Minister Beke stelt actieplan kinderopvang voor

Hek van een speelplaats of speeltuin in de vorm van grote houten potloden

Minister Beke kondigt in een actieplan concrete maatregelen om de kwaliteit in de kinderopvang te verhogen. Hij stelt ook een opdrachthouder en een extern Comité van Toezicht aan.

1. Nieuw actieplan handhavings- en kwaliteitsbeleid in de kinderopvang

Minister Beke heeft een omvangrijk pakket aan maatregelen uitgewerkt, gebundeld in een actieplan voor het handhavings- en kwaliteitsbeleid in de kinderopvang. Dit actieplan komt bovenop de initiatieven die de afgelopen jaren al zijn genomen: het expertteam, handhavingsteam en samenwerking met de vertrouwenscentra kindermishandeling. Het actieplan bevat volgende elementen:

 • Verstrenging van de vergunningsvoorwaarden
 • Samenwerking Zorginspectie en Opgroeien
 • Vergroten van transparantie
  • publicatie van klachten van elke kinderopvang van de voorbije 5 jaar
  • Kind en Gezin-Lijn sterker in de kijker
  • procedure communicatie naar ouders en lokaal bestuur bij bezorgdheden over een kinderopvang
 • Handhaven vanuit voorzichtigheidsprincipe
 • Kwaliteitsbeleid en kwaliteitsdecreet

Deze actiepunten worden op heel korte termijn gelanceerd. De komende weken al komen er concrete actiepunten. Voor de verschillende actiepunten worden er subprojecten bepaald met concrete timing.

2. Comité van Toezicht

Daarnaast is er ook een extern Comité voor de handhaving met externe professionals dat toeziet op beslissingen in het handhavingsbeleid van Opgroeien. In dossiers waarin er twijfels zijn over beslissingen, zullen zij ook in de toekomst mee beoordelen. Prof. Dr. Liesbet Stevens zal het voorzitterschap van dit comité opnemen. De andere leden zijn Janneke Van Heteren, Prof. Wendy De Bondt, Prof. Em. Peter Adriaenssens.

3. Leo Van Loo wordt Opdrachthouder actieplan kinderopvang

De minister stelt Leo Van Loo aan als Opdrachthouder actieplan kinderopvang. Leo Van Loo blijft ook gedelegeerd bestuurder van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket (VUTG).  Als projectleider is hij verantwoordelijk voor de uitvoering van het actieplan.

4. Audit agentschap Opgroeien en Zorginspectie

De audit van het agentschap Opgroeien en Zorginspectie wordt verwacht tegen de zomer. De aanbevelingen die uit de audit komen, zullen worden meegenomen in de geplande acties en tot bijkomende maatregelen aanleiding geven.