Oproep: deel goede praktijken rond opvoeden en opgroeien

Interventiedatabank en methodiekendatabank Opgroeien

Om de ondersteuning en begeleiding van kinderen, jongeren en gezinnen verder te versterken, lanceert Opgroeien een gloednieuwe interventiedatabank. Daarmee wil het samen met professionals, wetenschappers en beleidsmedewerkers kwaliteitsvolle praktijken op één plaats samenbrengen en delen met het werkveld in Vlaanderen en Brussel.

Om dat te realiseren, lanceert Opgroeien een oproep. Het agentschap gaat op zoek naar praktijken die het verschil kunnen maken voor kinderen of jongeren. Methodieken of interventies kunnen door professionals ingediend worden voor de interventiedatabank. Die methodieken doorlopen dan een traject met de nodige ondersteuning van Opgroeien en EXPOO, Expertisecentrum Opvoeden en Opgroeien. Een commissie van wetenschappelijke experten en praktijkprofessionals gaat als kritische vriend constructief aan de slag met alle ingediende praktijkbeschrijvingen en geeft bijkomende suggesties. Op die manier krijgen de ingediende praktijken ook een wetenschappelijk onderbouwde toets mee en ontstaat een boeiende wisselwerking tussen wetenschap en praktijk.

Een commissie van wetenschappelijke experten en praktijkprofessionals gaat als kritische vriend constructief aan de slag met alle ingediende praktijkbeschrijvingen en geeft bijkomende suggesties.

Ontdek de interventiedatabank!

Vijf straffe methodieken of interventies telt de interventiedatabank op dit moment. Het zijn de eerste praktijken die de afgelopen maanden, in de opstartfase van de databank gedeeld worden. De nadruk ligt in eerste instantie op jeugddelinquentie, maar het is de ambitie van Opgroeien om verder te groeien en op die manier alle onmisbare praktijken rond opgroeiende kinderen en jongeren die Vlaanderen en Brussel rijk is, te delen. Op termijn moet een kennishub ontstaan voor alle medewerkers die het verschil maken voor kinderen en jongeren, waardoor talenten en competenties nog verder uitgedragen worden. Zo willen we samen met iedereen die de jeugdhulp een warm hart toedraagt, volop inzetten op het kansrijk opgroeien van élk kind en élke jongere.

Op termijn moet een kennishub ontstaan voor alle medewerkers die het verschil maken voor kinderen en jongeren, waardoor talenten en competenties nog verder uitgedragen worden.

Hoe dien je jouw methodiek of interventie in?

Wil je graag een kwaliteitsvolle praktijk die in jouw organisatie of netwerk leeft, in de kijker zetten? Of heb je zelf een krachtige methodiek ontwikkeld? Dan kan je je praktijk aanmelden via het aanmeldingsformulier. Elke organisatie, elk netwerk, elke professional kan een methodiek of interventie indienen. Na je aanmelding nodigt EXPOO je uit voor een persoonlijk gesprek. Samen gaan we op zoek naar de werkwijze van je praktijk, het format van beschrijven en de verwachtingen. Daarna start het traject van beschrijven en onderbouwen. Je kiest zelf je tempo en krijgt de nodige ondersteuning om alle stappen te doorlopen. Is je praktijk ingediend? Dan gaat een commissie van wetenschappelijke experten en praktijkprofessionals aan de slag om alles grondig door te nemen en feedback te geven. Samen bekijken we ook hoe je praktijk verder kan groeien en wat de mogelijkheden zijn op vlak van onderbouwing.