Minister Beke ontleedt het jaarverslag Jeugdhulp

Wouter Beke

Meer kinderen en jongeren die opgroeien in een moeilijke thuissituatie vonden in 2019 de weg naar de Jeugdhulp. Dat blijkt uit het jaarverslag van Opgroeien. Wouter Beke, Minister van Welzijn, Gezin, Volksgezondheid en Armoedebestrijding, geeft zijn reflecties over de cijfers.

De jeugdhulp is toegankelijker en bereikt meer kinderen

We zullen verder investeren in laagdrempelige initiatieven, als Overkophuizen, de Huizen van het Kind stimuleren en samenwerken met partners in het jeugdwerk en onderwijs. Fijne ontmoetingsplaatsen, maar ook plaatsen waar we zorgen die kinderen en jongeren hebben sneller detecteren en aanpakken, vooraleer ze escaleren.

Meer signalen van verontrusting bereiken onze diensten

Het is goed dat de samenleving waakzaam is. We blijven inspanningen doen om die waakzaamheid te vergroten. We investeren bijkomend in de verdere uitrol van de kindreflex, en in intensieve begeleidingsvormen, mobiel en residentieel, voor situaties waarin kinderen niet optimaal kunnen ontwikkelen.

We zien evenveel wachtenden, velen worden ondertussen ‘anders’ geholpen, maar elke wachtende is er een teveel

Als we de komende jaren een omslag willen maken en onder andere onze wachtlijsten voor intensieve hulp willen aanpakken, dan zullen we, naast de investeringen die we plannen, ook moeten durven werken aan een cultuuromslag; de handelingsverlegenheid die we soms voelen achter ons moeten laten, en met gezinnen waar we soms wat argwanend tegenover staan intensief aan de slag moeten gaan om de verandering daar te creëren, waar kinderen en jongeren het liefst van al opgroeien. 

En de jeugdhulp kan het niet alleen

Een grotere vraag naar jeugdhulp zegt ook iets over hoe het gaat met onze samenleving. Oorzaken van de druk die kinderen en jongeren ervaren, de problemen waar gezinnen mee worstelen, en die uiteindelijk soms leiden tot de nood aan jeugdhulp liggen ook in veranderingen in ons maatschappelijk weefsel, of in het verminderen van de kracht van dat weefsel. Naar aanleiding van de voorstelling van mijn beleid in oktober 2019, zei ik:

De muur tussen volwassenen en andermans kinderen lijkt hoger dan ooit.

Laat ons daarom ook van het uitbouwen van zorgzame buurten een prioriteit maken, een buurt waar jongeren zich soms wat bekeken, maar altijd veilig en geborgen voelen.”

Wil je zelf in de cijfers van het jaarverslag duiken?
Je vindt ze samen met heel wat boeiende verhalen en interviews terug op