• Beraadslaging VTC nr. 09/2018

  Uitgaand
  Jeugdhulp
  Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van internaatleerlingen door het agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi), het agentschap Jongerenwelzijn (JWZ) en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) aan het Gemeenschapsonderwijs (GO!) voor beleidsonderzoek naar de internaten met permanente openstelling (IPO) en internaten Buitengewoon Onderwijs (BuO) en het tehuis van het GO! te Kuurne.
 • Beraadslaging VTC nr. 20/2017

  Uitgaand
  Jeugdhulp
  Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van jongeren door het agentschap Jongerenwelzijn, Integrale Toegangspoort (ITP) aan het agentschap Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) en de Vlaamse zorgkassen met het oog op het toekennen en uitbetalen van het basisondersteuningsbudget (BOB), cumulatieverbod met bepaalde vormen van ambulante of residentiële opvang.
 • Beraadslaging VTC nr. 34/2016

  Uitgaand
  Jeugdhulp
  Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van personen met een handicap door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en het agentschap Jongerenwelzijn, Integrale Toegangspoort (ITP) aan het Vlaams Zorgfonds en de zorgkassen met het oog op het toekennen en uitbetalen van het basisondersteuningsbudget (BOB)– Fase 2
 • Beraadslaging VTC nr. 40/2015

  Uitgaand
  Jeugdhulp
  Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van personen met een handicap door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en de Integrale Toegangspoort (ITP) van het Agentschap Jongerenwelzijn (JWZ) aan het Vlaams Zorgfonds en de zorgkassen in het kader van het testen van de IT-applicatie voor het toekennen en uitbetalen van het basisondersteuningsbudget (BOB).
 • Beraadslaging VTC nr. 23/2013

  Uitgaand
  Jeugdhulp
  Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens in het kader van de integrale jeugdhulp door het agentschap Jongerenwelzijn (JWZ) aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).
 • Beraadslaging VTC nr. 12/2017

  Inkomend
  Jeugdhulp
  Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van jongeren door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en het Agentschap Jongerenwelzijn en Kind & Gezin (K&G) aan het Agentschap Jongerenwelzijn (JWZ) in het kader van het opstelling van het intersectoraal jaarverslag.
 • Beraadslaging VTC nr. 25/2013

  Inkomend
  Jeugdhulp
  Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van internaatleerlingen door het Gemeenschapsonderwijs (GO!) aan het agentschap Jongerenwelzijn (JWZ) en aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en omgekeerd.
 • Beraadslaging VTC nr. 36/2013

  Inkomend
  Jeugdhulp
  Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van minderjarige personen met een handicap door Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) aan het Agentschap Jongerenwelzijn (JWZ) in het kader van de overgang naar integrale jeugdhulp.
 • Beraadslaging RR nr. 008/2007

  Inkomend
  Jeugdhulp
  Machtiging voor het Agentschap Jongerenwelzijn om  het  identificatienummer  van  het  Rijksregister  te  gebruikenmet  het  oog op gebruikersbeheer.
 • Beraadslaging RR nr. 37/2013

  Inkomend
  Jeugdhulp
  Machtiging aan het Agentschap Jongerenwelzijn om  toegang  te  bekomen  tot bepaalde  informatiegegevens  uit  het  Rijksregister  en  om  het  identificatienummer  van  het Rijksregister te kunnen gebruiken in het kader van de integrale jeugdzorg (RN-MA-2013-068).
 • Beraadslaging RR nr. 04/2010

  Inkomend
  Jeugdhulp
  Herbekijken machtigingsbesluiten in functie van het decreet beter bestuurlijk beleid (RN/MA/2009/284)
 • Beraadslaging RR nr. 33/2010

  Inkomend
  Jeugdhulp
  Mactiging aan de Erkende Private Voorzieningen voor Bijzondere Jeugdzorg om het Rijksregisternummer van minderjarigen te gebruiken voor het creëren, bijhouden en raadplegen van dossiers in het BINC-systeem(RN/MA/2010/091).
 • Beraadslaging RR nr. 44/2010

  Inkomend
  Jeugdhulp
  Machtiging  tot uitbreiding van Machtiging RR  nr. 33/2010van 8  september  2010 (RN/MA/2010/122)
 • Beraadslaging RR nr. 14/2011

  Inkomend
  Jeugdhulp
  Mactiging voor het Agentschap Jongerenwelzijn om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken met het oog op gebruikers- en toegangsbeheer(RN/MA/2010/143)
 • Beraadslaging RR nr. 037/2013

  Inkomend
  Jeugdhulp
  Machtiging aan het Agentschap Jongerenwelzijn om toegang te bekomen tot bepaalde informatiegegevens uit het Rijksregister en om het identificatienummer van het Rijksregister te kunnen gebruiken in het kader van de integrale jeugdzorg (RN-MA-2013-068)
 • beraadslaging_SCSZG nr. 13/068/2013

  Inkomend
  Jeugdhulp
  Machtiging nr. 13/068 van 18 juni 2013, laatst gewijzigd op 20 september 2016, met betrekking tot de medeleling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen in het kader van de integrale jeugdhulp georganiseerd in de schoot van het Vlaams Agentschap Jongerenwelzijn.
 • Beraadslaging ASZ nr. 13/083 n179

  Inkomend
  Jeugdhulp
  Machtiging nr.13/083 van 3 september 2013 inzake de toegang tot de kruispuntbankregisters door het Vlaams Agentschap Jongerenwelzijn en Kind en Gezin voor de realisatie van de integrale jeugdzorg.
 • Beraadslaging RR nr. 95/2014

  Inkomend
  Jeugdhulp
  Machtiging verleent aan de erkende private voorzieningen  bijzondere  jeugdbijstand  en  de  erkende  diensten  voor  pleegzorg om  toegang  te verkrijgen tot een aantal informatiegegevens van het Rijksregister en om het Rijksregisternummer te gebruiken met het oog op het aanmaken en bijhouden van hun dossiers (RN-MA-2014-429)
 • Beraadslaging RR nr. 100/2014

  Inkomend
  Jeugdhulp
  Machtiging om het Rijksregisternummer te gebruiken door het Agentschap Jongerenwelzijn met het oog op de uitbouw en het beheer van het register waarin de weigering of de intrekking van het attest voor pleegzorg wordt opgenomen (RN-MA-2014-436) - RR nr 100/2014 van 10 december 2014
 • Beraadslaging RR nr. 101/2014

  Inkomend
  Jeugdhulp
  Machtigings aanvraag van het Agentschap Jongerenwelzijn tot uitbreiding/aanpassing van de machtiging RR nr. 37/2013 (RN-MA-2014-445) - RR nr 101/2014 van 10 december 2014