Stijging aantal COVID-19 besmettingen: nieuwe richtlijnen

Coronavirus COVID microscoopbeeld

We beleven een heropflakkering van de COVID-19-pandemie in ons land. Op basis van de beslissingen op 23 juli 2020 van de Nationale Veiligheidsraad en de Taskforce COVID-19 Zorg stelde Opgroeien richtlijnen op voor de eigen dienst- en hulpverlening (Kind en Gezin en Jeugdhulp), de jeugdhulpvoorzieningen, de kinderopvang en de Huizen van het Kind.

Grotere rol voor lokale besturen

Sinds 29 juli 2020 gelden verscherpte maatregelen in de gemeenten met een outbreak van COVID-19 in de provincie Antwerpen. Er zijn op dit moment geen algemene strengere regels, maar de lokale situatie kan wel sterk verschillen van gemeente tot gemeente. Daarom krijgen de lokale besturen een grotere rol. Het Draaiboek lokale uitbraak COVID-19 is daarbij de leidraad. Dat draaiboek voor de lokale besturen deelt de mogelijke situaties op in drie fasen:

Situatie 1

 • Het virus circuleert nog, maar is in die mate teruggedrongen dat veel maatregelen versoepeld konden/kunnen worden.
 • De aanpak in deze fase is gericht op het verminderen van het risico op verdere verspreiding van het virus en het tegengaan van outbreaks door testing, contactonderzoek en thuisisolatie.
 • Dit is de huidige fase in een gedeelte van de provincie Antwerpen, de andere provincies in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Situatie 2: In bepaalde regio’s is er een outbreak vastgesteld.

 • De opsporing en analyse gebeuren door Sciensano en Zorg en Gezondheid.
 • Na bevestiging door Zorg en Gezondheid kunnen nemen de lokale besturen in overleg met het Nationaal Crisiscentrum gedifferentieerde maatregelen.
 • Dit is de huidige situatie in deze gemeenten in de provincie Antwerpen: de stad Antwerpen (en districten Hoboken, Wilrijk, Merksem, Berchem, Borgerhout, Linkeroever, Kiel en Deurne), Zwijndrecht, Stabroek, Kapellen, Brasschaat, Schoten, Wijnegem, Wommelgem, Ranst, Boechout, Borsbeek, Mortsel, Hove, Lint, Kontich, Edegem, Aartselaar, Boom, Niel, Schelle en Hemiksem en Rumst.

Situatie 3: Er zijn te veel lokale outbreaks. Er worden opnieuw federale maatregelen genomen.

 • Dit is de situatie waar lokale outbreaks niet meer beheersbaar zijn en de grenzen van gemeenten en provincies overstijgen.

Maatregelen

In elke situatie kunnen drie types van maatregelen worden genomen. Elk aanpak wordt aangeduid met een andere kleur: geel, oranje of rood.

Op dit moment volgt Opgroeien de richtlijnen van aanpak Oranje in gemeenten met een outbreak in de provincie Antwerpen en aanpak Geel in de rest van Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarbij worden de aangepaste maatregelen voor situatie 2 of 3 toegepast:

 • Afhankelijk van de ernst van de uitbraak hanteren we mogelijk een andere aanpak (oranje of rood). Die beslissing wordt gemaakt in samenspraak met het coronacrisisteam van Opgroeien.
 • De situatie bepaalt voor welk niveau de verscherpte maatregelen gelden. In situatie 2 is dat het gemeentelijk/stedelijk niveau, in situatie 3 gelden de maatregelen algemeen voor heel België.

Stappen voor dienstverlening Opgroeien bij een lokale outbreak 

 • Bij een lokale outbreak nemen de lokale autoriteiten contact op met Opgroeien via corona@opgroeien.be of telefonisch via de Kind en Gezin-Lijn: tel. 078 150 100.
 • Het coronacrisisteam (met daarin leden van het management van Opgroeien en medewerkers van het medisch team) bespreekt met die autoriteiten of er verscherpte maatregelen nodig zijn, en welke dat moeten zijn, conform het draaiboek. De beslissing om lokaal te verscherpen wordt dus steeds door het crisisteam in samenspraak met het lokaal bestuur genomen en niet lokaal. Het coronacrisisteam houdt altijd rekening met de impact op het volledige agentschap. Zo houden we het overzicht en blijft het zowel voor de eigen dienstverlening (Kind en Gezin en Jeugdhulp) als voor de kinderopvang, de Huizen van het Kind en Aanbodsvormen PGO één geheel.