Nieuwe voorzieningen

vader en zoon spelen basketbal

Vanaf 1 januari 2020 breidt de familie van voorzieningen erkend door Opgroeien uit.

De centra voor ontwikkelingsstoornissen (COS), de observatie en behandelingscentra (OBC) en de units voor behandeling van complexe gedrags- en emotionele stoornissen (GES+) komen over van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Dit biedt kansen om de expertise op twee domeinen in de jeugdhulp te versterken: diagnostiek in de brede zin en behandeltrajecten voor jongeren met complexe problematieken.

Veranderingen

De doelgroep voor ogen en de huidige werking blijven gelijk voor deze werkvormen. Voor het COS kan je nog steeds rechtstreeks aanmelden en voor de OBC en GES+ units loopt dit via de intersectorale toegangspoort. De voorzieningen en de (type)modules krijgen wel een andere naam om deze hulp aan te vragen in INSISTO.

De typemodules ‘diagnostiek in het kader van de bijzondere jeugdbijstand’ van de onthaal-, oriëntatie- en observatiecentra (OOOC) en de typemodule ‘diagnostiek voor minderjarigen met een (vermoeden van) handicap’ voor de korte trajecten van OBC Mastenhof worden vervangen door de nieuwe typemodule ‘kortdurende handelingsgerichte diagnostiek’. Elk OBC blijft diagnostiek aanbieden, maar geïntegreerd binnen het aanbod behandeling. Deze wijzigingen treden in werking vanaf 20 januari 2020.