Vanaf 17 mei versoepelingen voor alle dienstverlening van Opgroeien

Tieners zitten op een muurtje

Vanaf maandag 17 mei 2021 werkt Opgroeien voor de volledige dienstverlening in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volgens kleurcode oranje of fase 3 i.p.v code rood of fase 4. 
 
De versoepeling geldt voor de eigen dienst- en hulpverlening van Kind en Gezin en Jeugdhulp, net als voor de externe jeugdhulpvoorzieningen, de kinderopvang, de Huizen van het Kind en de aanbodsvormen preventieve gezinsondersteuning (PGO). 

Dat hebben het crisisteam van Opgroeien en de Taskforce COVID-19 Zorg - die laatste specifiek voor de externe jeugdhulpvoorzieningen - beslist op basis van de gunstige evolutie van het aantal coronabesmettingen in ons land, de stijgende vaccinatiegraad en de beslissingen van het Overlegcomité om een aantal maatregelen te versoepelen.

Meer mogelijkheden 

“Door over te schakelen van code rood naar oranje zijn er meer mogelijkheden om voor iedereen een gepaste dienst- en hulpverlening aan te bieden, in evenwicht met het belang van de volksgezondheid en in een zo veilig mogelijke werkomgeving”, zegt Katrien Verhegge, administrateur-generaal van Opgroeien.  

“Het was altijd onze ambitie om de kern van onze dienst- en hulpverlening maximaal te blijven garanderen, in het belang van het welzijn, de veiligheid en de ontplooiingskansen van alle kinderen, jongeren en hun gezinnen. Zeker voor de meest kwetsbare gezinnen en jongeren en ook onder de meest strenge richtlijnen van code rood. Daar zijn we de afgelopen maanden ook in geslaagd.”  

“We zijn blij dat we stilaan nog meer fysieke consulten, gesprekken, huisbezoeken 
en bezoeken in een residentiële settings kunnen mogelijk maken.
Uiteraard nog steeds op een zo veilig mogelijke manier voor iedereen.”  

- Katrien Verhegge

Alle richtlijnen 

De meest recente versies van alle draaiboeken - met gedetailleerde uitleg over de aanpak bij code geel, oranje en rood - vind je hier:  

 

Nog vragen?