelijk met je huisarts.

  Laatste update op
  10/05/2021

  De Hoge Gezondheidsraad adviseert in een aangepast advies (15/04/2021) om zwangere vrouwen voorrang te geven bij vaccinatie tegen COVID-19. De Taskforce Vaccinatie volgt die beslissing.

  Bij een coronabesmetting is er een hogere kans op ernstig verloop van COVID-19 en op een premature bevalling, met alle risico's van dien voor de baby. 

  Bovendien bevestigt de Raad dat de huidige mRNA-vaccins veilig kunnen toegediend worden aan zwangere vrouwen. De huidige beschikbare COVID-19 mRNA-vaccins zijn in ons land de vaccins van farmabedrijven Pfizer-BioNTech en Moderna. De vaccins van AstraZeneca en Johnson & Johnson zijn geen mRNA-vaccins.

  Ook vrouwen die borstvoeding geven, mogen gevaccineerd worden. De Hoge Gezondheidsraad heeft ook geen bezwaar tegen de vaccinatie van vrouwen die zwanger willen worden, zeker als ze bijvoorbeeld als gezondheidswerker blootgesteld zijn aan hogere besmettingsrisico’s of als ze onderliggende aandoeningen hebben.

  Bespreek je vaccinatie bij zwangerschap of kinderwens zo snel mogelijk met je huisarts.

  Meer info lees je op laatjevaccineren.be.

  Laatste update op
  08/02/2021

  Het is normaal dat deze crisis je als (aanstaande) ouder soms bang maakt. Angst is een nuttige reactie van je lichaam, die je aanzet jezelf in veiligheid te brengen. Door veiligheidsmaatregelen te nemen wordt je angst getemperd.  

  Kom je daardoor niet tot rust en word je overspoeld door angst, aarzel dan niet om hulp te zoeken. Een voortdurend gevoel van benauwdheid, zenuwachtigheid, onrust, een verstoorde slaap … zijn klachten die je ernstig moet nemen. Het is niet oké wanneer je niet meer buiten durft te gaan wandelen, niet meer boodschappen durft te doen ...  

  Je stelt je niet aan wanneer je hulp zoekt. Integendeel: door hulp te zoeken, zorg je niet alleen voor jezelf maar ook voor je (ongeboren) kind en je gezin. Bedenk dat deze klachten niet vanzelf verdwijnen, maar net toenemen wanneer je het zoeken van hulp voor je uitschuift. De hulpverlening heeft zich bovendien aangepast aan de huidige crisis. Hulp op afstand via videogesprekken is toegankelijk én werkt.    

  Een goede ondersteuning tijdens de zwangerschap en na de bevalling, blijft ook prioritair voor Kind en Gezin, vroedvrouwen, artsen, kraamafdelingen, kraamverzorgenden ... Heb je vragen, twijfels of zorgen? Neem dan contact op met hen. Je zorgverleners geven je degelijke informatie zonder dat je hoeft te verdrinken in het afschuimen van het internet en tegelijk heb je ook even een zorgprofessional aan de lijn, die aandacht heeft voor hoe het nu met jou gaat.  

  Nog geen contactgegevens van een lokale medewerker van Kind en Gezin in jouw buurt? Vraag deze gerust op via de Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100, elke weekdag bereikbaar tussen 8 en 20 uur. 

  Laatste update op
  08/02/2021

  Thuis bevallen blijft mogelijk. Tijdens een actieve infectie met het coronavirus wordt een ziekenhuisbevalling aanbevolen. Overleg steeds met je arts of vroedvrouw. 

  Laatste update op
  08/02/2021

  Een recente studie in het UZA o.l.v. Professor Gilbert Donders toont aan dat het doormaken van corona een negatief effect heeft op de kwaliteit van het sperma: het gaat wat betreft de aantallen zaadcellen om een daling tot 10 procent van wat normaal mag worden aangenomen. Maar ook de morfologie en de beweeglijkheid zijn aangetast. Er is sprake van DNA-schade bij de aanmaak, maar dat zou dus allemaal tijdelijk zijn. Dat effect is er niet bij iedereen: Mogelijk is er een verband met hoe zwaar een patiënt de ziekte heeft doorgemaakt, maar daarvoor is nog verder onderzoek nodig. Koppels moeten er rekening mee houden dat het maanden kan duren eer het sperma weer genormaliseerd is, maar over dat aspect moet later nog meer duidelijkheid komen, omdat het onderzoek nog niet zo lang bezig is en verdere opvolging nodig is. Er wordt momenteel een periode van vier tot acht maanden genoemd voor herstel.

  Bron: vrt

  Laatste update op
  08/02/2021

  Het is noodzakelijk dat bij het ontstaan van milde tot ernstige symptomen van luchtweginfectie, de zwangere vrouw telefonisch contact opneemt met de huisarts. Bij zwangere vrouwen met milde symptomen is niet altijd een ziekenhuisopname noodzakelijk. Als een zwangere vrouw besmet is met het coronavirus en milde symptomen vertoont, kan thuis in isolatie gaan een optie zijn op voorwaarde dat de toestand van de zwangere vrouw goed kan opgevolgd worden. Meer informatie over quarantaine en isolatie vind je op info-coronavirus.be

  Laatste update op
  08/02/2021

  Alle raadplegingen kunnen doorgaan, tenzij de zorgverlener het anders vermeldt. Bespreek aanwezigheid van je partner, kinderen, ... tijdens onderzoeken of na de bevalling met je gynaecoloog of vroedvrouw. 

  Pas bevallen

  Laatste update op
  06/09/2021
  • Informeer je bij het ziekenhuis voor de regels over kraambezoek in het ziekenhuis.

  Bezoek thuis

  • Je mag thuis opnieuw onbeperkt mensen ontvangen.
  • Afstand houden en een mondmasker dragen zijn niet meer verplicht bij privé-bijeenkomsten thuis. Als je zelf liever hebt dat jouw bezoek een mondmasker draagt, geef dat dan zeker aan.
  • Handhygiëne blijft heel belangrijk: vraag jouw bezoekers om de handen te wassen of te ontsmetten bij het binnenkomen.
  • Kraambezoekers die symptomen vertonen, moeten sowieso thuis blijven en mogen niet op bezoek komen.

  Goed om weten

  • Ontvang liever buiten bezoek dan binnen. Verlucht de binnenruimtes voldoende.
  • Neem extra voorzorgsmaatregelen voor wie die tot een risicogroep behoort en nog niet volledig gevaccineerd is.

  Volg je gevoel en draag zorg voor jezelf

  • Als je je baby liever niet laat vasthouden door iemand anders dan mag je dat zeker aangeven. Het is belangrijk om je eigen gevoel te volgen en dat gevoel uit te spreken.
  • De periode van zwangerschap en geboorte is vaak een hoopvolle tijd. Het zijn tegelijk ook ingrijpende gebeurtenissen, die gepaard gaan met extra zorgen en twijfels. De huidige omstandigheden kunnen je daarenboven extra onzeker of bezorgd maken. Hier vind je enkele tips om in deze bijzondere omstandigheden zorg te dragen voor jezelf en elkaar, en om de periode na de geboorte wat te verlichten: Hoe maak ik deze periode aangenamer?
  Laatste update op
  06/09/2021

  De periode rond zwangerschap en geboorte is vaak een hoopvolle tijd. Het zijn tegelijk ook ingrijpende gebeurtenissen, die gepaard gaan met extra zorgen en twijfels. De huidige omstandigheden kunnen je daarenboven extra onzeker of bezorgd maken.  

  Hierbij enkele tips om in deze bijzondere omstandigheden zorg te dragen voor jezelf en elkaar; en om de periode na de geboorte wat te verlichten:  

  • Blijf verbonden met elkaar en zorg dat je elkaar bij online contacten ook echt kunt zien (Skype, Whatsapp, …).  
  • Geniet buiten van een wandeling, wel of even niet met je baby. 
  • Leer elkaar rustig kennen in het nestje dat jullie nu thuis vormen met de baby. Durf te genieten van de tijd die vrijkomt als het werk en het bezoek wat minder op de voorgrond staat. Durf samen stil te vallen rond de baby, te delen met elkaar hoe het voelt om mama, papa, broer of zus te zijn. 
  • Als partner bescherm je jullie gezin ook in deze tijd. Je ondersteunt mama op vele manieren: door samen van en met de baby te genieten, door boodschappen te doen, door samen jullie lat naar beneden te halen door het schrappen van dingen die wel even kunnen wachten, door niet steeds zaken uit handen te willen nemen.
  • Het is helemaal normaal dat jullie huis ondersteboven ligt. Stoort het jullie toch, hou dan enkel jullie favoriete ruimte netjes als jullie dat rust brengt.
  • Geniet samen van jullie favoriete muziek, of waarom niet samen met je baby in je armen een douche nemen zodat dat babybadje even niet hoeft.
  • Aanvaard hulp van buren, familie en vrienden. De kraamkaartjes van Kind en Gezin zijn een originele en leuke manier om hulp te vragen. Bestel gratis de kraamkaartjes en de Kind en Gezin Magazines.
  • Praat over wat je bezighoudt met iemand met wie je je gevoelens kan delen.  
  • Zoek bewust ontspanning op. Beweging is een prima manier om zowel fysiek als mentaal fit te blijven.  
  • Lees meer tips om je mentaal gezond te houden.

  Heb je vragen, twijfels of zorgen? Neem dan contact op met je lokale medewerker van Kind en Gezin. Nog geen contactgegevens van een lokale medewerker in jouw buurt? Vraag deze gerust op via de Kind en Gezin-Lijn (078 150 100, elke weekdag bereikbaar tussen 8 en 20 uur).

  Laatste update op
  05/07/2021
  • Als de mama en haar baby nog in de kraamkliniek verblijven, dan moeten de regels van het ziekenhuis gevolgd worden.
    
  • Bij bezoek thuis:
   • Kraambezoekers die volledig gevaccineerd zijn hoeven geen mondmasker te dragen als ze de baby vasthouden.
   • Kraambezoekers die nog niet volledig gevaccineerd zijn, kunnen de baby vasthouden als ze een mondmasker dragen en de handhygiëne goed naleven.
   • Kraambezoekers die nog niet volledig gevaccineerd zijn en symptomen vertonen, moeten thuis blijven en mogen niet op bezoek komen.
   • Als je je baby liever niet laat vasthouden door iemand anders, dan mag je dat zeker aangeven. Het is belangrijk om je eigen gevoel te volgen en dat gevoel uit te spreken.
  Laatste update op
  08/02/2021

  Het is normaal dat deze crisis je als (aanstaande) ouder soms bang maakt. Angst is een nuttige reactie van je lichaam, die je aanzet jezelf in veiligheid te brengen. Door veiligheidsmaatregelen te nemen wordt je angst getemperd.  

  Kom je daardoor niet tot rust en word je overspoeld door angst, aarzel dan niet om hulp te zoeken. Een voortdurend gevoel van benauwdheid, zenuwachtigheid, onrust, een verstoorde slaap … zijn klachten die je ernstig moet nemen. Het is niet oké wanneer je niet meer buiten durft te gaan wandelen, niet meer boodschappen durft te doen ...  

  Je stelt je niet aan wanneer je hulp zoekt. Integendeel: door hulp te zoeken, zorg je niet alleen voor jezelf maar ook voor je (ongeboren) kind en je gezin. Bedenk dat deze klachten niet vanzelf verdwijnen, maar net toenemen wanneer je het zoeken van hulp voor je uitschuift. De hulpverlening heeft zich bovendien aangepast aan de huidige crisis. Hulp op afstand via videogesprekken is toegankelijk én werkt.    

  Een goede ondersteuning tijdens de zwangerschap en na de bevalling, blijft ook prioritair voor Kind en Gezin, vroedvrouwen, artsen, kraamafdelingen, kraamverzorgenden ... Heb je vragen, twijfels of zorgen? Neem dan contact op met hen. Je zorgverleners geven je degelijke informatie zonder dat je hoeft te verdrinken in het afschuimen van het internet en tegelijk heb je ook even een zorgprofessional aan de lijn, die aandacht heeft voor hoe het nu met jou gaat.  

  Nog geen contactgegevens van een lokale medewerker van Kind en Gezin in jouw buurt? Vraag deze gerust op via de Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100, elke weekdag bereikbaar tussen 8 en 20 uur. 

  Laatste update op
  08/02/2021

  De meeste ouders voelen zich rond de geboorte over het algemeen wel gelukkig, maar anderen voelen zich net heel kwetsbaar en verloren. 1 op de 10 vrouwen ervaart ernstige emotionele problemen tijdens de zwangerschap. Hun aantal verdubbelt tot 1 jaar na de bevalling. 1 op de 10 vaders krijgt te kampen met depressie na de geboorte.

  Een baby krijgen kan een erg kwetsbare en verwarrende periode zijn voor aanstaande ouders. Soms loopt het anders dan verwacht. Sommige ouders voelen zich verdrietig en negatief, piekeren veel en zijn vaak angstig. Anderen merken dat ze zich niet meer blij kunnen voelen en moeilijk kunnen genieten van activiteiten, die ze anders wel aangenaam zouden vinden. 

  Weinig mannen en vrouwen durven hierover te praten, laat staan hulp te zoeken. Depressie en angst zijn echter goed te behandelen. Praten met je partner, familie of vrienden kan je steun geven. Praten met professionele hulpverleners kan tot specifieke hulp leiden.

  Een goede ondersteuning tijdens de zwangerschap en na de bevalling, blijft ook prioritair voor Kind en Gezin, vroedvrouwen, artsen en kraamafdelingen. Heb je vragen, twijfels of zorgen? Neem dan contact op met hen. Nog geen contactgegevens van een lokale medewerker van Kind en Gezin in jouw buurt? Vraag deze gerust op via de Kind en Gezin-Lijn (078 150 100, elke weekdag bereikbaar tussen 8 en 20 uur).

  Laatste update op
  08/02/2021

  Het coronavirus wordt niet overgedragen via de moedermelk. Gezien de specifieke antistoffen die moeders aanmaken wanneer ze in aanraking komen met het virus, biedt borstvoeding extra bescherming voor het kind. Het is dus zeker aanbevolen om verder te gaan met borstvoeding. Wel zijn extra handhygiëne en hygiënisch reinigen van het kolftoestel en de flesjes van groot belang.

  Moeders die een vermoedelijke of bevestigde COVID-19 infectie hebben, wordt aangeraden om borstvoeding te blijven geven, gezien de talrijke voordelen van borstvoeding en de verwaarloosbare rol van moedermelk bij de overdracht van andere respiratoire virussen. Wel moeten alle mogelijke voorzorgen genomen worden om eventuele besmetting van het kind te voorkomen. World Health Organization (WHO), UNICEF  en CDC raden aan om, naast een strikte handhygiëne, tijdens de borstvoeding een mondmasker te dragen. Ook het dagelijks reinigen/desinfecteren van verontreinigde oppervlakken en voorwerpen (kolfmateriaal, flessen, gsm, aanrecht, deurklink…) verdient de grootste aandacht.

  Moeders die te ziek zijn om borstvoeding te geven, worden aangemoedigd om hun moedermelk af te kolven en aan de baby te laten geven.

  Lees hier meer over borstvoeding en het coronavaccin

  Laatste update op
  08/02/2021

  Kind en Gezin neemt na de geboorte mogelijks wat later contact met je op dan verwacht. We ontvangen van bijna alle ziekenhuizen 1 keer per week de administratieve gegevens van nieuwe ouders via eBirth.

  Ben je net thuis uit het ziekenhuis nadat je bevallen bent? Je mag altijd naar de Kind en Gezin-Lijn bellen (078 150 100, elke werkdag van 8 tot 20 uur) om te laten weten dat je thuis bent. 

  Ouderschap

  Laatste update op
  08/07/2021
  • Eenkennigheid en angst voor vreemden ontstaat in meer of mindere mate vanaf 6 maanden. Je kan je de vraag stellen hoe baby’s zullen omgaan met het terug naar de opvang gaan of hoe ze gaan reageren op hun grootouders, familie, …. als ze hen terug in het echt zien.
  • Kinderen reageren heel verschillend. Het ene kind kan het best moeilijk hebben met andere mensen en met de stap terug naar de opvang of bij familie; het andere kind kan misschien nieuwsgierig zijn en makkelijk die overgang maken.
  • Kinderen zijn heel veerkrachtig en passen zich vaak sneller aan tijdens bijzondere omstandigheden dan volwassenen.
  • Als jij als ouder rustig omgaat met andere of nieuwe mensen, dan zal dit je kind helpen om alles als normaal en niet beangstigend te ervaren.
  • Aan de opvang wordt extra aandacht gevraagd voor het wennen. We raden aan om elk kind dat start, opnieuw start of een hele tijd in de opvang verbleef zonder veel vriendjes, de kans te geven te wennen. 
  • Zorg ook bij grootouders voor extra toezicht tijdens het slapen na een periode van afwezigheid.
  Laatste update op
  17/06/2021

  Heeft je kind vragen over het coronavirus? Groeimee bundelt tips om het gesprek aan te gaan.

  Laatste update op
  11/06/2021

  In normale tijden krijgen kersverse ouders na de bevalling bezoek van grootouders, familie, vrienden en andere kinderen die vol enthousiasme de baby komen bewonderen. Van klein af komt de baby in contact met andere mensen en krijgt hij veel prikkels.

  Ouders stellen zich in deze tijden dan ook de vraag in welke mate dit impact heeft op de ontwikkeling van hun baby.

  • Voor de meeste baby’s is thuis de belangrijkste plaats waar ze hun mogelijkheden kunnen ontwikkelen.
  • Spelen en bewegen is niet alleen leuk, maar ook door te praten, zingen, vertellen, lachen, … speel je in op een baby zijn ontwikkeling: lichamelijke vaardigheden, sociale ontwikkeling, taal. Bovendien is spelen en bewegen ook een geweldige manier om verbinding te maken met je kind.
  • Samen plezier maken schept een band met je baby en legt mee een basis voor zijn verdere sociale en emotionele ontwikkeling.
  • Het is ook zo dat jonge baby’s net niet veel prikkels nodig hebben. Een rustige omgeving op een traag ritme is heel wenselijk. Hun wereld is nog klein en de coronacrisis heeft bij heel wat gezinnen net die ruimte voor rust en regelmaat gecreëerd.
  • Je baby bouwt een basisvertrouwen op met jou en leert jou kennen als een veilige haven die hem troost als hij ongemak ervaart, die hem eten en drinken heeft, die hem te slapen legt als hij moe is en die hem koestert.

  Het is normaal als je je in deze abnormale tijden angstiger, meer gespannen, gestresseerd voelt. Vanuit die gemoedstoestand kan je meer geprikkeld reageren op je kind als hij huilt, zeurt of hangerig is. Dit zijn normale reacties in abnormale tijden. Je kan je als ouder achteraf schuldig voelen en je afvragen of je de band met je kind hebt geschaad. Wees vooral mild voor jezelf en elkaar als ouder.

  Er zijn altijd nieuwe momenten en situaties waarin je het anders kan aanpakken door er te zijn voor je kind en je kind te laten voelen: ‘Mijn mama of papa kan dan wel eens boos zijn op mij, maar ik voel dat ze mij bovenal onvoorwaardelijk graag zien’. Besef als ouder dat dé perfecte ouder niet bestaat en dat alle ouders wel eens het gevoel hebben dat ze hun kind tekort hebben gedaan.

  Je hoeft je dus geen zorgen te maken dat deze periode de ontwikkeling van je baby of kind negatief zal beïnvloeden.

  Blijven de zorgen of de spanningen toch hangen? Lees meer over zorg voor jezelf of praat erover met je partner, vertrouwensfiguur, medewerker van Kind en Gezin, behandelend arts, ...

  Laatste update op
  11/06/2021

  Je vindt een luisterend oor bij:

  • De Kind en Gezin-Lijn. Daar kan je terecht voor vragen over je kindje of over de dienstverlening van Kind en Gezin. 

  • Jouw verpleegkundige van Kind en Gezin, telefonisch of via digitale kanalen (e-mail, WhatsApp of Skype). De contactgegevens van je verpleegkundige vind je in je kindboekje. 

  • Ook de Opvoedingslijn is er voor al jouw vragen over opvoeding. 

  • In jouw stad of gemeente heeft het Huis van het Kind vaak ook een aangepaste dienstverlening. Ook de Opvoedingswinkels blijven online, telefonisch of via mail bereikbaar. Je checkt het lokale aanbod en de bereikbaarheid best op voorhand via de website of sociale mediakanalen. 

  • Heb je oudere kinderen in huis? Awel is er voor alle kinderen en jongeren. Zij kunnen met Awel chatten, mailen of bellen. 

  • Heb je ook schoolgaande kinderen? De CLB-chat is er voor ouders en kinderen: zij beantwoorden al jouw vragen over school of over je welbevinden. 

  • Krijg je te maken met conflicten en geweld? Je kunt in alle vertrouwen bellen, mailen en chatten met de hulplijn 1712

  Laatste update op
  08/02/2021

  Het is normaal dat deze crisis je als (aanstaande) ouder soms bang maakt. Angst is een nuttige reactie van je lichaam, die je aanzet jezelf in veiligheid te brengen. Door veiligheidsmaatregelen te nemen wordt je angst getemperd.  

  Kom je daardoor niet tot rust en word je overspoeld door angst, aarzel dan niet om hulp te zoeken. Een voortdurend gevoel van benauwdheid, zenuwachtigheid, onrust, een verstoorde slaap … zijn klachten die je ernstig moet nemen. Het is niet oké wanneer je niet meer buiten durft te gaan wandelen, niet meer boodschappen durft te doen ...  

  Je stelt je niet aan wanneer je hulp zoekt. Integendeel: door hulp te zoeken, zorg je niet alleen voor jezelf maar ook voor je (ongeboren) kind en je gezin. Bedenk dat deze klachten niet vanzelf verdwijnen, maar net toenemen wanneer je het zoeken van hulp voor je uitschuift. De hulpverlening heeft zich bovendien aangepast aan de huidige crisis. Hulp op afstand via videogesprekken is toegankelijk én werkt.    

  Een goede ondersteuning tijdens de zwangerschap en na de bevalling, blijft ook prioritair voor Kind en Gezin, vroedvrouwen, artsen, kraamafdelingen, kraamverzorgenden ... Heb je vragen, twijfels of zorgen? Neem dan contact op met hen. Je zorgverleners geven je degelijke informatie zonder dat je hoeft te verdrinken in het afschuimen van het internet en tegelijk heb je ook even een zorgprofessional aan de lijn, die aandacht heeft voor hoe het nu met jou gaat.  

  Nog geen contactgegevens van een lokale medewerker van Kind en Gezin in jouw buurt? Vraag deze gerust op via de Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100, elke weekdag bereikbaar tussen 8 en 20 uur. 

  Laatste update op
  08/02/2021

  Dat is niet altijd evident. De coronacrisis is een heel uitzonderlijke situatie die druk en stress met zich meebrengt. Voor jou als ouder, maar ook je kind voelt heel goed dat de dingen anders zijn. Dagelijkse gewoontes en routines veranderen.

  Groeipakket

  Laatste update op
  11/10/2021

  Door de coronacrisis is er dit jaar een uitzonderingsmaatregel op het aantal uren dat je als jobstudent mag werken.

  De uren die je met een studentenovereenkomst werkt in het derde kwartaal (juli, augustus en september) van 2021 tellen niet mee voor het totaal van 475 uur per jaar. Voor jobstudenten in de zorg of het onderwijs is die maatregel ook toegepast voor het eerste en tweede kwartaal van 2021.

  Dit betekent dat studenten die extra uren presteerden hun Groeipakket niet verliezen.

  Laatste update op
  11/10/2021

  Vanaf vrijdag 8 oktober 2021 schakelt Opgroeien voor de volledige dienstverlening in Vlaanderen naar een normale werking. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft code geel van kracht.

  Voor een consult bij de arts gelden er extra hygiënemaatregelen om de verspreiding van het coronavirus te verhinderen. 

  • Er mogen geen zieke kinderen, zieke ouders of zieke begeleiders op consult komen. Ben jij of je kind ziek? Annuleer je afspraak en maak een nieuwe via zoe.afspraken@kindengezin.be.
  • Indien jij of je kind symptomen van covid-19 heeft en positief testte, dan annuleer je je afspraak via zoe.afspraken@kindengezin.be. Team Zoë maakt dan een afspraak voor een videoconsult.
  • Kom op tijd. We vragen je om stipt 10’ voor je afspraak aanwezig te zijn.
  • Jij en je kind (vanaf 12 jaar) dragen een mondmasker bij de arts.
  • Respecteer de afstand van 1,5 meter of draag een mondmasker als die afstand niet bewaard kan blijven.

  Extra hygiënemaatregelen bij code geel:

  • Kom maximaal met 3 personen op consultatie: met beide ouders of 1 ouder en 1 begeleider samen met je kind.
  • Neem geen speelgoed, eten of drinken mee naar de wachtruimte
  • Jij en je kind (vanaf 12 jaar) dragen een mondmasker .
  • Verlaat de wachtruimte binnen de 10 minuten na afloop van het consult.

  Opvang baby's en peuters

  Laatste update op
  05/10/2021

  Vanaf 1 oktober zijn ook in de kinderopvang een aantal coronarichtlijnen soepeler. Enkel in Brussel, waar de vaccinatiegraad nog eerder laag is, houden we nog even de strengere maatregelen aan.

  • Ouders mogen terug binnen in de kinderopvang, bijvoorbeeld om samen met hun kind te wennen.
  • Meerdere personen kunnen een kind brengen en halen.
   • In Brussel is dit beperkt tot 1 volwassene maar dit hoeft niet altijd dezelfde persoon te zijn.
  • Een veilige afstand bewaren tegenover volwassenen en handhygiëne blijven belangrijk: was je handen vóór en na het breng- en haalmoment.
  • Ouders mogen in de leefgroep komen zonder mondmasker en houden afstand. Is dit niet mogelijk, dan is het gebruik van een mondmasker noodzakelijk.
   • In Brussel mogen ouders in de leefgroep komen. Binnen moeten ze een mondmasker dragen. Buiten en op veilige afstand hoeft een mondmasker niet meer.
  • Kinderen dragen geen mondmaskers, ook niet de leerlingen van 5 en 6 in de buitenschoolse opvang.
   • In Brussel dragen leerlingen van 5 en 6 nog wél nog een mondmasker net als in de scholen: binnen altijd en buiten als de afstand niet kan worden gerespecteerd.
  • In Vlaanderen zijn er voor corona geen beperkingen meer voor de groepsgrootte en -samenstelling.
   • In Brussel vragen we om kinderen van verschillende klassen, scholen en leeftijden in de mate van het mogelijke zo weinig mogelijk te mengen. 
  • Zieke kinderen blijven thuis, zij horen niet thuis in de opvang.
  Laatste update op
  05/10/2021

  Op basis van de evolutie van de corona epidemie, beslist de minister welke regeling voor de volgende maand zal gelden. Dit is ofwel een algemene regeling ofwel een selectieve regeling. Bij een selectieve regeling gelden de maatregelen enkel wanneer de opvang verplicht moet sluiten of de doelgroep moet beperken. 

  Tot 31 mei 2021 gold de algemene regeling voor kinderopvang en buitenschoolse opvang:

  • Je moet niet betalen voor afwezigheid in de opvang.
  • De opvang mag geen respijtdagen afhouden bij afwezigheid. Ze kan wel het korfje met respijtdagen per maand verminderen met 1/12de van het totaal aantal respijtdagen waar je recht op hebt. Bijvoorbeeld: een gezin dat voltijds gebruik maakt van de opvang heeft in jouw opvang op jaarbasis recht op 18 respijtdagen. Dan mag je vanaf november 1,5 respijtdag (18/12) per maand in mindering brengen. Bij een gezin dat geen gebruik maakt van deze regeling (het kindje is altijd aanwezig op de voorziene dagen), breng je uiteraard geen respijtdagen in mindering.

  In de buitenschoolse opvang geldt voor juni 2021 nog de algemene regeling. Van juli tot en met december 2021 geldt in de buitenschoolse opvang de selectieve regeling.

  Van juni tot en met december 2021 geldt de selectieve regeling voor de opvang van baby's en peuters.

  Laatste update op
  05/10/2021

  Op basis van de evolutie van de corona epidemie, beslist de minister welke regeling voor de volgende maand zal gelden. Dit is ofwel een algemene regeling ofwel een selectieve regeling. Bij een selectieve regeling gelden de maatregelen enkel wanneer de opvang verplicht moet sluiten of de doelgroep moet beperken. 

  Tot 31 mei 2021 gold de algemene regeling voor kinderopvang en buitenschoolse opvang:

  • Je moet niet betalen voor afwezigheid in de opvang.
  • De opvang mag geen respijtdagen afhouden bij afwezigheid. Ze kan wel het korfje met respijtdagen per maand verminderen met 1/12de van het totaal aantal respijtdagen waar je recht op hebt. Bijvoorbeeld: een gezin dat voltijds gebruik maakt van de opvang heeft in jouw opvang op jaarbasis recht op 18 respijtdagen. Dan mag je vanaf november 1,5 respijtdag (18/12) per maand in mindering brengen. Bij een gezin dat geen gebruik maakt van deze regeling (het kindje is altijd aanwezig op de voorziene dagen), breng je uiteraard geen respijtdagen in mindering.

  In de buitenschoolse opvang geldt voor juni 2021 nog de algemene regeling. Van juli tot en met december 2021 geldt ook in de buitenschoolse opvang de selectieve regeling.

  Van juni tot en met december 2021 geldt de selectieve regeling voor de opvang van baby's en peuters.

  Laatste update op
  31/08/2021

  Tot 31 mei 2021 gold de algemene regeling voor de opvang van baby's en peuters. In de buitenschoolse opvang geldt de algemene regeling tot 30 juni 2021:

  • Je moet niet betalen voor afwezigheid in de opvang.
  • De opvang mag geen respijtdagen afhouden bij afwezigheid. Ontvangen betalingen voor afwezigheidsdagen in deze periode van de coronamaatregelen, worden door de opvang terugbetaald. Het staat hen wel vrij om hierover praktische afspraken te maken. Zo kan bijvoorbeeld afgesproken worden om dit te verrekenen met een volgende factuur of wordt beslist om het bedrag onmiddellijk en volledig terug te betalen. 
  • De opvang kan wel het korfje met respijtdagen per maand verminderen met 1/12de van het totaal aantal respijtdagen waar je recht op hebt. Bijvoorbeeld: een gezin dat voltijds gebruik maakt van de opvang heeft in jouw opvang op jaarbasis recht op 18 respijtdagen. Dan mag je vanaf november 1,5 respijtdag (18/12) per maand in mindering brengen. Bij een gezin dat geen gebruik maakt van deze regeling (het kindje is altijd aanwezig op de voorziene dagen), breng je uiteraard geen respijtdagen in mindering.

  Voor juni, juli en augustus 2021 geldt de selectieve regeling voor de opvang van baby's en peuters. Voor buitenschoolse opvang is dit voor juni en augustus. Enkel wanneer je geen gebruik kan maken van de opvang door een opgelegde sluiting of doelgroepbeperking, betaal je niet en verlies je geen respijtdagen. 

   

  Laatste update op
  31/08/2021
  • Ja. Vanaf 1 september zijn er geen beperkingen meer voor samenkomsten in huis.
  • Kinderen die niet tot je gezin behoren en die in quarantaine of in isolatie zijn, kan je uiteraard niet opvangen.
  Laatste update op
  31/08/2021

  De algemene regel is dat een ziek kind niet thuis hoort in de opvang. Ook kinderen die in quarantaine zijn mogen niet naar de opvang.

  Wanneer kan een kind naar de opvang komen of blijft het beter thuis?

  Chronisch zieke kinderen kunnen extra kwetsbaar zijn. Vraag advies aan je arts en bespreek met de opvang of kinderopvang haalbaar is.

  Bij besmetting met Covid-19/Corona moeten de maatregelen van de arts worden gevolgd.

  Laatste update op
  31/08/2021

  Alle kinderen zijn welkom in de kinderopvang. 

  Deze kinderen kunnen niet naar de opvang:

  Laatste update op
  31/08/2021

  Dat kan, we raden aan om maximaal deze adviezen toe te passen:

  • Laat je als grootouder vaccineren.
  • De hygiënemaatregelen (bv. handen wassen, hoest- en nieshygiëne…) blijven essentieel.
  • Buiten is beter dan binnen. Verlucht indien nodig voldoende de binnenruimtes.
  • Het blijft sterk aanbevolen om je nauwe contacten te beperken. Onder 'nauwe contacten' verstaan we een contact van meer dan 15 minuten, zonder de veiligheidsafstand te respecteren en zonder masker.

   

  Laatste update op
  05/08/2021

  Kinderen jonger dan 12 jaar die terugkeren uit een rode zone samen met hun ouders moeten niet getest worden. Ze blijven wel in quarantaine totdat de testresultaten van hun ouders bekend zijn én negatief zijn.

  Als kinderen eventueel besmet werden in het vakantieland of tijdens de terugreis, biedt de quarantaineperiode een veiligheidsmarge. De kans is hierdoor minimaal dat ze het virus verspreiden bij terugkeer in de opvang.

  Gevaccineerde ouders moeten niet in quarantaine en worden niet getest. Als ouders volledig gevaccineerd zijn, is de kans dat ze hun kinderen besmetten zeer klein. Jonge kinderen reizen bovendien meestal met hun ouders en komen dus minder in contact met andere COVID gevallen. Kinderen verspreiden ook minder virus in vergelijking met volwassenen of adolescenten. Met andere woorden: bij jonge kinderen die in het gezelschap van gevaccineerde ouders op vakantie gingen in een rode zone is de kans zeer klein dat ze besmet werden en het virus doorgeven.

  Kinderen die in een rode zone uitzonderlijk toch veelvuldig contact zouden gehad hebben met andere personen, hebben wel meer kans om, ondanks gevaccineerde ouders, besmet te geraken. Ouders en opvang gaan hierover in dialoog. Er kan dan individueel overwogen worden of een test zinvol is.

   

  Laatste update op
  17/06/2021

  Probeer de opvang te laten doen door iemand die volledig gevaccineerd is of die eerder al vaak contact had met jouw gezin, zoals een vaste, frequente babysitter.

   

  Laatste update op
  11/05/2021

  Opgelet: deze vraag gaat over koorts na een vaccin uit het basisvaccinatieschema, niet over het coronavaccin. 

  Koorts is een lichaamstemperatuur van meer dan 38°C. 

  Geen andere symptomen

  Als er enkel wat koorts is, zonder andere symptomen van een infectie van de bovenste luchtwegen, kan je ervan uitgaan dat de koorts het gevolg is van de vaccinatie. Dan mag het kind naar de opvang, als het kan deelnemen aan de normale activiteiten en geen extra zorg vraagt. Bij twijfel is het aangeraden om de arts te contacteren. 

  Andere symptomen

  Als er naast koorts ook andere symptomen zijn kan je via deze link nagaan of die andere symptomen toelaten om wel naar de opvang te gaan, of het beter is om thuis te blijven: Wanneer kan een kind naar de opvang komen of blijft het beter thuis?

  Jonger dan 3 maanden

  Voor kinderen jonger dan 3 maanden is een temperatuur van meer dan 38°C steeds een reden tot ongerustheid en is het aangewezen om doktersadvies in te winnen.

  Laatste update op
  08/02/2021

  Als de opvang gesloten is en je hebt opvang nodig om te kunnen blijven werken, vraag dan aan je opvang je te helpen bij het zoeken van een andere oplossing of neem contact op met het Lokaal Loket Kinderopvang of het lokaal contactpunt kinderopvang. De contactgegevens vind je via dit overzicht.

  Loopt het moeilijk thuis en ervaar je veel spanningen in je gezin? Weet dan dat je nooit alleen bent. Aarzel niet om contact op te nemen met het lokaal team van Kind en Gezin of de Kind en Gezin-Lijn.

  Opvang schoolkinderen

  Laatste update op
  05/10/2021

  Kinderbegeleiders dragen

  • geen mondmaskers bij de kleuters
  • geen mondmasker bij lagere schoolkinderen en gemengde groepen
   • In Brussel dragen kinderbegeleiders een mondmasker bij lagere schoolkinderen en gemengde groepen tenzij:
    • men op een veilige afstand neerzit
    • men buiten is op een veilige afstand
    • het gaat om de eigen schoolkinderen van de onthaalouders
  • geen mondmasker in aanwezigheid van collega’s, ouders en externen
   • In Brussel altijd een mondmasker tenzij
    • men op een veilige afstand neerzit
    • men buiten is op een veilige afstand

  Ouders en verantwoordelijken van de opvang dragen geen mondmasker.
  In Brussel draagt men altijd een mondmasker tenzij:

  • men op veilige afstand neerzit
  • men buiten is op veilige afstand

  Algemeen blijft het aangewezen om een veilige afstand te bewaren tegen over volwassenen.

  Kinderen

  • In Vlaanderen dragen kinderen geen mondmasker en moeten ze geen afstand houden.
  • In Brussel dragen leerlingen van 5 en 6 nog wél nog een mondmasker net als in de scholen: binnen altijd en buiten als de afstand niet kan worden gerespecteerd.
  Laatste update op
  31/08/2021

  Alle kinderen zijn welkom in de buitenschoolse opvang. 

  Deze kinderen kunnen niet naar de opvang:

  Laatste update op
  05/08/2021

  Kinderen jonger dan 12 jaar die terugkeren uit een rode zone samen met hun ouders moeten niet getest worden. Ze blijven wel in quarantaine totdat de testresultaten van hun ouders bekend zijn én negatief zijn.

  Als kinderen eventueel besmet werden in het vakantieland of tijdens de terugreis, biedt de quarantaineperiode een veiligheidsmarge. De kans is hierdoor minimaal dat ze het virus verspreiden bij terugkeer in de opvang.

  Gevaccineerde ouders moeten niet in quarantaine en worden niet getest. Als ouders volledig gevaccineerd zijn, is de kans dat ze hun kinderen besmetten zeer klein. Jonge kinderen reizen bovendien meestal met hun ouders en komen dus minder in contact met andere COVID gevallen. Kinderen verspreiden ook minder virus in vergelijking met volwassenen of adolescenten. Met andere woorden: bij jonge kinderen die in het gezelschap van gevaccineerde ouders op vakantie gingen in een rode zone is de kans zeer klein dat ze besmet werden en het virus doorgeven.

  Kinderen die in een rode zone uitzonderlijk toch veelvuldig contact zouden gehad hebben met andere personen, hebben wel meer kans om, ondanks gevaccineerde ouders, besmet te geraken. Ouders en opvang gaan hierover in dialoog. Er kan dan individueel overwogen worden of een test zinvol is.

   

  Pleegzorg

  Laatste update op
  09/06/2021

  Op basis van de gunstige evolutie van het aantal coronabesmettingen in ons land, de stijgende vaccinatiegraad en de beslissingen van het Overlegcomité om een aantal maatregelen te versoepelen, is beslist dat de jeugdhulp op woensdag 9 juni terugschakelt naar fase 2 van het jeugdhulpprotocol. Dat geldt ook voor pleegzorg. Lees het protocol

   

  Begeleiding

  Fysieke contacten kunnen plaatsvinden, mits het naleven van de hygiënische maatregelen, social distancing en het dragen van een mondmasker voor wie ouder is dan 12 jaar. Dit geldt bij alle begeleidingscontacten, zowel in het (pleeg)gezin als op een dienst voor pleegzorg.

  De combinatie met digitale contacten blijft mogelijk.


  Bezoek

  Bezoek van de context (bv. ouders) aan kinderen en jongeren die in een leefgroep of een pleeggezin wonen, is mogelijk. Kinderen of jongeren die op dag- of weekendbezoek gaan in hun gezin of bij hun pleeggezin, kunnen dat ook blijven doen.

  De normale werking is mogelijk als de hygiënemaatregelen worden gevolgd.
  Tijdens bezoeken worden de veiligheidsmaatregelen altijd gerespecteerd. Wees extra voorzichtig met risicogroepen als ze niet gevaccineerd zijn. Wanneer iemand zich ziek voelt worden bezoekmomenten uitgesteld.

   

  Gedeelde opvang (bv. tussen leefgroep voorziening en pleeggezin)

  Gedeelde opvang van een kind of jongere tussen een voorziening en een pleeggezin is mogelijk, mits het naleven van de hygiënische maatregelen en met oog voor de fysieke gezondheid van de minderjarige. Er mag ook geen COVID-19-besmetting zijn, noch in de leefgroep, noch in het pleeggezin.

  Intussen blijft het belangrijk dat ook andere vormen van contact (telefonisch, Skype …) worden gebruikt. Het is aangewezen om hier blijvend op in te zetten.  


  Groepsgesprekken, vormingen en infosessies

  Een fysiek aanbod voor minderjarigen (individueel en in groep) is mogelijk, op voorwaarde dat de hygiënemaatregelen en de regels voor social distancing en het dragen van een mondmasker (vanaf 12+) strikt worden opgevolgd. 

  Ook een fysiek aanbod voor volwassenen (individueel en in groep, ook in gemengde groep met minderjarigen) kan, eveneens mits het naleven van de hygiënemaatregelen en de regels voor social distancing en het dragen van een mondmasker (vanaf 12+).

   
  Wat met nieuwe pleegzorgsituaties en crisispleegzorg?

  Nieuwe pleegzorgsituaties of crisispleegzorg kunnen nog steeds worden opgestart. Dat kan wel enkel op voorwaarde dat er niemand ziek is.

   
  Veiligheidsmaatregelen

  Als er een fysiek contact wordt georganiseerd, is het heel belangrijk om de algemene veiligheidsmaatregelen te respecteren. Dat betekent:

  • Hygiëne: was je handen dikwijls met water en zeep, verlucht en poets ruimtes regelmatig …
  • De veiligheidsafstand van 1,5 meter blijft belangrijk. 
  • Ontsmet je handen voor en na elk fysiek contact.
  • Wanneer de afstand niet bewaard kan worden, is het verplicht om een mondmasker te dragen. 
  • Wees extra voorzichtig bij contacten met mensen die tot de risicogroep behoren als zij niet gevaccineerd zijn.

   

   

  Voorzieningen

  Laatste update op
  09/06/2021

  Vanaf 9 juni geldt fase 2 van het coronajeugdhulpprotocol. Dat betekent grotendeels een terugkeer naar de normale werking, op voorwaarde dat alle preventieve en hygiënische maatregelen worden nageleefd en dat er permanente waakzaamheid is voor eventuele besmettingen.

  Kinderen en jongeren in residentiële voorzieningen Jeugdhulp kunnen dus op bezoek (met of zonder overnachting) in de context (dit kan ook een pleeggezin zijn).

  Als de voorziening (of het gezin) in een gebied ligt met striktere lokale maatregelen, gelden andere voorwaarden.

  • In elke fase geldt dat:
   • het bezoek alleen maar kan plaatsvinden als er niemand (vermoedelijk) besmet is met COVID-19;
   • de hygiënische maatregelen moeten worden gevolgd;
   • er extra aandacht is voor wie tot een risicogroep behoort als die persoon niet gevaccineerd is. (Bij minderjarigen of personen uit de context die tot een risicogroep behoren: als die persoon niet gevaccineerd is, maakt de voorziening - in overleg met de minderjarige, de context en de behandelende arts - afspraken of het bezoek al dan niet kan doorgaan, en over het al dan niet treffen van bijkomende maatregelen.
  • In fase 2: (dag-)bezoeken en overnachtingen aan de context kunnen normaal plaats vinden, mits er niemand (vermoedelijk) besmet is met COVID-19 en het naleven van de hygiënische maatregelen. Bij context in het buitenland worden de geldende richtlijnen voor reizen van en naar het buitenland gevolgd.

  Meer weten? Lees de richtlijnen voor Jeugdhulp in de verschillende fases.

  Laatste update op
  09/06/2021

  Jongeren in een gemeenschapsinstelling of het Vlaams detentiecentrum kunnen bezoek krijgen, mits het naleven van de hygiënische maatregelen.

  Wie hiervoor in aanmerking komt, kan ook op weekend.

  Als er (een vermoeden van) besmetting is vastgesteld bij de jongere of in de leefgroep, wordt waar nodig ingezet op digitaal contact.

  Laatste update op
  09/06/2021

   Jongeren in een gemeenschapsinstelling of het Vlaams detentiecentrum kunnen bezoek krijgen, mits het naleven van de hygiënische maatregelen.

   Wie hiervoor in aanmerking komt, kan ook op weekend.

   Als er (een vermoeden van) besmetting is vastgesteld bij de jongere of in de leefgroep, wordt waar nodig ingezet op digitaal contact.

    

   Laatste update op
   09/06/2021

   Vanaf 9 juni geldt fase 2 van het coronajeugdhulpprotocol. Dat betekent grotendeels een terugkeer naar de normale werking, op voorwaarde dat alle preventieve en hygiënische maatregelen worden nageleefd en dat er permanente waakzaamheid is voor eventuele besmettingen.

   • In elke fase geldt dat:
    • de hygiënische maatregelen in acht moeten worden genomen;
    • contacten in de leefgroep met andere minderjarigen (andere dan de eigen kinderen) worden beperkt;
    • er extra aandacht is voor wie tot een risicogroep behoort als die persoon niet gevaccineerd is;
    • indien een minderjarige of personeelslid COVID-19-positief is, externe contacten tot het strikte minimum worden beperkt, en dat social distancing, goede handhygiëne en gebruik mondmaskers maximaal worden toegepast.
   • In fase 2:
    • binnen de leefgroepen geldt de normale werking;
    • alle bezoek is mogelijk. Er wordt wel gevraagd dat de voorzieningen er alles aan doen om het bezoek van derden aan de leefgroep zo veilig mogelijk te laten verlopen en met respect voor de hygiënische maatregelen;
    • zowel binnen als buiten de voorziening kunnen activiteiten doorgaan, ook leefgroepoverschrijdend;
    • kinderen en jongeren kunnen op dag- en weekendbezoek in hun (pleeg)gezin, tenzij iemand ziek is.

   Bekijk ook de affiche met afspraken.

   • Registratie van aanwezigheden en contacten blijft belangrijk in het kader van mogelijk contactonderzoek.
   • Face-to-facecontacten kunnen aangevuld worden met contacten via digitale weg, indien de situatie en context dit toelaten.

   Meer weten? Lees de richtlijnen voor Jeugdhulp in de verschillende fases

   Laatste update op
   08/02/2021

   Er is geen sprake van een opnamestop in de private voorzieningen. Het residentiële aanbod blijft minderjarigen opvangen om zo veiligheid te installeren. Dat geldt ook voor kinderen met symptomen van besmetting. Dat is dus geen reden voor niet-opname. Uiteraard gelden voor deze minderjarigen met symptomen de eerdere richtlijnen en worden zij op de kamer of in een ziekenboeg opgevangen. 


   Het is niet nodig om elke minderjarige die wordt geplaatst, a priori in afzondering te plaatsen. Medische experten bevestigen dat. Kinderen en jongeren die geen symptomen vertonen, kunnen gewoon in de leefgroep worden opgevangen, ook als ze zelf in contact kwamen met besmette personen. Volgende preventieve maatregelen blijven daarbij essentieel: 

   • was voor een gesprek je handen en vraag de minderjarige dat ook te doen; 
   • schud geen handen; 
   • houd minstens 1,5 meter afstand van elkaar; 
   • nies of snuit je neus in een papieren zakdoek en draai daarbij je gezicht weg van je gesprekspartner. Gooi de gebruikte zakdoek meteen weg; 
   • hoest in je ellenboog en draai daarbij je gezicht weg van je gesprekspartner; 
   • maak na gebruik je laptop en telefoon schoon met een hygiënisch doekje; 
   • was je handen na het gesprek. 
     

   Als een jongere symptomen heeft die overeenkomen met de gevalsdefinitie van Sciensano, wordt hij of zij beschouwd als iemand met een coronavirusinfectie totdat het tegendeel bewezen is. Het eerder gemaakte onderscheid tussen -12 en +12-jarigen wordt niet langer aangehouden. In deze situatie gelden de volgende maatregelen:

   • in nauw overleg met de behandelende arts verblijft de jongere op de eigen kamer of in een ziekenboeg. Beperk het aantal begeleiders of opvoeders dat met deze jongere contact heeft;
   • was de handen voorafgaand aan het contact met de jongere;
   • als de jongere hulp nodig heeft bij de dagelijkse verzorging, gebruikt de hulpverlener persoonlijke beschermingsmiddelen;
   • laat de jongere bij voorkeur gebruik maken van een aparte douche en wc. Als dat niet mogelijk is, moet de douche en wc frequent - bij voorkeur na elk gebruik – worden schoongemaakt. Dat kan met een gewoon schoonmaakmiddel.
   Laatste update op
   08/02/2021

   Wanneer een kind in een private voorziening symptomen van besmetting heeft of als besmetting effectief is vastgesteld, is verblijf in eigen kamer of  in een ziekenboeg noodzakelijk. Het eerder gemaakte onderscheid tussen -12 en +12-jarigen wordt niet langer aangehouden. 

   Als een jongere symptomen heeft die overeenkomen met de gevalsdefinitie van Sciensano, wordt hij of zij beschouwd als iemand met een coronavirusinfectie totdat het tegendeel bewezen is. In deze situatie gelden de volgende maatregelen:

   • in nauw overleg met de behandelende arts verblijft de jongere op de eigen kamer of in een ziekenboeg. Beperk het aantal begeleiders of opvoeders dat met deze jongere contact heeft;
   • was de handen voorafgaand aan het contact met de jongere;
   • als de jongere hulp nodig heeft bij de dagelijkse verzorging, gebruikt de hulpverlener persoonlijke beschermingsmiddelen;
   • laat de jongere bij voorkeur gebruik maken van een aparte douche en wc. Als dat niet mogelijk is, moet de douche en wc frequent - bij voorkeur na elk gebruik – worden schoongemaakt. Dat kan met een gewoon schoonmaakmiddel.

   Eigen dienst- en hulpverlening Jeugdhulp

   Laatste update op
   09/06/2021

   Vanaf 9 juni 2021 werken de ondersteuningscentra jeugdzorg en de sociale diensten jeugdrechtbank in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volgens de richtlijnen van code geel. Concreet betekent dit dat face-to-face contacten opnieuw mogelijk zijn, mits het naleven van de hygiënische maatregelen. Ook digitale contacten blijven mogelijk.

   Meer weten? Bekijk het draaiboek voor OSD en ACT.

   Laatste update op
   09/06/2021

   Vanaf 9 juni 2021 werkt de afdeling Continuïteit en toegang in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volgens de richtlijnen van code geel.

   Concreet betekent dit dat face-to-face contacten opnieuw mogelijk zijn, mits het naleven van de hygiënische maatregelen. Ook digitale contacten blijven mogelijk.

   Meer weten? Bekijk het draaiboek voor OSD en ACT.

   Jeugdhulp

   Laatste update op
   09/06/2021

   Vanaf 9 juni 2021 schakelt Jeugdhulp over naar fase 2, zoals beschreven in dit document

   Meertalige informatie

   Laatste update op
   16/06/2021

   Wil je zelf in eenvoudig Nederlands comuniceren over je dienstverlening, dan ondersteunen Wablieft, Vocvo en de Centra voor Basiseducatie ondersteunen je graag:

   • Ze ontwikkelen gratis materiaal in duidelijke taal voor laaggeletterden. VRT en de Agentschappen Integratie en Inburgering engageren zich in die samenwerking. Zo maken we samen foto’s, filmpjes ... Ze herschrijven ook teksten van jouw organisatie op maat van jouw doelgroep.
   • Ze bundelen materiaal voor Nederlandstalige en anderstalige laaggeletterde lezers op de website van Wablieft. Je mag het materiaal gratis gebruiken en verspreiden.

   Deze actie kadert in het Strategisch Plan Geletterdheid, een initiatief van verschillende beleidsdomeinen van de Vlaamse Regering, samen met partners uit het werkveld. Zij engageren zich om geletterdheid te verhogen in Vlaanderen en de maatschappij toegankelijker te maken voor deze doelgroep. Veer meer info kan je ook terecht bij Sara Jaminé, projectleider Strategisch Plan Geletterdheid.

   Laatste update op
   11/06/2021

   Posters, infofiches en audio over de preventie tegen corona en de recentste maatregelen van de overheidBeschikbaar in 32 talen en het aantalbeschikbare talen breidt uit. 

   Opwww.info-coronavirus.bevindje: 

   • informatieover het virus in het Engels, Frans en Duits 
   • demaatregelen uitgebeeld door een tolk Vlaamse Gebarentaal 
   • Veelgestelde vrageninhet Engels, Frans, Duits, Bulgaars, Pools, Roemeens, Russisch en Spaans 

   Fedasil ontwikkelde verschillende meertalige tools om asielzoekers zo goed mogelijk te informeren over de regels die ze moeten volgen tijdens de coronacrisis. 

   Verschillende steden en gemeenten publiceren zelf ook veelgestelde vragen in meerdere talen. Zo kan je op de website vanstad Antwerpenzowel algemene informatie als over de dienstverlening terugvinden, vertaald in Farsi, Duits, Roemeens, Frans, Engels, Pools, Bulgaars, Arabisch, Spaans, Russisch, Turks. 

   Je kan ook informatie vinden opwww.vertaalbibliotheek.be

   Verluchting

   Laatste update op
   08/02/2021

   Een ventilator zorgt voor luchtverplaatsing en dat geeft een verkoelend gevoel. Een ventilator brengt geen verse lucht in de ruimte. Je creëert een luchtstroom en dat kan voor een grotere verspreiding van (infectie)druppels zorgen.

   Als bij extreme hitte een ventilator de enige manier is om de temperatuur in de lokalen draaglijk te maken, neem dan volgende maatregelen:

   • Blijf ook voldoende ventileren en verluchten.
   • Plaats de ventilator zo dat hij geen lucht van de ene persoon rechtstreeks naar de andere kan blazen.
   • Richt de ventilator niet naar de vloer of een ander oppervlak zodat neergevallen virusdeeltjes niet terug kunnen opwaaien.
   • Medewerkers en kinderen bewaren minimaal 1.5m afstand van de ventilator.

   Aandacht voor afstand tussen collega’s en hygiënisch maatregelen blijft ook hier belangrijk.

   Laatste update op
   08/02/2021

   Een mobiele airco zuigt warme lucht uit zijn omgeving. Deze lucht gaat door een warmtewisselaar die de lucht opsplitst. Koude lucht wordt de kamer ingeblazen om de kamer te koelen. Warme lucht wordt naar buiten geleid. Een mobiele airco zorgt niet voor ventilatie of verluchting en is het meest energie-efficiënt als er geen ramen of deuren worden open gezet.

   Als bij extreme hitte een mobiele airco de enige manier is om de temperatuur in de lokalen draaglijk te maken, neem dan volgende maatregelen:

   • Blijf voldoende ventileren en verluchten ook al verbruikt de mobiele airco daardoor meer energie.
   • Plaats de mobiele airco zo dat hij lucht aanzuigt vanuit een zone waar minder/geen personen aanwezig zijn en richt hem niet rechtstreeks op personen.
   • Gebruik aangepaste filters (HEPA-type, na te vragen bij producent).
   • Medewerkers en kinderen bewaren minimaal 1.5m afstand van het uitblaasrooster.

   Aandacht voor afstand tussen collega’s en hygiënische maatregelen blijft ook hier belangrijk.

   Laatste update op
   08/02/2021

   Een vaste airco-installatie in een gebouw is vaak een combinatie van verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC-systeem). Ventilatie is belangrijk, het systeem volledig uitschakelen is dus geen goed idee.

   Bij gebruik van een HVAC-systeem, let je best op volgende maatregelen:

   • Gebruik louter verse lucht en zet dus het recirculatiesysteem af.
   • Laat het ventilatiesysteem langer werken, vb. 24u/dag, met eventueel verkleinen van het debiet wanneer de lokalen leeg zijn of zet het ventilatiesysteem 2u voor start opvang tot 2u na beëindigen opvang op.
   • Medewerkers en kinderen bewaren minimaal 1.5m afstand van het uitblaasrooster.

   Het blijft van belang dat je voor en na het aan- en uitzetten van het HVAC-systeem en na het gebruik van het lokaal de ruimtes goed verlucht door ramen en deuren te openen.

   Aandacht voor afstand tussen collega’s en hygiënische maatregelen blijft ook hier belangrijk.

   Is de airco-installatie geen HVAC-systeem, kijk dan bij mobiele airco.

   Laatste update op
   08/02/2021

   Zorgen voor verse lucht is een uitstekende manier om het besmettingsrisico op COVID-19 in een ruimte te verkleinen. Dat doe je door: 

   • de lokalen permanent te ventileren (door het raam op kipstand te zetten, via ventilatieroosters of via je mechanisch ventilatiesysteem) en 

   • de lokalen regelmatig gedurende korte tijd te verluchten (ramen en/of deuren wijd open zetten). Sterke luchtstromen kunnen (infectie)druppels over een grotere oppervlakte verspreiden, daarom verlucht je best op momenten dat er niemand in het lokaal aanwezig is. 

   Hercirculatie van de binnenlucht kan je best vermijden. Systemen zoals airco of een ventilator gebruik je dus beter niet.

   Zorg ervoor dat de ruimtes zo min mogelijk opwarmen. Op extreem warme dagen moet je afwegen of de nadelige gevolgen van hitte niet zwaarder doorwegen dan het risico op verspreiding van het coronavirus.

   Hygiëne en gezondheid

   Laatste update op
   05/08/2021

   Kinderen jonger dan 12 jaar die terugkeren uit een rode zone samen met hun ouders moeten niet getest worden. Ze blijven wel in quarantaine totdat de testresultaten van hun ouders bekend zijn én negatief zijn.

   Als kinderen eventueel besmet werden in het vakantieland of tijdens de terugreis, biedt de quarantaineperiode een veiligheidsmarge. De kans is hierdoor minimaal dat ze het virus verspreiden bij terugkeer in de opvang.

   Gevaccineerde ouders moeten niet in quarantaine en worden niet getest. Als ouders volledig gevaccineerd zijn, is de kans dat ze hun kinderen besmetten zeer klein. Jonge kinderen reizen bovendien meestal met hun ouders en komen dus minder in contact met andere COVID gevallen. Kinderen verspreiden ook minder virus in vergelijking met volwassenen of adolescenten. Met andere woorden: bij jonge kinderen die in het gezelschap van gevaccineerde ouders op vakantie gingen in een rode zone is de kans zeer klein dat ze besmet werden en het virus doorgeven.

   Kinderen die in een rode zone uitzonderlijk toch veelvuldig contact zouden gehad hebben met andere personen, hebben wel meer kans om, ondanks gevaccineerde ouders, besmet te geraken. Ouders en opvang gaan hierover in dialoog. Er kan dan individueel overwogen worden of een test zinvol is.

    

   Laatste update op
   08/02/2021

   Zoals gewoonlijk kan je overgaan tot de reanimatie van een kind in nood:  

   • Zieke kinderen komen niet naar de kinderopvang. Kinderen die vermoedelijk besmet zijn, blijven in thuisisolatie.   

   • Bij kinderen in nood zijn de initiële beademingen en het beademen cruciaal om te overleven. 

   • We weten nu dat kinderen het SARS-CoV-2 virus niet gemakkelijk overdragen (in tegenstelling tot andere virussen die de luchtwegen infecteren).   

   • Omdat er ook gezonde dragers zijn, bestaat er een (zeer klein) risico op besmetting.  Daarom wordt geadviseerd om na de interventie je handen te wassen en te ontsmetten. Ook neem je nadien best contact op met een arts om eventueel bijkomende maatregelen te nemen.    

   We volgen hierin het advies van de Belgische Reanimatieraad.  

      

   Laatste update op
   08/02/2021

   Als de arts een vermoeden van COVID-19 heeft uitgesloten en aan de ouders bevestigt dat het kind terug naar de opvang mag, mag je vertrouwen op dit advies. Het kind kan dan daadwerkelijk terug naar de opvang. De arts kan steeds contact opnemen met de artsen van Opgroeien om te overleggen.

   Organisatie van de opvang

   Laatste update op
   04/10/2021

   Wanneer moeten ouders al dan niet betalen en wanneer krijgt de opvang een compensatie?

   Er bestaan twee verschillende compensatiesystemen voor de kinderopvang: een algemene en een meer selectieve. Elk van beide regelingen bevat maatregelen voor gezinnen en organisatoren. De Vlaamse minister van Welzijn bepaalt, naargelang de evolutie van de pandemie, in welke maand welke regeling geldt.

   • Kinderopvang baby's en peuters
    • Vanaf november 2020 tot en met mei 2021: algemene regeling 
    • Vanaf juni 2021 tot en met december 2021: selectieve regeling
   • Buitenschoolse opvang
    • Vanaf november 2020 tot en met juni 2021: algemene regeling 
    • Vanaf juli 2021 tot en met december 2021: selectieve regeling

   Wat houdt elk van beide regelingen in? Een korte samenvatting:

   Algemene regeling

   De pandemie flakkert terug op. Deze regeling heeft als doel het aantal contacten tussen volwassenen en kinderen zo veel mogelijk te beperken:

   • Ouders die er voor kiezen om hun kind thuis te houden betalen niets als hun kind niet komt op een geplande aanwezigheidsdag.
   • Respijtdagen blijven behouden. De organisator kan enkel 1/12 respijtdag per kalendermaand in mindering brengen.
   • Organisatoren kunnen compensatie ontvangen voor deze afwezigheidsdagen.

   Belangrijk: de reden waarom ouders hun kind thuishouden (angst, geen opvang nodig wegens thuiswerken of werkloosheid, vakantie, …) heeft geen belang. Elke afwezigheid wordt op een gelijke manier behandeld.

   Wat moeten we verstaan onder afwezigheidsdagen?

   Dit zijn afwezigheden op bestelde opvangdagen zoals opgenomen in het opvangplan in de schriftelijke overeenkomst.

   Een voorbeeld: ouders hebben opvang besteld van maandag tot donderdag. Het kind kwam de ganse week niet. Dat zijn 4 afwezigheidsdagen waarvoor de ouders niet moeten betalen.

   Afwezigheidsdagen kunnen er enkel zijn op dagen dat de opvang open is, dus niet op dagen van vooraf door de opvang geplande collectieve sluiting. Voor die dagen kan de opvang ook geen compensatie vragen.
   Opvang met subsidie voor inkomenstarief  kan aan de ouders geen bijdrage vragen voor sluitingsdagen.
   In opvang met een vrije prijs vallen ouders en opvang terug op de regeling die ze contractueel zijn overeengekomen voor de sluitingsdagen van de opvang. Als daarin is bepaald dat ouders voor deze dagen betalen, dan kan aan de gezinnen het afgesproken bedrag worden gevraagd.

   In het geval van opgelegde collectieve sluiting, bijvoorbeeld omwille van een besmetting van de kinderbegeleiders, kan geen enkele opvang een bedrag aan de gezinnen vragen. De contractuele afspraken kunnen dan, buiten de wil van de opvang om, niet worden nagekomen. Voor de afwezigheden op deze dagen kan de opvang wel compensatie aanvragen.

   Selectieve regeling

   De pandemie is min of meer onder controle. Deze regeling heeft tot doel de ouders terug te stimuleren om hun kinderen naar de opvang te brengen:

   • Ouders betalen volgens de afspraken in het huishoudelijk reglement en de schriftelijke overeenkomst.
   • Enkel wanneer een gezin geen gebruik kan maken van de opvang wegens opgelegde sluiting of doelgroepbeperking betalen ze niet en verliezen ze geen respijtdagen. Organisatoren kunnen compensatie ontvangen voor deze afwezigheidsdagen.

   Meer informatie over de compensatieregeling voor de opvang van baby’s en peuters.

    

   Laatste update op
   31/08/2021

   Waaraan denken als je kinderopvang te maken krijgt met een coronabesmetting bij een kind of medewerker en eventueel tijdelijk de opvanglocatie moet sluiten?

   Je vindt deze info in de brochure 'Aanpak van besmettingen en hoog-risicocontacten'.

   Laatste update op
   31/08/2021

   Neen. 

   Moet je een dringende beslissing nemen over het sluiten van je opvang of een leefgroep, volg de brochure ‘Aanpak besmettingen en hoog-risicocontacten’. Je kan ook advies vragen aan je arts.

   We behandelen alle meldfiches voor een COVID-19-besmetting in een opvang op weekdagen. In het weekend volgen we nieuwe ernstige meldingen op.

   Voor clusterbesmettingen neem je in het weekend telefonisch contact op met Zorg en Gezondheid (02 512 93 89). Vul daarna een meldfiche in met de afspraken die je maakte met Zorg en Gezondheid in het veld "Beschrijf kort de situatie".

    

   Laatste update op
   08/07/2021

   Kijk in het draaiboek 

   Laatste update op
   26/04/2021

   Medewerkers van de opvang mogen in alle fasen van de pandemie deelnemen aan opleidingen wanneer zij door opleidingsorganisaties georganiseerd worden. Deelnemers mogen er vanuit gaan dat deze bijeenkomsten coronaveilig georganiseerd worden naargelang de fase van de epidemie.

   We vernemen dat meer en meer opleidingsorganisaties volwaardige, coronaveilige opleidingen aanbieden:

   • Een geldig attest levensreddend handelen in de kinderopvang moet altijd voldoen aan de wettelijke voorwaarden, art 4. Dit betekent dat er een theoretisch deel moet zijn, maar ook een praktisch gedeelte, waarbij voldoende tijd voorzien wordt om te kunnen oefenen op een pop.
   • Een online opleiding geeft bijgevolg recht op een geldig attest als er ook voldoende tijd uitgetrokken wordt voor het praktisch gedeelte.
   • De Belgische reanimatieraad schreef richtlijnen uit over het organiseren van coronaveilige opleidingen.

   Sommige essentiële opleidingen (bijvoorbeeld levensreddend handelen of brandbestrijding) werden tijdelijk stopgezet. Vervalt je attest of heb je geen attest in die periode, dan accepteren we dit zolang dit de realiteit is. Je hoeft hiervoor niet langer expliciet goedkeuring te vragen aan je klantenbeheerder. Wel zorg je ervoor dat je, van zodra dit terug toegelaten is, de essentiële opleiding volgt.

   Tijdens de coronacrisis kan dus afgeweken worden van attesten, waaronder het attest levensreddend handelen, voor zover dit verantwoord is :

   • Zonder een eerste attest levensreddend handelen in de kinderopvang kan een kinderbegeleider niet alleen staan met de kinderen.
   • Wie eerder een attest behaalde, maar waarvan de 3 jaar verstreken zijn, krijgt tijd tot na de crisis om deze opnieuw te behalen.
   • De organisator wordt aangemoedigd om de attesten waarvoor nu een afwijking is toegestaan, na de coronacrisis snel in orde te brengen.
   • Een online opleiding kan ter opfrissing nuttig zijn maar biedt niet altijd een volwaardige vervangingen van het attest. We verwijzen naar het MB waarin de voorwaarden voor een geldig attest omschreven worden in art. 4. Zo moet een opleiding altijd bestaan uit een theoretisch deel én een praktisch deel.

    

   Laatste update op
   10/02/2021

   Door het uitvallen van personeel kan het gebeuren dat je opvang niet meer op de volle capaciteit kan draaien.
   Het is essentieel dat de opvang op een veilige en gezonde manier kan plaatsvinden. Je respecteert als organisator daarom altijd eerst en vooral de medische richtlijnen.
    
   Het is beter dat de opvang in een meer beperkte vorm -bijvoorbeeld: minder dagen per week, minder uren per dag of minder plaatsen- kan openblijven dan helemaal niet. Je moet hier geen toestemming voor vragen van Opgroeien. Je meldt dit wel via de meldfiche. Dit zal worden aanvaard als een gedeeltelijke sluiting en worden gecompenseerd. Belangrijk: je overlegt en communiceert hierover helder en vooraf met de ouders.
    
   Je kan tijdelijk externe begeleiders inschakelen. Dit werd overeengekomen tussen de sociale partners in Welzijnssector. Als organisator beoordeel je of deze personen voldoende kwaliteitsvol kunnen werken. Een kwalificatie of diploma is niet noodzakelijk een vereiste.

   Laatste update op
   08/02/2021

   Ja, ook als het in een rode zone woont. Quarantaine is niet nodig. 

   Laatste update op
   08/02/2021

   Komt het kind niet (meer) naar de opvang?

   Misschien vind je wel even de tijd om te bellen naar de ouders om te horen hoe het gaat. Blijf je verontrust? Deel je zorg met je collega’s of je ondersteuner en bekijk samen hoe het gezin verder kan ondersteund worden.

   Komt een kind uit een kwetsbaar gezin naar de opvang en maak je je zorgen over hoe het gaat met dat kind thuis?

   Vraag eens aan de ouders hoe het gaat. Blijft je zorg bestaan? Bespreek dit dan zeker met de ouders en deel je zorg met je collega’s of je ondersteuner. Op onze website vind je een stappenplan en leermateriaal over de aanpak van verontrusting in de thuissituatie.

   Ouders kunnen steeds terecht bij het lokaal team van Kind en Gezin of de Kind en Gezin-Lijn.

   Laatste update op
   08/02/2021

   De brandweer kan momenteel niet de vereiste bezoeken brengen. Dit betekent dat starters geen brandweerattest kunnen krijgen en dat attesten die vervallen niet kunnen worden verlengd. 

   Wat moet of kan je als organisator in dit geval doen? 

   • Je gaat zelf na of je aan alle brandveiligheidsregels voldoet. Je kan hiervoor de afvinklijsten van het VIPA gebruiken.  
   • Je verklaart aan klantenbeheer op eer dat je opvang voldoet aan de gestelde voorwaarden op vlak van brandveiligheid. Je kan de ingevulde afvinklijst toevoegen. 
   • Je doet een aanvraag bij de brandweer zodat die, zodra dit weer mogelijk is, kan langskomen om de controle te doen en het attest op te maken. 
   • Je brengt je verzekeringsmaatschappij op de hoogte. 
   Laatste update op
   08/02/2021
   • Als een kinderbegeleider besmet is of een hoog-risico contact heeft gehad.
   • Als een onthaalouder of één van haar/zijn gezinsleden besmet is of een hoog-risico contact heeft gehad.
   • Als een opgevangen kind besmet is.
     
   • Als één of meerdere leefgroepen of de volledige opvang moet(en) sluiten.
   • Als een onthaalouder de opvang moet sluiten.

   Vul de meldfiche voor een COVID-19-besmetting in een opvanglocatie in. 

    

    

   Compensatie

   Laatste update op
   31/08/2021

   De compensaties voor corona zijn onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van belastingen.

   • In deze circulaire vind je meer info over de aangesloten onthaalouders. 
   • In deze circulaire wordt dit geregeld voor de zelfstandige kinderopvang (voetnoot 8).
   Laatste update op
   08/02/2021

   Je moet met de schriftelijke overeenkomst kunnen aantonen dat er een flexibel opvangplan is.

   Meestal is er in de schriftelijke overeenkomst bij een flexibel opvangplan een bepaald ‘opvangvolume’ opgenomen. Dit opvangvolume telt als het aantal gereserveerde dagen. Wanneer ze niet gepresteerd worden, kunnen deze dagen gecompenseerd worden.

   Staat er geen opvangvolume in de schriftelijke overeenkomst? Dan kan het je het gemiddeld aantal aanwezigheden in een vergelijkbare periode in normale omstandigheden als gereserveerde opvangdagen beschouwen.

   Laatste update op
   08/02/2021

   Een kindcode is niet vereist om een afwezigheid van een kind te laten meetellen voor de compensatie. Zodra er een kindcode is, moet je de aan- en afwezigheden van dit kind wel noteren in de aan- en afwezigheden die je maandelijks bezorgt. Zo tellen ze mee voor de berekening van je bezetting.

   Laatste update op
   08/02/2021

   Gebruik je eerdere formulier en noteer het correcte en volledige aantal afwezigheidsdagen.  Stuur je gecorrigeerde formulier terug naar Opgroeien zoals dit beschreven is in de procedure.

   Laatste update op
   08/02/2021

   Ja. Als er in de gezinsopvang voor meer dan 4 voltijdse kinderen opvang was gereserveerd, dan worden alle afwezigheden vergoed. Het maximum aantal te vergoeden afwezigheden wordt bepaald door de vergunde capaciteit. Het gemiddelde van 4 voltijdse kinderen per onthaalouder blijft niettemin nog steeds het streefdoel. 

   Kinderopvangtoeslag

   Laatste update op
   08/02/2021

   Vragen en problemen met het Aaronsysteem kan je melden aan ko.kinderopvangtoeslag@kindengezin.be, aan de technische helpdesk vragen@aaron.support of telefonisch 052 26 21 45. 

   Coronavirus

   Laatste update op
   27/08/2021

   Mogelijke klachten verkoudheid

   • Hoesten
   • Niezen
   • Een loopneus en/of een verstopte neus
   • Keelpijn of een kriebelende keel
   • Lichte hoofdpijn
   • Soms oorpijn

   Mogelijke klachten COVID-19

   *Let op: sommige mensen ontwikkelen geen symptomen.

    De persoon heeft minstens één van deze hoofdsymptomen, die acuut zijn ontstaan zonder andere duidelijke oorzaak:

    • Hoesten
    • Kortademigheid of ademhalingsmoeilijkheden
    • Pijn op de borst
    • Plots verlies van geur en smaak

    OF

    De persoon heeft minstens twee van deze bijkomende symptomen, zonder andere duidelijke oorzaak:

    • Koorts
    • Spierpijn
    • Vermoeidheid
    • Loopneus of verstopte neus
    • Keelpijn
    • Hoofdpijn
    • Gebrek aan eetlust
    • Waterige diarree
    • Verwardheid of plotse val

    OF

    De chronische ademhalingsproblemen (COPD (chronische longziekte), astma, chronische hoest, …) worden erger, zonder andere duidelijke oorzaak.

    Richtlijnen

    • Heb je één van bovenstaande hoofdsymptomen? Ga in isolatie, bel je huisarts en laat je testen.
    • Heb je minimum twee bijkomende symptomen of ademhalingsproblemen die erger worden? Ga in isolatie, bel je huisarts en laat je testen.
    • Heb je enkel één bijkomend symptoom, bv. een loopneus? Dan hoef je niet direct zorgen te maken.
    • Als je ziek bent, ga je niet aan het werk. Ben je medewerker van Opgroeien? Lees op Vlaanderen Intern wat je moet doen als je ziek bent.

    Deze affiche van Zorg en Gezondheid vat de symptomen van COVID-19 goed samen.

    Laatste update op
    20/07/2021

    Volg in elke situatie zeker dit advies: neem eerst contact op met je leidinggevende (als je werkt voor Jeugdhulp) of je HR-account (als je werkt voor Kind en Gezin), vóór je teamleden of andere werkcontacten inlicht.

    Heb je symptomen of vermoed je een besmetting met COVID-19? Mogelijke symptomen zijn: koorts, hoesten, kortademigheid, plotse reuk- en smaakstoornis.

    • Zet een mondmasker op.
    • Blijf thuis of ga onmiddellijk naar huis als je op kantoor of elders aan het werk bent.
    • Contacteer telefonisch je huisarts. De huisarts stelt een diagnose en verwijst je eventueel door voor een test.

    Heb je COVID-19? 

    • Meld dat aan je leidinggevende (als je werkt voor Jeugdhulp) of aan je HR-account (als je werkt voor Kind en Gezin). Zij zorgen ervoor dat de ziekte geregistreerd wordt in VlimpersBezorg het ziekte-attest van de Vlaamse overheid aan het geneeskundig controleorgaan.
    • Voor medewerkers in de lokale dienstverlening van Kind en Gezin staan de stappen bij een besmetting of quarantaine beschreven in een apart document.
    • Ben je in de dagen voor de besmetting op kantoor geweest of heb je fysieke dienstverlening gedaan? Laat dat ook weten aan je leidinggevende of HR-account en aan de contactonderzoeker, als die je contacteert.
    • Je leidinggevende of HR-account zal je enkele vragen stellen om in te schatten wat er moet gebeuren.
     • Die vragen zijn: met wie ben je in contact gekomen tijdens de twee dagen voor de start van je symptomen of - als je geen symptomen had - twee dagen voor je positieve coronatest werd afgenomen? Hoe lang hebben die contacten geduurd (meer dan 15 minuten of minder) en heb je van dichtbij (minder dan 1,5 meter) contact gehad of niet?
     • Die gegevens worden aan de arbeidsgeneeskundige dienst overgemaakt. De arbeidsarts beslist wie effectief als hoogrisicocontact kan worden beschouwd. Dat is een contact van dichtbij en gedurende langer dan 15 minuten met iemand die positief testte op het COVID19-virus. 
     • Op basis daarvan brengt je leidinggevende of HR-account eventueel betrokken collega’s ook op de hoogte als er sprake is van een hoogrisicocontact. Zij worden naar hun huisarts verwezen voor een test, en volgen daarna de instructies van hun huisarts op.
    • Je huisarts verwittigt daarnaast ook de bevoegde instanties zodat de contactopvolging snel kan opstarten. Opgroeien verleent zijn deelname aan het contactonderzoek en geeft ook cliëntgegevens door als dat nodig is. Er is sprake van een gedeeld beroepsgeheim. 

    Ben je niet ziek, maar moet je in quarantaine van je huisarts of van de contactonderzoeker? 

    • Meld dat aan je leidinggevende of HR-account en maak de nodige werkafspraken met het oog op maximaal thuiswerk en/of een aangepast takenpakket. Is thuiswerk niet mogelijk of niet toegestaan? Dan blijf je beschikbaar. Dat betekent dat je alsnog alternatieve opdrachten kan krijgen of dat medewerkers in de essentiële dienstverlening bij personeelstekort toch opgeroepen kunnen worden.
    • Als je een quarantainegetuigschrift ontvangt, hou je dit goed bij. Je leidinggevende of HR account kan dit opvragen.
    • Registreer je thuiswerk, je beschikbaarheid of afwezigheid wegens corona correct in Vlimpers.
    • Lees alle info i.v.m. corona op Vlaanderen Intern.

     

    Laatste update op
    08/07/2021

    Enkel de medewerkers die instaan voor de veiligheid van minderjarigen in de jeugdhulp zijn erkend als essentieel beroep. Alle andere medewerkers van Opgroeien vallen niet onder de uitzondering van essentieel beroep. 

    Medewerkers die volledig gevaccineerd zijn moeten na een hoogrisicocontact met een COVID-19-patiënt en een negatieve coronatest niet in quarantaine gaan.

    Een medewerker die nog niet volledig gevaccineerd is, kan komen werken mits strikte opvolging van de maatregelen. Dat kan enkel in hoge uitzondering, als er écht geen continuïteit van de dienstverlening gewaarborgd kan worden én onvoldoende veiligheid kan gewaarborgd worden voor de minderjarigen waarvoor Jeugdhulp instaat.

    Deze maatregelen moeten dan strikt opgevolgd worden:

    • Draag adequate beschermingsmiddelen: een mondmasker in textiel voor alle verplaatsingen buitenshuis, dus ook op het werk.
    • Leef de handhygiëne strikt na.
    • Volg de lichaamstemperatuur en mogelijke symptomen van COVID-19 actief op.
    • Hou minstens 1,5 m afstand van collega’s.
    • Vermijd sociale contacten buiten het werk.
    • Ga niet op reis.

    Medewerkers die zelf besmet zijn met COVID-19 moeten in thuisisolatie gaan en de quarantainemaatregelen strikt opvolgen.

    Laatste update op
    08/07/2021

    Voor de meest actuele informatie over ziekte, besmetting en quarantaine kan je terecht op Vlaanderen Intern.

    Laatste update op
    11/05/2021
    • Wie terugkomt van een verblijf van minstens 48 uur in het buitenland, moet zich houden aan de geldende maatregelen rond testen en quarantaine. Meer info op info-coronavirus.be. De Vlaamse overheid verwacht dat je die richtlijnen strikt opvolgt. 
    • Wie kan, werkt tijdens de quarantaine thuis. Kan je niet van thuis uit werken, dan moet je een verlofvorm opnemen. Meer info vind je op Vlaanderen Intern op de pagina met de coronamaatregelen voor personeel van de Vlaamse overheid
    Laatste update op
    08/02/2021

    Studenten verpleegkunde, vroedkunde en geneeskunde kunnen stage lopen bij Kind en Gezin.

    De richtlijn is dat er maximum één student per zitting kan aanwezig zijn. Dat betekent dat er naast de verpleegkundige, de consultatiebureau-arts en de vrijwilliger nog één extra persoon is toegelaten.

    Stagiaires dragen steeds een mondmasker in het consultatiebureau, net zoals de verpleegkundigen, de consultatiebureau-artsen en de vrijwilligers. Voor de studenten verpleegkundige wordt dat via het lokale team geregeld.

    Heb je een vraag over de stages?

    Laatste update op
    08/02/2021

    Wie (vermoedelijk) besmet is met het coronavirus COVD-19 moet de geldende quarantaine- en isolatieregels volgen. Na de quarantaine of isolatie mag je naar het consultatiebureau komen als je 3 dagen koortsvrij bent én als alle symptomen zeker verdwenen zijn. 

    Laatste update op
    08/02/2021

    Lees zeker aandachtig alle nieuwsberichten op het intranet. Er is een grote kans dat je het antwoord op je vraag vindt in de beschikbare informatie. Vind je het antwoord niet? Mail dan naar corona@opgroeien.be

    Voorzieningen Jeugdhulp

    Laatste update op
    17/09/2021

    Als er een uitbraak is van het coronavirus in een leefgroep van een voorziening Jeugdhulp, gaat de leefgroep in quarantaine en laten alle begeleiders zich testen. Begeleiders die negatief testen, kunnen aan het werk blijven. Ze houden zich privé wel aan de quarantainemaatregelen en beperken hun sociale contacten. Het is niet de bedoeling om andere medewerkers - die geen risicocontact hebben gehad - in de getroffen leefgroep aan het werk te zetten (tenzij dit noodzakelijk is om de continuïteit van de werking te garanderen). Het is sterk aangeraden om met een vaste groep van begeleiders te werken in de leefgroep.

    Tijdens de quarantaine moeten directe contacten met andere personen vermeden worden, moet er een afstand van anderhalve meter gerespecteerd worden en zijn enkel essentiële verplaatsingen toegestaan (bv. doktersbezoek). Daarnaast is het belangrijk om tijdens de quarantaine en tot 14 dagen na het laatste hoogrisicocontact deze algemene maatregelen toe te passen:

    • bijzondere aandacht voor de basishygiënemaatregelen;
    • voor alle verplaatsingen buitenshuis door +12-jarigen wordt een mondmasker gedragen;
    • contacten moeten hun gezondheid zorgvuldig in de gaten houden. Indien symptomen optreden, moet de huisarts gecontacteerd worden;
    • sociale contacten moeten tijdens de quarantaineperiode worden vermeden en tot 14 dagen na het laatste nauwe contact zoveel mogelijk beperkt. Er moet steeds een afstand van 1,5 m worden aangehouden.

    Er vindt een nieuwe test plaats op de zevende dag na het hoogriscocontact. Als de test op dag 7 negatief is, houdt de quarantaine op. Aangezien de incubatieperiode tot 14 dagen kan bedragen, blijft het wel belangrijk de algemene maatregelen toe te blijven passen tot 14 dagen na het laatste nauw contact.

    De uitzondering op quarantaine vervalt als begeleiders privé een hoogrisicocontact hebben gehad.

    Zoals omschreven in de outbreakrichtlijnen is het van belang om in de leefgroep(en) met besmettingen de preventieve maatregelen strikt op te volgen. Van zodra medewerkers toch symptomen vertoont, blijven ze thuis.

    Laatste update op
    09/06/2021

    Een fysiek aanbod voor volwassenen is mogelijk, mits het naleven van de hygiënemaatregelen en de regels voor social distancing en het dragen van een mondmasker (vanaf 12+). Ze kunnen ook met digitale contacten gecombineerd worden.

    Laatste update op
    09/06/2021

    Zoals aangegeven in het jeugdhulpprotocol kunnen (dag-)bezoeken en overnachtingen aan de context plaatsvinden als al deze voorwaarden zijn voldaan:

    • Er wordt ingeschat dat die bezoeken en overnachtingen op een goede manier zullen verlopen.
    • Niemand is (vermoedelijk) besmet.
    • De hygiënemaatregelen worden gevolgd.

    Voor bezoek aan een context die zich in het buitenland bevindt, gelden dezelfde voorwaarden. 

    Personen die reizen in het kader van grensoverschrijdend co-ouderschap zijn volledig vrijgesteld van quarantaine en testen na verblijf in het buitenland. Minderjarigen die in België in een jeugdhulpvoorziening of pleeggezin verblijven en waarvan de ouders, of andere opvoedingsverantwoordelijken, in het buitenland wonen, behoren ook tot die categorie.

    Opgelet: Deze uitzondering geldt niet wanneer de minderjarige in contact kwam met een persoon die corona heeft. Dan gelden uiteraard de gekende maatregelen na hoogrisicocontact.

    Lees meer over uitzonderingen op quarantaine en testen op info-coronavirus.be.

    Laatste update op
    09/06/2021

    Vanaf 9 juni 2021 schakelt Jeugdhulp over naar fase 2, zoals beschreven in dit document

    Laatste update op
    09/06/2021

    Vanaf 9 juni geldt fase 2 van het coronajeugdhulpprotocol. Dat betekent grotendeels een terugkeer naar de normale werking, op voorwaarde dat alle preventieve en hygiënische maatregelen worden nageleefd en dat er permanente waakzaamheid is voor eventuele besmettingen.

    Kinderen en jongeren in residentiële voorzieningen Jeugdhulp kunnen dus op bezoek (met of zonder overnachting) in de context (dit kan ook een pleeggezin zijn).

    Als de voorziening (of het gezin) in een gebied ligt met striktere lokale maatregelen, gelden andere voorwaarden.

    • In elke fase geldt dat:
     • het bezoek alleen maar kan plaatsvinden als er niemand (vermoedelijk) besmet is met COVID-19;
     • de hygiënische maatregelen moeten worden gevolgd;
     • er extra aandacht is voor wie tot een risicogroep behoort als die persoon niet gevaccineerd is. (Bij minderjarigen of personen uit de context die tot een risicogroep behoren: als die persoon niet gevaccineerd is, maakt de voorziening - in overleg met de minderjarige, de context en de behandelende arts - afspraken of het bezoek al dan niet kan doorgaan, en over het al dan niet treffen van bijkomende maatregelen.
    • In fase 2: (dag-)bezoeken en overnachtingen aan de context kunnen normaal plaats vinden, mits er niemand (vermoedelijk) besmet is met COVID-19 en het naleven van de hygiënische maatregelen. Bij context in het buitenland worden de geldende richtlijnen voor reizen van en naar het buitenland gevolgd.

    Meer weten? Lees de richtlijnen voor Jeugdhulp in de verschillende fases.

    Laatste update op
    09/06/2021

    Jongeren in een gemeenschapsinstelling of het Vlaams detentiecentrum kunnen bezoek krijgen, mits het naleven van de hygiënische maatregelen.

    Wie hiervoor in aanmerking komt, kan ook op weekend.

    Als er (een vermoeden van) besmetting is vastgesteld bij de jongere of in de leefgroep, wordt waar nodig ingezet op digitaal contact.

    Laatste update op
    09/06/2021

     Jongeren in een gemeenschapsinstelling of het Vlaams detentiecentrum kunnen bezoek krijgen, mits het naleven van de hygiënische maatregelen.

     Wie hiervoor in aanmerking komt, kan ook op weekend.

     Als er (een vermoeden van) besmetting is vastgesteld bij de jongere of in de leefgroep, wordt waar nodig ingezet op digitaal contact.

      

     Laatste update op
     09/06/2021

     Vanaf 9 juni geldt fase 2 van het coronajeugdhulpprotocol. Dat betekent grotendeels een terugkeer naar de normale werking, op voorwaarde dat alle preventieve en hygiënische maatregelen worden nageleefd en dat er permanente waakzaamheid is voor eventuele besmettingen.

     • In elke fase geldt dat:
      • de hygiënische maatregelen in acht moeten worden genomen;
      • contacten in de leefgroep met andere minderjarigen (andere dan de eigen kinderen) worden beperkt;
      • er extra aandacht is voor wie tot een risicogroep behoort als die persoon niet gevaccineerd is;
      • indien een minderjarige of personeelslid COVID-19-positief is, externe contacten tot het strikte minimum worden beperkt, en dat social distancing, goede handhygiëne en gebruik mondmaskers maximaal worden toegepast.
     • In fase 2:
      • binnen de leefgroepen geldt de normale werking;
      • alle bezoek is mogelijk. Er wordt wel gevraagd dat de voorzieningen er alles aan doen om het bezoek van derden aan de leefgroep zo veilig mogelijk te laten verlopen en met respect voor de hygiënische maatregelen;
      • zowel binnen als buiten de voorziening kunnen activiteiten doorgaan, ook leefgroepoverschrijdend;
      • kinderen en jongeren kunnen op dag- en weekendbezoek in hun (pleeg)gezin, tenzij iemand ziek is.

     Bekijk ook de affiche met afspraken.

     • Registratie van aanwezigheden en contacten blijft belangrijk in het kader van mogelijk contactonderzoek.
     • Face-to-facecontacten kunnen aangevuld worden met contacten via digitale weg, indien de situatie en context dit toelaten.

     Meer weten? Lees de richtlijnen voor Jeugdhulp in de verschillende fases

     Laatste update op
     17/05/2021

     Groepsactiviteiten kunnen intra- en extramuros plaatsvinden volgens de richtlijnen van het Overlegcomité, leefgroepsoverstijgend, én op voorwaarde dat de hygiënemaatregelen in acht worden genomen.

     Er is extra aandacht voor wie tot een risicogroep behoort als die persoon niet gevaccineerd is.

     De minderjarigen in een leefgroep worden beschouwd als gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen.

     Laatste update op
     17/05/2021

     Vanaf 17 mei 2021 schakelt Jeugdhulp over naar fase 3, zoals beschreven staat in dit document. Voor ambulante, mobiele en ondersteunende/projectmatige begeleiding betekent dat dat er indien mogelijk ingezet wordt op digitale contacten. Een nieuwe begeleiding start sowieso met een fysiek contact. Fysieke contacten vinden steeds plaats met aandacht voor afstandsregels, mondmaskers en hygiënemaatregelen en bij voorkeur in de organisatie zelf.

     Laatste update op
     03/05/2021

     Er bestaan verschillende soorten tests:

     PCR–test: af te nemen door een gezondheidswerker, is erg betrouwbaar. Het resultaat wordt in een labo bepaald. Wordt ook RT-PCR genoemd. Het duurt minstens enkele uren vooraleer je het resultaat hebt, maar meestal binnen 24u, afhankelijk van het labo. Controle PCR-testen zijn gewenst volgens de richtlijnen van Sciensano: dus bijvoorbeeld op het einde van de quarantaineperiode. Dit soort test kan worden afgenomen in een labo, in een teststraat, in een ziekenhuis en ook bij (de meeste) huis- en kinderartsen. De PCR-test wordt ook gebruikt wanneer een mobiel testteam de testen komt afnemen. Indien gewenst, kan met de PCR-test een verdere typering van de variant van het virus bepaald worden. Deze test geeft aan of je met het SARS-CoV-2 virus besmet bent geweest, maar betekent niet altijd dat je nog besmettelijk bent. De test kan langer positief blijven dan dat je besmettelijk bent voor anderen.

     Antigeen–sneltest: af te nemen door gezondheidswerker, dus ook bij eigen arts. Resultaat is na 15 minuten bekend. Wordt voornamelijk gebruikt om snel duidelijkheid te hebben wanneer iemand suggestieve COVID-19 symptomen heeft. Indien positief, hoeft er niet meteen een PCR test ter controle uitgevoerd te worden. Als deze test positief is ben je besmettelijk voor anderen.

     Zelftest: kan de persoon zelf afnemen, geeft resultaat na 15 minuten. Is te koop bij de apotheek. De test heeft een gevoeligheid van 80% (onafhankelijk of je wel of niet symptomen hebt). Bij een positief resultaat vraag je zo snel mogelijk een PCR-test aan ter bevestiging. Je bent dus bij een positief resultaat met grote graad van zekerheid ook besmettelijk voor anderen. Het positieve resultaat blijft geldig tot het tegendeel door middel van een negatieve PCR-test bewezen is.

     Voor meer info zie Testen op het coronavirus (Covid-19) | Coronavirus COVID-19 (info-coronavirus.be)

     Zelftests in de jeugdhulp

     Enkele principes en aanbevelingen voor zelftests.

     • Zelftests zijn niet hetzelfde als sneltests die steeds door medisch geschoold personeel afgenomen moeten worden.
     • Bij coronaklachten moet de huisarts gecontacteerd worden. Een zelftest is dan niet aangewezen.
     • Zelftests meten of iemand besmettelijk is. Hoe hoger de virale lading, hoe meer kans op een positief resultaat. Personen met een relatief lage virale lading worden niet gedetecteerd.
     • Zelftests meten niet of iemand al dan niet besmet is: het heeft bijgevolg geen zin om onmiddellijk na een potentieel risicovol contact een zelftest af te nemen. Er moet in elk geval rekening gehouden worden met een incubatieperiode van 3 à 5 dagen alvorens een zelftest een betrouwbaar resultaat kan geven.
     • Zelftests zijn bewezen betrouwbaar vanaf adolescentenleeftijd.
     • Bij correct gebruik is de gevoeligheid van een zelftest 80%.
     • Een negatieve zelftest ontslaat een persoon niet van quarantainemaatregelen na een hoogrisico-contact, noch van de preventieve maatregelen (afstand, hygiënemaatregelen …).
     • Een positief resultaat moet steeds gevolgd worden door een PCR-test bij de huisarts.
     • Voor het correct bewaren en gebruiken: Covid-19 zelftesten | Coronavirus COVID-19 (info-coronavirus.be)

     Gelet op bovenstaande elementen zijn we ervan overtuigd dat zelftests slechts een beperkte meerwaarde hebben in de jeugdhulp; we kiezen bijgevolg niet voor een systematisch en veralgemeend gebruik ervan in de jeugdhulp.

     Laatste update op
     08/02/2021

     Er is geen sprake van een opnamestop in de private voorzieningen. Het residentiële aanbod blijft minderjarigen opvangen om zo veiligheid te installeren. Dat geldt ook voor kinderen met symptomen van besmetting. Dat is dus geen reden voor niet-opname. Uiteraard gelden voor deze minderjarigen met symptomen de eerdere richtlijnen en worden zij op de kamer of in een ziekenboeg opgevangen. 


     Het is niet nodig om elke minderjarige die wordt geplaatst, a priori in afzondering te plaatsen. Medische experten bevestigen dat. Kinderen en jongeren die geen symptomen vertonen, kunnen gewoon in de leefgroep worden opgevangen, ook als ze zelf in contact kwamen met besmette personen. Volgende preventieve maatregelen blijven daarbij essentieel: 

     • was voor een gesprek je handen en vraag de minderjarige dat ook te doen; 
     • schud geen handen; 
     • houd minstens 1,5 meter afstand van elkaar; 
     • nies of snuit je neus in een papieren zakdoek en draai daarbij je gezicht weg van je gesprekspartner. Gooi de gebruikte zakdoek meteen weg; 
     • hoest in je ellenboog en draai daarbij je gezicht weg van je gesprekspartner; 
     • maak na gebruik je laptop en telefoon schoon met een hygiënisch doekje; 
     • was je handen na het gesprek. 
       

     Als een jongere symptomen heeft die overeenkomen met de gevalsdefinitie van Sciensano, wordt hij of zij beschouwd als iemand met een coronavirusinfectie totdat het tegendeel bewezen is. Het eerder gemaakte onderscheid tussen -12 en +12-jarigen wordt niet langer aangehouden. In deze situatie gelden de volgende maatregelen:

     • in nauw overleg met de behandelende arts verblijft de jongere op de eigen kamer of in een ziekenboeg. Beperk het aantal begeleiders of opvoeders dat met deze jongere contact heeft;
     • was de handen voorafgaand aan het contact met de jongere;
     • als de jongere hulp nodig heeft bij de dagelijkse verzorging, gebruikt de hulpverlener persoonlijke beschermingsmiddelen;
     • laat de jongere bij voorkeur gebruik maken van een aparte douche en wc. Als dat niet mogelijk is, moet de douche en wc frequent - bij voorkeur na elk gebruik – worden schoongemaakt. Dat kan met een gewoon schoonmaakmiddel.
     Laatste update op
     08/02/2021

     Wanneer een kind in een private voorziening symptomen van besmetting heeft of als besmetting effectief is vastgesteld, is verblijf in eigen kamer of  in een ziekenboeg noodzakelijk. Het eerder gemaakte onderscheid tussen -12 en +12-jarigen wordt niet langer aangehouden. 

     Als een jongere symptomen heeft die overeenkomen met de gevalsdefinitie van Sciensano, wordt hij of zij beschouwd als iemand met een coronavirusinfectie totdat het tegendeel bewezen is. In deze situatie gelden de volgende maatregelen:

     • in nauw overleg met de behandelende arts verblijft de jongere op de eigen kamer of in een ziekenboeg. Beperk het aantal begeleiders of opvoeders dat met deze jongere contact heeft;
     • was de handen voorafgaand aan het contact met de jongere;
     • als de jongere hulp nodig heeft bij de dagelijkse verzorging, gebruikt de hulpverlener persoonlijke beschermingsmiddelen;
     • laat de jongere bij voorkeur gebruik maken van een aparte douche en wc. Als dat niet mogelijk is, moet de douche en wc frequent - bij voorkeur na elk gebruik – worden schoongemaakt. Dat kan met een gewoon schoonmaakmiddel.
     Laatste update op
     08/02/2021

     FFP2-maskers worden aanbevolen bij een effectieve besmetting in een voorziening. Voorzieningen kunnen een bijkomende levering vragen wanneer ze met een uitbraak worden geconfronteerd (via webformulier). In andere omstandigheden is het niet nodig FFP2-maskers te dragen. Ze bieden in dergelijke situaties slechts een beperkte meerwaarde en vormen net een hoger risico op besmetting bij onjuist gebruik.

     Laatste update op
     08/02/2021

     De huidige maatregelen in de samenleving om de corona-epidemie in te dijken, leiden tot meer druk op sommige gezinnen en mogelijk ook meer crisissituaties. De reguliere processen van crisis, en vervolghulp crisis zullen de komende periode opnieuw niet volstaan. Daarom worden die processen opnieuw tijdelijk losgelaten om een ‘out of the box’ crisiswerking te installeren die beter past bij een noodtoestand.  

     In tijden van crisis is er nood aan een duidelijk mandaat, snel en transparant handelen en een goed overzicht op vraag en aanbod. Daarom worden de regiocoördinatoren van de afdeling continuïteit en toegang (ACT/intersectorale toegangspoort) aangesteld als crisiscoördinatoren van hun regio, waarbij ze ondersteund door de meldpuntcoördinatoren en in dialoog met de regioverantwoordelijken ondersteuningscentra jeugdzorg en sociale diensten jeugdrechtbank (OSD) instaan voor de behandeling van dringende vragen tot opvang.  

     In elke regio organiseert men zich volgens volgende richtlijnen: 

     • De crisismeldpunten blijven consult en dispatch doen van casussen die telefonisch of via andere wegen bij hen worden aangemeld. 
     • Gezien de schaarste van het aanbod zal er een priorisering nodig zijn van de opvangvragen. Hierbij ligt het mandaat bij de regiocoördinator ACT.  
     • De casussen die prioriteit krijgen, worden vastgehouden tot er een oplossing is gevonden. Dat wil zeggen dat de termijnen VIST en crisis vervallen.  
     • Alle voorzieningen (intersectoraal, NRTJ, jeugdhulp) maken de facto deel uit van het crisisnetwerk en worden dagelijks bevraagd door jeugdhulpregie/crisismeldpunt om een accuraat beeld te hebben van het aanbod.  
     • Interregionale solidariteit blijft een leidend principe, zeker in een noodsituatie.  
     • De aanmelder blijft betrokken doorheen het crisistraject om de situatie mee in te schatten.  

     Eens de corona uitbraak onder controle is, wordt een stand van zaken opgemaakt en kan terug worden geëvolueerd naar de gewone processen.  

     Vragen? Neem contact op met corona@opgroeien.be

     Laatste update op
     08/02/2021

     Net in deze tijden zijn opnames in het kader van gerechtelijke beslissingen, maatschappelijke noodzaak en opnames van kinderen en jongeren in bijzonder onveilige situaties te verwachten. Er is dus geen opnamestop in de private voorzieningen. 

      

     Laatste update op
     08/02/2021

     Gedeelde opvang tussen twee voorzieningen, inclusief time-outs, is mogelijk mits extra waakzaamheid voor de fysieke gezondheid van de minderjarige. De hygiënische maatregelen moeten in acht genomen worden, en in géén van beide voorzieningen mag een outbreak zijn.

     Intussen blijft het belangrijk dat voorzieningen ook andere vormen van contact (telefonisch, Skype …) blijven gebruiken. Het is aangewezen om hier blijvend op in te zetten.  

     Pleegzorg

     Laatste update op
     09/06/2021

     Op basis van de gunstige evolutie van het aantal coronabesmettingen in ons land, de stijgende vaccinatiegraad en de beslissingen van het Overlegcomité om een aantal maatregelen te versoepelen, is beslist dat de jeugdhulp op woensdag 9 juni terugschakelt naar fase 2 van het jeugdhulpprotocol. Dat geldt ook voor pleegzorg. Lees het protocol

      

     Begeleiding

     Fysieke contacten kunnen plaatsvinden, mits het naleven van de hygiënische maatregelen, social distancing en het dragen van een mondmasker voor wie ouder is dan 12 jaar. Dit geldt bij alle begeleidingscontacten, zowel in het (pleeg)gezin als op een dienst voor pleegzorg.

     De combinatie met digitale contacten blijft mogelijk.


     Bezoek

     Bezoek van de context (bv. ouders) aan kinderen en jongeren die in een leefgroep of een pleeggezin wonen, is mogelijk. Kinderen of jongeren die op dag- of weekendbezoek gaan in hun gezin of bij hun pleeggezin, kunnen dat ook blijven doen.

     De normale werking is mogelijk als de hygiënemaatregelen worden gevolgd.
     Tijdens bezoeken worden de veiligheidsmaatregelen altijd gerespecteerd. Wees extra voorzichtig met risicogroepen als ze niet gevaccineerd zijn. Wanneer iemand zich ziek voelt worden bezoekmomenten uitgesteld.

      

     Gedeelde opvang (bv. tussen leefgroep voorziening en pleeggezin)

     Gedeelde opvang van een kind of jongere tussen een voorziening en een pleeggezin is mogelijk, mits het naleven van de hygiënische maatregelen en met oog voor de fysieke gezondheid van de minderjarige. Er mag ook geen COVID-19-besmetting zijn, noch in de leefgroep, noch in het pleeggezin.

     Intussen blijft het belangrijk dat ook andere vormen van contact (telefonisch, Skype …) worden gebruikt. Het is aangewezen om hier blijvend op in te zetten.  


     Groepsgesprekken, vormingen en infosessies

     Een fysiek aanbod voor minderjarigen (individueel en in groep) is mogelijk, op voorwaarde dat de hygiënemaatregelen en de regels voor social distancing en het dragen van een mondmasker (vanaf 12+) strikt worden opgevolgd. 

     Ook een fysiek aanbod voor volwassenen (individueel en in groep, ook in gemengde groep met minderjarigen) kan, eveneens mits het naleven van de hygiënemaatregelen en de regels voor social distancing en het dragen van een mondmasker (vanaf 12+).

      
     Wat met nieuwe pleegzorgsituaties en crisispleegzorg?

     Nieuwe pleegzorgsituaties of crisispleegzorg kunnen nog steeds worden opgestart. Dat kan wel enkel op voorwaarde dat er niemand ziek is.

      
     Veiligheidsmaatregelen

     Als er een fysiek contact wordt georganiseerd, is het heel belangrijk om de algemene veiligheidsmaatregelen te respecteren. Dat betekent:

     • Hygiëne: was je handen dikwijls met water en zeep, verlucht en poets ruimtes regelmatig …
     • De veiligheidsafstand van 1,5 meter blijft belangrijk. 
     • Ontsmet je handen voor en na elk fysiek contact.
     • Wanneer de afstand niet bewaard kan worden, is het verplicht om een mondmasker te dragen. 
     • Wees extra voorzichtig bij contacten met mensen die tot de risicogroep behoren als zij niet gevaccineerd zijn.