Welkom op Opgroeien.be

Websites Opgroeien, Jeugdhulp en Kind en Gezin op schermen

Een nieuw agentschap vraagt om een nieuwe website. Hier kan je terecht voor alle informatie over Opgroeien.

Nieuw agentschap - nieuwe website

Welkom op opgroeien.be, de nieuwe website van het nieuwe agentschap Opgroeien.

De agentschappen Kind en Gezin en Jongerenwelzijn - de motor van de Jeugdhulp in Vlaanderen - fuseerden samen tot één agentschap: OpgroeienDe hulp- en dienstverlening van zowel Kind en Gezin als Jeugdhulp blijft bestaan.

Opgroeien kiest resoluut voor de sterke missie ‘Kansrijk Opgroeien’. Alle kinderen, jongeren en hun gezinnen hebben recht op een kwalitatieve en vlotte dienstverlening om kansrijk te kunnen opgroeien.

Stap voor stap wordt werk gemaakt van een geïntegreerde, multidisciplinaire aanpak.

Alles over Opgroeien: 1 adres

Bij een nieuw agentschap hoort ook een nieuwe website. Opgroeien.be bundelt al het nieuws over Opgroeien, Kind en Gezin en Jeugdhulp. Je kan hier terecht voor algemene informatie over het agentschap, vragen over de fusie en vacatures bij Opgroeien.

De websites van Kind en Gezin en Jeugdhulp blijven bestaan. De site van Jongerenwelzijn verdwijnt in de loop van januari 2020 en gaat op in de site van Jeugdhulp. Blijf kindengezin.be en jeugdhulp.be dus ook zeker volgen.