Opgroeien blijft dienst- en hulpverlening maximaal garanderen

Een jongetje speelt met afgevallen bladeren tijdens de herfst

De Vlaamse Regering heeft op 27 oktober nieuwe coronamaatregelen genomen. Alle draaiboeken van het agentschap Opgroeien hebben nu een update gekregen in overeenstemming met de nieuwe maatregelen.

Code oranje

De draaiboeken geven duidelijk aan wat er wordt verwacht van de dienst- en hulpverlening die erkend en gesubsidieerd wordt door Opgroeien en van de eigen dienst- en hulpverlening van het agentschap. Voor alle hulp- en dienstverlening wordt nu gewerkt volgens de richtlijnen van code oranje of fase 3 voor de erkende voorzieningen jeugdhulp (wat inhoudelijk spoort met code oranje).

“Het blijft daarbij onze ambitie om de kern van onze dienst- en hulpverlening maximaal te garanderen, in het belang van het welzijn, de veiligheid en de ontplooiingskansen van kinderen, jongeren en hun gezinnen. Dat geldt zeker ook voor de meest kwetsbare gezinnen en jongeren”, zegt Katrien Verhegge, administrateur-generaal van Opgroeien.

Zelfs onder de meest strenge richtlijnen blijven o.a. fysieke consulten, gesprekken en bezoek in een residentiële setting mogelijk. Zo kunnen we iedereen een gepaste dienst- en hulpverlening blijven aanbieden, in evenwicht met het belang van de volksgezondheid en in een zo veilig mogelijke werkomgeving.

De draaiboeken werden afgestemd met de artsen en koepelorganisaties en gedeeld met alle betrokken sectoren, voorzieningen en partners.

Het belang van het welzijn, de veiligheid en de ontplooiingskansen van kinderen, jongeren en hun gezinnen staat voorop.

Wisselwerking met federale, regionale en lokale maatregelen

 • De draaiboeken moeten altijd in combinatie met de federale, regionale of eventuele lokale maatregelen gebruikt worden.
   
 • Dat betekent echter niet dat het niveau van de maatregelen van de draaiboeken automatisch gelijkloopt met het huidige federale alarmniveau. Bij het federale alarmniveau 4 bv. schakelt Opgroeien voor de dienst- en hulpverlening niet automatisch over naar de meest strenge maatregelen uit de draaiboeken (cfr. aanpak rood/fase 4). We willen immers de kern van onze dienstverlening maximaal blijven garanderen in het belang van kinderen, jongeren en hun gezinnen.
   
 • De beslissing om voor Opgroeien naar een andere kleur of fase over te schakelen wordt op het niveau van de Vlaamse overheid genomen.


 

 

 • Als er in een gemeente, eerstelijnszone of stad een lokale outbreak is, kunnen er op lokaal niveau altijd extra maatregelen genomen worden door het lokaal bestuur. Als basis gelden dan uiteraard de actuele federale en regionale richtlijnen.
   
 • De beslissingsflow bij een lokale outbreak om al dan niet over te gaan naar meer verscherpte maatregelpakket (andere kleurcode/fase), staat beschreven in elk draaiboek. Omdat er mogelijk impact is op de dienst- en hulpverlening van Opgroeien, is afstemming nodig tussen het lokale en Vlaamse niveau en Opgroeien. In de draaiboeken staat beschreven hoe dat moet gebeuren.
  Duidelijk is dat lokaal niet eenzijdig kan beslist worden, er moet altijd afstemming zijn met het Vlaamse niveau, de lokale besturen en eventueel andere betrokken partners.