Missie, visie en waarden

Opgroeien staat voor een krachtige missie en duidelijke visie die steunt op vijf waarden. Deze vormen de rode draad voor de organisatie en medewerkers bij het uitvoeren van de kernopdrachten.

Missie

Opgroeien heeft een krachtige missie: Het recht op kansrijk opgroeien realiseren ​voor élk kind en élke jongere in Vlaanderen.

Visie

Kind met verfspatten

Een kind is vooral een kind. Een jongere vooral een jongere. Een gezin vooral een gezin.​ Ze groeien allemaal op in dezelfde samenleving: ook als kind in een pleeggezin, jongere in moeilijkheden of als kansarm gezin. Daarom wil Opgroeien zo weinig mogelijk etiketten of labels geven om kinderen en jongeren zo goed mogelijk deel te laten nemen aan de maatschappij.

Katrien Verhegge: Iedereen maakt deel uit van een en dezelfde samenleving. Iedereen moet dus ook de kans krijgen om aan die samenleving deel te nemen.

Opgroeien wil een kansrijk opgroeiklimaat creëren dat zorgt voor kansrijke generaties. Een opgroeiklimaat dat aansluit bij de belevingswereld van alle kinderen, jongeren en gezinnen, vanaf de zwangerschap tot 25 jaar. Dit opgroeiklimaat houdt rekening met de complexe en superdiverse waarin kinderen, jongeren en gezinnen vandaag opgroeien.

Waarden

Opgroeien steunt momenteel op vijf waarden. Onze organisatie is in volle ontwikkeling en deze waarden zullen in 2020 mee-evolueren.

Open

Opgroeien is er voor iedereen. Elk kind en elke jongere in Vlaanderen kan van de dienstverlening gebruik maken. Tegelijk wil het ook voor iedereen apart het verschil maken. Het agentschap kijkt in alle openheid naar wat een kind of jongere nodig heeft.

Positief

Opgroeien wil een positief verhaal over opvoeden en opgroeien brengen. Het agentschap gelooft heel sterk in de kracht van elk gezin en erkent iedereen in dat gezin op een positieve manier. Opgroeien kijkt ook positief en met vertrouwen naar de voorzieningen die mee de dienstverlening ondersteunen.

Verbindend

Opgroeien neemt een sterke en verbindende houding aan. Die verbinding legt het agentschap op verschillende manieren. Opgroeien brengt ouders opnieuw in verbinding met hun kinderen, kijkt hoe kinderen opnieuw een veilige omgeving kunnen opgroeien, ... Het agentschap brengt kinderen in verbinding met de juiste partners.

Deskundig

Medewerkers van Opgroeien zijn trots en fier. Ze zijn ervan overtuigd dat ze het verschil kunnen maken voor kinderen, jongeren en gezinnen en dat ze hen een meerwaarde kunnen bieden. Ze hebben een bepaalde ervaring en deskundigheid en vertrouwen hier ook op.

Geëngageerd

Medewerkers van Opgroeien zijn heel sterk betrokken bij wat er in de wereld gebeurt. Ze hebben oog voor en zijn gevoelig voor structurele problemen zoals armoede, migratie, … Ze hebben een signaalfunctie om de rest van de samenleving aan te spreken om hier iets aan te doen. Daarnaast dragen ze ook zorg voor zichzelf en voor andere medewerkers.