Oproep kandidaten voor erkenning als Dienst voor Maatschappelijk Onderzoek

3 kindjes spelen in de tuin naast glijbaan

Opgroeien lanceert een oproep voor het aanvragen van een erkenning als Dienst voor Maatschappelijk Onderzoek (DMO). De erkenning wordt toegekend voor een verlengbare periode van minimaal twee en maximaal vijf jaar. Het werkingsgebied van de Dienst voor Maatschappelijk Onderzoek bestaat uit de provincies Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen, Limburg, Vlaams-Brabant en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Rol van Dienst voor Maatschappelijk Onderzoek in adoptieprocedure

Bij de start van een adoptieprocedure volgen de kandidaat-adoptieouders eerst de voorbereiding tot adoptie. Als zij alle info- en voorbereidingssessies gevolgd hebben, moeten zij binnen het jaar een verzoekschrift tot geschiktheidsverklaring indienen bij de griffie van de familierechtbank. De familierechter beveelt de uitvoering van een maatschappelijk onderzoek om de geschiktheid van de kandidaat-adoptieouders na te gaan. Het Vlaams Centrum voor Adoptie verwijst de kandidaat-adoptieouders hiervoor door naar de erkende Dienst voor Maatschappelijk Onderzoek (DMO).

De DMO staat in voor een grondig en professioneel onderzoek naar de geschiktheid van de kandidaat-adoptieouders. De dienst werkt methodisch en maakt gebruik van wetenschappelijk onderbouwde instrumenten. Het concrete verloop van het maatschappelijk onderzoek mag de dienst zelf vormgeven, wel steeds in overleg met het Vlaams Centrum voor Adoptie.

Momenteel is de DMO van Brussel de erkende instantie om maatschappelijk onderzoek te voeren bij kandidaat-adoptieouders. Het Vlaams Centrum voor Adoptie zal bemiddelen tussen de huidige en de nieuwe erkende DMO om de goede opvolging en continuïteit van de lopende dossiers te bewaken.

Meer informatie

Uitgebreide uitleg over de verwachtingen die worden gesteld aan de Dienst voor Maatschappelijk Onderzoek en de voorwaarden om een aanvraag te kunnen indienen lees je in de oproep.

Je vindt er ook meer info over de toegekende subsidie en de wijze waarop Opgroeien de aanvragen zal vergelijken om tot een keuze te komen.

Vragen?

Vragen over de inhoud van deze documenten kan je stellen via adoptie@kindengezin.be of via Koen Rummens, stafmedewerker bij het Vlaams Centrum voor Adoptie, op 02 542 56 64.

Interesse? Doe een aanvraag!

Gebruik het aanvraagformulier voor de aanvraag van de erkenning als Dienst voor Maatschappelijk Onderzoek. Bezorg dit formulier en alle vereiste stukken uiterlijk op 17 februari 2021 aan Opgroeien.