Vanaf 9 juni code geel voor alle dienstverlening Opgroeien

Een meisje schildert een tekening met waterverf

Vanaf woensdag 9 juni 2021 werkt Opgroeien voor de volledige dienstverlening in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volgens kleurcode geel of fase 2.  
 
De versoepeling geldt voor de eigen dienst- en hulpverlening van Kind en Gezin en Jeugdhulp, net als voor de externe jeugdhulpvoorzieningen, de kinderopvang, de Huizen van het Kind en de aanbodsvormen preventieve gezinsondersteuning (PGO). 

Voorwaarde is wel dat het Overlegcomité de aangekondigde versoepelingen vanaf 9 juni herbevestigt. Dat zal op 4 juni bekendgemaakt worden.

In navolging van Zomerplan Overlegcomité

De omschakeling komt er na de voorstelling van het Zomerplan van het Overlegcomité, dat de terugkeer naar een normaler leven mogelijk maakt. Het plan voorziet een aantal versoepelingen vanaf 9 juni, op voorwaarde dat er tegen dan aan deze voorwaarden is voldaan:

  • Alle 65-plussers en minstens 80 procent van de risicopatiënten moeten hun eerste dosis van een coronavaccin hebben gekregen hebben.
  • Het aantal COVID-patiënten op intensieve zorgen moet lager dan 500 zijn.

Stabiliteit voor langere tijd

Met de omschakeling naar code geel of fase 2 is een stabiele werking voor langere tijd in zicht. Fysieke consulten, gesprekken, huisbezoeken en bezoek in een residentiële settings gaan maximaal fysiek door. Daarbij worden alle maatregelen zoals ventileren, afstand houden, mondmaskers dragen, handen ontsmetten, ... maximaal gerespecteerd. De veiligheid van iedereen blijft nog steeds de basisvoorwaarde.

Alle richtlijnen 

De meest recente versies van alle draaiboeken - met gedetailleerde uitleg over de aanpak bij code geel, oranje en rood - vind je hier:  

Nog vragen?