Veelgestelde vragen en antwoorden over het coronavirus

Op deze pagina vind je de veelgestelde vragen en antwoorden over de genomen maatregelen rond het coronavirus COVID-19 en de impact op de hulp- en dienstverlening van Jeugdhulp en Kind en Gezin. Deze pagina krijgt regelmatig een update. 

Antwoorden op algemene vragen over de coronavaccinatie lees je op laatjevaccineren.be. Vind je op die site of hieronder het antwoord niet op je vraag? Mail je dringende vragen dan naar corona@opgroeien.be. Het team van deskundigen beantwoordt zo snel mogelijk alle vragen.

Vaccinatie

Antwoorden op algemene vragen over de coronavaccinatie lees je op laatjevaccineren.be. Hier vind je vragen specifiek voor kinderen, jongeren en ouders.

Laatste update op
23/12/2022

Bij een coronabesmetting is er een hogere kans op ernstig verloop van COVID-19 en een premature bevalling. Daarom is vaccinatie aanbevolen bij zwangere vrouwen. Het vaccin beschermt ook de baby.

In het nieuwe advies van de Hoge Gezondheidsraad over het herfst - winterseizoen 2022-2023 staat dat:

 • zwangere vrouwen die al een booster vaccin kregen tegen COVID-19, aanbevolen worden om een herfst-winter booster (2022-2023) te krijgen minstens 3 maanden, maar best 6 maanden na de vorige booster.
 • zwangere vrouwen die nog nooit een COVID-vaccin kregen, aanbevolen worden om een primair vaccin te krijgen en een boosterdosis 6 maanden na het primair vaccin.

Meer info lees je op laatjevaccineren.be.

Laatste update op
21/10/2022

Koorts is een lichaamstemperatuur van 38°C of meer. 

Als er enkel wat koorts is, zonder andere symptomen, kan je ervan uitgaan dat de koorts het gevolg is van de vaccinatie. Dan mag het kind naar de opvang, als het kan deelnemen aan de normale activiteiten en geen extra zorg vraagt. Bij twijfel is het aangeraden om de arts te contacteren.

Ook de afspraak om 24 uur koortsvrij te zijn om terug naar de opvang te gaan, is na vaccinatie niet noodzakelijk. 

Jonger dan 3 maanden

Voor kinderen jonger dan 3 maanden is een temperatuur van meer dan 38°C steeds een reden tot ongerustheid en is het aangewezen om doktersadvies in te winnen.

Laatste update op
27/07/2022

Vaccinatie tegen COVID-19 is niet verplicht maar wordt wel heel sterk aanbevolen. Een vaccinatie beschermt niet alleen jezelf, maar ook de mensen om je heen. Lees meer op www.laatjevaccineren.be.

Verwijs iemand met vragen of twijfels over de vaccinatie of de COVID-19-vaccins altijd door naar de behandelend arts, die op specifieke vragen kan antwoorden en twijfel kan wegnemen.

Betrouwbare online informatie vind je o.a. op:

Laatste update op
27/07/2022

De Hoge Gezondheidsraad stelt dat alle vrouwen die borstvoeding geven kunnen gevaccineerd worden, zeker als zij in de gezondheidszorg werken of tot de prioritaire groepen voor vaccinatie behoren. Net zoals WHO, CDC, ACOG en ABM voegt de Hoge Gezondheidsraad toe dat er voor de zuigelingen geen nadelige effecten te verwachten zijn van vaccinatie bij borstvoeding.

Er zijn geen gegevens bekend over de passage van mRNA of vaccin spike-eiwitten via de moedermelk. Toch zouden beiden, als ze in de moedermelk zouden doorgegeven worden, waarschijnlijk worden vernietigd in het spijsverteringskanaal van de pasgeborene (in het geval van mRNA) en/of geen schadelijke effecten hebben (bij het spike-eiwit).

De WHO stelt dat borstvoeding niet moet stopgezet worden na vaccinatie. ABM voegt daaraan toe dat de antistoffen die door de moeder na het vaccin worden aangemaakt, wellicht via de moedermelk worden doorgegeven en de baby mogelijk helpen beschermen tegen COVID-19.

Laatste update op
27/07/2022

Alle info over vaccinatie van kinderen van 5 tot 11 jaar lees je op laatjevaccineren.be. Je vindt er ook een overzicht van webinars die je kan herbekijken, zoals die over de omikronvariant en vaccinatie bij 5-11-jarigen.

Kinderen van 5 tot 11 jaar mogen gevaccineerd worden tegen het coronavirus. Dat is op 20 december 2021 beslist. De vaccinatie is net als bij de rest van de bevolking niet verplicht.

Door je kind te laten vaccineren, wordt het beschermd tegen COVID-19 en raakt het gezins-, school- en vrijetijdsleven van kinderen minder verstoord.

 • Kinderen van 5 tot en met 11 jaar krijgen het kindervaccin van Pfizer toegediend. Dat vaccin is uitgebreid getest op kinderen en is veilig. Het wordt al in verschillende landen wereldwijd toegediend.
 • Ze krijgen twee keer het kindervaccin toegediend, met een tussentijd van 21 dagen. Dat vaccin is op maat van kinderen gemaakt.
 • De ouders van alle 5 tot 11-jarigen zullen per brief de uitnodiging ontvangen. Als eerste komen kinderen met bepaalde ziektes aan de beurt. De andere uitnodigingen worden vanaf eind december 202 of begin januari 2022 verstuurd.
flyer 5-11j p1
flyer 5-11j p2
Laatste update op
11/01/2022

Nee, dat kan niet.

Er circuleert heel wat foutieve informatie over de COVID-19-vaccinaties, zo beweert men bijvoorbeeld dat de nieuwe mRNA-technologie - gebruikt voor de vaccins van o.a. Pfizer en Moderna - je gezondheid op termijn kan schaden door auto-immuunziekten te veroorzaken en zou het mRNA in die vaccins ertoe leiden dat je natuurlijke afweersysteem zodanig verstoord geraakt, dat het zich tegen je lichaamseigen weefsel kan keren.

De factcheck van Gezondheid en Wetenschap toont duidelijk dat deze beweringen ongefundeerd en fout zijn. De mRNA-technologie wordt sinds de jaren 90 onderzocht als behandeling voor kankerpatiënten en voor de ontwikkeling van vaccins. Diverse mRNA-medicijnen zijn bij miljoenen mensen onderzocht. Dat onderzoek gaf tot nu toe geen aanwijzingen voor een risico op auto-immuunziekten.

Op de site van Gezondheid en Wetenschap staat een volledig dossier van factchecks over het coronavirus.

Laatste update op
08/02/2021

Het is van cruciaal belang dat jonge kinderen de vaccinaties zoals voorzien in het basisvaccinatieschema krijgen om andere ernstige infecties te voorkomen. Door te vaccineren activeer je het afweersysteem, met als doel antistoffen te maken tegen de ziektekiem waartegen je vaccineert. Sommige kinderen hebben na zo'n vaccin koorts: dat betekent dat hun afweersysteem actief is. Het afweersysteem van een baby kan veel meer aan dan de entstoffen die in het vaccin zitten. Door te vaccineren word je niet vatbaarder voor een andere infectie, ook niet voor het coronavirus.

Coronavirus

Laatste update op
14/12/2022

Er is geen quarantaine meer nodig.

Als je in contact bent geweest met iemand die besmet is, dan is het goed om extra aandacht te hebben voor de basishygiëne
 en je sociale contacten te beperken gedurende ten minste 7 dagen. Vermijd vooral contact met mensen die risico hebben op een ernstige vorm van COVID-19.

Deze informatie vind je ook op de website van Sciensano.

 

Laatste update op
03/10/2022
 • Kinderen moeten - net als volwassenen - thuisblijven als ze ziek zijn.
 • Bij symptomen die doen denken aan het coronavirus raadpleeg je de zelfevaluatietool Self Assessment Testing (info-coronavirus.be) om na te gaan of je getest moet worden.
 • Baby's en kinderen kunnen net als volwassenen getest worden op het coronavirus. Dat gebeurt ook via een neuswissertje. Kinderen jonger dan 6 jaar vertonen vaak luchtwegsymptomen. Bij hen is een test aanbevolen als er ernstige symptomen zijn (ziekenhuisopname vereist) of bij milde symptomen na een recent risicocontact.

Na de test

 • Als het resultaat van de test van het kind of de jongere positief is: het kind heeft COVID-19 en moet minstens 7 dagen in thuisisolatie blijven. 

Alle info over testen op het coronavirus lees je op info-coronavirus.be.

Laatste update op
03/10/2022

Heb je één van onderstaande symptomen? Blijf thuis en contacteer niet je huisarts, maar gebruik de zelfevaluatietool. Doe dit ook bij lichte symptomen:

 • Hoest
 • Ademhalingsmoeilijkheden
 • Koorts
 • Pijnklachten
 • Moeheid
 • Smaakverlies en/of verlies van de reukzin
 • Diarree

Als blijkt dat je je best laat testen, krijg je via de tool een testcode. Hiermee kan je een afspraak maken bij een testcentrum of -labo, of bij een apotheker.

 

Laatste update op
03/10/2022
 • Bij symptomen die doen denken aan het coronavirus: bel niet naar je huisarts, maar raadpleeg de zelfevaluatietool Self Assessment Testing (info-coronavirus.be) om na te gaan of je getest moet worden.
 • Baby's en kinderen kunnen net als volwassenen getest worden op het coronavirus. Dat gebeurt ook via een neuswissertje.
 • Kinderen moeten - net als volwassenen - thuisblijven als ze ziek zijn.
 • Kinderen vanaf 6 jaar die mogelijke symptomen van COVID-19 vertonen, moeten getest worden.
 • Kinderen onder 6 jaar vertonen vaak luchtwegsymptomen. Symptomen zijn bij deze jonge kinderen dan ook enkel een reden tot testen als er ook een recent (hoog of laag) risicocontact was.

Na de test

 • Is de test positief? Dan gaat het kind of de jongere in thuisisolatie. De isolatie eindigt 7 dagen na het begin van de symptomen, op voorwaarde dat het kind al 3 dagen koortsvrij is en de ziekteklachten duidelijk beter zijn. Als er geen symptomen waren, eindigt de isolatie 7 dagen na het afnemen van de test. Neem aansluitend nog 3 dagen beschermende maatregelen: draag vanaf 6 jaar altijd een mondmasker in binnenruimtes en beperk de contacten met iedereen die kwetsbaar is voor COVID-19.

Terugkeer uit het buitenland


Alle info over testen op het coronavirus lees je op info-coronavirus.be.

Laatste update op
27/07/2022
 • Kinderen worden minder vaak en doorgaans ook minder ziek van het coronavirus dan volwassenen en ouderen. Sommige varianten zijn meer besmettelijk waardoor het virus gemakkelijker circuleert bij kinderen van de lagere schoolleeftijd.
 • Kinderen behoren niet tot de risicogroep, ook heel jonge kinderen niet. We volgen hierin de wetenschappelijke adviezen van Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid. 
 • Kinderen die ziek zijn of in contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus, horen niet thuis in het consultatiebureau of in de kinderopvang. 

 

Laatste update op
27/07/2022

Een kind heeft koorts wanneer zijn lichaamstemperatuur 38 °C of meer bedraagt. Het is meestal een signaal dat een kind ziek is. Het is belangrijk na te gaan hoe een kind zich gedraagt, hoe het eruitziet en of er nog andere symptomen zijn.

Koorts kan een symptoom van COVID-19 zijn, onafhankelijk van de leeftijd.

Laatste update op
27/07/2022

Bij milde ziektesymptomen is het moeilijk om te weten wanneer een kind wel of niet naar de opvang of het consultatiebureau mag komen. Dit is nog moeilijker geworden door corona. We willen kinderen alle kansen geven. Daarom is het belangrijk voor hun ontwikkeling en welzijn dat ze naar de opvang kunnen en tijdig opgevolgd en gevaccineerd worden.

Laatste update op
12/05/2021
 • Kinderen worden minder vaak, en doorgaans ook minder ziek van het coronavirus dan volwassenen en ouderen. Sommige varianten lijken meer besmettelijk waardoor het virus gemakkelijker circuleert bij kinderen van de lagere school. 
 • Af en toe is er het voorbije jaar ook een verband gelegd met COVID-19 en het voorkomen van een ernstige ziekte bij kinderen die lijkt op een toxic shock syndroom of op de ziekte van Kawasaki. Het gaat om zeer kleine aantallen. Kinderartsen en ziekenhuizen volgen dit verder op en onderzoeken of bepaalde kinderen meer risico lopen op zulk een ernstig verloop. De wetenschappelijke naam die aan de ziekte wordt gegeven is: PIMS-TS = Paediatric Inflammatory Multisystem Syndrome – Toxic Shock.
 • De ziektebeelden zijn: hoge koorts, hart- en longproblemen en problemen aan het maag-darmstelstel.
 • Als je kind koorts met ziekteverschijnselen of alarmtekens vertoont, aarzel dan niet om je huisarts of kinderarts te contacteren.
Laatste update op
08/02/2021
 • Je houdt kinderen best uit de buurt van handgels, tenzij om onder toezicht hun handjes te ontsmetten.
 • Handgels bevatten een hoge concentratie alcohol, die bij inname tot alcoholvergiftiging kan leiden.
 • Vooral voor kinderen kan dat erg gevaarlijk zijn. Let er dus op dat het kind de handen niet in de mond steekt, vooraleer de alcohol is opgedroogd.
 • Kinderen kunnen makkelijk desinfectiemiddel in de ogen krijgen en daar, in sommige gevallen, ook ernstige schade aan overhouden. Wat moet je doen?
  • In geval van blootstelling bel je meteen het Antigifcentrum (tel. 070 245 245)
  • Spoel het oog onmiddellijk met lauw water gedurende 15 minuten. 
  • Wacht niet tot klachten zoals pijn of irritatie optreden. Afhankelijk van het advies van een expert of de aanwezigheid van symptomen (blijvende irritatie, pijn, eventuele vertroebeling van het zicht) ga je daarna naar het ziekenhuis voor een controle door een oogarts. 
  • Meer info vind je op de website van het Antigifcentrum
 • Het grondig wassen van de handen met water en vloeibare zeep (idealiter met huidneutrale zuurtegraad) is even effectief dan ontsmetten en geniet de voorkeur. 

Consultatiebureau en afspraken

Laatste update op
27/07/2022

Als ouder moet je in het consultatiebureau (wachtzaal en consultatieruimte) geen mondmasker meer dragen. Ook de vrijwilligers moeten dit niet meer verplicht dragen. 

Vanaf 24 mei 2022 verdween de mondmaskerplicht ook voor onze dienstverleners. Verpleegkundigen en consultatiebureau-artsen kiezen zelf of ze tijdens de consulten, gehoortesten en huisbezoeken een mondmasker dragen, bv. als het niet mogelijk is om genoeg afstand te houden of te verluchten. 

Voor onze preventieve dienstverlening gelden niet dezelfde regels dan voor zorginstellingen en huisartsen. Het verschil zit in het feit dat in ziekenhuizen, bij huisartsen … vaak zieke en/of kwetsbare mensen over de vloer komen; in onze preventieve dienstverlening zien we meestal gezonde mensen. Er is bovendien pas sprake van een verhoogd risico op besmetting als je langer dan 15 minuten minder dan 1,5 meter afstand kan houden. Het kortdurende contact met de baby bij het wegen en meten valt daar niet onder.

Laatste update op
27/07/2022

Als ouder moet je in het consultatiebureau (wachtzaal en consultatieruimte) geen mondmasker meer dragen. Ook de vrijwilligers moeten dit niet verplicht meer dragen. Vanaf 24 mei 2022 verdween de mondmaskerplicht ook voor onze dienstverleners. Verpleegkundigen en consultatiebureau-artsen kiezen zelf of ze tijdens de consulten, gehoortesten en huisbezoeken een mondmasker dragen, bv. als het niet mogelijk is om genoeg afstand te houden of te verluchten. 

Voor onze preventieve dienstverlening gelden niet dezelfde regels dan voor zorginstellingen en huisartsen. Het verschil zit in het feit dat in ziekenhuizen, bij huisartsen … vaak zieke en/of kwetsbare mensen over de vloer komen; in onze preventieve dienstverlening zien we meestal gezonde mensen. Er is bovendien pas sprake van een verhoogd risico op besmetting als je langer dan 15 minuten minder dan 1,5 meter afstand kan houden. Het kortdurende contact met de baby bij het wegen en meten valt daar niet onder.

 • Verluchting en hygiëne blijven belangrijk.
 • We zorgen voor een vlotte doorstroom. Kom daarom op tijd. Hou er rekening mee dat er 15 minuten is voorzien per consultatie.
 • Zieke kinderen, ouders en medewerkers mogen niet naar het consultatiebureau komen. Ben jij of je kindje ziek of is een van jullie in quarantaine? Annuleer je afspraak en maak een nieuwe.

Bedankt voor jullie medewerking!  

Laatste update op
27/07/2022

Bij milde ziektesymptomen is het moeilijk om te weten wanneer een kind wel of niet naar de opvang of het consultatiebureau mag komen. Dit is nog moeilijker geworden door corona. We willen kinderen alle kansen geven. Daarom is het belangrijk voor hun ontwikkeling en welzijn dat ze naar de opvang kunnen en tijdig opgevolgd en gevaccineerd worden.

Laatste update op
30/05/2022

Alle consulten en gehoor- en oogtesten gaan fysiek door op het consultatiebureau. Ook alle huisbezoeken gaan terug volledig door. 

In het basisprogramma werken we met een vast aanbod op een specifieke leeftijd van het kind. Elk gezinstraject begint met een startgesprek, bij voorkeur tijdens de zwangerschap.

Na de geboorte van het kind bestaat het basisprogramma uit:

 • huisbezoek op 2 weken
 • gehoortest op 3 weken
 • consult op 4 weken
 • huisbezoek op 6 weken
 • consult op 8 weken 
 • consult op 12 weken
 • consult op 16 weken
 • consult op 6 maanden
 • consult van 9 maanden
 • consult op 12 maanden
 • consult 15 maanden
 • contact op 18 maanden
 • consult van 24 maanden
 • consult op 30 maanden

Wacht niet tot op het consult als je vragen hebt en neem gerust contact op met ons op. Je kan zelf kiezen of je de Kind en Gezin-Lijn contacteert (via chat of op 078 150 100) of welk teamlid je contacteert.Dat kan via WhatsApp, SMS, mail, ... . 

Voor bepaalde consulten ontvang je een uitgebreide e-mail om je voor te bereiden op het consult en te polsen naar vragen of behoeften die je dan voor het consult met je lokaal team kan bespreken. 

In de toekomst willen we het extra contact op 18 maanden verder uitwerken op maat van de gezinnen en prioritaire groepen.

Er kan steeds een extra aanbod gebeuren bij die kinderen en die gezinnen die meer nodig hebben. Dit kan een extra medisch consult zijn, of bijkomende huisbezoeken, telefoongesprekken, Whatsapp, chat of beeldbellen door een teamlid.

Help je ons alles vlot te laten verlopen?

 • We zorgen voor een vlotte doorstroom. Kom daarom op tijd. Hou er rekening mee dat er 15 minuten is voorzien per consultatie.
 • Zieke kinderen, ouders en medewerkers mogen niet naar het consultatiebureau komen. Ben jij of je kindje ziek of is een van jullie in quarantaine? Annuleer je afspraak en maak een nieuwe.
 • Verluchting en hygiëne blijven belangrijk.
Laatste update op
18/03/2022

Wie (vermoedelijk) besmet is met het coronavirus COVD-19 moet de geldende isolatieregels volgen. Na de isolatie mag je naar het consultatiebureau komen als je 3 dagen koortsvrij bent én als alle symptomen sterk verbeterd zijn. 

Laatste update op
17/06/2021
 • De regels in verband met reizen naar en vanuit het buitenland zijn te lezen op www.info-coronavirus.bewww.info-coronavirus.be/nl/reizen/De beschreven regels over testing en quarantaine moeten door iedereen opgevolgd worden. 
 • Moet je in quarantaine gaan en je laten testen? Dan vragen we de regels strikt op te volgen en niet naar het consultatiebureau te komen tijdens de verplichte quarantaine. Je kan je afspraak verzetten of annuleren via het online portaal 'Mijn Kind en Gezin', bij je verpleegkundige of via de Kind en Gezin-Lijn op het nummer 078 150 100 (elke werkdag van 8 tot 20 uur) of via chat (9 - 16.30 uur). 

Voeding

Laatste update op
27/07/2022

De Hoge Gezondheidsraad stelt dat alle vrouwen die borstvoeding geven kunnen gevaccineerd worden, zeker als zij in de gezondheidszorg werken of tot de prioritaire groepen voor vaccinatie behoren. Net zoals WHO, CDC, ACOG en ABM voegt de Hoge Gezondheidsraad toe dat er voor de zuigelingen geen nadelige effecten te verwachten zijn van vaccinatie bij borstvoeding.

Er zijn geen gegevens bekend over de passage van mRNA of vaccin spike-eiwitten via de moedermelk. Toch zouden beiden, als ze in de moedermelk zouden doorgegeven worden, waarschijnlijk worden vernietigd in het spijsverteringskanaal van de pasgeborene (in het geval van mRNA) en/of geen schadelijke effecten hebben (bij het spike-eiwit).

De WHO stelt dat borstvoeding niet moet stopgezet worden na vaccinatie. ABM voegt daaraan toe dat de antistoffen die door de moeder na het vaccin worden aangemaakt, wellicht via de moedermelk worden doorgegeven en de baby mogelijk helpen beschermen tegen COVID-19.

Laatste update op
24/11/2021
 • Het is heel normaal dat je vragen stelt bij de veiligheid van vaccinatie en wat de mogelijke effecten zijn op je borstvoeding en baby. Wat heel duidelijk vastgesteld is, is dat antistoffen via moedermelk naar je kind gaan en dat deze antistoffen in staat zijn om het virus te neutraliseren.
 • Er is weinig onderzoek beschikbaar over nevenwerkingen bij kinderen die borstvoeding krijgen van een mama die tegen COVID-19 gevaccineerd werd. Er is beperkt onderzoek waarin moeders na COVID-19-vaccinatie (Pfizer en Moderna) bevraagd worden over vastgestelde nevenwerkingen bij hun kind dat borstvoeding krijgt.
  • Er werden een aantal niet-ernstige neveneffecten gerapporteerd, die binnen 72 uur na het vaccin weer verdwenen waren.
  • De gerapporteerde bijwerkingen zijn: geïrriteerd zijn (10%), onrustig zijn (8%) tot slechter slapen (0% bij Pfizer, 6% bij Moderna). Koorts kwam bij minder dan 2% van de baby´s voor.
  • Daarnaast stelden een aantal moeders vast dat hun melkproductie daalde na de vaccinatie. Deze normaliseerde zich weer bij alle moeders binnen 72 uur na de vaccinatie.
 • Op basis van de gegevens die we nu hebben en op basis van de manier van werken van dit soort vaccins, verwacht men geen ernstige neveneffecten, niet op korte, noch op lange termijn.
 • Als je na het krijgen van het vaccin tegen COVID-19, koorts of andere symptomen vaststelt bij je baby, moet je er rekening mee houden dat deze (eerder) door een andere oorzaak dan het vaccin veroorzaakt worden. Contacteer dan best je behandelend arts.
 • Je kan eventueel wat extra melk afkolven vóór de vaccinatie om een tijdelijke terugval in de dagen na de vaccinatie op te vangen.

(bron: medRxiv)

Laatste update op
08/02/2021

Het coronavirus wordt niet overgedragen via de moedermelk. Gezien de specifieke antistoffen die moeders aanmaken wanneer ze in aanraking komen met het virus, biedt borstvoeding extra bescherming voor het kind. Het is dus zeker aanbevolen om verder te gaan met borstvoeding. Wel zijn extra handhygiëne en hygiënisch reinigen van het kolftoestel en de flesjes van groot belang.

Moeders die een vermoedelijke of bevestigde COVID-19 infectie hebben, wordt aangeraden om borstvoeding te blijven geven, gezien de talrijke voordelen van borstvoeding en de verwaarloosbare rol van moedermelk bij de overdracht van andere respiratoire virussen. Wel moeten alle mogelijke voorzorgen genomen worden om eventuele besmetting van het kind te voorkomen. World Health Organization (WHO), UNICEF  en CDC raden aan om, naast een strikte handhygiëne, tijdens de borstvoeding een mondmasker te dragen. Ook het dagelijks reinigen/desinfecteren van verontreinigde oppervlakken en voorwerpen (kolfmateriaal, flessen, gsm, aanrecht, deurklink…) verdient de grootste aandacht.

Moeders die te ziek zijn om borstvoeding te geven, worden aangemoedigd om hun moedermelk af te kolven en aan de baby te laten geven.

Lees hier meer over borstvoeding en het coronavaccin

Laatste update op
08/02/2021

Bij afwezigheid van symptomen en mits een strikte handhygiëne en een grondige reiniging van de materialen, is steriliseren overbodig voor een gezonde à term geboren baby. Voor prematuren of baby’s met een verzwakt immuunsysteem blijft dagelijks steriliseren zoals voorheen wel aangeraden.

Voor het onderhoud van kolfmateriaal in de thuiszorg bij moeders die zelf, of waarvan een gezinslid symptomen vertoont, beschikken we momenteel niet over duidelijke internationale richtlijnen. Veiligheidshalve adviseren we voorlopig om het kolfmateriaal en de flessen na elk gebruik goed te reinigen in een heet zeepsop en dagelijks te steriliseren. Het afkolfapparaat zelf kan voor en na gebruik gereinigd worden met een desinfecterend doekje of spray. Bij een opname worden de richtlijnen van het ziekenhuis gevolgd.

Zwanger

Laatste update op
23/12/2022

Bij een coronabesmetting is er een hogere kans op ernstig verloop van COVID-19 en een premature bevalling. Daarom is vaccinatie aanbevolen bij zwangere vrouwen. Het vaccin beschermt ook de baby.

In het nieuwe advies van de Hoge Gezondheidsraad over het herfst - winterseizoen 2022-2023 staat dat:

 • zwangere vrouwen die al een booster vaccin kregen tegen COVID-19, aanbevolen worden om een herfst-winter booster (2022-2023) te krijgen minstens 3 maanden, maar best 6 maanden na de vorige booster.
 • zwangere vrouwen die nog nooit een COVID-vaccin kregen, aanbevolen worden om een primair vaccin te krijgen en een boosterdosis 6 maanden na het primair vaccin.

Meer info lees je op laatjevaccineren.be.

Laatste update op
27/07/2022

Een studie in het UZA o.l.v. Professor Gilbert Donders toonde aan dat het doormaken van corona een negatief effect heeft op de kwaliteit van het sperma: het gaat wat betreft de aantallen zaadcellen om een daling tot 10 procent van wat normaal mag worden aangenomen. Maar ook de morfologie en de beweeglijkheid zijn aangetast. Er is sprake van DNA-schade bij de aanmaak, maar dat zou dus allemaal tijdelijk zijn. Dat effect is er niet bij iedereen: Mogelijk is er een verband met hoe zwaar een patiënt de ziekte heeft doorgemaakt, maar daarvoor is nog verder onderzoek nodig. Koppels moeten er rekening mee houden dat het maanden kan duren eer het sperma weer genormaliseerd is, maar over dat aspect moet later nog meer duidelijkheid komen, omdat het onderzoek nog niet zo lang bezig is en verdere opvolging nodig is. Er wordt momenteel een periode van vier tot acht maanden genoemd voor herstel.

Bron: vrt

Laatste update op
18/03/2022

Het is noodzakelijk dat bij het ontstaan van milde tot ernstige symptomen van luchtweginfectie, de zwangere vrouw telefonisch contact opneemt met de huisarts. Als een zwangere vrouw besmet is met het coronavirus en milde symptomen vertoont, kan thuis in isolatie gaan een optie zijn op voorwaarde dat de toestand van de zwangere vrouw goed kan opgevolgd worden. Meer informatie over quarantaine en isolatie vind je op info-coronavirus.be

Pas bevallen

Laatste update op
10/03/2022
 • Informeer je bij het ziekenhuis voor de regels over kraambezoek in het ziekenhuis.

Bezoek thuis

 • Een mondmasker dragen is niet verplicht bij privé-bijeenkomsten, maar als je zelf liever hebt dat jouw bezoek een mondmasker draagt, geef dat dan zeker aan.
 • Handhygiëne blijft heel belangrijk: vraag jouw bezoekers om de handen te wassen of te ontsmetten bij het binnenkomen.
 • Kraambezoekers die symptomen vertonen, mogen sowieso niet op bezoek komen.
 • Ontvang liever buiten bezoek dan binnen. Verlucht de binnenruimtes voldoende.
 • Neem extra voorzorgsmaatregelen voor wie die tot een risicogroep behoort. 

Volg je gevoel en draag zorg voor jezelf

 • Als je je baby liever niet laat vasthouden door iemand anders dan mag je dat zeker aangeven. Het is belangrijk om je eigen gevoel te volgen en dat gevoel uit te spreken.
Laatste update op
10/03/2022
 • Als de mama en haar baby nog in de kraamkliniek verblijven, dan moeten de regels van het ziekenhuis gevolgd worden.
   
 • Bij bezoek thuis:
  • Een mondmasker dragen is niet verplicht bij privé-bijeenkomsten, maar als je zelf liever hebt dat jouw bezoek een mondmasker draagt, geef dat dan zeker aan.
  • Handhygiëne blijft heel belangrijk: vraag jouw bezoekers om de handen te wassen of te ontsmetten bij het binnenkomen.
  • Kraambezoekers die symptomen vertonen, mogen sowieso niet op bezoek komen.
  • Als je je baby liever niet laat vasthouden door iemand anders, dan mag je dat zeker aangeven. Het is belangrijk om je eigen gevoel te volgen en dat gevoel uit te spreken.
Laatste update op
08/02/2021

De meeste ouders voelen zich rond de geboorte over het algemeen wel gelukkig, maar anderen voelen zich net heel kwetsbaar en verloren. 1 op de 10 vrouwen ervaart ernstige emotionele problemen tijdens de zwangerschap. Hun aantal verdubbelt tot 1 jaar na de bevalling. 1 op de 10 vaders krijgt te kampen met depressie na de geboorte.

Een baby krijgen kan een erg kwetsbare en verwarrende periode zijn voor aanstaande ouders. Soms loopt het anders dan verwacht. Sommige ouders voelen zich verdrietig en negatief, piekeren veel en zijn vaak angstig. Anderen merken dat ze zich niet meer blij kunnen voelen en moeilijk kunnen genieten van activiteiten, die ze anders wel aangenaam zouden vinden. 

Weinig mannen en vrouwen durven hierover te praten, laat staan hulp te zoeken. Depressie en angst zijn echter goed te behandelen. Praten met je partner, familie of vrienden kan je steun geven. Praten met professionele hulpverleners kan tot specifieke hulp leiden.

Een goede ondersteuning tijdens de zwangerschap en na de bevalling, blijft ook prioritair voor Kind en Gezin, vroedvrouwen, artsen en kraamafdelingen. Heb je vragen, twijfels of zorgen? Neem dan contact op met hen. Nog geen contactgegevens van een lokale medewerker van Kind en Gezin in jouw buurt? Vraag deze gerust op via de Kind en Gezin-Lijn (078 150 100, elke weekdag bereikbaar tussen 8 en 20 uur).

Laatste update op
08/02/2021

Het coronavirus wordt niet overgedragen via de moedermelk. Gezien de specifieke antistoffen die moeders aanmaken wanneer ze in aanraking komen met het virus, biedt borstvoeding extra bescherming voor het kind. Het is dus zeker aanbevolen om verder te gaan met borstvoeding. Wel zijn extra handhygiëne en hygiënisch reinigen van het kolftoestel en de flesjes van groot belang.

Moeders die een vermoedelijke of bevestigde COVID-19 infectie hebben, wordt aangeraden om borstvoeding te blijven geven, gezien de talrijke voordelen van borstvoeding en de verwaarloosbare rol van moedermelk bij de overdracht van andere respiratoire virussen. Wel moeten alle mogelijke voorzorgen genomen worden om eventuele besmetting van het kind te voorkomen. World Health Organization (WHO), UNICEF  en CDC raden aan om, naast een strikte handhygiëne, tijdens de borstvoeding een mondmasker te dragen. Ook het dagelijks reinigen/desinfecteren van verontreinigde oppervlakken en voorwerpen (kolfmateriaal, flessen, gsm, aanrecht, deurklink…) verdient de grootste aandacht.

Moeders die te ziek zijn om borstvoeding te geven, worden aangemoedigd om hun moedermelk af te kolven en aan de baby te laten geven.

Lees hier meer over borstvoeding en het coronavaccin

Ouderschap

Laatste update op
10/03/2022

Je vindt een luisterend oor bij:

 • De Kind en Gezin-Lijn. Daar kan je terecht voor vragen over je kindje of over de dienstverlening van Kind en Gezin. 

 • Jouw verpleegkundige van Kind en Gezin, telefonisch of via digitale kanalen (e-mail, WhatsApp of Skype). De contactgegevens van je verpleegkundige vind je in je kindboekje. 

 • Ook de Opvoedingslijn is er voor al jouw vragen over opvoeding. 

 • In jouw stad of gemeente heeft het Huis van het Kind vaak ook een aangepaste dienstverlening. Ook de Opvoedingswinkels blijven online, telefonisch of via mail bereikbaar. Je checkt het lokale aanbod en de bereikbaarheid best op voorhand via de website of sociale mediakanalen. 

 • Heb je oudere kinderen in huis? Awel is er voor alle kinderen en jongeren. Zij kunnen met Awel chatten, mailen of bellen. 

 • Heb je ook schoolgaande kinderen? De CLB-chat is er voor ouders en kinderen: zij beantwoorden al jouw vragen over school of over je welbevinden. 

 • Krijg je te maken met conflicten en geweld? Je kunt in alle vertrouwen bellen, mailen en chatten met de hulplijn 1712

Groeipakket

Laatste update op
06/01/2023

Door de aanhoudende coronacrisis is er ook in 2022 een uitzonderingsmaatregel op het aantal uren dat je als jobstudent mag werken:

 • Voor de zorgsector en onderwijs: neutralisering van de gepresteerde uren studentenarbeid tijdens het eerste en tweede kwartaal 2022. Dat betekent dat de uren die je met een studentenovereenkomst werkt in het eerste kwartaal (januari, februari, maart) en tweede kwartaal (april, mei, juni) van 2022 niet meetellen voor het totaal van 475 uur per jaar.
 • Voor alle sectoren: neutralisering van 45 gepresteerde uren studentenarbeid tijdens het eerste kwartaal 2022.
 • Voor de zorgsector wordt de neutralisering verlengd voor het derde en vierde kwartaal 2022.

In het verleden werden al gelijkaardige maatregelen genomen:

 • Tijdens het tweede kwartaal 2020: neutralisering van gepresteerde uren studentenarbeid.
 • Tijdens het vierde kwartaal 2020 en het eerste kwartaal 2021: neutralisering van de gepresteerde uren studentenarbeid in de zorgsector en onderwijs.
 • Tijdens het tweede kwartaal 2021: neutralisering van de gepresteerde uren studentenarbeid in de zorgsector en onderwijs.
 • Tijdens het derde kwartaal 2021: neutralisering van de gepresteerde uren studentenarbeid voor alle sectoren.

Studenten die extra uren presteerden verliezen hun Groeipakket niet.

Meer info lees je op Werken als student | Groeipakket.

Laatste update op
30/05/2022

Zowel voor Vlaanderen als voor Brussel gelden specifieke maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Voor een evaluatie van de ondersteuningsbehoefte mét consult wordt standaard een videoconsult ingepland.

Als een fysiek consult noodzakelijk is, dan gelden volgende regels:

 • Er mogen geen zieke kinderen, zieke ouders of zieke begeleiders op consult komen. Ben jij of je kind ziek? Annuleer je afspraak en maak een nieuwe via zoe.afspraken@opgroeien.be.
 • Indien jij of je kind symptomen van COVID-19 heeft en positief testte, dan annuleer je je afspraak via zoe.afspraken@opgroeien.be. Team Zoë maakt dan een afspraak voor een videoconsult.
 • Kom op tijd. We vragen je om stipt 10 minuten voor je afspraak aanwezig te zijn.
 • Kom maximaal met 3 personen op consult: met beide ouders of 1 ouder en 1 begeleider samen met je kind.
 • Ontsmet je handen.

Opvang baby's en peuters

Laatste update op
21/10/2022

Koorts is een lichaamstemperatuur van 38°C of meer. 

Als er enkel wat koorts is, zonder andere symptomen, kan je ervan uitgaan dat de koorts het gevolg is van de vaccinatie. Dan mag het kind naar de opvang, als het kan deelnemen aan de normale activiteiten en geen extra zorg vraagt. Bij twijfel is het aangeraden om de arts te contacteren.

Ook de afspraak om 24 uur koortsvrij te zijn om terug naar de opvang te gaan, is na vaccinatie niet noodzakelijk. 

Jonger dan 3 maanden

Voor kinderen jonger dan 3 maanden is een temperatuur van meer dan 38°C steeds een reden tot ongerustheid en is het aangewezen om doktersadvies in te winnen.

Laatste update op
17/10/2022

De algemene regel is dat een ziek kind niet thuis hoort in de opvang. Ook kinderen die positief testen op COVID-19 en dus minstens 7 dagen in thuisisolatie moeten blijven, mogen niet naar de opvang.

Wanneer kan een kind naar de opvang komen of blijft het beter thuis?

Chronisch zieke kinderen kunnen extra kwetsbaar zijn. Vraag advies aan je arts en bespreek met de opvang of kinderopvang haalbaar is.

Bij besmetting met COVID-19 moeten de maatregelen van de arts worden gevolgd.

Laatste update op
01/08/2022

Je vindt de actuele richtlijnen in deze brochure (laatste update 31/5/2022).

Laatste update op
10/05/2022

Alle kinderen zijn welkom in de kinderopvang. 

Deze kinderen kunnen niet naar de opvang:

Laatste update op
10/03/2022

In januari en februari 2022 moeten ouders niet betalen en geen respijtdagen inzetten voor:

 • afwezigheden door verplichte (gedeeltelijke) sluiting of doelgroepbeperking;
 • afwezigheden door quarantaine of isolatie van kinderen of hun gezinsleden door het COVID-19-virus;
 • enkel voor schoolkinderen geldt ook nog: afwezigheden omwille van
  • verplicht telewerk van de ouders;
  • sluiting van de school van het kind dat normaal naar de opvang komt.

Vanaf maart 2022 moeten ouders niet betalen en geen respijtdagen inzetten voor:

 • afwezigheden door verplichte (gedeeltelijke) sluiting of doelgroepbeperking

De opvang krijgt daarvoor subsidies van Opgroeien.

Vanaf april 2022 stopt de compensatieregeling en vallen de gezinnen terug op hun contractuele bepalingen. Uiteraard betalen ouders niet als de opvang moet sluiten, aangezien de opvang dan zijn contractuele afspraken niet kan nakomen.

Als je al vooraf betaald hebt, moet de opvang je terugbetalen voor afwezigheidsdagen omwille van bovenstaande redenen, of dit verrekenen bij de volgende factuur.

 

Laatste update op
10/03/2022

In januari en februari 2022 moeten ouders niet betalen en geen respijtdagen inzetten voor:

 • afwezigheden door verplichte (gedeeltelijke) sluiting of doelgroepbeperking;
 • afwezigheden door quarantaine of isolatie van kinderen of hun gezinsleden door het COVID-19-virus;
 • enkel voor schoolkinderen geldt ook nog: afwezigheden omwille van
  • verplicht telewerk van de ouders;
  • sluiting van de school van het kind dat normaal naar de opvang komt.

Vanaf maart 2022 moeten ouders niet betalen en geen respijtdagen inzetten voor:

 • afwezigheden door verplichte (gedeeltelijke) sluiting of doelgroepbeperking

De opvang krijgt daarvoor subsidies van Opgroeien.

Vanaf april 2022 stopt de compensatieregeling en vallen de gezinnen terug op hun contractuele bepalingen. Uiteraard betalen ouders niet als de opvang moet sluiten, aangezien de opvang dan zijn contractuele afspraken niet kan nakomen.

Laatste update op
10/03/2022

In januari en februari 2022 moeten ouders niet betalen en geen respijtdagen inzetten voor:

 • afwezigheden door verplichte (gedeeltelijke) sluiting of doelgroepbeperking;
 • afwezigheden door quarantaine of isolatie van kinderen of hun gezinsleden door het COVID-19-virus;
 • enkel voor schoolkinderen geldt ook nog: afwezigheden omwille van
  • verplicht telewerk van de ouders;
  • sluiting van de school van het kind dat normaal naar de opvang komt.

Vanaf maart 2022 moeten ouders niet betalen en geen respijtdagen inzetten voor:

 • afwezigheden door verplichte (gedeeltelijke) sluiting of doelgroepbeperking

De opvang krijgt daarvoor subsidies van Opgroeien.

Vanaf april 2022 stopt de compensatieregeling en vallen de gezinnen terug op hun contractuele bepalingen. Uiteraard betalen ouders niet als de opvang moet sluiten, aangezien de opvang dan zijn contractuele afspraken niet kan nakomen.

 

Laatste update op
09/03/2022
 • Tijdens breng- en haalmomenten hoef je niet langer een mondmasker te dragen.
 • Ouders kunnen ook een bezoek brengen in de opvang.
Laatste update op
08/02/2021

Als de opvang gesloten is en je hebt opvang nodig om te kunnen blijven werken, vraag dan aan je opvang je te helpen bij het zoeken van een andere oplossing of neem contact op met het Lokaal Loket Kinderopvang of het lokaal contactpunt kinderopvang. De contactgegevens vind je via dit overzicht.

Loopt het moeilijk thuis en ervaar je veel spanningen in je gezin? Weet dan dat je nooit alleen bent. Aarzel niet om contact op te nemen met het lokaal team van Kind en Gezin of de Kind en Gezin-Lijn.

Opvang schoolkinderen

Laatste update op
01/08/2022

Je vindt de actuele richtlijnen in deze brochure (laatste update 31/5/2022).

Laatste update op
10/05/2022

Alle kinderen zijn welkom in de buitenschoolse opvang. 

Deze kinderen kunnen niet naar de opvang:

Pleegzorg

Laatste update op
28/10/2021

Dat lees je op www.pleegzorg.be.

 

Voorzieningen

Laatste update op
01/08/2022

Je vindt de actuele richtlijnen in deze brochure (laatste update 31/5/2022).

Laatste update op
22/03/2022

Wanneer een kind in een private voorziening symptomen van besmetting heeft of als besmetting effectief is vastgesteld, is verblijf in eigen kamer of  in een ziekenboeg noodzakelijk.

Als een jongere symptomen heeft die overeenkomen met de gevalsdefinitie van Sciensano, wordt hij of zij beschouwd als iemand met een coronavirusinfectie totdat het tegendeel bewezen is.

In deze situatie gelden de volgende maatregelen:

 • in nauw overleg met de behandelende arts verblijft de jongere op de eigen kamer of in een ziekenboeg. Beperk het aantal begeleiders of opvoeders dat met deze jongere contact heeft;
 • was de handen voorafgaand aan het contact met de jongere;
 • als de jongere hulp nodig heeft bij de dagelijkse verzorging, gebruikt de hulpverlener persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • laat de jongere bij voorkeur gebruik maken van een aparte douche en wc. Als dat niet mogelijk is, moet de douche en wc frequent - bij voorkeur na elk gebruik – worden schoongemaakt. Dat kan met een gewoon schoonmaakmiddel.

Sinds 17 maart ‘22 is quarantaine niet meer verplicht na een hoogrisicocontact. Dat geldt ook binnen de leefgroep van een besmet kind of jongere. Wel is het dragen van een mondmasker (vanaf 6 jaar) dan aanbevolen gedurende zeven dagen bij contacten buitenshuis.

Meer weten?

Laatste update op
10/03/2022

Bezoek aan kinderen en jongeren in een residentiële voorziening Jeugdhulp moet altijd mogelijk zijn. Ook wanneer er een besmetting is vastgesteld in de voorziening.

De toepassing van de hygiënische maatregelen en een goede ventilatie blijven cruciaal.

Bij bezoek van of aan kwetsbare personen is het gebruik van een mondmasker aanbevolen.

Laatste update op
24/01/2022

Voor de aanvraag van een corona safe ticket (CST) voor kinderen en jongeren in een residentiële voorziening, kan meestal gebruik gemaakt worden van reeds bestaande oplossingen:

 • Wanneer de relatie met de ouders het toelaat, kan de ouder het certificaat aanvragen en aan de minderjarige geven. De minderjarige is immers eigenaar van het eigen vaccinatiecertificaat.
 • Wanneer minderjarigen beschikken over smartphone en eID (en hun code kennen), kan de minderjarige zelf de CovidSafe-app downloaden en de certificaten downloaden.
 • Wanneer minderjarigen gedomicilieerd zijn in de voorziening, kan gevraagd worden het certificaat via de post te versturen. Bel hiervoor naar 078 78 78 50. Het CST wordt dan verzonden naar het domicilieadres. Die aanvraag kan door iedereen gebeuren, zowel door de gevaccineerde minderjarige als door de voorziening.

Wanneer bovenstaande oplossingen niet mogelijk zijn, kan de voorziening een lijst bezorgen met de rijksregisternummers van de betrokken gevaccineerden. De overeenkomstige certificaten worden dan op een veilige manier afgeleverd aan de voorziening, zodat deze de certificaten kan verspreiden.

Volgende afspraken gelden

 • Wanneer een arts verbonden is aan de voorziening, staat deze in voor het proces. Indien er geen arts betrokken is, mag de (niet-medische) directie de nodige stappen uitvoeren.
 • Er worden praktische afspraken gemaakt met Zorg en Gezondheid  (structuur en formaat van de lijst, tijdstip van verzending ).
 • De opsteller van de lijst is ervoor verantwoordelijk dat op de lijst enkel gevaccineerden staan die akkoord gaan met het feit dat de voorziening hun vaccinatiecertificaat opvraagt.
 • De certificaten worden afgeleverd in de e-Box-ondernemingen van de arts of voorziening.
 • De arts of voorziening is verantwoordelijk voor het correct afleveren van het certificaat aan de gevaccineerde.
 • Wanneer het certificaat niet binnen de maand aan de gevaccineerde kan worden bezorgd, moet de arts of voorziening het certificaat vernietigen.

Praktische werkwijze

 1. Versleutelde lijst (= met wachtwoord beveiligd Excell-document) bezorgen aan covac@vlaanderen.be.
 2. Wachtwoord waarmee de lijst beveiligd werd, doorsturen via Whatsapp naar 0478 16 21 33  (account van Zorg & Gezondheid).
 3. Voorbeeld van format (ZONDER LEESTEKENS!):

INSZ-nummer van persoon die CST wenst

KBO-nummer van e-Box onderneming arts of voorziening waar CST mag bezorgd worden

12345678912

XXXXXXXXXX

23456789123

XXXXXXXXXX

34567891234

XXXXXXXXXX

 1. Het KBO-nummer kan men steeds opzoeken via de Kruispuntbank. Meer weten over e-Box ondernemingen? Neem een kijkje op de website.
 2. Als lijsten ten laatste op maandag worden doorgestuurd, zijn de vaccinatiecertificaten op donderdag in de e-Box ondernemingen van de opgegeven arts of voorziening te vinden.

Eigen dienst- en hulpverlening Jeugdhulp

Laatste update op
10/03/2022

De intersectorale toegangspoorten en teams continuïteit hanteren hun normale werking.

Mondmaskers zijn niet meer verplicht voor kinderen, jongeren, ouders, netwerkfiguren, professionele partners en teamleden.

Meer weten? Bekijk het draaiboek voor OSD en ACT.

Laatste update op
10/03/2022

De ondersteuningscentra jeugdzorg en de sociale diensten jeugdrechtbank hanteren hun normale werking.

Mondmaskers zijn niet meer verplicht voor kinderen, jongeren, ouders, netwerkfiguren, professionele partners en teamleden. Tijdens huisbezoeken kan de medewerker Jeugdhulp wel een mondmasker dragen als het in de ruimte niet mogelijk is om genoeg afstand te houden of te verluchten. 

Meer weten? Bekijk het draaiboek voor OSD en ACT.

Jeugdhulp

Meertalige informatie

Laatste update op
16/06/2021

Wil je zelf in eenvoudig Nederlands comuniceren over je dienstverlening, dan ondersteunen Wablieft, Vocvo en de Centra voor Basiseducatie ondersteunen je graag:

 • Ze ontwikkelen gratis materiaal in duidelijke taal voor laaggeletterden. VRT en de Agentschappen Integratie en Inburgering engageren zich in die samenwerking. Zo maken we samen foto’s, filmpjes ... Ze herschrijven ook teksten van jouw organisatie op maat van jouw doelgroep.
 • Ze bundelen materiaal voor Nederlandstalige en anderstalige laaggeletterde lezers op de website van Wablieft. Je mag het materiaal gratis gebruiken en verspreiden.

Deze actie kadert in het Strategisch Plan Geletterdheid, een initiatief van verschillende beleidsdomeinen van de Vlaamse Regering, samen met partners uit het werkveld. Zij engageren zich om geletterdheid te verhogen in Vlaanderen en de maatschappij toegankelijker te maken voor deze doelgroep. Veer meer info kan je ook terecht bij Sara Jaminé, projectleider Strategisch Plan Geletterdheid.

Laatste update op
11/06/2021

Posters, infofiches en audio over de preventie tegen corona en de recentste maatregelen van de overheidBeschikbaar in 32 talen en het aantalbeschikbare talen breidt uit. 

Opwww.info-coronavirus.bevindje: 

 • informatieover het virus in het Engels, Frans en Duits 
 • demaatregelen uitgebeeld door een tolk Vlaamse Gebarentaal 
 • Veelgestelde vrageninhet Engels, Frans, Duits, Bulgaars, Pools, Roemeens, Russisch en Spaans 

Fedasil ontwikkelde verschillende meertalige tools om asielzoekers zo goed mogelijk te informeren over de regels die ze moeten volgen tijdens de coronacrisis. 

Verschillende steden en gemeenten publiceren zelf ook veelgestelde vragen in meerdere talen. Zo kan je op de website vanstad Antwerpenzowel algemene informatie als over de dienstverlening terugvinden, vertaald in Farsi, Duits, Roemeens, Frans, Engels, Pools, Bulgaars, Arabisch, Spaans, Russisch, Turks. 

Je kan ook informatie vinden opwww.vertaalbibliotheek.be

Verluchting

Laatste update op
08/02/2021

Een ventilator zorgt voor luchtverplaatsing en dat geeft een verkoelend gevoel. Een ventilator brengt geen verse lucht in de ruimte. Je creëert een luchtstroom en dat kan voor een grotere verspreiding van (infectie)druppels zorgen.

Als bij extreme hitte een ventilator de enige manier is om de temperatuur in de lokalen draaglijk te maken, neem dan volgende maatregelen:

 • Blijf ook voldoende ventileren en verluchten.
 • Plaats de ventilator zo dat hij geen lucht van de ene persoon rechtstreeks naar de andere kan blazen.
 • Richt de ventilator niet naar de vloer of een ander oppervlak zodat neergevallen virusdeeltjes niet terug kunnen opwaaien.
 • Medewerkers en kinderen bewaren minimaal 1.5m afstand van de ventilator.

Aandacht voor afstand tussen collega’s en hygiënisch maatregelen blijft ook hier belangrijk.

Laatste update op
08/02/2021

Een mobiele airco zuigt warme lucht uit zijn omgeving. Deze lucht gaat door een warmtewisselaar die de lucht opsplitst. Koude lucht wordt de kamer ingeblazen om de kamer te koelen. Warme lucht wordt naar buiten geleid. Een mobiele airco zorgt niet voor ventilatie of verluchting en is het meest energie-efficiënt als er geen ramen of deuren worden open gezet.

Als bij extreme hitte een mobiele airco de enige manier is om de temperatuur in de lokalen draaglijk te maken, neem dan volgende maatregelen:

 • Blijf voldoende ventileren en verluchten ook al verbruikt de mobiele airco daardoor meer energie.
 • Plaats de mobiele airco zo dat hij lucht aanzuigt vanuit een zone waar minder/geen personen aanwezig zijn en richt hem niet rechtstreeks op personen.
 • Gebruik aangepaste filters (HEPA-type, na te vragen bij producent).
 • Medewerkers en kinderen bewaren minimaal 1.5m afstand van het uitblaasrooster.

Aandacht voor afstand tussen collega’s en hygiënische maatregelen blijft ook hier belangrijk.

Laatste update op
08/02/2021

Een vaste airco-installatie in een gebouw is vaak een combinatie van verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC-systeem). Ventilatie is belangrijk, het systeem volledig uitschakelen is dus geen goed idee.

Bij gebruik van een HVAC-systeem, let je best op volgende maatregelen:

 • Gebruik louter verse lucht en zet dus het recirculatiesysteem af.
 • Laat het ventilatiesysteem langer werken, vb. 24u/dag, met eventueel verkleinen van het debiet wanneer de lokalen leeg zijn of zet het ventilatiesysteem 2u voor start opvang tot 2u na beëindigen opvang op.
 • Medewerkers en kinderen bewaren minimaal 1.5m afstand van het uitblaasrooster.

Het blijft van belang dat je voor en na het aan- en uitzetten van het HVAC-systeem en na het gebruik van het lokaal de ruimtes goed verlucht door ramen en deuren te openen.

Aandacht voor afstand tussen collega’s en hygiënische maatregelen blijft ook hier belangrijk.

Is de airco-installatie geen HVAC-systeem, kijk dan bij mobiele airco.

Laatste update op
08/02/2021

Zorgen voor verse lucht is een uitstekende manier om het besmettingsrisico op COVID-19 in een ruimte te verkleinen. Dat doe je door: 

 • de lokalen permanent te ventileren (door het raam op kipstand te zetten, via ventilatieroosters of via je mechanisch ventilatiesysteem) en 

 • de lokalen regelmatig gedurende korte tijd te verluchten (ramen en/of deuren wijd open zetten). Sterke luchtstromen kunnen (infectie)druppels over een grotere oppervlakte verspreiden, daarom verlucht je best op momenten dat er niemand in het lokaal aanwezig is. 

Hercirculatie van de binnenlucht kan je best vermijden. Systemen zoals airco of een ventilator gebruik je dus beter niet.

Zorg ervoor dat de ruimtes zo min mogelijk opwarmen. Op extreem warme dagen moet je afwegen of de nadelige gevolgen van hitte niet zwaarder doorwegen dan het risico op verspreiding van het coronavirus.

Hygiëne en gezondheid

Laatste update op
08/02/2021

Als de arts een vermoeden van COVID-19 heeft uitgesloten en aan de ouders bevestigt dat het kind terug naar de opvang mag, mag je vertrouwen op dit advies. Het kind kan dan daadwerkelijk terug naar de opvang. De arts kan steeds contact opnemen met de artsen van Opgroeien om te overleggen.

Organisatie van de opvang

Laatste update op
01/08/2022

Je vindt deze info in de brochure 'Aanpak van besmettingen en hoog-risicocontacten' (laatste update 31/5/2022).

Je moet geen meldfiche voor een COVID-19-besmetting in een opvang meer invullen. Heb je een vraag over corona in je opvang, dan kan je de fiche nog gebruiken.

Laatste update op
06/04/2022

Vanaf oktober 2020 tot en met maart 2022 kan je enkel in specifieke situaties een beroep doen op een compensatiesubsidie. 
Vanaf 1 april 2022 is er geen compensatie meer.

Meer info:

Laatste update op
09/03/2022

Bekijk de info op:

Laatste update op
09/03/2022

Wanneer moeten ouders al dan niet betalen en wanneer krijgt de opvang een compensatie?

Meer informatie over de compensatieregeling voor de opvang van baby’s en peuters.

Meer informatie over de compensatieregeling voor de buitenschoolse opvang.

Vanaf april 2022 verdwijnt de compensatieregeling.

 

Laatste update op
31/08/2021

Waaraan denken als je kinderopvang te maken krijgt met een coronabesmetting bij een kind of medewerker en eventueel tijdelijk de opvanglocatie moet sluiten?

Je vindt deze info in de brochure 'Aanpak van besmettingen en hoog-risicocontacten'.

Laatste update op
26/04/2021

Medewerkers van de opvang mogen in alle fasen van de pandemie deelnemen aan opleidingen wanneer zij door opleidingsorganisaties georganiseerd worden. Deelnemers mogen er vanuit gaan dat deze bijeenkomsten coronaveilig georganiseerd worden naargelang de fase van de epidemie.

We vernemen dat meer en meer opleidingsorganisaties volwaardige, coronaveilige opleidingen aanbieden:

 • Een geldig attest levensreddend handelen in de kinderopvang moet altijd voldoen aan de wettelijke voorwaarden, art 4. Dit betekent dat er een theoretisch deel moet zijn, maar ook een praktisch gedeelte, waarbij voldoende tijd voorzien wordt om te kunnen oefenen op een pop.
 • Een online opleiding geeft bijgevolg recht op een geldig attest als er ook voldoende tijd uitgetrokken wordt voor het praktisch gedeelte.
 • De Belgische reanimatieraad schreef richtlijnen uit over het organiseren van coronaveilige opleidingen.

Sommige essentiële opleidingen (bijvoorbeeld levensreddend handelen of brandbestrijding) werden tijdelijk stopgezet. Vervalt je attest of heb je geen attest in die periode, dan accepteren we dit zolang dit de realiteit is. Je hoeft hiervoor niet langer expliciet goedkeuring te vragen aan je klantenbeheerder. Wel zorg je ervoor dat je, van zodra dit terug toegelaten is, de essentiële opleiding volgt.

Tijdens de coronacrisis kan dus afgeweken worden van attesten, waaronder het attest levensreddend handelen, voor zover dit verantwoord is :

 • Zonder een eerste attest levensreddend handelen in de kinderopvang kan een kinderbegeleider niet alleen staan met de kinderen.
 • Wie eerder een attest behaalde, maar waarvan de 3 jaar verstreken zijn, krijgt tijd tot na de crisis om deze opnieuw te behalen.
 • De organisator wordt aangemoedigd om de attesten waarvoor nu een afwijking is toegestaan, na de coronacrisis snel in orde te brengen.
 • Een online opleiding kan ter opfrissing nuttig zijn maar biedt niet altijd een volwaardige vervangingen van het attest. We verwijzen naar het MB waarin de voorwaarden voor een geldig attest omschreven worden in art. 4. Zo moet een opleiding altijd bestaan uit een theoretisch deel én een praktisch deel.

 

Laatste update op
10/02/2021

Door het uitvallen van personeel kan het gebeuren dat je opvang niet meer op de volle capaciteit kan draaien.
Het is essentieel dat de opvang op een veilige en gezonde manier kan plaatsvinden. Je respecteert als organisator daarom altijd eerst en vooral de medische richtlijnen.
 
Het is beter dat de opvang in een meer beperkte vorm -bijvoorbeeld: minder dagen per week, minder uren per dag of minder plaatsen- kan openblijven dan helemaal niet. Je moet hier geen toestemming voor vragen van Opgroeien. Je meldt dit wel via de meldfiche. Dit zal worden aanvaard als een gedeeltelijke sluiting en worden gecompenseerd. Belangrijk: je overlegt en communiceert hierover helder en vooraf met de ouders.
 
Je kan tijdelijk externe begeleiders inschakelen. Dit werd overeengekomen tussen de sociale partners in Welzijnssector. Als organisator beoordeel je of deze personen voldoende kwaliteitsvol kunnen werken. Een kwalificatie of diploma is niet noodzakelijk een vereiste.

Laatste update op
08/02/2021

Komt het kind niet (meer) naar de opvang?

Misschien vind je wel even de tijd om te bellen naar de ouders om te horen hoe het gaat. Blijf je verontrust? Deel je zorg met je collega’s of je ondersteuner en bekijk samen hoe het gezin verder kan ondersteund worden.

Komt een kind uit een kwetsbaar gezin naar de opvang en maak je je zorgen over hoe het gaat met dat kind thuis?

Vraag eens aan de ouders hoe het gaat. Blijft je zorg bestaan? Bespreek dit dan zeker met de ouders en deel je zorg met je collega’s of je ondersteuner. Op onze website vind je een stappenplan en leermateriaal over de aanpak van verontrusting in de thuissituatie.

Ouders kunnen steeds terecht bij het lokaal team van Kind en Gezin of de Kind en Gezin-Lijn.

Compensatie

Laatste update op
10/05/2022

Ja. Als er in de gezinsopvang voor meer dan 4 voltijdse kinderen opvang was gereserveerd, dan worden alle afwezigheden vergoed. Het maximum aantal te vergoeden afwezigheden wordt bepaald door de vergunde capaciteit. Het gemiddelde van 4 voltijdse kinderen per onthaalouder blijft niettemin nog steeds het streefdoel. 

Vanaf 1 april 2022 is er geen compensatie meer.

Laatste update op
10/05/2022

Een kindcode is niet vereist om een afwezigheid van een kind te laten meetellen voor de compensatie. Zodra er een kindcode is, moet je de aan- en afwezigheden van dit kind wel noteren in de aan- en afwezigheden die je maandelijks bezorgt. Zo tellen ze mee voor de berekening van je bezetting.

Vanaf 1 april 2022 is er geen compensatie meer.

Laatste update op
10/05/2022

Je moet met de schriftelijke overeenkomst kunnen aantonen dat er een flexibel opvangplan is.

Meestal is er in de schriftelijke overeenkomst bij een flexibel opvangplan een bepaald ‘opvangvolume’ opgenomen. Dit opvangvolume telt als het aantal gereserveerde dagen. Wanneer ze niet gepresteerd worden, kunnen deze dagen gecompenseerd worden.

Staat er geen opvangvolume in de schriftelijke overeenkomst? Dan kan het je het gemiddeld aantal aanwezigheden in een vergelijkbare periode in normale omstandigheden als gereserveerde opvangdagen beschouwen.

Vanaf 1 april 2022 is er geen compensatie meer.

Laatste update op
31/08/2021

De compensaties voor corona zijn onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van belastingen.

 • In deze circulaire vind je meer info over de aangesloten onthaalouders. 
 • In deze circulaire wordt dit geregeld voor de zelfstandige kinderopvang (voetnoot 8).
Laatste update op
08/02/2021

Gebruik je eerdere formulier en noteer het correcte en volledige aantal afwezigheidsdagen.  Stuur je gecorrigeerde formulier terug naar Opgroeien zoals dit beschreven is in de procedure.

Kinderopvangtoeslag

Laatste update op
08/02/2021

Vragen en problemen met het Aaronsysteem kan je melden aan ko.kinderopvangtoeslag@kindengezin.be, aan de technische helpdesk vragen@aaron.support of telefonisch 052 26 21 45. 

Coronavirus

Laatste update op
30/05/2022

Lees op info-coronavirus.be/nl/reizen wat je moet doen als je aankomt in België. De Vlaamse overheid verwacht dat je die richtlijnen strikt opvolgt. Meer info vind je ook op Vlaanderen Intern op de pagina met de coronamaatregelen voor personeel van de Vlaamse overheid.

Laatste update op
18/03/2022

Wie (vermoedelijk) besmet is met het coronavirus COVD-19 moet de geldende isolatieregels volgen. Na de isolatie mag je naar het consultatiebureau komen als je 3 dagen koortsvrij bent én als alle symptomen sterk verbeterd zijn. 

Laatste update op
08/07/2021

Voor de meest actuele informatie over ziekte, besmetting en quarantaine kan je terecht op Vlaanderen Intern.

Laatste update op
08/02/2021

Lees zeker aandachtig alle nieuwsberichten op het intranet. Er is een grote kans dat je het antwoord op je vraag vindt in de beschikbare informatie. Vind je het antwoord niet? Mail dan naar corona@opgroeien.be

Voorzieningen Jeugdhulp

Laatste update op
22/03/2022

(Dag)bezoeken en overnachtingen aan de context kunnen plaatsvinden als aan een aantal voorwaarden is voldaan:

 • Er wordt ingeschat dat die bezoeken en overnachtingen op een goede manier zullen verlopen.
 • Niemand is (vermoedelijk) besmet.
 • De hygiënemaatregelen worden gevolgd.

Voor bezoek aan een context die zich in het buitenland bevindt, gelden dezelfde voorwaarden. 

Personen die reizen in het kader van grensoverschrijdend co-ouderschap zijn volledig vrijgesteld van quarantaine en testen na verblijf in het buitenland. Minderjarigen die in België in een jeugdhulpvoorziening of pleeggezin verblijven en waarvan de ouders, of andere opvoedingsverantwoordelijken, in het buitenland wonen, behoren ook tot die categorie.

Opgelet: Deze uitzondering geldt niet wanneer de minderjarige in contact kwam met een persoon die corona heeft. Dan gelden uiteraard de gekende maatregelen na hoogrisicocontact.

Lees meer over uitzonderingen op quarantaine en testen en over reizen van en naar het buitenland op info-coronavirus.be.

Laatste update op
22/03/2022

Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen één of meerdere besmettingen van het coronavirus in een leefgroep. Als er één of meerdere besmettingen zijn van het coronavirus in een leefgroep van een voorziening Jeugdhulp, is er geen quarantaine meer voor die leefgroep. Kinderen die niet ziek of besmet zijn kunnen naar school blijven gaan. Dat geldt voor alle kinderen en jongeren.

Begeleiders die negatief testen, kunnen aan het werk blijven. Het is niet de bedoeling om andere medewerkers - die geen risicocontact hebben gehad - in de getroffen leefgroep aan het werk te zetten (tenzij dit noodzakelijk is om de continuïteit van de werking te garanderen). Het is sterk aangeraden om met een vaste groep van begeleiders te werken in de leefgroep.

Meer weten? Lees de communicatie aan voorzieningen Jeugdhulp en CKG van 17 maart 2022.

Laatste update op
22/03/2022

Bij hoge uitzondering, als alle andere mogelijkheden uitgeput zijn om personeelstekort op te vangen, kan asymptomatisch, volledig gevaccineerd COVID-positief zorgpersoneel toegelaten worden om te werken op COVID-afdelingen.

Het inzetten van COVID+ zorgpersoneel tijdens de periode van isolatie in niet-COVID afdelingen, houdt een belangrijk infectierisico in. 

Meer weten? Bekijk de website van Sciensano.

Laatste update op
22/03/2022

Wanneer een kind in een private voorziening symptomen van besmetting heeft of als besmetting effectief is vastgesteld, is verblijf in eigen kamer of  in een ziekenboeg noodzakelijk.

Als een jongere symptomen heeft die overeenkomen met de gevalsdefinitie van Sciensano, wordt hij of zij beschouwd als iemand met een coronavirusinfectie totdat het tegendeel bewezen is.

In deze situatie gelden de volgende maatregelen:

 • in nauw overleg met de behandelende arts verblijft de jongere op de eigen kamer of in een ziekenboeg. Beperk het aantal begeleiders of opvoeders dat met deze jongere contact heeft;
 • was de handen voorafgaand aan het contact met de jongere;
 • als de jongere hulp nodig heeft bij de dagelijkse verzorging, gebruikt de hulpverlener persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • laat de jongere bij voorkeur gebruik maken van een aparte douche en wc. Als dat niet mogelijk is, moet de douche en wc frequent - bij voorkeur na elk gebruik – worden schoongemaakt. Dat kan met een gewoon schoonmaakmiddel.

Sinds 17 maart ‘22 is quarantaine niet meer verplicht na een hoogrisicocontact. Dat geldt ook binnen de leefgroep van een besmet kind of jongere. Wel is het dragen van een mondmasker (vanaf 6 jaar) dan aanbevolen gedurende zeven dagen bij contacten buitenshuis.

Meer weten?

Laatste update op
10/03/2022

Er bestaan verschillende soorten tests:

PCR–test: af te nemen door een gezondheidswerker, is erg betrouwbaar. Het resultaat wordt in een labo bepaald. Wordt ook RT-PCR genoemd. Het duurt minstens enkele uren vooraleer je het resultaat hebt, maar meestal binnen 24u, afhankelijk van het labo. Controle PCR-testen zijn gewenst volgens de richtlijnen van Sciensano: dus bijvoorbeeld op het einde van de quarantaineperiode. Dit soort test kan worden afgenomen in een labo, in een teststraat, in een ziekenhuis en ook bij (de meeste) huis- en kinderartsen. De PCR-test wordt ook gebruikt wanneer een mobiel testteam de testen komt afnemen. Indien gewenst, kan met de PCR-test een verdere typering van de variant van het virus bepaald worden. Deze test geeft aan of je met het SARS-CoV-2 virus besmet bent geweest, maar betekent niet altijd dat je nog besmettelijk bent. De test kan langer positief blijven dan dat je besmettelijk bent voor anderen.

Antigeen–sneltest: af te nemen door gezondheidswerker. Resultaat is na 15 minuten bekend. Wordt voornamelijk gebruikt om snel duidelijkheid te hebben wanneer iemand suggestieve COVID-19 symptomen heeft. Indien positief, hoeft er niet meteen een PCR test ter controle uitgevoerd te worden. Als deze test positief is ben je besmettelijk voor anderen.

Zelftest: kan de persoon zelf afnemen, geeft resultaat na 15 minuten. Bij een positief resultaat vraag je zo snel mogelijk een PCR-test aan ter bevestiging. Je bent dus bij een positief resultaat met grote graad van zekerheid ook besmettelijk voor anderen. Het positieve resultaat blijft geldig tot het tegendeel door middel van een negatieve PCR-test bewezen is.

Voor meer info zie Testen op het coronavirus (Covid-19) | Coronavirus COVID-19 (info-coronavirus.be)

Zelftests in de jeugdhulp

Enkele principes en aanbevelingen voor zelftests.

 • Zelftests zijn niet hetzelfde als sneltests die steeds door medisch geschoold personeel afgenomen moeten worden.
 • Bij coronaklachten moet de huisarts gecontacteerd worden. Een zelftest is dan niet aangewezen.
 • Zelftests meten of iemand besmettelijk is. Hoe hoger de virale lading, hoe meer kans op een positief resultaat. Personen met een relatief lage virale lading worden niet gedetecteerd.
 • Zelftests meten niet of iemand al dan niet besmet is: het heeft bijgevolg geen zin om onmiddellijk na een potentieel risicovol contact een zelftest af te nemen. Er moet in elk geval rekening gehouden worden met een incubatieperiode van 3 à 5 dagen alvorens een zelftest een betrouwbaar resultaat kan geven.
 • Zelftests zijn bewezen betrouwbaar vanaf adolescentenleeftijd.
 • Bij correct gebruik is de gevoeligheid van een zelftest 80%.
 • Een negatieve zelftest ontslaat een persoon niet van quarantainemaatregelen na een hoogrisico-contact, noch van de preventieve maatregelen (afstand, hygiënemaatregelen …).
 • Een positief resultaat moet steeds gevolgd worden door een PCR-test bij de huisarts.
 • Voor het correct bewaren en gebruiken: Covid-19 zelftesten | Coronavirus COVID-19 (info-coronavirus.be)

Gelet op bovenstaande elementen zijn we ervan overtuigd dat zelftests slechts een beperkte meerwaarde hebben in de jeugdhulp; we kiezen bijgevolg niet voor een systematisch en veralgemeend gebruik ervan in de jeugdhulp.

Laatste update op
10/03/2022

FFP2-maskers worden aanbevolen bij een (vermoeden van) besmetting in een voorziening en voor kwetsbare personen. In andere omstandigheden is het niet nodig FFP2-maskers te dragen.

Laatste update op
10/03/2022

De normale werking voor de residentiële, mobiele en ambulante jeugdhulp geldt.

Mondmaskers zijn niet meer verplicht voor kinderen, jongeren, ouders, netwerkfiguren, professionele partners en teamleden.

Tijdens huisbezoeken kan de jeugdhulpverlener wel een mondmasker dragen als het in de ruimte niet mogelijk is om genoeg afstand te houden of te verluchten. 

Laatste update op
10/03/2022

Groepsactiviteiten kunnen intra- en extramuros plaatsvinden, ook leefgroepsoverstijgend. De richtlijnen van het Overlegcomité blijven weliswaar gelden. Zo is bij het gebruik van het openbaar vervoer een mondmasker vereist.

Er is extra aandacht voor wie tot een risicogroep behoort als die persoon niet gevaccineerd is.

De minderjarigen in een leefgroep worden beschouwd als gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen.

Laatste update op
10/03/2022

Bezoek aan kinderen en jongeren in een residentiële voorziening Jeugdhulp moet altijd mogelijk zijn. Ook wanneer er een besmetting is vastgesteld in de voorziening.

De toepassing van de hygiënische maatregelen en een goede ventilatie blijven cruciaal.

Bij bezoek van of aan kwetsbare personen is het gebruik van een mondmasker aanbevolen.

Laatste update op
24/01/2022

Voor de aanvraag van een corona safe ticket (CST) voor kinderen en jongeren in een residentiële voorziening, kan meestal gebruik gemaakt worden van reeds bestaande oplossingen:

 • Wanneer de relatie met de ouders het toelaat, kan de ouder het certificaat aanvragen en aan de minderjarige geven. De minderjarige is immers eigenaar van het eigen vaccinatiecertificaat.
 • Wanneer minderjarigen beschikken over smartphone en eID (en hun code kennen), kan de minderjarige zelf de CovidSafe-app downloaden en de certificaten downloaden.
 • Wanneer minderjarigen gedomicilieerd zijn in de voorziening, kan gevraagd worden het certificaat via de post te versturen. Bel hiervoor naar 078 78 78 50. Het CST wordt dan verzonden naar het domicilieadres. Die aanvraag kan door iedereen gebeuren, zowel door de gevaccineerde minderjarige als door de voorziening.

Wanneer bovenstaande oplossingen niet mogelijk zijn, kan de voorziening een lijst bezorgen met de rijksregisternummers van de betrokken gevaccineerden. De overeenkomstige certificaten worden dan op een veilige manier afgeleverd aan de voorziening, zodat deze de certificaten kan verspreiden.

Volgende afspraken gelden

 • Wanneer een arts verbonden is aan de voorziening, staat deze in voor het proces. Indien er geen arts betrokken is, mag de (niet-medische) directie de nodige stappen uitvoeren.
 • Er worden praktische afspraken gemaakt met Zorg en Gezondheid  (structuur en formaat van de lijst, tijdstip van verzending ).
 • De opsteller van de lijst is ervoor verantwoordelijk dat op de lijst enkel gevaccineerden staan die akkoord gaan met het feit dat de voorziening hun vaccinatiecertificaat opvraagt.
 • De certificaten worden afgeleverd in de e-Box-ondernemingen van de arts of voorziening.
 • De arts of voorziening is verantwoordelijk voor het correct afleveren van het certificaat aan de gevaccineerde.
 • Wanneer het certificaat niet binnen de maand aan de gevaccineerde kan worden bezorgd, moet de arts of voorziening het certificaat vernietigen.

Praktische werkwijze

 1. Versleutelde lijst (= met wachtwoord beveiligd Excell-document) bezorgen aan covac@vlaanderen.be.
 2. Wachtwoord waarmee de lijst beveiligd werd, doorsturen via Whatsapp naar 0478 16 21 33  (account van Zorg & Gezondheid).
 3. Voorbeeld van format (ZONDER LEESTEKENS!):

INSZ-nummer van persoon die CST wenst

KBO-nummer van e-Box onderneming arts of voorziening waar CST mag bezorgd worden

12345678912

XXXXXXXXXX

23456789123

XXXXXXXXXX

34567891234

XXXXXXXXXX

 1. Het KBO-nummer kan men steeds opzoeken via de Kruispuntbank. Meer weten over e-Box ondernemingen? Neem een kijkje op de website.
 2. Als lijsten ten laatste op maandag worden doorgestuurd, zijn de vaccinatiecertificaten op donderdag in de e-Box ondernemingen van de opgegeven arts of voorziening te vinden.

Pleegzorg

Laatste update op
28/10/2021

Dat lees je op www.pleegzorg.be.