Het nieuwe agentschap Opgroeien in cijfers

3 jongens liggen tegen een boom

Maak kennis met het nieuwe agentschap Opgroeien, dat ontstaan is uit de fusie van het vroegere Jongerenwelzijn - nu Jeugdhulp - en Kind en Gezin. Bij Opgroeien werken 3.116 medewerkers: 1.674 voor Jeugdhulp en 1.442 voor Kind en Gezin. Maar wat doet Opgroeien precies, en voor wie?

 

Medewerkers in centrale, lokale en regionale diensten

Medewerkers in centrale, lokale en regionale diensten
Lokaal aan de slag

 

Enkele opvallende cijfers

  • 117.895 baby's en peuters werden in september 2018 opgevangen in de kinderopvang in Vlaanderen en Brussel.
  • Ongeveer 23.000 (unieke) jongeren worden opgevolgd door de Ondersteuningscentra Jeugdzorg en sociale diensten jeugdrechtbank. (september 2019)
  • Zo’n 11.000 jongeren verbleven in 2018 langer dan 6 maanden in een private voorziening (of leefgroep). 
  • Voor bijna 11.000 jongeren werd in 2018 een nieuwe hulpaanvraag gesteld aan de toegangspoort.
  • Tussen 2014 en 2018 telde pleegzorg een stijging van het aantal kinderen en jongeren met 25%. Meer dan 8.100 jongeren en pleeggasten worden opgevangen.
  • 207.700 (unieke) kinderen werden in 2018 opgevolgd door de lokale Kind en Gezin-teams.
  • In 2018 waren er 32 interlandelijke en 21 binnenlandse adopties.
  • De gemiddelde leeftijd van interlandelijke adoptiekinderen was in 2018 4,6 jaar. 10 jaar eerder was dat nog 1,4 jaar.
  • De crisismeldpunten jeugdhulp kregen in 2018 ongeveer 6.000 telefonische vragen.
  • In de consultatiebureaus werken ongeveer 4.000 vrijwilligers voor Kind en Gezin.

Opgroeien werkt samen met heel wat partners en organisaties

Opgroeien is een open netwerkorganisatie. Dat betekent dat iedereen samenwerkt met de collega’s binnen het team, het agentschap en de Vlaamse overheid. Maar ook met zoveel mogelijk partners en organisaties in de rest van de samenleving, zoals de CAW’s, het CLB, de geestelijke gezondheidszorg, de sector van personen met een handicap, ...


Ook het onderwijs is een belangrijke partner, omdat het essentieel is voor kinderen en jongeren. Hetzelfde geldt voor vrije tijd, sport, jeugdbewegingen en cultuur: het maakt niet uit of kinderen in een voorziening verblijven of thuis wonen. Elk kind en elke jongere heeft er recht op. Er zijn dus oneindig veel mogelijkheden om samen te werken.

Meer weten?

Neem een kijkje op opgroeien.bejeugdhulp.be en kindengezin.be.