Project Bandbreedte gelanceerd!

Bandbreedte: online en offline altijd verbonden

Maar liefst 236 jeugdhulpverleners namen deze week deel aan het online lanceermoment van het project Bandbreedte. Op het menu: heel wat webinars en een voorstelling van de landingspagina.

Bandbreedte staat voor een intensief digitaliseringstraject in de jeugdhulp. Met een combinatie van online én offline methodieken, wil men jongeren beter bereiken en meer wegen installeren voor jongeren naar jeugdhulp. Het Burgerprofiel voor jongeren is een eerste realisatie. Minderjarigen vanaf 12 jaar kunnen daar hun jeugdhulphistoriek terugvinden.

De Vlaamse Regering investeert vanuit Vlaamse Veerkracht de komende jaren 5 miljoen euro in Bandbreedte. Zo wordt ingezet op een veilig digitaal communicatiekanaal waar jongeren, gezinnen en hulpverleners met elkaar kunnen communiceren. Verder komt er een groot vormingsaanbod om hulpverleners op te leiden tot mediacoaches. Die zullen een cruciale rol spelen binnen hun organisatie om ook collega’s aan boord te krijgen van de digitale sneltrein. Ook is er budget voor het screenen van 100 apps en sites voor jongeren, ouders en hulpverleners in de Jeugdhulp.

Videoboodschap Minister en jongere

Voor de kick-off van Bandbreedte spraken minister Beke en een jongere een videoboodschap in.