Kinderdagverblijf Mariakerke: minister Beke kondigt maatregelen aan voor zorg- en welzijnssector

Kind maakt toren met houten blokken

Vlaanderen verstrengt het handhavingsbeleid- en kwaliteitsbeleid in de bredere zorg- en welzijnssector, waaronder de kinderopvang en jeugdhulp. Dat kondigde minister Beke op 21 februari aan, na crisisoverleg over het overlijden van de baby in kinderdagverblijf ’t Sloeberhuisje in Mariakerke.

Minister Beke: “Fouten zullen er altijd gebeuren, omdat je werkt met mensen. Toch moeten we er alles aan doen om die fouten te vermijden. Als een voorziening het kind, jongere of bewoner niet centraal stelt, moet de Vlaamse overheid sneller kunnen sanctioneren en als het moet, sneller sluiten. Een kleine minderheid verpest het voor de grote meerderheid en die rotte appels moeten eruit. We moeten ons ook de vraag stellen of we aan de ingangspoort niet nog strenger moeten zijn. Wie krijgt er wel en wie krijgt er geen erkenning of vergunning?”