Opgroeien zoekt initiatiefnemers voor 11 nieuwe OverKop-huizen

Na Genk, Tienen, Mechelen, Gent en Oostende komen er binnenkort elf nieuwe OverKophuizen bij in Vlaanderen en Brussel. Het agentschap Opgroeien en minister van Welzijn Wouter Beke zetten samen hun schouders onder de uitbreiding van OverKop. Daarom lanceert Opgroeien deze oproep. Ben jij ervan overtuigd dat een OverKop-huis in jouw regio een grote troef is? Ontdek hier alle info.

zigzag

 

De weg naar 16 sterke OverKop-huizen

Om de 11 nieuwe OverKop-huizen in te vullen, gaat Opgroeien op zoek naar initiatiefnemers die innovatief en ondernemend denken. Zo kunnen we zestien straffe, laagdrempelige en onmisbare OverKop-huizen bouwen voor jongeren in Vlaanderen en Brussel, die los staan van bestaande hokjes en structuren.

OverKop heeft vandaag al een frisse uitstraling naar jongeren. De nieuwe initiatiefnemers dragen de aantrekkelijkheid van dit concept voor jongeren mee uit, door een sterke inzet op de participatie van jongeren, veel ruimte voor creativiteit en een eigentijdse invulling van de activiteiten in het OverKop-huis.

Wat is een OverKop-huis?

Een OverKop-huis is een fijne plek waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Het is een laagdrempelige, toegankelijke plaats waar ze terecht kunnen om te babbelen over kleine of grote zorgen. Zo wil OverKop meer dan ooit aandacht schenken aan het mentaal welzijn van jongeren. Want het is oké om je even niet oké te voelen. Samen met een OverKop-medewerker kunnen jongeren op zoek gaan naar wat hen kan helpen. Zonder gedoe, op basis van de vraag: "Hoe gaat het met je?", of "Je zit precies ergens mee?" en "Kunnen we eens samen kijken of we er iets aan kunnen doen?".

Kan jij jongeren een welkom gevoel geven
op de unieke OverKop-zetel? Wil je samenwerken 
om hen een gezellige plek te bieden?
Reageer op deze oproep!

 1. Lees eerst alle nodige info in de oproep en de begeleidende brief om aan de slag te kunnen gaan.

 2. Bereid je volledige aanvraagdossier voor op basis van de info in de oproep (ingevuld aanvraagformulier + ondernemingsplan).

 3. Bekijk het beslissingskader voor de beoordelingsprocedure.

 4. Maak samen met je netwerkpartners een ondernemingsplan op om jouw plan van aanpak voor een OverKop-huis toe te lichten. Voeg dit bij de aanvraag.

 5. Dien je aanvraag in het via het aanvraagformulier.

 • Start oproep: 1 maart 2021

 • Deadline indienen aanvraag: tot en met 7 april 2021

 • Budget: jaarlijkse subsidie van 100.000 euro per OverKop-huis voor de periode van 3 jaar. 

 • Je bent opgericht als een rechtspersoon zonder winstoogmerk.

 • Je beschikt over een of meer fysieke locaties binnen je voorgestelde regio waar de geïntegreerde werking voor jongeren plaatsvindt.

 • Je wil het merk OverKop samen met de bestaande OverKop-huizen verder uitdragen en versterken om zoveel mogelijk jongeren op een laagdrempelige manier te bereiken.

 • Je voldoet aan alle voorwaarden in de oproep.