Nieuwe maatregelen buitenschoolse opvang

Twee kindjes zittend op skateboards. Een kindje heeft ballonnen in haar hand.

Op 26 januari 2021 hebben de bevoegde ministers van de gemeenschappen in ons land en de experten een akkoord bereikt over de maatregelen voor de buitenschoolse activiteiten.

Kinderen onder 12 jaar blijven naar school gaan. Daarnaast mogen ze maximaal nog 1 hobby of buitenschoolse activiteit per week hebben. Het gaat dan over sport-, jeugd- en cultuuractiviteiten zoals de sportclub, jeugdbeweging, speelpleinwerking, muziek- en toneelvereniging.

Die activiteiten kunnen zowel binnen als buiten plaatsvinden met een groep van maximaal 10 kinderen. In de krokusvakantie wordt de groep beperkt tot maximaal 25 kinderen.

Opvang baby's en peuters en buitenschoolse kinderopvang

Voor de opvang van baby’s en peuters wijzigt er niets.

De buitenschoolse opvang kan blijven plaatsvinden zoals dat vandaag het geval is, met één uitzondering: in de krokusvakantie moet de groep kinderen ook worden beperkt tot maximaal 25.

De afgelopen periode was er opnieuw een toename van het aantal COVID-19 besmettingen, onder andere via nieuwe varianten. Die stijging is meer dan voordien ook te zien bij kinderen. De nieuwe maatregelen worden genomen vanuit de bezorgdheid voor de gezondheid van iedereen. Tegelijk blijven fysieke activiteiten en sociale contacten essentieel voor het welbevinden van kinderen en jongeren. Het is ook de hoop dat de scholen met deze maatregelen open kunnen blijven. 

Organisatie en planning buitenschoolse opvang

De nieuwe maatregelen kunnen aanpassingen met zich meebrengen voor de organisatie en de planning in de buitenschoolse opvang, vooral in de krokusvakantie. Wellicht roepen de aanpassingen ook nieuwe vragen op.

De nieuwe richtlijnen werden gisterenavond 26 januari 2021 beslist. Daarom is er nu nog geen antwoord op alle vragen. Opgroeien past op dit moment het draaiboek buitenschoolse kinderopvang en de antwoorden op veelgestelde vragen aan. Je kan daar spoedig antwoorden vinden.

Opgroeien weet dat er vragen en bezorgdheden leven bij de buitenschoolse opvang over waarom de specifieke maatregelen nu niet worden opgelegd voor de buitenschoolse opvang. Opgroeien bekijkt hoe het daar kan aan tegemoetgekomen via aanbevelingen en mogelijkheden voor een goede aanpak, onder meer in het draaiboek.