Jaarcijfers 2020 kinderopvang baby’s en peuters

telraam

Vandaag lanceert Opgroeien de jaarcijfers 2020 over de opvang van baby’s en peuters. Je vindt ze via deze link op de nieuwe cijferpagina van Opgroeien. Heel wat cijfers zijn ook beschikbaar op lokaal niveau zodat lokale besturen en andere actoren ze kunnen benutten voor eigen beleid of dienstverlening.

Een korte synthese van de cijfers die vandaag online staan en de link naar de betreffende pagina op de nieuwe webpagina van Opgroeien:

  • Eind 2020 waren er 94.924 plaatsen voor baby’s en peuters vergund door Opgroeien. Dat zijn 103 plaatsen minder dan in 2019. Er was een daling van het aantal door Opgroeien vergunde plaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (-257 plaatsen), maar een stijging in Vlaanderen met 154 plaatsen.
  • In het Vlaamse gewest zijn er in totaal  45,4 opvangplaatsen beschikbaar per 100 kinderen jonger dan 3 jaar. Het aantal plaatsen per 100 kinderen stijgt in elke provincie, behalve in West-Vlaanderen.
  • In ongeveer 76% van de plaatsen betalen ouders het inkomenstarief, een prijs die afhankelijk is van hun inkomen. Het gemiddeld dagtarief dat ouders betalen is 14,44 euro. Meer details over de inkomenstarieven op deze pagina.
  • Uit gegevens van Opgroeien blijkt dat 25% van de kinderen in de inkomensgerelateerde opvang in een andere gemeente woont dan de locatie van de opvang. Zie pagina 2 van dit dashboard.
  • In 2020 startten er 351 nieuwe opvanglocaties (goed voor 3.139 plaatsen) en waren er 621 locaties die gestopt zijn (-4.770 plaatsen). De geringe terugval in het aantal plaatsen is dus ook een gevolg van de uitbreiding van het aantal plaatsen in bestaande opvanginitiatieven.
  • In het Vlaamse Gewest gaat 53,7% van alle kinderen tussen 2 maanden en 3 jaar naar de (formele) opvang. Het gebruik van opvang ligt het hoogst in West-Vlaanderen (62%) en het laagst in Antwerpen (49,7%).
  • Het aandeel kinderen dat naar de opvang gaat verschilt erg naargelang de leeftijd van de kinderen. Bijna 7 op de 10 kinderen tussen 12 en 30 maanden gaan naar formele opvang. Kinderen onder de 1 jaar maken minder gebruik van formele opvang. Van de kinderen ouder dan 2,5 jaar maakt 13,3% van kinderen gebruik van formele dagopvang. Veel van die kinderen gaan dus al naar de kleuterschool. Ten opzichte van 2019 zien we dat het aandeel kinderen dat formele opvang gebruikt in het coronajaar 2020 in alle leeftijdsklassen onder de 30 maanden is afgenomen.