Oproep afstammingscentrum en centrum voor menselijke erfelijkheid

Spelende kinderen met speelgoed op het tapijt

Na het decreet werd op 8 mei ook het uitvoeringsbesluit over de oprichting van het afstammingscentrum en de DNA-databank goedgekeurd. Opgroeien doet een oproep voor het aanvragen van een vergunning als afstammingscentrum en als centrum voor menselijke erfelijkheid. De vergunningen worden toegekend voor onbepaalde duur. De werking van beide organisaties is nauw met elkaar verbonden.

Afstammingscentrum

Een afstammingscentrum is een onafhankelijk centrum waarbij iedereen met zoek- en afstammingsvragen naar diens eigen achtergrond en genetische verwanten terecht kan. Het centrum heeft hiervoor een geïntegreerde werking, waarbij het onderzoek koppelt aan informatie, begeleiding en sensibilisering. Het afstammingscentrum werkt nauw samen met het centrum voor menselijke erfelijkheid om haar opdrachten te vervullen.

Kernopdrachten

Het afstammingscentrum vervult drie kernopdrachten:

  1. Informeren

  2. Begeleiden bij zoek- en afstammingsvragen

  3. Optreden als expertisecentrum voor alle afstammings- gerelateerde aangelegenheden

Meer informatie

Uitgebreide uitleg over de kernopdrachten, voorwaarden en verwachtingen in deze oproep.

In het beslissingskader vind je de wijze waarop Opgroeien de aanvragen zal vergelijken om tot een keuze te komen.

Gebruik het juiste aanvraagformulier voor je aanvraag van vergunning.

Centrum voor menselijke erfelijkheid

Een centrum voor menselijke erfelijkheid is een expertisecentrum verbonden aan een Belgische universiteit dat het erfelijk karakter van aandoeningen onderzoekt en technieken ontwikkelt om erfelijke ziekten en/of handicaps te voorkomen. Het multidisciplinair team dat aan zo'n centrum verbonden is, verleent advies, verduidelijkt onderzoeksresultaten en begeleidt bij het verwerkingsproces. Een van deze vier centra zal een vergunning krijgen om de taken in kader van de samenwerking met het afstammingscentrum te vervullen.

Kernopdrachten

Het centrum voor menselijke erfelijkheid vervult in het kader van zijn samenwerking met het afstammingscentrum de volgende drie opdrachten:

  1. Opmaak van DNA-profielen op basis van de door het afstammingscentrum aangeleverde, gepseudonimiseerde en gemarkeerde DNA-stalen

  2. Opslag en het beheer van de DNA-profielen in een beveiligde databank

  3. Matching van de in de databank opgeslagen DNA-profielen

Meer informatie

Uitgebreide uitleg over de kernopdrachten, voorwaarden en verwachtingen in deze oproep.

In het beslissingskader vind je de wijze waarop Opgroeien de aanvragen zal vergelijken om tot een keuze te komen.

Gebruik het juiste aanvraagformulier voor je aanvraag van vergunning.

Vragen?

Vragen over de inhoud van deze documenten kan je stellen via adoptie@kindengezin.be of via Koen Rummens,
stafmedewerker bij het Vlaams Centrum voor Adoptie, op 02 542 56 64.