Opgroeien zoekt 12 pioniers Doorgaande Lijn opvang/onderwijs 0-6 jaar

Twee meisjes die op een muur tekenen

Al jarenlang pleit Opgroeien voor meer afstemming en samenwerking tussen kinderopvang, kleuterscholen en naschoolse opvang. Kinderen bewegen zich dagelijks tussen thuis, kinderopvang, school, buurt en buitenschoolse activiteiten. Het is belangrijk dat zij, hun ouders en omgeving zo veel mogelijk continuïteit hebben.

Opgroeien, het Departement Onderwijs, het Agentschap Onderwijsdiensten (AgoDi) en de ministers Beke en Weyts willen met het project Doorgaande Lijn een aantal pioniers de kans geven om in praktijk te leren en te onderzoeken hoe we dit kunnen doen.

Ben jij bereid om samen met lokale partners een geïntegreerd aanbod opvang/onderwijs op te zetten? Lees alvast de vooraankondiging en het persbericht.
Hou de projectpagina van Doorgaande Lijn in de gaten. Binnenkort lees je daar de voorwaarden, de procedure en het beslissingskader.

Help ons te zorgen voor een opvang en school waarbij
kinderen vanuit één en dezelfde visie kunnen spelen, leren, groeien