Moeten zuigelingen en kinderen een mondmasker dragen?

Laatste update op
08/02/2021
 • Algemeen is het dragen van een mondmasker niet aangeraden voor kinderen. Daar zijn verschillende redenen voor:
  • Het is praktisch moeilijk om zuigelingen en jonge kinderen een masker op een correcte manier te laten dragen.
  • Daarnaast zijn er ook wetenschappelijke twijfels over het nut ervan.
  • Bijkomend zijn er ernstige bezorgdheden voor het gebruik van maskertjes voor zuigelingen (verstikking, wiegendood, …). 

   Ook wordt steeds voor ogen gehouden dat zuigelingen en jonge kinderen minder besmettelijk zijn en minder ziek worden van het coronavirus COVID-19 dan adolescenten, volwassenen en ouderen.
    
 • Een uitzondering daarop geldt sinds 25 januari 2021: Alle kinderen van het vijfde of zesde leerjaar dragen gedurende 14 dagen een mondmasker in de school en de opvang als een kind uit het vijfde of zesde leerjaar in isolatie of quarantaine moet of als een leraar of begeleider uit het vijfde of zesde leerjaar in isolatie of quarantaine moet.
   
 • Bij quarantaine of isolatie geldt eveneens sinds 25 januari 2021
  • in de school: volg de richtlijnen van de betrokken school;
  • in de opvang: kinderen van het vijfde of zesde leerjaar die contact hadden met het betrokken kind of begeleider dragen een mondmasker. Dat kan eventueel uitgebreid worden naar álle kinderen van het vijfde of zesde leerjaar in de opvanggroep.
    
 • In het secundair onderwijs moeten leerlingen wel een mondmasker dragen. Lees meer daarover op de site van Onderwijs en Vorming.