Nieuwe OverKop-huizen in Vlaanderen

Twee jongeren die op de zetel van een Overkop-huis zitten

Na Genk, Tienen, Mechelen, Gent en Oostende komen er binnenkort elf nieuwe OverKop-huizen bij in Vlaanderen. Opgroeien en minister van Welzijn Wouter Beke zetten samen hun schouders onder de verankering en uitbreiding van OverKop. 

Vanaf de lente zullen er in Vlaanderen en Brussel geen vijf, maar zestien OverKop-huizen zijn. Een OverKop-huis is een fijne plek waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten, maar waar ze ook terecht kunnen wanneer ze willen babbelen over kleine of grote zorgen. Samen met jongeren gaan OverKop-medewerkers op zoek naar wat hen kan helpen. Zo willen we meer dan ooit aandacht hebben voor het mentale welzijn van kinderen en jongeren. Want het is oké om je even niet oké te voelen.

Onmisbaar voor jongeren

Opgroeien zet vol overtuiging de schouders onder dit innovatieve project. We willen de kracht van de OverKop-huizen verduurzamen en roepen op om innovatief te denken en te ondernemen, los van de bestaande hokjes en reguliere structuren. Op die manier willen we zestien straffe, laagdrempelige en onmisbare OverKop-huizen uitbouwen voor jongeren in Vlaanderen en Brussel. Bij de beoordeling van de aanvragen willen we de dynamiek die OverKop vandaag uitstraalt en de aantrekkelijkheid van het concept voor jongeren, voldoende bewaken. We verwachten van de OverKop-huizen dat ze sterk inzetten op participatie met ruimte voor creativiteit en een eigentijdse invulling van activiteiten en preventie op maat van jongeren. 

Vanuit Opgroeien kijken we uit naar alle voorstellen om OverKop verder te versterken en zo mee bij te dragen aan het recht op kansrijk opgroeien voor elke jongere in Vlaanderen en Brussel.

De gele zetel van een OverKop-huis
Blauwe lijn

Lees alvast de begeleidende brief bij de oproep. Alle nodige informatie om een aanvraagdossier voor te bereiden, vind je in de vooraankondiging. Het aanvraagformulier zal na de goedkeuring van het besluit door de Vlaamse Regering, in de loop van 2021, beschikbaar zijn. 

Wil je op de hoogte blijven over de lancering van de oproep of heb je vragen? Contacteer overkop@opgroeien.be.