Martine is vrijwilliger in een consultatiebureau: “Zo'n leuke job!”

Vrijwilliger Martine meet en weegt een kind in het consultatiebureau van Ninove.

In de consultatiebureaus werken ongeveer 4.000 vrijwilligers voor Kind en Gezin. Martine Van Bossuyt is een van hen. 

Martine weegt en meet al bijna 20 jaar kinderen in het consultatiebureau in Ninove. ‘Zolang ik kan stappen, kom ik naar hier’, lacht ze. 

"Het kan best druk zijn in het consultatiebureau. Toch probeer ik altijd een gesprekje aan te knopen met de ouders of de kinderen", vertelt Martine. "Natuurlijk moet je een beetje aanvoelen of ze daar op dat moment ook zin in hebben. Sommige kinderen zijn ook wat bang voor de weegschaal en dan kunnen er enkele traantjes vloeien. Het is mijn taak om hen gerust te stellen en snel te handelen. Er zijn ook kinderen die na afloop van de consultatie niet meer naar huis willen, zeker als ze het speelhoekje ontdekt hebben. En dan kunnen er ook weer traantjes rollen.” (lacht)

Voor Martine is het duidelijk: het is leuk werk en het geeft veel voldoening. "Onder de vrijwilligers is de sfeer ook goed. We vergaderen elk trimester en dan is het fijn om elkaar te zien en bij te praten." 

Tijdens deze Week van de Vrijwilliger zet Opgroeien graag de duizenden vrijwilligers in de bloemetjes, die net zoals Martine met veel plezier de zorgverlening in de consultatiebureaus ondersteunen. Bedankt voor zoveel inzet!