Mobiele studio laat jongeren, ouders en hulpverleners aan het woord

Collage foto's van de Babbelmobiel, gastvrouw Sien Wynants, mobiele studio op locatie

De komende drie weken toert een knusse babbelmobiel door Vlaanderen. Kinderen, jongeren en ouders kunnen tv-presentatrice Sien Wynants toevertrouwen hoe ze ondersteund willen worden op belangrijke mijlpalen in hun leven of wanneer het even moeilijk loopt. Die verhalen moeten een extra impuls geven om de ondersteuning voor kinderen, jongeren en gezinnen verder te stroomlijnen.

tv-presentatrice Sien Wynants met gast in de Babbelmobiel

Vroeg en nabij

Met Vroeg en nabij wil Vlaams Minister van Welzijn Wouter Beke het beleid rond gezinnen, kinderen en jongeren hertekenen. Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan een conceptnota voor de Vlaamse Regering, maar ook de ervaringen van jongeren, ouders en hulpverleners bevatten inzichten van onschatbare waarde om dat nieuwe beleid mee vorm te geven. Een mobiele studio houdt de komende drie weken halt op verschillende plekken in Vlaanderen om ideeën en verhalen te sprokkelen van iedereen die mee wil nadenken over het gezins- en jeugdhulpbeleid van de toekomst.

Gastvrouw Sien Wynants

Jongeren, ouders en hulpverleners worden in de studio opgewacht door gastvrouw Sien Wynants. Zij gaat in gesprek met iedereen die graag zijn steentje wil bijdragen aan de toekomstplannen voor de ondersteuning van kinderen, jongeren en gezinnen. Heel wat initiatieven in Vlaanderen werken al aan de hand van het principe om korter bij de leefwereld van jongeren en gezinnen te staan. Het format zorgt ervoor dat die goede praktijken kritisch geëvalueerd kunnen worden door diegenen voor wie ze bestemd zijn.

“We willen korter aanleunen bij de noden die jongeren en gezinnen zelf meegeven. Zo investeerden we het afgelopen jaar in maar liefst 33 OverKophuizen, verspreid over Vlaanderen. Die aanpak werkt, maar we moeten ons ook kwetsbaar durven opstellen. Hoe willen jongeren benaderd worden als ze zelf een hulpvraag hebben? Welke ondersteuning hebben ouders nodig tijdens de eerste 1000 dagen? Op die vragen zoeken we antwoorden, zodat de veranderingen die we voorbereiden stroken met de ideeën die leven bij gezinnen zelf.” - Vlaams Minister van Welzijn Wouter Beke

Boeiende plekken

De eerste stop op 5 mei 2022 was de Sociaalwerkconferentie in Antwerpen. Benieuwd naar de andere plekken waar de mobiele studio langskomt? 

  • Donderdag 12 mei 2022 | Stappen vzw | Westveldstraat 1, 9040 Gent
  • Woensdag 18 mei 2022 | O3 Campus Genk | Jaarbeurslaan 19, 3600 Genk
  • Vrijdag 20 mei 2022 | OverKop Vilvoorde | Mechelsesteenweg 255, 1800 Vilvoorde
  • Maandag 23 mei 2022 | OLO vzw | Miksebaan 264, 2930 Brasschaat