Uitnodiging: Gathering Signs of Safety 24-25 september 2020

uitnodiging eerste Gathering Signs of Safety

Opgroeien, de Vlaamse Forumgroep en de Belgische trainers Signs of Safety nodigen je graag uit op de 1ste Vlaamse Gathering in Brussel met als centraal thema Partnerschap: samenwerken voor veilig, omringd en geliefd opgroeien.

De Gathering Signs of Safety, gepland op 24 en 25 september, wordt naar een later te bepalen tijdstip uitgesteld. 

Elk traject met cliënten en andere hulpverleners verloopt met vallen en opstaan. Soms is het nodig om even stil te staan en te reflecteren. De Gathering biedt die ruimte. Het is een plaats voor inspiratie waar beleid en praktijk elkaar ontmoeten. Centraal thema is Partnerschap: samenwerken voor veilig, omringd en geliefd opgroeien.

Het belooft een boeiende tweedaagse te worden in aanwezigheid van onder meer Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Gezin Volksgezondheid en Armoedebestrijding, Bruno Vanobbergen, algemeen directeur van Opgroeien en Katrien Verhegge, administrateur-generaal van Opgroeien.

Programma en inschrijven

Ben je van dichtbij of veraf betrokken bij kinderen en jongeren in een moeilijke leefsituatie? Wil je graag je kennis en ervaring delen met hulpverleners en beleidsmedewerkers? Schrijf je dan snel in.

Door de opgelegde coronamaatregelen zijn de plaatsen beperkt. Daarom openen we alle digitale registers om iedereen de kans te bieden de Gathering online mee te volgen. Lees meer over het programma, inschrijven en praktische informatie op de website van Jeugdhulp.

Signs of Safety Gatherings

Signs of Safety Gatherings worden wereldwijd georganiseerd om praktijkwerkers, leidinggevenden en alle betrokkenen in sociaal werk, meer specifiek jeugdbescherming, samen te brengen om de praktijk te vieren en te leren wat werkt. Signs of Safety gatherings zijn uniek: het werk van praktijkwerkers en hun leidinggevenden die hen ondersteunen wordt in het licht gezet en is zo inspirerend voor andere professionals. Met de focus op wat werkelijk werkt voor gezinnen, hun netwerk en praktijkwerkers binnen het sociaal werk van jeugdbescherming, willen we door het delen van deze praktijken leren van elkaar en elkaar inspireren.

Signs of Safety in Vlaanderen

Vijf jaar geleden startte Vlaanderen met de implementatie van Signs of Safety binnen de diensten Ondersteuningscentra Jeugdzorg en Sociale diensten Jeugdrechtbank van het vroegere agentschap Jongerenwelzijn. Onze doelstellingen:

  • Een betere jeugdbescherming waarin kinderen, jongeren, ouders en hun netwerk weer hoop voelen.
  • Kinderen en jongeren op korte en lange termijn veilig, omringd en geliefd laten opgroeien.

Om dit te realiseren zetten we sterk in op verbinding -partnerschap- met onze professionele partners. Zo ontstond in 2017 de Vlaamse Forumgroep Signs of Safety, een samenwerking tussen consulenten en organisaties van Jongerenwelzijn. Als hulpverleners zijn we slechts passanten in het leven van kinderen en jongeren. In die reis zoeken we samen wat werkt voor hen: de Gathering is de plaats waar praktijkwerkers en leidinggevenden hun ervaringen delen, als inspiratiebron voor andere hulp- en dienstverleners.

Gathering quote Andrew Turnell