Ondersteuning jonge gezinnen met kinderen en zwangere vrouwen

Ondersteuning jonge kinderen en zwangere vrouwen

Opgroeien sluit zich aan bij de lokale netwerken die instaan voor het lokale opvangbeleid: het OCMW, de lokale besturen en de Huizen van het Kind. Gezinnen met (jonge) kinderen en zwangere vrouwen kunnen doorverwezen worden naar de lokale teams van Kind en Gezin.  

Ondersteuning jonge gezinnen

Voor de ondersteuning en de begeleiding van Oekraïense gezinnen verwijst Opgroeien naar de Huizen van het Kind, de lokale teams en de samenwerkingsverbanden ‘Eén gezin – één plan’

De samenwerkingsverbanden ‘Eén gezin – één plan’: 

  • Bieden laagdrempelige ondersteuning die, indien nodig, de brug naar gespecialiseerde hulpverlening kan leggen.  

  • Werken op alle levensdomeinen en beschikken over een eerstelijnspsychologische functie.

 

Jonge zwangere vrouw met kindje op de buik.