It takes a village to raise a child

Katrien Verhegge, administrateur-generaal van Opgroeien

Katrien Verhegge deelt een oproep naar alle werkgevers en een erkenning van de stille helden in deze pandemie. Een oproep om mild te zijn voor alle medewerkers. Om flexibel te zijn zodat werknemers hun kinderen de aandacht kunnen geven die ze verdienen. Een erkenning ook voor iedereen in de kinderopvang en de buitenschoolse opvang die al sinds vorig jaar alles op alles zet om kinderen te helpen kansrijk op te groeien.

Wie af en toe wat leest over het opgroeien van kinderen kent zeker de Afrikaanse spreuk: “It takes a village to raise a child”. Ook al zijn we dit gezegde al wat beu gehoord, de betekenis erachter was nog nooit zo sterk en zo actueel. Meer dan ooit hebben we elkaar nodig om de zorg voor kinderen op ons te nemen. Meer dan ooit is het aan de gezinnen, de werkgevers, de opvang, de lokale besturen, jeugd, sport, de noodopvang in kleuterscholen om samen, als één sterke ploeg, de krachten te bundelen, begrip te tonen en elkaar te ondersteunen. Want iedereen zit op zijn tandvlees, deze situatie hakt er bij iedereen opnieuw hard in.

Meer dan ooit hebben we elkaar nodig om de zorg voor kinderen op te nemen.

Mildheid voor elkaar

Maar vooral bij de gezinnen met kinderen staat het water aan de lippen. Die signalen vangen we ook op bij onze eigen medewerkers. Een kind op de schoot zien kruipen tijdens een videogesprek was misschien ooit leuk. Nu is er vooral een grote bezorgdheid. Hoe moeten gezinnen dat voortdurende geswitch tussen hun verschillende rollen als ouder, partner, werknemer … blijven combineren?

Als leidend ambtenaar van 3000 medewerkers en mama van drie volwassen kinderen wil ik daarom een oproep doen aan werkgevers. Om in deze komende, vermoeiende weken de nodige mildheid aan de dag te leggen voor werknemers met kinderen. Die mildheid kan op vele manieren getoond worden. Mildheid door kleine attenties, mildheid door flexibiliteit in het geven van opdrachten en het invullen van de werkdag, mildheid door ruimte te geven om kinderen de aandacht te geven die ze verdienen. Ook werkgevers zijn op dit moment een deel van de ‘village’ of het netwerk dat we nodig hebben om kinderen in deze omstandigheden met zoveel mogelijk kansen te laten opgroeien.

ouder troost kind in pyjama tijdens telewerk

Opvang staat altijd klaar

En laat ons ook de vele andere werkgevers niet vergeten, die mee in de vuurlinie staan. Zoals de begeleiders in de kinderopvang en buitenschoolse opvang, die met man en macht proberen in te staan voor de opvang van kinderen. Zij zitten aan het einde van hun draagkracht, en toch halen ze de komende weken opnieuw het onderste uit de kan om de gezinnen zoveel mogelijk te ondersteunen. Voor mij zijn ze destille helden van deze pandemie’. Omdat ze sinds het begin van de lockdown altijd open zijn gebleven, ondanks de vele onzekerheden, bezorgdheden en angsten. Zij zoeken opnieuw de grenzen van hun mogelijkheden op, door samen met de lokale besturen oplossingen te zoeken om kinderen maximaal opvang te bieden. Ook zij verdienen zorg!

Laat ons ook de begeleiders in de kinderopvang en buitenschoolse opvang niet vergeten, die met man en macht proberen in te staan voor de opvang van kinderen.

Geen schuldgevoel

Vanuit Opgroeien hebben we inderdaad mee een oproep gedaan aan ouders om enkel beroep te doen op opvang indien nodig. Daarbij gaven we hen ook duidelijk het signaal dat ze zich zeker niet schuldig hoeven te voelen als ze toch beroep doen op die opvang. We begrijpen jullie ... Zorg dus dat je het bespreekbaar maakt, bekijk het met je gekende opvang, verken de lokale initiatieven, ga hierover het gesprek aan met je werkgever …

Doe alles wat je kan zodat deze situatie leefbaar blijft. Soms zit het in kleine aanpassingen: je kinderen een beperkt aantal dagen naar de opvang brengen, je kind misschien wat vroeger ophalen, je werkplanning flexibel organiseren en ‘nee’ durven zeggen, en vooral ook door in deze stressvolle periode voldoende mild te zijn voor jezelf.

En vergeet niet: It takes a village to raise a child …

Katrien Verhegge, administrateur-generaal Opgroeien