Geen onderbreking van de zorgtoeslag

kleuter in struiken voor huis

De zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte wordt automatisch herzien op geregelde tijdstippen. De gemiddelde duurtijd van die herziening bedraagt vier maanden maar kan oplopen bij complexere dossiers. Opgroeien wil absoluut vermijden dat vertraging tot een stopzetting van betaling zou leiden. Voor de gedupeerde ouders is er op korte termijn een oplossing in de maak. 

Automatische herziening

Gezinnen met kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte tot 21 jaar hebben recht op een extra zorgtoeslag binnen het Groeipakket. Het dossier van die kinderen wordt elke 6 jaar automatisch onderzocht. Ouders moeten dan een aantal formulieren in orde brengen waarna er een onderzoek volgt door een evaluerend arts zorgtoeslag. Afhankelijk van de aandoening, de autonomie van het kind en de impact van de aandoening op het gezin, wordt die zorgtoeslag dan herberekend.

Het oplopen van de verwerkingstijd dreigt voor sommige ouders tot een onderbreking van hun zorgtoeslag en bijkomende rechten (zoals bv. een sociaal tarief voor gas en elektriciteit of een verlaging van de huurprijs bij een sociale woning) te leiden.

 

Doorbetaling

Voor ouders die wachten op een beslissing van een evaluerend arts en waarvoor Opgroeien de aangeleverde formulieren niet tijdig kan verwerken garandeert  Opgroeien, samen met het agentschap Uitbetaling Groeipakket en de uitbetalers dat ouders kunnen rekenen op een doorbetaling van hun zorgtoeslag vanaf maart en een verderzetten van de bijkomende rechten. Waar nodig gebeurt een uitbetaling met terugwerkende kracht. Correcties zullen enkel in het voordeel van de ouders doorgevoerd worden.

We zijn blij dat we die stress van heel wat ouders kunnen wegnemen.

De Vlaamse regering moet het plan nog wel finaal goedkeuren. Team Zorgtoeslag en de uitbetalers Groeipakket zullen alle ouders hierover informeren.

Hogere verloning evaluerend artsen

De Vlaamse Regering zorgde ervoor dat de evaluerend artsen weldra kunnen rekenen op een correcte vergoeding. Daardoor hopen wij in de toekomst meer evaluerend artsen aan te trekken om de specifieke ondersteuningsbehoefte te onderzoeken. Dit zal zeker helpen om de wachttijd te verkleinen.